beyaz kuğu
  Hatim Duası
 

Hatim Duası

 

 

Bismillahirrahmanirrahıym

Elhamdü lillahi rabbil alemiyn.

Vel akibetü lil müttakıyn.

Vela udvane illa alez zalimiyn.

Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammediv ve ala alihi ve sahbihi ecmeıyn.

Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kudretine sahip olan yüce ALLAH’ım,

Ey dualara icabet eden, bize şahdamarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden ALLAH’ım.

Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak gönle yakın, her şeye kadir olan yüce ALLAH’ım.

Ey hesap gününün sahibi, rahmeti gazabından çok, insan ve cinleri ancak ibadet etsin diye yaratan, ilk emri ( oku ) olan, alemlerin RABBİ ALLAH’ım.

Ey şekil verenlerin en güzeli olan, bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan ALLAH’ım.

Ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet merci’i olan yüce RABBİMİZ.

Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti bol olan RABBİMİZ.

Bütün hamd ü senalar sanadır. Övgü ve şükürler sanadır,dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar, dile getirdiğimiz getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur ALLAH’ım.

Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz, ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz, yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız.

Böylece biz, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi sana açtık : -

Ey kerim ve rahim olan RABBİMİZ, kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine, yardımına, lutfuna, rahmetine, keremine bıraktık. Senden yardım bekliyoruz.

Belki layik değiliz, belki yüzümüz yok, belki hakkımız değil, ancak biliyor ve ikrar ediyoruz ki : - senden başka gidecek yolumuz yok, senden başka tutunacak ipimiz yok, senden başka sığınacak kapımız yok, senden başka kimsemiz yok. Biz seni istiyoruz, maksudumuz sensin, bütün istediğimiz senin bizden razı olmandır, bize yar ve yardımcı olmandır.

Ey ( ol ) emriyle bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen sayısız alemleri yaratan ve

( yok ol ) emriyle de her şeyi bir anda yok etme gücüne sahip olan, rahman ve gufran olan, gerçek olarak biliriz ve bildiririz ki, senden başka ilah yoktur.

Ey yüceler yücesi, var ve bir olan ALLAH’ım : -

‘’Bana dua edin, duanızı kabul edeyim’’ buyurdun.

‘’Duanız olmasa neyinize kıymet edeyim’’ buyurdun.

Bizim şu acizane, halisane, salihane, duamıza icabet eyle,

Bize zatına kul ve kurban olanlardan eyle,

En güzel isimlerinle bize tecelli eyle.

Bizi, hakk’ı bilenlerden, hakk’a tabi olanlardan ve hakk’ı yaşayanlardan eyle.

Bizi, batılı batıl bilip, batıldan kaçanlardan eyle.

Bizi, rızanı kazananlardan, rahmet’i rahman’a kavuşanlardan eyle.

Bizi, zikrinle dolup taşanlardan, senin yolunda ölenlerden eyle.

Bizi, cennetine girenlerden, cehenneminden azad olanlardan eyle.

Yalvarıyoruz, bizi, cemalini, rü’yetini görenlerden eyle YA RABBİ.

ALLAHIM : -

Sevgili Peygamberimize salat-ü selam, vesile, üstünlük ve yüksek dereceler ikram eyle.

O’nu vaat ettiğin makam-ı mahmud’a nail eyle.

Şüphesiz sen vaadinden dönmesin.

Ehl’i beytini, ashabını ve O’nun izinde yürüyenleri her türlü ihtirama ve muhabbete nail eyle.

Bizi, iki cihan güneşinin sünneti seni yelerini yaşayanlardan eyle. 

Livaü’l hamd sancağı altında toplananlardan, O’na komşu olanlardan eyle.

O’nu derdimizin dermanı, karanlık gecemizin meş’alesi eyle.

Gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru eyle.

Bizi, O’nun yolunda şaşırmadan yürüyenlerden eyle.

Fahri kainat mefhari mevcudat olan peygamberimizin şefa’atine bizi de nail eyle.

Bizi, O’na yakın eyle, bizi O’na muhtaç eyle.

Bizi, O’na ümmet olma şeref ve şuurunu taşıyanlardan eyle YA RABBİ.

ALLAHIM : -

Sen affedicisin, affı seversin, bizi ve bütün inanları affeyle.

Hatayla işlemiş olduğumuz bütün günahları affeyle.

Bize rahmetinle, şerefinle, bereketinle muamele eyle.

Bize kereminle, ihsanınla, fazlınla ikram eyle.

Bizi bağışlayarak bize merhamet eyle.

Bize nasuh bir tevbe ve hidayet ihsan eyle.

Tevbemizi kabul edip bizi mağfiret eyle.

ALLAHIM : -

Kuranı kerim hürmetine, O’nun bereketiyle bizi affeyle.

Bizi, kuranı kerimi okuyanlardan, anlayanlardan, yaşayanlardan eyle.

Kuranı kerimi dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, nuruyla ahiret şefaatci eyle.

Bize, kuranı kerimin saadetini, selametini nail eyle.

Bizi, kuranı kerimin kerametiyle mükerrem eyle YA RABBİ.

ALLAHIM : -

Okuduğumuz kuranı kerimi ve hatmi şerifi izzetinde kabul eyle.

Hasıl olan sevabı, öncelikle sevgili peygamberimizin ruhu şerifine ikram eyle.

Bütün peygamberlerin ve onları yoldaş edinenlerin pak ruhlarına ikram eyle.

İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, gariplerin, acizlerin, mazlumin, masumin

ruhlarınada hediye eyledik vasıl eyle YA RABBİ.

Topraklar altında hak ile yeksan olmuş, dünyada kimi kimsesi kalmamışların 
ruhlarını da hissedar eyle.

Dualar bekleyen kaffe i ehli imanın ruhlarını da haberdar eyle.

Bu duayı ukuyan kardeşlerimizin, mevtalarını da hissedar eyle.Ruhlarını şad eyle.Makamlarını cennet eyle.Derecelerini ali eyle.Kabirlerini cennet bahçesinden bir bahçe eyle.Seyyi’atlarını hasenatla tebdil eyle.

Dünyada kalanlara yardım ve hidayet eyle.

Sabrı cemiller lutfeyle.

Onlara ve bize, hepimize bol bol rahmet eyle YA RABBİ.

ALLAHIM : -

Bizi, son nefesimizde, iman ile, İslam ile, kur’an ile, göçenlerden eyle.

Kelime’i şehadet, kelime’i tevhid’i söyleyerek ruhlarını teslim edenlerden eyle.

EŞHEDÜ ENLA İLAHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH .

Dar’ı bekaya aşk ile, vecd ile, heyecan ile, neş’e ile gidenlerden eyle.

Bizi, ve sevdiklerimize güzel ölümler lutfeyle.

Bizi, ölmeden önce ölenlerden eyle YA RABBİ.

ALLAHIM : -

Hayatta iken yaptığımız bütün ibadat ü taatlerimizi, ihsan ile makbul eyle.

Hoşnutluğunu kazandıracak, kusursuz kullukta bulunma imkanlarını lutf eyle.

Bizi, rızanı kazanmak için acele edenlerden, amel’i Salih işleyenlerden eyle.

Hakiki iman edenlerden, yoluna yönelenlerden, emrine kulak verenlerden eyle.

Birbirine karşı hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden, zikredenlerden,
şükredenlerden eyle.

İyilik ve güzellikten yana olan, hayır ve hizmetten geri durmayanlardan eyle.

Bahtiyar kullarının amellerini işleyenlerden, maksuduna muradına erenlerden eyle.

Böylece bizi, razı olduğun sevgili ve seçkin kullarından eyle YA RABBİ.

ALLAHIM

Bizi, nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza eyle.

Bizi, iyilik yaptığında sevinen, kötülük işlediğinde pişman olup af dileyenlerden
eyle.

Bizi, nimetlerin karşısında nankörlük edenlerden değil, bol bol hamd edenlerden eyle.

Bizi, hidayete erenlerden, muttaki, muvahhid, mücahüd olan güzel kullarından eyle.

Bizi, cihad edenlerden, şehit olanlardan eyle.

Bizi, huzurundan boş çevirme, lutfunu nail eyle YA RABBİ.

ALLAHIM : - 

Bize, küfre açık kapı bırakmayan bir iman nasip eyle.

Bize, hayırlı ve huzurlu ömürler ihsan eyle. 

Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle.

Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle.

Hayırları feht eyle, şerleri def eyle, sunumuzu hayır eyle.

Kulluk edenlerden, affına erenlerden eyle.

Doğruyu söyleyenlerden, yanlışa düşmeyenlerden eyle.

Hakikatten şaşmayanlardan, doğru yolu bulanlardan eyle. 

Sevdiklerini sevenlerden, sevmediklerini görmeyenlerden eyle.

Erdirdiğin kullarınla dolup taşanlardan eyle.

Feleha, kurtuluşa kavuşanlardan, aşkınla yanıp tutuşanlardan eyle.

Senin var ve bir olduğunu bilenlerden, şirke düşmeyenlerden eyle.

Cehennemden azad olup, cennetine dahil olan, mukafata erenlerden eyle.

Bizi, cemalini görenlerden eyle YA RABBİ.

ALLAHIM : -

Hastalarımıza şifalar lütfeyle, dertlerimize devalar bahieyle.

Borçlarımıza edalar ihsan eyle, bize bol ve geniş rızıklar lütfeyle.

Helal ve bereketli kazançlar bahşeyle.

Mutlu ve umutlu yarınlar ihsan eyle.

Ya RABBİ, muradı olan kardeşlerimizin muradlarını lütfeyle.

Borcu olan kardeşlerimize ödeme imkanlarını müyesser eyle.

Hepimize iyilikler, güzellikler ve hayırlar ihsan eyle.

Din ve dünya işlerimizi islah eyle,

Biz bilmeyiz istemesini, sen verirsin en iyisini, hakkımızda hayırlısını ihsan eyle YA RABBİ.

ALLAHIM : -

Bizi, Kevser havuzundan hiç susamayacak şekilde bir yudum dahi olsa içenlerden eyle.

Amel defterini sol ve arka tarafından değil sağından alanlardan eyle YA MUİD

Sırat köprüsünü kolayca geçenlerden eyle YA RABBİ.

Bazı yüzlerin siyahlanıp bazılarının da beyazlanacağı o günde yüzümüzü ak eyle YA RABBİ.

Kıyamette o dehşet günde, yüzlerimizi nurunla nurlu eyle ya RABBİ.

Kulaklarımızı kötü sözlerden, boyunlarımızı cehennem azabından muhafaza eyle YA HAMİD 

Gözlerimizi haramdan, dillerimizi yalandan, kalbimizi nifaktan muhafazaeyle YA MUHSI

İşlerimizi zorluktan, amellerimizi gösterişten, bizi kinden, nefretten, hasetten muhafaza eyle.

Riyalıktan, kibirden, öfkeden,şehvetten,ve şeytanın tuzaklarından muhafaza eyle YA MANİU

Bizi, şöhretten, kaypaklıktan, heva ü hevese kapılmaktan muhafaza eyle
YA GANİYYU. 

Bizi dünyada rezil olmaktan, ahiret’te de azabından muhafaza eyleYA RABBİ.

ALLAHIM : -

Bizi, helal lokma yiyenlerden, helal rızık peşinde koşanlardan eyle YA RAZZAK.

Ayaklarını harama götürmeyenlerden, nefsinle haramdan uzak duranlardan eyle YA MANİU.

Boğazından haram lokma
geçirmeyenlerden, elini haramdan

sakınanlardan eyle YA RAŞİD.

Azalarını haramdan uzak tutup, bedenlerimizi bir nur eyle YA NUR.

Ayaklarımızı ve kalplerimizi sıratılmüstakim üzerine sabit ve muhafaza eyle YA HABİR.
 

ALLAHIM : -

Ahlakımıza güzellik, ilmimize ziyadelik, rızkımıza genişlik ihsan eyle YA FETTAH.

Vücutlarımıza sıhhat, kazançlarımıza bareket, anlayışımıza feraset lütf eyle
YA RAZZAK.

Bizi, bedbahtlıktan sapkınlıktan ve sapık davranışlardan muhafaza eyle YA HAKİM.

Bizi, doğru yolda bulunanlardan eyle, işlerimizi kabul gören işlerden eyle
YA ADLU.

İşlerinde edepli ve nazik olanlardan, emrine uyanlardan eyle MÜHEYMİN.

Bize, razı olacağın iyi işler yapmamızı nasip eyle YA AZIM.

Fayda sağlamayan boş işlerden de uzak eyle YA VASİU. 

Bize, dünyada ve ahirette güzel hayatlar nail eyle YA RABBİ. 

ALLAHIM : -

Bize, ana ve babalarımıza, ve affına muhtaç tüm Müslümanlara  merhamet eyle YA AFUV.

Yaptığımız hayırlı işleri huzurunda makbul eyle YA ALİM.

Kardeşlerimizi, çocuklarımızı, komşularımızı, dost ve sevenlerimizi iyilerden eyle VEHHAB.

Bize, dinine, vatanına, milletine hizmet eden Salih evlatlar ihsan eyle YA HALIK.

Bizi, dinimizi, tüm ehli islamı daima aziz ve muzaffer eyle YA AZİZ.

Vatanımızı, milletimizi her türlü düşmanlardan, oyunlardan emin eyle YA LATİF. 

Bizleri, bütün felaketlerden, müsibetlerden, belalardan muhafaza eyle YA HAFIZ.

Şüphesiz bize yardım elini uzatacak senden başka kimse yok,bize merhamet eyle YA RAHİM

ALLAHIM : -

Dünyanın dört bir yanında senin rızan için çalışanları başarılı eyle YA VEKİL..

Yolunda ter döken, kan döken ve cihad edenleri galip ve muzaffer eyle YA METİN.

Onurlu ve hak davalarında onları üstün eyle YA AZİZ.

Manevi ordularınla onları destekleyip mensur ve muzaffer eyle YA HALİM.

Görünür görünmez belalardan, akla hayale gelmeyen tuzaklardan emin eyle YA RAKİB.

Bizim, güçümüz yetmez takatimiz yetişmez engenlerden muhafaza eyle YA KAVİY.

Sen bizim mevlamızsın, kafirlere karşı bize yardım eyle YA SELAM.

İnanmayanlara karşı bize, güç ve kuvvet ihsan eyle YA VELİYY. 

ALLAHIM :-

Ülkemize dirlik, milletimize birlik ve beraberlik ihsan eyle YA MACİD.

Cennet vatanımızı mamur ve müreffeh eyle YA GANİYYU.

Şehitlerimize ve gazilerimize yüksek dereceler lutfeyle YA VALİ.

Lutfunla, onları ve bizi rızana nail eyle YA TEVVAB. 

ALLAHIM : -

Bizi, peygamberimizin ( S:A ) dualarına, senden istediklerine nail eyle YA ŞEHİD.

O nun ( s.a ) sünnetini yaşamayı, iyilik ve takva sahibi olmayı nasip eyle YA HAKKU.

Bizi, namazını daima ve dosdoğru kılanlardan eyle YA VEDÜD.

Bela ve musibetlere sabredenlerden, takdirine razı olanlardan eyle YA SAMED.

Bize, ölüm anında rahatlık, ölümden sonra mağfiret ve rahmet eyle YA MÜMİT.

Hesap gününde af, cennette yüksek dereceler ihsan eyle YA GAFFAR.

Bizi sevgili peygamberimizin şefaatiyle kurtuluşa erenlerden eyle YA MÜ’MİN.

ALLAHIM : -

Rahmetinle duamıza icabet eyle YA MÜCİB.

Duamızı, ağzı dualıların, gözü yaşlıların, bağrı yanıkların dualarından eyle YA KERİM.

YA RABBİ, duamızı fazlınla, ikramınla kabul eyle 

Sen her şeye kadirsin

EL FATİHA...

 
  Bugün 51 ziyaretçi (155 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol