beyaz kuğu
  00-C-01 - Kelime-i Şehadet
 

                  KELİME-İ ŞEHADET  

İslam’ın ilk şartı olan Kelime-i şahadet şudur:

“Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resülühü”

Kelime-i Şahadetin anlamı:

“Ben, Allah(c.c.)’tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Hz. Muhammed’in, O’nun kulu ve Peygamberi olduğuna şahadet ederim.”

Kelime-i Şahadet, ifade ettiği mana bakımından çok önemlidir. Bu cümleyi dili ile söyleyip kalbi ile tasdik eden insan, Müslümanlık dairesine girmiştir. Bilindiği gibi İslam dininin temelinde TEVHİD esası yani «Allah(c.c.) Teala Hazretlerinin bir olduğu, eşi ve benzeri bu­lunmadığı esası» yatmaktadır, İslam’da her şeyin temeli budur.

Bir insanın Müslüman olabilmesi için kelime-i şehadet getirmesi gerekir. Bu şahadetin manası şöyledir: “Allah’tan başka hak mabut olmadığına, Hazret-i Muhammed’in de onun kulu ve elçisi olduğuna şahadet ederim.”

Bu şahadetin birinci kısmı, “Allah’ın varlığını ve birliğini, ortağı ve benzeri olmadığını”, ikinci rüknü ise “Hazret-i Muhammed’in (a.s.m.) Allah’ın kulu olup insanlara hem imanın esaslarını ve İslâmın şartlarını tebliğle vazifeli olduğunu” ifade eder.

  Kelime-i Şahadet

'Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed (s.a.v.) O'nun kulu ve Resu­lüdür' diye kalp ile tasdik edip dil ile ikrar edilmesi gerekir. İslam'ın bi­rinci esası budur. Müslüman olmak isteyen birinden ilk istenen sarsılmaz bir iman ile Kelime-i Şehadeti getirmektir.

Kelime-i Şehadet'in üzerinde biraz duralım. Kelime-i şehadelin temeli iman'dan gelmektedir. Yani öz bir şekilde iman etmek gerekir. Peygamberimiz (s.a.v.) imanı tarifinden: "Kalb ile tasdik, dil ile ikrar ve daha sonra bunları günlük hayatta uygulamak" şeklinde anlamaktayız.

Evet, Kelime-i Şehadet, imanın ilk esası olan Allah'a inanmaktan gelir.Öyle bir iman ki, kendisinden her türlü hayrın dal budak saldığı, mey­ve verdiği bir meyve ağacı gibi büyük hayatın kökü olmalıdır. İmanın böyle sağlam ve sarsılmaz bir kökten olması gerekir.

Dal budak diyebileceğimiz salih amel, imanın tabii semeresidir. İman, bir kalbe yerleşmesi durumunda kendiliğinden ortaya çıkar. Kelime-i Şehadet'in özünde böyle bir iman olmalıdır.
 
  Bugün 51 ziyaretçi (183 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol