beyaz kuğu
  Hadisler -02
 

Hadisler -02 

Bir kimse ismimi işitir de salat-u selam getirmezse bana cefa etmiş olur.

 

Ravi: Menavi

 

Ey Ademoğlu! Eğer fazla malını Allah yolunda harcarsan bu senin için daha hayırlıdır. Kendine saklarsan senin için zararlıdır. Kifaf (yeterli miktar) sebebiyle levm edilmezsin.

 

Ravi: Müslim

 

Kim (malını arttırmak için) insanlardan dilenirse, o mutlak surette ateş talep etmiş olur. Öyleyse ister azla yetinsin isterse çoğaltmayı istesin, (artık kendisi bilir).

 

Ravi: Müslim

 

Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki: "Benim celalim adına birbirlerini sevenler var ya! Onlar için nurdan öyle minberler vardır ki, peygamberler ve şehidler bile onlara gıpta ederler."

 

Ravi: Tirmizi

 

Cuma günü, imam hutbe okurken, sen (yanıbaşında konuşan) arkadaşına: "Sus!" desen boş laf etmiş olursun.

 

Ravi: Buhari

 

Ümmetimin cennete gireceği kapının genişliği, iyi bir atlının üç gün (veya yıl) yürüme mesafesidir. Onlar (cennet ehli) kapıdan girerken sıkışırlar da omuzları ezilecek hale gelir.

 

Ravi: Tirmizi

 

Hikmetli söz, mü'minin yitiğidir. Nerede bulursa onu hemen almaya ehaktır.

 

Ravi: Tirmizi

 

Şu ümmetim, rahmete mazhar olmuş bir ümmettir. Ahirette azaba maruz kalmayacaktır. Onun azabı dünyadadır: Fitneler, zelzeleler ve katl.

 

Ravi: Ebu Davud

 

Çorba hüzünlü kimsenin kalbini takviye eder, hastanın kalbinden elemi çıkarır, tıpkı birinizin, su ile yüzünden kiri çıkarması gibi

 

Ravi: Tirmizi

 

Suyu deve gibi bir solukta içmeyin, iki-üç solukta (dinlene dinlene) için. Su içerken besmele çekin. Bitirince de Allah'a hamdedin.

 

Ravi: Tirmizi

 

Kıyamet günü benim şefaatimle en ziyade saadete erecek olan kimse, samimi olarak ve içinden gelerek "La ilahe illallah" diyen kimsedir.

 

Ravi: Buhari

 

Bir kısım insan vardır, Allah (c.c)'ün mülkünden haksız bir surette mal elde etmeye girişirler. Halbuki bu, Kıyamet günü onlara ateştir, başka bir şey değil.

 

Ravi: Buhari

 

Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki çörek otunda onun için bir deva bulunmasın.

 

Ravi: Buhari

 

Güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz. Batıdan doğunca, insanlar görür ve hepsi de iman eder. Ancak daha önce inanmamış veya imanın şevkiyle hayır kazanamamış olan hiç kimseye bu iman fayda sağlamaz.

 

Ravi: Buhari

 

Ezanla kamet arasında yapılan dua reddedilmez (mutlaka kabule mazhar olur). "Öyleyse, ey Allah'ın Resulü, nasıl dua edelim?" "Allah'tan, dünya ve ahiret için afiyet isteyin!"

 

Ravi: Ebu Davud

 

Dünya mümine hapishane, kafire cennettir.

 

Ravi: Müslim

 

Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır konuşsun ya da sussun.

 

Ravi: Tirmizi

 

Her ümmet için bir fitne (imtihan) vardır, benim ümmetimin fitnesi (imtihanı) de maldır.

 

Ravi: Tirmizi

 

Kıyamet kopmaz, ta ki ümmetim kendisinden evvelki ümmetlerin yolunu karış karış, arşın arşın takip etmedikçe.

 

Ravi: Buhari

 

Allah-u Teala Hazretleri şöyle seslenir: "Beni bir gün zikreden veya bir makamda benden korkan kimseyi ateşten çıkarın!"

 

Ravi: Tirmizi

 

Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek gerekir.

 

Ravi: Tirmizi

 

Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona yardımını kesmez, ona yalan söylemez, ona zulmetmez. Herbiriniz, kardeşinin ayinesidir, onda bir rahatsızlık görürse bunu ondan izale etsin.

 

Ravi: Tirmizi

 

Kim insanların kalbini çelmek için kelamın kullanılışını öğrenirse, Allah (c.c) kıyamet günü, ondan ne farz ve nafile hiçbir ibadetini kabul etmez!

 

Ravi: Ebu Davud

 

Emiriniz, fazıl veya facir her nasıl olursa olsun, (onun emri altında) cihad etmeniz size farzdır. Keza, namazı da fazıl veya facir ve hatta kebair işlemiş bile olsa her Müslümanın, arkasında kılması bütün Müslümanlara farzdır.

 

Ravi: Ebu Davud

 

Allah korkusuyla göz yaşı döken kimse, süt memeye geri dönmedikçe ateşe girmez. Bir kul üzerinde Allah yolunda yapışan tozla, Cehennemin dumanı biraraya gelmez.

 

Ravi: Tirmizi

 

Her ölenin ameline son verilir, ancak Allah yolunde ölen murabıt müstesna. Çünkü onun ameli kıyamet gününe kadar arttırılır. Ayrıca o, kabir azabına da uğratılmaz.

 

Ravi: Tirmizi

 

Cennetliklerin Allah nezdinde en kıymetli olanları, Vech-i İlahiye sabah ve akşam nazar ederler.

 

Ravi: Tirmizi

 

Her peygamberin, Allah Teala'dan bir dileği vardı ve Allah indinde icabet ve kabul olundu. Fakat ben duamı kıyamet gününde ümmetime şefaate tahsis ve tehir ettim

 

Ravi: Buhari

 

Herhangi bir kul, kardeşinin kabrini ziyaret edip yanında oturursa, kalkıncaya kadar, o ölü onunla arkadaşlık eder ve ona karşılık verir.

 

Ravi: Buhari

 

Kim ödemek arzusu ile insanların malını alır ise, Allah (onun borcunu) ona bedel eda eder. Kim de telef etmek niyetiyle halkın malını alırsa, Allah onu telef eder

 

Ravi: Buhari

 

Bir yerde ölen Ashabımdan hiçbirisi yoktur ki, kıyamet günü oranın ahalisine bir nur ve onlara (Cennete sevkte) bir rehber olmasın

 

Ravi: Tirmizi

 

Allah'ın yüz rahmeti var. Bunlardan biriyle mahlukat kendi aralarında birbirlerine merhamet gösterirler. Doksandokuz rahmet de Kıyamet günü içindir.

 

Ravi: Müslim

 
 

 

Hac edip kabrimi ziyaret eden, beni diri iken ziyaret etmiş gibi olur.

 

Ravi: Taberani

 

Kimin dünyada iki yüzü varsa kıyamet günü, ateşten iki dili olacaktır.

 

Ravi: Ebu Davud

 

Ben sizi, kabirleri ziyaretten men etmiştim. Artık onları ziyaret edebilirsiniz. Çünkü onlar size ahireti hatırlatır.

 

Ravi: Müslim

 

Muhammed (SAV) ailesi dokuz ev oldukları halde, yanlarında bir ölçek yiyecek bulunmadan sabahlayıp akşamladıkları olurdu.

 

Ravi: Tirmizi

 

Allah, kula namazda sağa sola iltifat etmedikçe rahmetiyle yaklaşmaya devam eder. İltifat etti mi ondan yüz çevirir.

 

Ravi: Ebu Davud, 909

 

Allahu Teala hazretleri şöyle seslenir: "Beni bir gün zikreden veya bir makamda benden korkan kimseyi ateşten çıkarın!".

 

Ravi: Tirmizi, 2597

 

Allah Teala hazretleri bir kulun hayrını diledi mi ölümünden önce salih amel işlemede muvaffak kılar!

 

Ravi: Tirmizi, 2134

 

"Ben kıyamet şöyle yakın olduğu halde gönderildim!" buyurdular ve şehadet parmağıyla orta parmağını yanyana gösterdiler.

 

Ravi: Müslim, 2950

 

Benden bir şey işitip onu işittiği şekilde başkasına ulaştıran kimsenin (kıyamet günü) Allah yüzünü taze kılsın. Zira, kendisine ulaştırılan öyleleri var ki, bizzat işitenden daha iyi kavrar.

 

Ravi: Tirmizi, 2658

 

Bir Müslüman bir ağaç diker veya bir tohum eker de bunların mahsulatından bir kuş veya insan veya hayvan yiyecek olsa, bu onun için bir sadaka olur.

 

Ravi: Tirmizi, 1382

 

Ben size (kendiliğinden) ne bir şey veriyor, ne de sizi bir şeyden menediyorum. Ben sadece bir memurum (Allah'ın emrine göre veriyorum).

 

Ravi: Ebu Davud, 2949

 

Mü'mine zarar veren veya hile yapan mel'undur.

 

Ravi: Tirmizi, 1942

 

Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki hiçbiriniz, ben kendisine ebeveyninden, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça, iman etmiş olamaz.

 

Ravi: Müslim, İman 69-70

 

İtidal (orta yol üzere olmak), teenni(li davranmak), hal ve gidişi iyi olmak peygamberliğin yirmi dört cüzünden bir cüzdür.

 

Ravi: Ebu Davud, 4776

 

Hediyeleşin, zira hediye, kalpteki kuşkuları giderir. Komşu kadın, komşusu kadından gelen (hediyeyi) hakir görmesin, bir koyun paçası parçası olsa bile.

 

Ravi: Tirmizi, 2131

 

Kime ilme uymayan bir fetva verilmişse, bunun günahı o fetva verene aittir. Kim, bir kardeşine, gerçeğin başka olduğunu bile bile, farklı bir irşadda bulunursa ona ihanet etmiş olur.

 

Ravi: Ebu Davud, 3657

 

Dini ve ahlakı sizi memnun eden birisi sizden kız talep ederse onu evlendirin. Böyle yapmazsanız, yeryüzünde fitne ve geniş bir fesad çıkar.

 

Ravi: Tirmizi, 1084

 

Her ümmet için bir fitne vardır, benim ümmetimin fitnesi de maldır.

 

Ravi: Tirmizi, 2337

 

Allah'ın en çok sevdiği yerler mescidlerdir. Allah'ın en ziyade nefret ettiği yerler de çarşı ve pazarlardır.

 

Ravi: Müslim, 671

 

Bir kul, salih amel işlerken araya bir hastalık veya sefer girerek ameline mani olsa, Allah ona sıhhati yerinde ve mukim iken yapmakta olduğu salih amelin sevabını aynen yazar.

 

Ravi: Ebu Davud, 3091

 

Namazı ayakta kıl, muktedir olmazsan oturarak kıl, buna da muktedir olmazsan yan üzeri (yatarak) kıl.

 

Ravi: Ebu Davud, 951

 

Gecede bir saat vardır ki, müslüman bir kimsenin Allah'tan, dünya veya ahirete dair bir hayır talebi, o saate rastlarsa, Allah dilediğini ona mutlaka verir. Bu saat her gecede vardır.

 

Ravi: Müslim, 757

 

Kim Allah için hac yapar da, (helali de olsa eşiyle) cinsî münasebette bulunmazsa, kötü söz söylemez ve günah işlemezse -kul hakları hariç- (memleketine) annesinden doğduğu gün gibi (günahsız ve temiz olarak) döner.

 

Ravi: Buhari, Hacc, 4

 

Sizden kim namazını mescidde kılarsa namazından bir pay da evi için ayırsın. Zira Allah, evinde kılacağı namaz için dahi bir hayır takdir etmiştir.

 

Ravi: Müslim, 778

 

Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah Teala hazretleri sizi helak eder ve yerinize, günah işleyecek (fakat tevbeleri sebebiyle) mağfiret edeceği kimseler yaratırdı.

 

Ravi: Müslim, 2748

 

Bir kimsenin, izin almadan iki kişinin arasına oturması helal olmaz.

 

Ravi: Ebu Davud, 4844

 

Kim bir kavme benzerse, onlardandır.

 

Ravi: Ebu Davud, Libas 4

 

Şunu bilin ki, evladlarınız kazançlarınızın en temizlerindendir. Öyle ise evladlarınızın kazançlarından yiyin.

 

Ravi: Ebu Davud, 3530

 

Bir müslüman ölür, cenaze namazına Allah'a şirk koşmayan kırk kişi katılırsa, Allah bunların onun hakkındaki şefaatini mutlaka kabul eder.

 

Ravi: Müslim, 948

 

Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız, öyleyse isimlerinizi güzel yapın.

 

Ravi: Ebu Davud, 4948

 

Kim şu üç şeyden beri olarak ölürse cennete girer: Kibir, Gulül (ganimetten çalma), Borç.

 

Ravi: Tirmizi, 1572

 

Yeryüzünde bir kötülük işlendiği vakit, ona şahid olan bunu kötülerse, o kötülüğü görmemiş gibi zararından kurtulur.

 

Ravi: Ebu Davud, 4345

 

İman, yetmiş şubedir. Haya imandan bir şubedir. Bu şubelerden en üstünü "La ilahe illallah" sözüdür, en aşağısı da yoldan rahatsız edici bir şeyi kenara çıkarmaktır.

 

Ravi: Buhari, İman 3

 

Ademoğlunun, emr-i bi'l-ma'ruf veya nehy-i ani'l-münker veya Allah Teala Hazretlerine zikir hariç bütün sözleri lehine değil, aleyhinedir.

 

Ravi: Tirmizi, 2414

 

Bir alimin ibadetle meşgul olana üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir.

 

Ravi: İbni Mace, Mukaddime 17

 

İlim öğrenmek üzere yola çıkan kimseye, Allah, Cennet yolunu kolaylaştırır.

 

Ravi: İbni Mace, Mukaddime 17

 

Öyle bir zaman gelir ki, kişi sabah mü'min olarak kalkar, akşama kafir olarak ulaşır. Ancak Allah'ın iman ve tevhid ilmiyle kendilerini ihya ettiği kimseler, bu durumun dışındadır.

 

Ravi: Darimi, 1.97

 

Şeytan için bir din alimini kandırmak, bin abidi -ilim sahibi olmadan devamlı ibadetle meşgul olan kimse- kandırmaktan daha zordur.

 

Ravi: Tirmizi, İlim 19

 

Hikmet -faydalı olan herşey- mü'minin kaybolmuş malıdır. Nerede bulursa onu almaya mü'min, herkesten daha layıktır.

 

Ravi: Tirmizi, İlim 19

 

Dünya nimetlerinden kadınlar, güzel koku ve gözümünün nuru namaz bana sevdirildi.

 

Ravi: Nesei, İşareti'n-nisa 1

 

Kulun amellerini kaydeden iki melek, gece ve gündüz kaydettiklerini Allah'a arz ederler ve Allah da sahifenin başında ve sonunda hayır; yani namaz bulunduğunu görünce : "Şahit olun ki, Ben sahifede baştan sona yer alan bütün günahları affettim." buyurur.

 

Ravi: Tirmizi, Cenaiz 9

 

En mükemmel iyilik, çocuğun, babasının dostlarına iyi davranmasıdır.

 

Ravi: Müslim, Birr 11

 

Namazın anahtarı temizliktir

 

Ravi: İbni Mace, Tahare 3

 

Zekat İslam'ın köprüsüdür.

 

Ravi: Keşfü'l Hafa, 1: 1416

 

Yarım bir hurmayı sadaka vermek suretiyle dahi olsa, cehennem ateşinden korununuz. Bunu da bulamasanız güzel bir söz söyleyin.

 

Ravi: Müslim, Zekat 68

 

Kulun Rabbine en yakın olduğu hal, secdedeki halidir. Öyle ise secdede duayı çokça yapınız.

 

Ravi: Müslim, Salat 215

 

Sizin en iyiniz, kendisinden iyilik beklenen ve kötülüğünden emin olunandır. En kötünüz de iyilik ümit edilmeyen ve kötülüğünden emin olunmayandır.

 

Ravi: Tirmizi, Fiten 76

 

Ey Ali! Üç şeyi geciktirme: Vakti giren namazı, hazır olan cenazeyi, dengini bulan kızı veya dul kadını evlendirmeyi

 

Ravi: Tirmizi, Salat 13

 

Kim orucu fecirden önce niyetle (kesin kılmazsa) onun orucu yoktur.

 

Ravi: Ebu Davud, 2454

 

Zahmetsiz ganimet kışta tutulan oruçtur.

 

Ravi: Tirmizi, 797

 

Beni mü'min olan sevecek, münafik olan da bana bugzedecektir..

 

Ravi: Müslim, İman 131

 

Sizden biri içiyle dışıyla Müslüman olursa, yaptığı herbir hayır en az on mislinden, yedi yüz misline kadar sevabıyla yazılır.

 

Ravi: Buhari, İman 31

 

Kim kardeşinin ırzını müdafaa ederse, Kıyamet günü Allah, onun yüzünden ateşi geri çevirir.

 

Ravi: Tirmizi, 1932

 

İslam beş esas üzerinedir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Kabe'ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.

 

Ravi: Müslim, 2318

 

Kulun Rabbine en yakın olduğu hal, secdedeki halidir. Öyle ise secdede duayı çokça yapınız.

 

Ravi: Müslim, Salat 215

 

Resülullah aleyhissalatu vesselam'a: "En efdal insan kimdir?" diye sorulmuştu. "Kalbi mahmüm (pak), dili doğru sözlü olan herkes" buyurdular. Ashab: "Doğru sözlülüğün ne demek olduğunu biliyoruz. Mahmümu'l-kalb ne demektir?" diye sordu. "(Mahmüm kalb), Allah'tan korkan tertemiz kalptir, içinde günah yoktur, zulüm yoktur, kin yoktur, hased yoktur" buyurdular."

 

Ravi: Kütüb-i Sitte, 7256

 

Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi: – Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum. – "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et" buyurdu.

 

Ravi: Tirmizî, Daavât 84, İbni Mâce, Dua 5.

 

Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve mükafatını da Cenab-ı Haktan bekleyerek, ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır

 

Ravi: Tecrid-i Sarih c.1, s. 45.

 

İbnu Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: "Bir adam Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a gelerek: "Ben büyük bir günah işledim, buna tevbe imkanım var mı?" dedi. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "Annen var mı?" diye sordu. Adam: "Hayır yok" dedi. "Peki teyzen de mi yok?" dedi. Adam: "Hayır, var" deyince Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Öyle ise ona iyilik yap!" diye emretti."

 

Ravi: Tirmizi, Birr 6

 

Dağın tepesinde koyun güden çobanın ezan okuyup, kendi başına namaz kılması Rabbinin pek hoşuna gider de şöyle buyurur: “Şu kuluma bir bakın! Ezan okuyup namaz kılıyor, benden de korkuyor. Ben bu kulumu bağışladım, onu mutlaka cennetime koyacağım.

 

Ravi: Ebu Davud (1203), Nesai (Ezan 26)

 

Üç kişi vardır, Kıyamet günü Allah Teâla hazretleri onlara konuşmaz, nazar etmez, günahlardan da arındırmaz, onlara elim bir azab vardır: - Zina eden yaşlı, - Yalan söyleyen devlet reisi, - Büyüklenen fakir

 

Ravi: Müslim, İman 172, (107)

 

Bir kadın, eve hapsettiği bir kedi yüzünden cehenneme gitti. Kediyi hapsederek yiyecek vermemiş, yeryüzünün haşaratından yemeye de salmamıştı.

 

Ravi: Buhari

 

Kimse kimseyi fasıklıkla itham etmesin. Buna hakkı yoktur. Aynı şekilde küfürle de itham etmesin. Şayet küfür ithamında bulunur da, itham edilen böyle bir sıfatın sahibi değilse, bu sıfat muhakkak itham eden kimseye döner

 

Ravi: Buhari Edep:44

 

Kim, Ramazan orucunu, inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek tutarsa onun, geçmiş günahları affedilir.

 

Ravi: Buhari, İman 28

 

Kim bir hastayı veya Allah için sevdiği kardeşini ziyaret ederse, bir melek ona şöyle nida eder: Ne iyi yaptın, yürüdüğün yol ne hoş, cennette kendine bir köşk hazırladın!

 

Ravi: Tirmizi, Süne

 

Kimin düşüncesi ahiret olursa, Allah ona gönül zenginliği verir, işlerini kolaylaştırır. İstemediği halde dünya nimetleri verilir. Kim ahireti unutup sadece dünyayı düşünürse, Allah da fakirliği onun gözleri önüne diker, işlerini darmadağın eder. Dünyada ise, ancak kendisine takdir edilen kadar verilir.

 

Ravi: Tirmizi, S. Kıyame 30

 

Mirac sırasında İbrahim (as)'le karşılaştım. Bana: "Ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle. Ve haber ver ki: Cennetin toprağı temiz, suyu tatlıdır. Burası (suyu tutacak şekilde) düz ve boştur. Oraya atılacak tohum da sübhanallah, velhamdülillah, ve lailahe illallah, vallahu ekber cümlesidir."

 

Ravi: Tirmizi, Da'avat 60

 

Kim bilgisizliğine, ehliyetsizliğine rağmen fetvâ verirse gökteki ve yerdeki melekler ona lanet eder.

 

Ravi: Tirmizi

 

Canın her istediğini yemek de israf cümlesindendir.

 

Ravi: Ebu Davud

 

İlim öğretin; fakat uns ve şiddet göstermeyin! Zira güler yüzlü muallim sert olandan hayırlıdır.

 

Ravi: Beyhaki

 

Masrafta iktisat, geçimin yarısıdır. İnsanlara dostluk ve muhabbet aklın yarısıdır. ilmi soruda naziklik, samimilik ve güzellik bilginin yarısıdır.

 

Ravi: Taberani

 

Bir kimse bir müslümanın kanının akmasına bir kelimenin ucuyla bile yardım etse, kıyamette alnına ' Allah'ın rahmetinden payı yoktur ' diye yazılır

 

Ravi: Hz.İbni Ömer (R.a.) - Ramûz El-Ehadis

 

Dünya, mü'minin zindanı, kafirin de Cennetidir.

 

Ravi: Müslim, Zühd 1

 

Sizden biriniz mescide girdiği zaman iki rek'at namaz kılıncaya kadar yani kılmadıkça oturmasın.

 

Ravi: Buhari

 

Allah'ın rahmet ve inayet eli cemaat ile beraberdir.

 

Ravi: Tirmizi, Fiten 7

 

Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah'a taleb edilen (dünyevi şeylerden) Allah'ın en çok sevdiği afiyettir. Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek gerekir.

 

Ravi: Tirmizi, Da'avat 112

 

Ashabıma sebbetmeyin (dil uzatmayın). Nefsim elinde olan Zât-ı Zülcelâl'e yemin olsun (sizden) biri, Uhud dağı kadar altın infak etse, onlardan birinin infak ettiği bir müdd'e hatta yarım müdd'e bedel olmaz.

 

Ravi: Müslim, Fedâilu's-Sahâbe 207

 

Sehavet sahibi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Cahil sehavet sahibini Allah, cimri ibadet düşkününden daha çok sever.

 

Ravi: Tirmizi, Birr 40

 

Allahım, huşu duymaz bir kalpten, dinlenmeyen bir duadan, doymak bilmeyen bir nefisten, faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım.

 

Ravi: Tirmizi

 

Ey Ebu Hureyre, vera sahibi ol (harama götürme şüphesi olan şeylerden de kaçın) ki insanların Allah'a en iyi kulluk edeni olasın! Kanaatkarlığı esas al ki insanların Allah'a en iyi şükredeni olasın. Nefsin için sevdiğini insanlar için de sev ki (kamil) mü'min olasın. Sana komşu olanlara iyi komşuluk et ki (kamil bir) müslüman olasın. Gülmeyi az yap, zira çok gülmek kalbi öldürür.

 

Ravi: Kütüb-i Sitte, 7257

 

Ademoğlu sabaha erdi mi, bütün azaları, dile temenna edip: "Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Zira biz sana tabiyiz. Sen istikamette olursan biz de istikamette oluruz, sen sapıtırsan biz de sapıtırız" derler.

 

Ravi: Tirmizi, Zühd 61

 

Allah hiçbir mü'mine, yaptığı tek hayrın bile karşılığını ihmal etmek suretiyle zulümde bulunmaz. Yaptığı her hasenenin karşılığı hem dünyada hemde ahirette kendisine verilir. Kafir ise, yaptığı hayır sebebiyle dünyada öylesine yedirilir ki ahirete varınca, karşılığı verilecek tek hayrı kalmaz.

 

Ravi: Müslim, Sıfatu'l - Münafikin 56

 

(Ashab'tan bir kısmı): "Ey Allah'ın Resulü! Sen bize şaka yapıyorsun!" demişlerdi. "Şurası muhakkak ki (şaka da olsa) ben sadece hakkı söylerim!" buyurdular.

 

Ravi: Tirmizi, Birr 57

 

Cennete ne zengin cimri, ne de kaba merhametsiz girer.

 

Ravi: Ebu Davud, Edeb 8

 

"Allah'ı zikretmek elbet en büyüktür (Ankebut, 45)" mealindeki ayet hakkında şunu söyledi: "Kulun Allahu Teala'yı diliyle zikretmesi büyük (bir ibadet)tir. Onu zikretmesi, herhangi bir günaha yaklaşınca O'ndan korkarak terketmesi, günah işler olduğu halde diliyle zikretmesinden, daha büyüktür.

 

Ravi: Rezin

 

Kıyamet günü, Allah öncekileri ve sonrakileri birleştirip topladığı zaman her vefasız için, onu tanıtan bir bayrak dikilir ve: "Bu falan (oğlu falanın) vefasızlığıdır" denilir.

 

Ravi: Buhari, Edeb, 99

 

Her kim Allah'ın rızasını nazara almadan insanların gönlünü kazanmak için iş yaparsa, Allah da onu insanların eline bırakır. Böylece felakete sürüklenir.

 

Ravi: Tirmizi, Zühd 65

 

Biriniz sırtüstü uzanıp, sonra da ayak ayak üstüne atmasın.

 

Ravi: Müslim, Libas 74

 

Müslüman, kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın

 

Ravi: Müslim, Büyu 9

 

Ben sizin görmediğinizi görür, işitmediğinizi işitirim. Nitekim sema uğuldadı, uğuldamak da ona hak oldu. Semada dört parmak sığacak kadar boş bir yer yoktur, her tarafta Allah'a secde için alnını koymuş bir melek vardır. Allah'a yemin olsun, benim bildiğimi siz bilse idiniz az güler, çok ağlardınız, yataklarda kadınlarla telezzüz etmezdiniz, yollara, çöllere dökülür, (belanızı defetmesi için) Allah'a yalvar yakar olurdunuz.

 

Ravi: Tirmizi, Zühd 9

 

Bir başka rivayette Resulullah (sav)'ın şöyle söylediği kaydedilmiştir: "Kim bir cemaate misafir olur ve fakat misafir, (ağırlanmaktan) mahrum kalırsa -ona yardım, her müslüman üzerine hak (bir vazife) olması hasebiyle- bir gecelik (ağırlanma) masrafını o cemaatin ekininden ve malından alır.

 

Ravi: Ebu Davud, Etime 5

 

Ezanı işittiğiniz zaman, müezzinin söylediğinin mislini tekrar edin.

 

Ravi: Buhari, Ezan 7

 

Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah'a taleb edilen (dünyevi şeylerden) Allah'ın en çok sevdiği afiyettir. Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek gerekir.

 

Ravi: Tirmizi, Da'avat 112

 

Kıyamet günü bir adam getirilip ateşe atılır. Karnındaki barsakları dışarı çıkar. Onları, eşeğin değirmen taşını dönderdigi gibi dönderir. Derken, cehennem ahalisi etrafında toplanır ve: "Ey fülan, sen dünyada iken (bize) ma'rufu emderip, münkerden nehyetmiyor muydun?" derler. O: "Evet, ma'rufu emrederdim ama kendim yapmazdım, münkeri yasaklardım ama kendim yapardım" diye cevap verir.

 

Ravi: Müslim, Zühd 61

 

"Allah celle şânühü mahlukâtın olmasına hükmettiği zaman -Müslim'in rivâyetinde: "Allah mahlükâtı yarattığı zaman"- yanında bulunan, Arş'ın gerisindeki bir kitaba şunu yazdı: "Muhakkak ki rahmetim gazabıma galebe çalmıştır."

 

Ravi: Buhari, Tevhid 15

 

Bizimle münafıklar arasında yatsı ve sabah namazlarında hazır bulunma farkı vardır. Onlar bu iki namaza muktedir olamazlar.

 

Ravi: Muvatta, Salâtu'l-Cemâ'a 5

 
 

 

Kabirler, sahiplerine karanlıkla doludur. Allah, onlar için kıldığınız namazla kabirleri onlara aydınlatır

 

Ravi: Müslim, 956

 

Bir kimse, iflâs edenin yanında malını aynen bulmuş ise, bu mala o, herkesten daha ziyâde hak sâhibidir.

 

Ravi: Buhari, İstikrâz 14

 

Hasta ziyaretinde bulunan kimse, ziyaretten dönünceye kadar cennet meyveleri arasındadır.

 

Ravi: Müslim

 

Sana günah olarak, husumeti devam ettirmen yeterlidir (çünkü bu, gıybete kapı açar).

 

Ravi: Tirmizi, 1995

 

Resülullah aleyhissalâtu vesselâm'a bir adam gelerek: "Ey Allah'ın Resülü! Bana (dini) öğret ve fakat çok özlü olsun!" dedi. Aleyhissalâtu vesselâm: "Namazına kalktığın vakit (dünyaya) veda edenin (namazı gibi) namaz kıl. Sonradan (pişman olup) özür dileyeceğin söz söyleme. İnsanların elinde bulunan (dünyalık şeylerden) ümidini kesmeye azmet!" buyurdular.

 

Ravi: Kütüb-i Sitte, 7232

 

Kötü alimler Cehennemin köprüleridir.

 

Ravi: Keşfü'l-Hafâ, 2.1743

 

Her müslümanın haftada bir gün başını ve bütün bedenini yıkamak sûretiyle gusletmesi yani boy abdesti alması onun uhdesinde Allah'ın hakkıdır

 

Ravi: Beyhaki

 

Her peygamberin, Allah Teala'dan bir dileği vardı ve Allah indinde icabet ve kabul olundu. Fakat ben duamı kıyamet gününde ümmetime şefaate tahsis ve tehir ettim

 

Ravi: Buhari

 

Bir kısım insan vardır, Allah'ın mülkünden haksız bir surette mal elde etmeye girişirler. Halbuki bu, Kıyamet günü onlara bir ateştir, başka değil.

 

Ravi: Tirmizi, Zühd 41

 

Bir kavmin (mahkemelerinde) haksız yere hükümler verilirse, o kavimde mutlaka kan yaygınlaşır. Bir kavm ahdinden dönüp gadre yer verirse, Allah onlara mutlaka düşmanlarını musallat eder.

 

Ravi: Muvatta, Cihad 26

 

Sizden önce yaşayanlardan bir tüccar vardı. Halka borç verirdi. Borçluları arasında fakir görürse hizmetçilerine: "Onun borcundan vazgeçiverin, böylece Allah'ın da bizim günahlarımızdan vazgeçeceğini umarız" derdi. Allah da onun günahlarından vazgeçti.

 

Ravi: Buhari, Sulh 10

 

Şurası muhakkak ki insanlar Kıyamet günü niyetleri üzere diriltilecekler.

 

Ravi: Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh

 

Bir sefere üç kişi beraber çıkınca birini emîr (başkan) yapsınlar.

 

Ravi: Ebu Davud, Cihad 87

 

Kişinin sırtında odun taşıyarak geçimini sağlaması, versin veya vermesin birisinden bir şey istemesinden daha hayırlıdır.

 

Ravi: Buhari, Buyu 15

 

Haberiniz olsun, rahat koltuğunda otururken kendisine benim bir hadisim ulaştığı zaman kişinin: "Bizimle sizin aranızda Allah'ın kitabı vardır. Onda nelere helal denmişse onları helal biliriz. Nelere de haram denmişse onları haram addederiz" diyeceği zaman yakındır. Bilin ki, Resulullah (ASM)'ın haram kıldıkları da tıpkı Allah'ın haram ettikleri gibidir"

 

Ravi: Ebu Davud, Sünne, 6

 

Mükafatın büyüklüğü belanın büyüklüğü ile (orantılıdır). Allah bir cemaati sevdi mi onları musibete müptela eder. Kim bundan razı olursa Allah ondan razı olur, kim de razı olmazsa Allah ondan razı olmaz.

 

Ravi: Tirmizi, 2398

 

Bir yerde ölen Ashabımdan hiçbirisi yoktur ki, Kıyamet günü oranın ahalisine bir nur ve onlara (cennete sevkte) bir rehber olmasın.

 

Ravi: Tirmizi, Menakıb 3864

 

Resulullah (sav) "Allah'tan hakkıyla haya edin!" buyurdular. Biz: "Ey Allah'ın Resulü, elhamdülillah, biz Allah'tan haya ediyoruz" dedik. Ancak O, şu açıklamayı yaptı: "Söylemek istediğim bu (sizin anladığınız haya) değil. Allah'tan hakkıyla haya etmek, başı ve onun taşıdıklarını, batni ve onun ihtiva ettiklerini muhafaza etmen, ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamandır. Kim ahireti dilerse dünya hayatının zinetini terketmeli, ahireti bu hayata tercih etmelidir. Kim bu söylenenleri yerine getirirse, Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur."

 

Ravi: Tirmizi, Kıyamet 25

 

"Cennet ehlinin mertebece en düşük olanı o kimsedir ki: Bahçelerine, zevcelerine, nimetlerine, hizmetçilerine, koltuklarına bakar. Bunlar bin yıllık yürüme mesafesini doldururlar. Cennetliklerin Allah nezdinde en kıymetli olanları ise, vech-i ilahiye sabah ve akşam nazar ederler." Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm sonra şu ayeti okudu. (Meâlen): "Yüzler vardır, o gün ter ü tâzedir, Rablerini görecektir" (Kıyamet 22-23).

 

Ravi: Tirmizi, Cennet 17

 

Bir adam: "Vallahi Allah falancayı mağfiret etmiyecek!" diye kesip attı. Allah Teâla Hazretleri de: "Falancaya mağfiret etmiyeceğim hususunda yemin eden de kim? Ben ona mağfiret ettim, senin amelini de iptal ettim!" buyurdu

 

Ravi: Müslim, Birr 137

 

Dünyada zahidlik, helal olanı haram etmek veya malı ziyan etmekle olmaz. Gerçek zahidlik, Allah'ın elinde olana, kendi elinde olandan daha çok güvenmen ve bir müsibete düştüğün zaman getireceği sevabı sebebiyle, onun devamına rağbet göstermendir.

 

Ravi: Tirmizi, Zühd 29

 

Ademoğlu ihtiyarladıkça onda iki şey gençleşir: Mala karşı hırs ve hayata karşı hırs..

 

Ravi: Buhari, Rikak 5

 

Günahtan tam dönen ve tövbe eden, o günahı hiç işlememiş gibidir.

 

Ravi: İbn Mace, Zühd 30

 

İnsanların şerlileri, ulemaya (birşey öğrenmek için değil), onları yanıltmak için zararlı meselelerden soru soranlardır.

 

Ravi: Rezin

 

Allah'a duayı, size icabet edeceğinden emin olarak yapın.

 

Ravi: Tirmizi

 

Allah tek bir ok sebebiyle üç kişiyi cennete koyar: 1- Onu yapan; yeter ki bunu hayır maksadıyla yapsın. 2- Atan. 3- Atana ulaştıran.

 

Ravi: Ebu Davud, Cihad 24

 

Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.

 

Ravi: Tirmizi, Cihâd 3

 

Oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa "ben oruçluyum!" desin (ve ona bulaşmasın)

 

Ravi: Müslim, 1161

 

Müslümanlar arasında en hayırlı ev, içinde yetime iyilik ve ikram edilen evdir. Yine müslümanlar arasında en şerli ev de, içinde yetime fenalık yapılan evdir.

 

Ravi: Ebu Hureyre (R.A.)

 

Akılca en tamam olanınız Allah'ı en şiddetli seveninizdir.

 

Ravi: Gazali

 

Ümmetimin tamamı affedilmiştir, ancak günahlarını ilan edenler müstesna!

 

Ravi: Buhari

 

Kim, rızkının Allah tarafından genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın.

 

Ravi: Buhari, Edeb 12

 
 

 

Allahu Zülcelal hazretleri buyurdu ki: Biri diğerine ihanet etmediği müddetçe iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri arkadaşına ihanet etti mi ben aralarından çekilirim.

 

Ravi: Ebu Davud, Büyu 27

 

İslam hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!

 

Ravi: Tirmizi, Zühd 35

 

Kıyamet gününde verdiği sözde durmayan herkes için bir bayrak bulunur. Vefasızlığı ve dönekliği ölçüsünde yükseltilir. Haberiniz olsun! Milletin başına geçen kimsenin döneklik ve vefasızlığından daha büyük döneklik ve vefasızlık yoktur.

 

Ravi: Müslim, Cihad 16

 

Fukaralar, cennete zenginlerden beşyüz yıl önce girerler. Bu (Allah'ın indinde) yarım gündür.

 

Ravi: Tirmizi, Zühd 37

 

Sıdk insanı birr'e (Allah'ı razı edecek iyiliğe) götürür, birr de cennete götürür. Kişi, doğru söyler ve doğruyu arar da sonunda Allah'ın indinde siddik (doğru sözlü) diye kaydedilir. Yalanda kişiyi haddi aşmaya götürür. Haddi aşmak da ateşe götürür. Kişi yalan söyler ve yalanı araştırır da sonunda Allah'ın indinde yalancı diye kaydedilir.

 

Ravi: Buhari, Edeb 69

 

Ey Allah'ın Resulü dedim, "ben bir adama uğrasam, o beni ağırlamasa, sonra o bana uğrasa ben ona yaptığını yapayım mı?" "Hayır" dedi, "sen onu ağırla!" Bir gün Resulullah (sav) beni eskimiş bir elbise içerisinde görmüştü. "Senin malın yok mu (da böyle giyiniyorsun)?" diye sordu. "Allah bana deve, koyun, [sığır, at, köle] her maldan verdi!" dedim. "öyleyse" buyurdular, "üzerinde görülmelidir!"

 

Ravi: Tirmizi, Birr 63

 

Bir adam, nefsinin hoşuna giden bir takım elbise içinde saçları da yapılmış olarak giderken yürüme sırasında kibre düşmüştü ki, birden yere battı. Kıyamet kopuncaya kadar orada zorlukla batmaya devam edecek.

 

Ravi: Müslim, Libas 49

 

Kişi kendisini (halktan büyük görüp) uzak tuta tuta cebbarlar arasına kaydedilir de onların başına gelen musibete duçar olur.

 

Ravi: Tirmizi, Birr 61

 

Ey ademoğlu! Eğer fazla malını Allah yolunda harcarsan bu senin için daha hayırlıdır. Kendine saklarsan senin için zararlıdır. Kefaf (yeterli miktar) sebebiyle levm edilmezsin. (Harcamaya), bakımları üzerinde olanlardan başla. Üstteki el (yani veren), alttaki elden (yani alandan) daha hayırlıdır.

 

Ravi: Müslim, Zekat 97

 

Kendisinde ruh olan hiçbir canlıyı (atışlarınıza) hedef ittihaz etmeyin.

 

Ravi: Müslim, Sayd 58

 

Kıyamet gününde, Allah nazarında en kötü olanlardan bir kısmını da iki yüzlülerin teşkil ettiğini göreceksiniz. Bunlar bazılarına bir yüzle, diğer bazılarına da başka bir yüzle giden insanlardır.

 

Ravi: Buhari, Edeb 52

 

Ey Abdurrahman! Emirlik isteme. Eğer senin talebin üzerine sana emirlik verilirse, istediğin şeyin sorumluluğu sana yüklenir. Eğer sen talibi olmadan sana emirlik verilirse, o işte yardım görürsün. Bir iş için yemin eder, sonra da aksini yapmakta hayır görürsen, daha hayırlı gördüğün ne ise onu yap, ettiğin yemin için de kefarette bulun.

 

Ravi: Buhari, Ahkam 5, 6

 

İnsanlara karışıp onların ezalarına katlanan müslüman, onlara karışmayıp, ezalarına katlanmayandan hayırlıdır.

 

Ravi: Tirmizi, Kıyamet 56

 

Bir müslümana, kardeşine üç günden fazla küsmesi helal değildir. Yani, bunlar karşılaşırlar da her biri diğerinden yüz çevirir. Bu ikisinden hayırlı olanı, birinci olarak selam verendir.

 

Ravi: Buhari, Edeb 62, İsti'zan 9; Müslim, Birr 25

 

Seninle münasebetini kesmiş olan akrabanı ziyaret et. Sana kötülük edene iyilik et. Aleyhine bile olsa doğruyu söyle(mekten çekinme).

 

Ravi: Muhtaru'l - Ehadis

 

Kim (gasben başkasının) arazisine bir karış haksız tecavüz ederse yedi kat yerin dibine kadar boynuna dolandırılarak cezalandırılır.

 

Ravi: Buhari, Bed'ül-Halk 2, Mezalim 13

 

Ben kıyamet şöyle yakın olduğu halde gönderildim!" buyurdular ve şehadet parmağıyla orta parmağını yanyana gösterdiler.

 

Ravi: Buhari, Rikak 39

 

Resulullah (sav) ölmek üzere olan bir gencin yanına girmişti. Hemen sordu: "Kendini nasıl buluyorsun?" "Ey Allah'ın Resulü, Allah'tan ümidim var, ancak günahlarımdan korkuyorum" diye cevap verdi. Resulullah (sav) da şu açıklamayı yaptı: "Bu durumda olan bir kulun kalbinde (ümit ve korku) birleşti mi Allah o kulun ümid ettiği şeyi mutlak verir ve korktuğu şeyden de onu emin kılar."

 

Ravi: Tirmizi, Cenaiz 11, (983); İbnu Mace, Zühd 31, (4261)

 

Resulullah (sav) yarın için hiçbir şey biriktirmezdi.

 

Ravi: Hz. Enes (R.A), Tirmizi, Zühd 38

 

Size oruç, namaz ve sadakanın derecesinden daha üstün olan şeyi haber vermeyeyim mi?" "Evet (Ey Allah'ın resulü, söyleyin!)" dediler. "İnsanların arasını düzeltmektir. Çünkü insanların arasındaki bozukluk (dini) kazır.

 

Ravi: Ebu Davud, Edeb 58, (4919); Tirmizi, Kıyamet 57

 

Sıdk insanı birr'e (Allah'ı razı edecek iyiliğe) götürür, birr de cennete götürür. Kişi, doğru söyler ve doğruyu arar da sonunda Allah'ın indinde sıddık (doğru sözlü) diye kaydedilir. Yalanda kişiyi haddi aşmaya götürür. Haddi aşmak da ateşe götürür. Kişi yalan söyler ve yalanı araştırır da sonunda Allah'ın indinde yalancı diye kaydedilir.

 

Ravi: Müslim, Birr 102

 

İnsanda bulunan en şerli şey aşırı cimrilik ve şiddetli korkudur.

 

Ravi: Ebu Davud, 2511

 

Kim Allah Teala hazretlerinin rızası için bir derece tevazu izhar eder (alçak gönüllü) olursa, Allah, onu bu sebeple, bir derece yükseltir. Kim de Allah'a bir derece kibirde bulunursa, Allah da onu bu sebeple bir derece alçaltır, böylece onu esfel-i safiline (aşağıların aşağısına) atar.

 

Ravi: Kütüb-i Sitte, 7235

 

Kur’ân, Allah’a gökyüzünde ve yeryüzünde bulunan her şeyden daha sevimlidir.

 

Ravi: Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân 6

 

Allahım ! Recep ve Şaban 'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan 'a ulaştır.

 

Ravi: Ahmed b. Hanbel , Müsned 1/259

 

Sizden birisi namaz kıldığında hakikatte Rabbiyle konuşmaktadır. Öyleyse nasıl konuştuğuna dikkat etsin.

 

Ravi: Hakim, Mustedrek 1/336

 

Ümmetimin kıyâmet gününde dünyada aldıkları abdest eserlerinden yüzleri, elleri ve ayakları nûrlu yani parlak insanlar olarak çağırılırlar. O halde içinizden bu parlaklığı daha ziyâde uzatmağa kimin gücü yeterse yapsın.

 

Ravi: Buhari

 

Allah bir kuluna hayır murad ettimi onun cezasını tacil edip dünyada verir; bir kulu hakkında da kötülük murad ettimi onun günahlarını tutar, Kıyamet günü cezasını verir.

 

Ravi: Tirmizi, Zühd 57

 

En hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve onu öğretenlerinizdir.

 

Ravi: Ebu Davud, Vitr 14

 

En üstün sadaka, bir Müslüman'ın ilim öğrenmesi ve sonra da öğrendiği ilmi Müslüman kardeşlerine öğretmesidir.

 

Ravi: İbni Mace, Mukaddime 3

 

Güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem (as) o gün yaratılmış, o gün cennete konulmuş, o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de ancak Cuma gününde kopacaktır.

 

Ravi: Müslim, Cum'a 5

 

Bilin ki, herkes Rabbine hususi şekilde münacaatta bulunuyor, birbirinizi (seslerinizle) rahatsız etmeyin. Biriniz okurken veya namazda iken diğerinin kıraatini (okumasını) bastırmasın.

 

Ravi: Ebu Davud, Salat 135

  
  Bugün 51 ziyaretçi (164 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol