beyaz kuğu
  Adventistler
 

Adventistler

 

 

 

 

1831 yılında William Miller ( 1782 1849 ) adlı bir çiftçi tarafından ABD nde kurulmuş bir Mesihi - dini - harekettir.Bunlar , İsa nın gelişini umutla bekleyen bir gruptur. Miller Eski Ahit üzerinde çalışmış İsa nın ikinci gelişinin önce 1843 de olmayınca 1844 de vuku bulacağı kanaatine ulaşmıştır. O, ikinci gelişin çok yakında vuku bulacağına dair konferanslar vermeye başlamış ve bunun içinde The Midnight Cry adlı bir gazete çıkartmıştır. Miller, İsa nın ikinci gelişinin 22 Ekim 1844 de olacağı şeklinde bir vahiy aldığını açıklamış ve ilan etmiştir. Ancak ilan edilen tarihte İsa gelmeyince Miller bu işten vazgeçmiş ve taraftarlarınca da başka tarihler verilmeye başlanmıştır.

 

 

İkinci geliş tarihi ve ruhun ölümsüzlüğü konusunda ileri sürülen muhtelif görüşler, grup içinde ayrılmaya yol açmıştır. Bu grubun asıl ayrılığını ve ölümden sonrasıyla ilgili inançta Katolikliğe bağlı kalan İncil e Bağlı Adventistler ortadan kalkmıştır. Bugün ise İkinci Advent Adventistleri ile Yedinci Gün Adventistleri bulunmaktadır. Bunlarında en önemlisi ve misyoner karaktere sahip olanı Yedinci Gün Adventistleri dir.

 

Yedinci Gün Adventistleri, Kitab-ı Mukaddes in kurallarına sıkı sıkıya uyarlar.1844 de İsa nın Seçkinler in yazılmasını başlattığını kabul ederler. Ruhun ölümüne, yalnız adil olanların, hakkı kabul edenlerin (yani kendilerinin) öldükten sonra dirileceğine inanırlar. Yahudi Kutsal Kitabı na diğer Hıristiyanların göstermediği sadakati gösterir; ibadet günü olarak Pazar yerine, Cumartesi ni kabul eder ve bu günün yasaklarına uyarlar.Ahlaki sert kurallar uygularlar. Bir Adventist; et yemekten, kahve, tütün ve alkol içmekten kaçınmak zorundadır. Vaftizi suya batırmak şeklinde uygularlar.

 

 

Adventist

 

Yahudi asıllı ilk Hıristiyanlardan bir cemaatin üyeleridir. Ebiyonit kelimesi İbranice yoksul, fakir anlamındadır.Bundan dolayı düşmanları fakirler yoksullar (Ebiyonit) kelimesini onları küçümsemek için kullanırlar. Onlar ise, Ebiyonitliği (fakirliği) ,İsa nın Dağdaki Vaazı ında (İncil; Matta 5:1-11) bahsettiği o içerikte ve ruhta fakir olanlar manasında almaktadırlar

 

İsa mesih´in Kardeşi Yakobus

 

Bunlar İsa nın Tanrılığını reddederler, sünnet olurlar. Reisleri olarak İsa nın kardeşi Yakobus u kabul ederler. Yahudi ayin ve ibadetlerini yerine getirirler. Pazarı kabul etmekle beraber Şabbat a (Cumartesi) uyarlar. İsa yı son Yahudi peygamberi olarak tanır fakat, Mesih olduğunu kabulde tereddüt ederler. Pavlus u samimi bir Hıristiyan görmez ve onu dönme (içi başka dışı başka) sayarlar. Pavlus tan önce komünyon ayininin hatıra olarak kutlandığı ve Hz. İsa nın kan Kadehi yarine su kadehini koyduğunu savunurlar. Ekmek Şarap ayinindeki ekmek ve şarab ın Hz. İsa nın eti ve kanı olduğu görüşünü reddederler.

 

Kan dökmeyi reddettikleri için et yemezler ve ideal hayatın bitkilerle beslenmek olduğunu savunurlar.İslam dinindeki Boy abdestine benzer dini banyo geleneğine sahiptirler.

 

Ebiyonitlerin V. Yüzyıla kadar yaşadıkları, ondan sonra görünmez oldukları; bir kısmı Hıristiyan gruplara, bir kısmının gnostik gruplara katıldıkları ileri sürülmektedir. Bunun yanında Ebiyonit karaktere sahip Hıristiyanların günümüze kadar geldiği ve hala varolduğu da belirtilmektedir.

 

 

Branch Davidians "Waco"

 

Branch Davidians kültü taraftarları 50 günlük trajik kuşatmanın ardından 1993 Texas Waco´daki yangında 82 kişinin ölümünden sonra kendilerini gizlediler. Davidciler Yedinci Gün Adventistleri´ nin bir koluydu SDA (Yedinci Gün Adventistleri) lar gibi İsa Mesih´in ikinci kez gelişine inanmışlardı. Fakat 1959 da İsa´nın geleceğini söylemelerine karşılık İsa geşmeyince başarısız olup, güçsüz düşmüşlerdir. SDA cılar 1844, 1845, 1854, 1873 deki İsa´nın gelişiyle ilgili yanlış bilgilendirmelerden doğan sıkıntılarla baş edebilmişler dir.

 

İsa´nın ikinci gelişine inananlar ise Texas da büyük bir alanı satın alıp devasa bir cephaneliği de olan büyük bir çiftliğe kapanmışlar, elektrik dahil, tüm ihtiyaçlarını kendileri karşılıyorlardı. Devletten bütünüyle bağımsızdılar, hiçbir müdahale kabul etmiyorlardı. Vaiz Gray´in 1993 yılında bir polis memuruyla takışması sonucu çıkan olaylarda, Birleşik Devletler Savunma Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve FBI´ya bağlı özel timlere elli gün direnmişlerdir.Çıkan olaylar sonunda kadın, erkek ve çocuklardan oluşan seksen iki kişi yanarak hayatını kaybetmiştir.

 

15 yaşındaki annesinden evlilik dışı doğmuş ve üvey babasının kötü muamelesiyle büyümüş ve 19 yaşında Adventistlerle tanışıp onlara katılan Vernon Howell ; ismini " David Koresh " olarak değiştirdikten sonra George Roden´in liderliğinin saf dışı bırakılmasıyla 1986 yılında Davidcilerin başına geçmiştir. Kendisini 1985 yılında "Günahkar Mesih" olarak deklare etmiştir. İsa´nın yakın bir zamanda geleceğini umarak kendilerini İsanın Krallığı´nı kurmak için milenyuma kadar İsa´nın takipçileri olarak görüyorlardı.

 

"Branch Davidians" inananları Avustralya , İsrail ve Britanya´ya giderek oralarda akımın görüşlerini yaymaya çalışmışlar ve belli bir taraftar sayısına ulaşmışlardır.

 

Günümüzde Adventistler

 

Günümüzde Yedinci Gün Adventistleri nin Genel Merkezi Washington dadır. Dünyada 2.500.000 taraftarı bulunmaktadır. Türkiye de de faaliyet göstermekte ve taraftar sayısını arttırmak için çabaladıkları gözlenmektedir. Ülkemizde bir Adventist Kilisesi ( İstanbul ) vardır.


Branch Davidians


Branch Davidians kültü taraftarları 50 günlük trajik kuşatmanın ardından 1993 Texas Waco´daki yangında 82 kişinin ölümünden sonra kendilerini gizlediler. Davidciler Yedinci Gün Adventistleri´ nin bir koluydu SDA (Yedinci Gün Adventistleri) lar gibi İsa Mesih´in ikinci kez gelişine inanmışlardı. Fakat 1959 da İsa´nın geleceğini söylemelerine karşılık İsa geşmeyince başarısız olup, güçsüz düşmüşlerdir. SDA cılar 1844, 1845, 1854, 1873 deki İsa´nın gelişiyle ilgili yanlış bilgilendirmelerden doğan sıkıntılarla baş edebilmişler dir.

İsa´nın ikinci gelişine inananlar ise Texas da büyük bir alanı satın alıp devasa bir cephaneliği de olan büyük bir çiftliğe kapanmışlar, elektrik dahil, tüm ihtiyaçlarını kendileri karşılıyorlardı. Devletten bütünüyle bağımsızdılar, hiçbir müdahale kabul etmiyorlardı. Vaiz Gray´in 1993 yılında bir polis memuruyla takışması sonucu çıkan olaylarda, Birleşik Devletler Savunma Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve FBI´ya bağlı özel timlere elli gün direnmişlerdir.Çıkan olaylar sonunda kadın, erkek ve çocuklardan oluşan sekseniki kişi yanarak hayatını kaybetmiştir.

15 yaşındaki annesinden evlilik dışı doğmuş ve üvey babasının kötü muamelesiyle büyümüş ve 19 yaşında Adventistlerle tanışıp onlara katılan Vernon Howell ; ismini " David Koresh " olarak değiştirdikten sonra George Roden´in liderliğinin saf dışı bırakılmasıyla 1986 yılında Davidcilerin başına geçmiştir. Kendisini 1985 yılında "Günahkar Mesih" olarak deklare etmiştir. İsa´nın yakın bir zamanda geleceğini umarak kendilerini İsanın Krallığı´nı kurmak için milenyuma kadar İsa´nın takipçileri olarak görüyorlardı.

"Branch Davidians" inananları Avustralya , İsrail ve Britanya´ya giderek oralarda akımın görüşlerini yaymaya çalışmışlar ve belli bir taraftar sayısına ulaşmışlardır.

 
  Bugün 11 ziyaretçi (54 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol