beyaz kuğu
  0-108 - Kevser
 Kur'an-ı Kerim
( Hatm-i Şerif )

__Sureler__

001- Fatiha
002- Bakara
003- Al-i İmran
004- Nisa
005- Maide
006- Enam
007- Araf
008- Enfal
009- Tevbe
010- Yunus
011- Hud
012- Yusuf
013- Rad
014- İbrahim
015- Hicr
016- Nahl
017- İsra
018- Kehf
019- Meryem
020- Taha
021- Enbiya
022- Hac
021- Mü'minun
024- Nur
025- Furkan
026- Şuara
027- Neml
028- Kasas
029- Ankebut
030- Rum
031- Lokman
032- Secde
033- Ahzab
034- Sebe
035- Fatır
036- Ya Sin
037- Saffat
038- Sad
039- Zümer
040- Mü'min
041- Fussilet
042- Şura
043- Zuhruf
044 - Duhan
045- Casiye
046- Ahkaf
047- Muhammed
048 - Fetih
049- Hucurat
050- Kaf
051- Zariyat
052- Tur
053- Necm
054- Kamer
055- Rahman
056- Vakıa
057- Hadid
058- Mücadele
059- Haşr
060- Mümtehine
061- Saf
062- Cuma
063- Münafikun
064- Tegabün
065- Talak
066- Tahrim
067- Mülk
068- Kalem
069- Hakka
070- Mearic
071- Nuh
072- Cin
073- Müzzemmil
074- Müddessir
075 - Kıyamet
076- İnsan
077- Mürselat
078- Nebe
079- Naziat
080- Abese
081- Tekvir
082- intifar
083- Mutaffifiyn
84- İnşikak
085- Buruc
086- Tarık
087 - A'la
088- Gaşiye
089- Fecr
090- Beled
091- Şems
092- Leyl
093- Duha
094- İnşirah
095- Tiyn
096- Alak
097- Kadir
098- Beyyine
099- Zilzal
100- Adiyat
101- Karia
102- Tekasür
103- Asr
104- Hümeze
105- Fil
106- Kureyş
107- Maun
108- Kevser
109- Kafirun
110- Nasr
111- Leheb
112- hlas
113- Felak
114- Nas
TÜRKÇE, Ali BULAÇ
OKUYAN: A.YUSUF ALİ

0-108 - Kevser

 

Bismillahirrahmanirrahıym

 
 

1- Şüphesiz, Biz sana Kevser'i verdik.

2- Şu halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

3- Doğrusu, asıl ebter (soyu kesik) olan sana kin duyandır.

Kevser Suresi - Kabe Imami -


 
  Bugün 106 ziyaretçi (278 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol