beyaz kuğu
  Namaz Sureleri -001
 
106 - Kureyş
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ

Kureyş 

Rahman ve Rahıym olan Allah'ın adıyla

;
1- (Hiç değilse kendilerini)
Kureyş'i ;bir araya getirip anlaştırdığı
2- Yaz ve kış yolculuğunda onları
(güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla)
ısındırıp yakınlaştırdığı için,
3- Şu Ev (Ka’be’n)in Rabbine kulluk etsinler;
4- Ki O, kendilerini açlıktan
(kurtarıp) doyuran ve korkudan
güvenliğe kavuşturandır.106-Kureyş 01


106-Kureyş 02


106-Kureyş 03


106-Kureyş 04


106-Kureyş 05


106-Kureyş 06


106-Kureyş 07

  Bismillahirrahmanirrahıym


Li iylafi kurayşin
iyla fihim rıhleteş şitai ves sayf
Fel yağbüdü Rabbe hazel beyt
il leziy et amehüm mincu ıyv ve amene hüm min havf

107 - Maun
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ
 

Rahman ve Rahıym olan Allah'ın adıyla


1- Dini yalanlayanı gördün mü?
2- İşte yetimi itip-kakan;
3- Yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur.
4- İşte (şu) namaz kılanların vay haline,
5- Ki onlar, namazlarında yanılgıdadırlar,
6- Onlar gösteriş yapmaktadırlar
7- Ve ‘ufacık bir yardımı (veya zekatı) da engellemektedirler.


107- MAUN 01


107- MAUN 02


107- MAUN 03


107- MAUN 04


107- MAUN 05


107- MAUN 06

  Bismillahirrahmanirrahıym


Era eytelleziy yükezzibü biddiyn
Fezali kelleziy yeduğ ğul yetiym
Vela yehuddu ala taamil miskiyn
Fe veylül lil müsalliyn
Elleziyne hüm an salatihim sahun
Elleziyne hüm yüra une
Ve yemne u nel maun108 - Kevser
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ
 

Rahman ve Rahıym olan Allah'ın adıyla


1- ھüphesiz, Biz sana Kevser'i verdik.
2- ھu halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
3- Doğrusu, asıl ebter (soyu kesik) olan sana kin duyandır.

İndir
-0108-Kevser.mp3

Dinle
  Bismillahirrahmanirrahıym


İnna eğtayna kel kevsear
Fesalli li Rabbike venhar
İnne ؛ani eke hüvel ebtearKevser Suresi

108- KEVSER 01


108- KEVSER 02


108- KEVSER 03


108- KEVSER 04


108- KEVSER 05


108- KEVSER 06


108- KEVSER 07


108- KEVSER 08109 - Kafirun
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ

 

Rahman ve Rahıym olan Allah'ın adıyla


1- De ki: Ey kâfirler
2- Sizin taptıklarınıza ben tapmam.
3- Siz de benim taptığıma tapıcılar değilsiniz.
4- Ben asla sizin taptıklarınıza tapacak değilim.
5- Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.
6-Sizin dininiz size, benim dinim banadır.
109- KAFIRUN 01


109- KAFIRUN 02


109- KAFIRUN 03


109- KAFIRUN 04


109- KAFIRUN 05


109- KAFIRUN 06

  Bismillahirrahmanirrahıym


Kul ya eyyühel kafirun
La eağbüdü ma teağbüdün
Vela entüm abidune ma eağbüd
Vela ene abidüm ma abettüm
Vela entüm abidune ma eağbüd
Leküm diynüküm veliye diyn


109- KAFIRUN 01


109- KAFIRUN 02


109- KAFIRUN 03


109- KAFIRUN 04


109- KAFIRUN 05


109- KAFIRUN 06


109- KAFIRUN 07
110 - Nasrبِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ


 

Rahman ve Rahıym olan Allah'ın adıyla


1- Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,
2- Ve insanların dalga dalga Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde,
3-Rabbini öğerek tesbih et, O'ndan bağı؛lanmanı dile,
çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.


  Bismillahirrahmanirrahıym


İza ca e neasrullahi vel fethu
Vera eyten nase yed hulune fiy diynillahi efvaca
Fesebbiıh bi hamdi Rabbike vestağ firhü
İnnehü kane tevvaba

110- NASR 01


110- NASR 02


110- NASR 03


110- NASR 04


110- NASR 05


110- NASR 06


110- NASR 07

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ


 

Rahman ve Rahıym olan Allah'ın adıyla


1- Ebu Leheb'in elleri kurusun (yok olsun o), zaten kurudu ya.
2- Malı ve kazandığı kendisine bir yarar sağlamadı (onu kurtaramadı.)
3- (O), alevli bir ate؛e girecektir.
4- Karısı da, odun hamalı (ve) .
5-Boynunda bükülmü؛ bir ip (bağlı) olarak.(onunla beraber girecektir). br />
  Bismillahirrahmanirrahıym


Tebbet yeda ebiy lehebiv ve tebbe
Ma eağna anhü malühü vema keseb
Seyasla naren zate lehebiv vemra etüh
Hamma letell hatabi
Fiyciy diha hablüm mim mesed111- TEBBET 01


111- TEBBET 02


111- TEBBET 03


111- TEBBET 04


111- TEBBET 05


111- TEBBET 06


111- TEBBET 07


111- TEBBET 08

 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ


Rahman ve Rahıym olan Allah'ın adıyla


1-De ki; O Allah (hiçbir ؛ekilde benzeri olmayan) bir tektir.
2-Allah eksiksiz, sameddir ( hiç bir ؛eye muhtaç değildir)
3-Doğurmadı ve doğurulmadı.(hiç bir kimse onun anası,babası,oğlu veya kızı değildir)
4-Ve hiçbir ؛ey O'nun dengi değildir.İndir
-0112-İhlas.mp3

Dinle
112-İhlas - Abdüssamed. mp3112 - İhlas. mp3


  Bismillahirrahmanirrahıym


Kul hü vallahü ehad
Allahüs samed
Lem yelid velem yuled
Velem yekül lehü küfüven ehad


112- IHLAS 01


112- IHLAS 02


112- IHLAS 03


112- IHLAS 04


112- IHLAS 05


112- IHLAS 06


112- IHLAS 07


112- IHLAS 08

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِFelak

Rahman ve Rahıym olan Allah'ın adıyla1- De ki: "Ağaran sabahın Rabbine sığınırım,
2- Yarattığı şeylerin şerrinden,
3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
4- Ve düğümlere üfleyen (kadın) büyücülerin  şerrinden,
5-Ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden.
-0113 - Felak. mp3


BismillahirrahmanirrahıymKul euzü bi Rabbil felag
Min şerri ma halag
Vemin şerri gasikın iza vekab
Vemin şerrin neffa sati fil ugad
ve min şerri hasidin iza hased
113- FELAK 01


113- FELAK 02


113- FELAK 03


113- FELAK 04


113- FELAK 05


113- FELAK 06


113- FELAK 07
 


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ


Rahman ve Rahıym olan Allah'ın adıyla

1- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
2- İnsanların hükümdârına,
3- İnsanların ilâhına,
4- O sinsi vesvesecinin şerrinden.
5- O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
6- Gerek cinlerden, gerek insanlardan.
İndir
-0114-Nas.mp3

Dinle

  Bismillahirrahmanirrahıym


Kul e u zü bi Rabbin nas
Melikin nas
İlahin nas
Minşerril vesvasil hannas
Elleziy yüves visü fiy südurin nas
Minel cinneti ven nas
114- NAS 01


114- NAS 02


114- NAS 03


114- NAS 04


114- NAS 05


114- NAS 06


114- NAS 07

 
  Bugün 51 ziyaretçi (168 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol