beyaz kuğu
  Hindu kutsal metinlerinde Hz. Muhammed müjdesi
 

        Hindu kutsal metinlerinde

Hz. Muhammed müjdesi

TURAN KIŞLAKÇI

Hindistanlı ünlü yazar ve Sanskritçe uzmanı Prof. Dr. Pundit Vaid Prakash tarafından kaleme alınan kitap Hindistan çapında büyük tartışmalara neden oldu. Hindu dilinde kaleme alınan ve İngilizcesi yakında "The Last Kalki Autar" adıyla yayımlanacak olan kitapta Prof. Prakash, "Son Peygamber"in Hz. Muhammed olduğunu söylüyor.

Hindistan'da "The Last Kalki Autar" adıyla basılan kitap, ülke çapında büyük tartışmalara neden oluyor. Hindistan'ın ünlü yazarlarından ve Sanskritçe uzmanlardan olan Prof. Dr. Pundit Vaid Prakash tarafından kaleme alınan kitapta, Hindu kutsal kitaplarının haber verdiği "Son Peygamber" manasına gelen "The Last Kalki Autar"ın Hz. Muhammed'in bizzat kendisi olduğunu vurguluyor. Hint diliyle yazılan kitabın yakında İngilizce'ye tercüme edileceği bildiriliyor. Prof. Prakash uzun yılların emeği olan kitabında, Hindu kutsal metinlerinin üzerinden uzun geçmesine, üzerlerinda yorum ve değişim yapılmasına rağmen hâlâ bazı hakikatleri içerdiğini kaydediyor. Prof. Prakash, Hinduların kutsal kitapları Vedalar, Upanişadlar, Puranalar'da Hz. Muhammed'in adının ve özelliklerinin çok açık bir şekilde geçtiğini açıklıyor. Kitabında daha onlarca örnek zikreden Hindistanlı Prof. Prakash, Hinduların hâlâ bekledikleri son "Kalki Autar"ın Hz. Muhammed'den başkası olamayacağını belirtiyor. Prof. Parkash tarafından ele alınan bu kitabın bir benzeri daha öne A. H. Vidyarthi ve U. Ali tarafından ele alınmış ve geçtiğimiz yıllarda İnsan Yayınları tarafından "Doğu Kutsal Metinlerinde Hz. Muhammed" adıyla yayımlanmıştı. Vidyarthi ve Ali, hazırladıkları geniş araştırmada Tevrat ve İncil'in yanısıra Hz. Muhammed'in aynı zamanda Zerdüştlük, Hinduizm ve Budizm gibi Doğu dinlerinin kutsal kitapları tarafından da "müjdelendiğini" örnekleriyle ortaya koyuyorlar.

 

Hindu metinlerinde Hz. Muhammed

 

Hindu kutsal metinlerinde verilen haberlerde, Allah Resülü'nün pekçok vasfı, hayatı, Hz. İbrahim, Kâbe, Bekke (Mekke) ve Arap yarımadasına ilâveten, Resûlüllah'ın ismi de Mahamed, Mamah ve Ahmed şeklinde zikredilmiştir. Mahamed ismi Puranalar'da; Mamah, Atharva Veda'nın bir bölümü olan Kuntap Sukt'ta ve Ahmad, Sama Veda'da yer almaktadır.

 

17 ciltten oluşan Puranaların temel kitabı Bhavişya Puran'da şu ifadelere yer verilmektedir: "Melekhalı öğretici, kendi dostlarıyla zuhur edecek. Adı MOHAMMAD olacak. Raca ona en samimi sadakatini ve bütün saygılarını sunduktan sonra şöyle dedi: Sana bağlı kalacağım. Sen ey Parbatis Nath/Beşeriyetin Efendisi, Arabistan'ın sakini. Sen şerri yok etmek için büyük bir güç topladın. Ve o, Melekhalı düşmanlardan kendi kendini korudu. .....ben senin kölenim, beni ayaklarının altına yatır." Metnin kelimesi kelimesine tercümesi böyle. Efendimiz'in ismi, başka hiçbir şahsa uygulanamayacak şekilde açıkça yazılmıştır.

 

Bir kaç kitaptan oluşan Vedaların Sama Veda adlı kitabında Rişî Vatsah'ın ağzından çıkan cümleler açıkça Efendimiz'i anlatmaktadır: "Ahmed, şeriati Rabbından aldı. Bu şeriat hikmet doludur. Ben ondan ışığı aldım, tıpkı güneşten aldığım gibi."

 

"Kalki Autar" Hz. Peygamber

 

Hindistanlı Prof. Dr. Pundit Vaid Prakash'ın Hindu kutsal metinlerinde "Kalki Autar"ın Hz. Muhammed'e işaret ettiğini gösterdiği delillerden bazıları şunlar:

 

1- Vedalarda "Kalki Autar"ın son peygamber olduğu, Bhagwan (Allah)'ın Resulü olduğu ve tüm insanlığa gönderileceği haber veriliyor.

 

2- Hinduların kutsal kitapları Vedalar, Upanişadlar ve Puranalar'a göre son peygamberin çölün hakim olduğu bir yarımdada dünyaya gelecek.

 

3- Yine Hindu kutsal metinlerine göre "Son Kalki Autar"ın babasının adı 'Vishnu-bhagat' ve annesinin adı da 'Somanib' olacak. Sanskritçe bir sözcük olan "Vishnu"nun manası "Allah" ve "Bhagat"ın manası da "Köle-kul" manasına gelmektedir. Buna göre 'Vishnu-bhagat'ın manası "Slave of Allah" yani Arapça anlamıyla "Abdullah" anlamına gelmektedir. Yine Sanskritçe bir kelime olan 'Somanib' ise "Barış içinde, huzurlu, sakin" manalarına gelmektedir. Bu da Arapça'daki "Amine" ismine tekabul etmektedir.

 

4- Hinduların dini metinlerinde "Son Kalki Autar"ın hurmalıkların bol olduğu bir yerde yaşayacağı ve herkes tarafında sözüne güvenilir ve emin bir şahsiyet olacağına da işaret ediliyor. Bu bakımdan Prof. Pundit Parkash, bunların Hz. Muhammed'in son peygamber olduğunu doğruladığını kaydediyor.

 

5- Vedalarda "Kalki Autar"ın bulunduğu bölgede soylu ve saygı gösterilen bir kabile içinde dünyaya geleceği haber veriliyor. Hz. Peygamber de Arap yarımadasında saygı gösterilen ve soylu bir kabile olan "Kureyş" kabilesinde dünyaya gelmişti.

 

6- "Kalki Autar"a ilk vahyin bir mağarada Bhagwan (Allah)'ın çok özel bir elçisi tarafından getirileceği bildiriliyor. Hz. Peygambere de ilk vahiy Hira mağarasında Allah'ın elçisi Cibril tarafından getirilmişti.

 

7- Hindu metinlerinde ayrıca "Kalki Autar"ın Bhagwan (Allah)'ın ona göndereceği çok süratli özel bir at ile dünyanın etrafını dolaşacağı ve yedi kat göğe yükseleceği haber veriliyor. Burada Hz. Peygamber'in mirac olayı ve Burak tarafından göğe yükselişi anlatılıyor.

 

8- Hindu kitaplarında "Kalki Autar"ın Bhagwan tarafından destekleneceği ve özel elçilerinin ona savaşta destek vereceğine de vurgu yapılıyor. Prof. Prakash bu ifadelere de özellikle Bedir Savaşı'nı örnek olarak gösteriyor.

 

9- Hindu kutsal metinlerinde bunların yanısıra "Kalki Autar"ın çok iyi at, ok ve kılıç kullanıcı olduğuna da işaret ediliyor.

 

Vedalar: Mantra 1-11

 

1) O "NARASANSAH (Övülen)'tir. Barış Prensi'dir. Düşmanlarının arasında bile emniyettedir.

2) O, deveye binen Rişi'dir. Arabası göklere ulaşır. (Burakla Mirac'a çıkış)

3) Kendisine 10 Buket (Müjdelenmiş 10 Sahabe),100 altın sikke (Habeşistan'a göçen ilk sahabeler), 300 safkan at (Bedir Ashabı) ve 10000 inek (Mekke'yi fetheden 10000 sahabe)

4) O ve O'nu izleyenler ibadeti düşünür. Savaşta bile.

5) O dünyaya hikmeti yaymıştır.

6) O dünyanın Efendisi ve Rehberidir.

7) O insanlara emin bir yer sağlamış ve barışı yaymıştır.

8, 9,10) İnsanlar O'nunla mutluluğa kavuşur. Yozlaşmaktan kurtulur.

11) O'ndan insanları uyarması istenmiştir.

 
  Bugün 49 ziyaretçi (127 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol