beyaz kuğu
  Namazda Okunan Dualar -02
 

Dualar

( Hatırlatma; Namazlarda Dualardan önce Euzü- Besmele veya Besmele okunmaz. )

 

 

                       Sübhaneke

 

(Bütün Namazlarda ilk rekatında tekbir alıp namaza başladıktan sonra Fatiha’dan önce okunur)

 

Sübhaneke  Allahümme vebi hamdik vetebare

kesmük  vete ala ceddük vela ilahe gayrük

 

"Allah'ım! Tesbih etmekle, Seni eksiklikten uzak tutarım.

Hamdetmekle, üstünlüğü, olgunluğu Sen'de görürüm.

 Adın sanın silinmez. Azametin yücedir. Övgün büyüktür.

Senden başka ilah yoktur."

 

                       Et-tahiyyatü

 

(Bütün Namazların her Tahiyyatında ilk önce okunur.)

 

Et tahiyyatü lillahi ves salavatü vet tayyibatü es selamü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berakatühü esselamü

aleyna ve ala ibadissalihıyn                                                   

Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne

Muhammeden abdühü ve rasulüh  

                      

Sözle, bedenle ve malla yapılan bütün ibadetler Allah içindir.

Ey Peygamber! Allah'ın selâmı, rahmeti ve bereketi, senin üzerine olsun.

Allah'ın selâmı, bize ve Allah'ın salih kullarına olsun!

Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki; Muhammed, O'nun kulu ve elçisidir."

 

                       Salli

(Bütün namazların sonundaki tahiyyatlar ve gayrı müekked sünnetlerin her iki tahiyyatlarında Ettehıyyatü’den sonra "barikten" önce– okunur.)

 

Allahümme salli ala Muhammediv ve ala ali

Muhammed kema salleyte ala ibrahiym ve ala ali İbrahiym inneke hamiydüm meciyd

 

"Allah'ım, İbrahim'e ve İbrahim ailesine rahmet ettiğin gibi, Muhammed'e ve Muhammed ailesine rahmet et. Şüphesiz ki Sen övülmeye layık ve

şerefi çok yüce olansın."

 

 

 

                       Barik

 

(Bütün namazların sonundaki tahiyyatlar ile gayrı müekked sünnetlerin her iki tahiyyatlarında Ettehıyyatü’den ve "salliden" sonra – okunur.)

 

Allahümme barik ala Muhammediv ve ala ali Muhammed kema barekte ala ibrahiym ve ala ali ibrahiym inneke hamiydüm meciyd

 

 Allah'ım! İbrahim'e ve İbrahim ailesine çok hayır verdiğin gibi, Muhammed'e ve Muhammed'in ailesine çok hayır ver. Şüphesiz ki Sen övülmeye layık ve şerefi çok yüce olansın."

 

                 Rabbenalar

 

(Her Namazın son tahiyyatında Salli-Barik dualarından sonra okunur)

 

Allahümme Rabena atina fiddünya hasenetev ve fil ahireti hasenetev ve kına azeben nar Birahmetike ya erhamer Rahimiyn

 

"Rabbimiz! Bize dünyada iyiliği, ahirette de iyiliği ver. Bizi (cehennem) ateşin(in) azabından koru. Ey Rahmet edenlerin en yücesi, bize rahmet (ve merhamet) eyle,"

 

Rabbenağ firliğ veli valideyye velil mü'miniyne

yevme yekumül hısab.

 

"Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, anamı, babamı ve (bütün) müminleri bağışla.

 

     

            Kunut Duaları

( Vitir Namazının Son rekatında -Fatiha ve arkasına bir sure okunup eller indirilip tekrar bağlandıktan sonra- okunur.)

         

Allahümme inna neste inüke ve nestağ firuke ve

nesteh diyk ve nü'minübike  vene tübü ileyk vene tevekkelü aleyk ve nüsniy aleykel hayr küllehü neşküruke vela nekfürukve nahle ü ve netrukü mey yefcüruk

 

"Ey Allah'ım" Senden yardım dileriz. Bağışlamanı isteriz. (Razı olduğun amellere) hidayet dileriz.Sana iman ederiz. Sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bütün hayırlarla seni överiz. Sana şükrederiz. Nankörlük etmeyiz. (Küfür ve isyan yularını) atar,seni inkar edenlerden uzak dururuz."

 

Allahümme iyyake nağbüdü veleke nüsalliy 

ve nescüdü Ve ileyke nes a ve nahfidü narcuğ rahmeteke ve nahşa azabeke inne azabeke bil küffari mülhık

 

"Ey Allah'ım! Yalnız sana kulluk ederiz. Senin için namaz kılar, sana secde ederiz. Sana (kulluk için) koşar ve Rahmetini umarız. Senin azabından korkarız. Şüphesiz senin azabın kafirlere muhakkak ulaşacaktır."

 

Amentü

 

(İman esaslarının belirtildiği bir dua olarak her zaman  okunur.)

       

Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve

rusülihi Vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala vel basü badel mevt.

Eşhedü ella ilahe illalah ve eşhedü enne

Muhammeden abdühü ve rasülüh

 

"Ben Allah'ın varlığına ve birliğine, Allah'ın meleklerine,

kitaplarına, Peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır

ve şerrin Allah'ın bilgisi, takdiri ve yaratmasıyla olduğuna

iman ettim, inandım. Öldükten sonra dirilip mahşer yerine

gitmek de gerçektir. Şehadet ederim ki, Allah'tan başka

hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki; Muhammed

 O'nun kulu ve Resulüdür."

 

 
  Bugün 183 ziyaretçi (282 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol