beyaz kuğu
  08-RUT
 

RUT

 

Kıtlık ve Göç

 

BÖLÜM 1

 

Rut.1: 1 Hakimlerin egemenlik sürdüğü günlerde İsrail'de kıtlık başladı. Yahuda'nın Beytlehem Kenti'nden bir adam, karısı ve iki oğluyla birlikte geçici bir süre kalmak üzere Moav topraklarına doğru yola çıktı.

 

Rut.1: 2 Adamın adı Elimelek, karısının adı Naomi, oğullarının adları da Mahlon ve Kilyon'du. Yahuda'nın Beytlehem Kenti'nden, Efrat boyundan olan bu kişiler, Moav topraklarına gidip orada yaşamaya başladılar.

 

Rut.1: 3 Naomi, kocası Elimelek ölünce iki oğluyla yalnız kaldı.

 

Rut.1: 4 İki oğul Moav kızlarından kendilerine birer eş aldılar. Kızlardan birinin adı Orpa, ötekinin adı Rut'tu. Orada on yıl kadar yaşadıktan sonra,

 

Rut.1: 5 Mahlon da, Kilyon da öldü. Böylece kocasıyla iki oğlunu yitiren Naomi yapayalnız kaldı.

 

Beytlehem'e Dönüş

 

Rut.1: 6 Naomi, Moav topraklarındayken RAB'bin kendi halkının yardımına yetişip yiyecek sağladığını duyunca gelinleriyle oradan dönmeye hazırlandı.

 

Rut.1: 7 Onlarla birlikte bulunduğu yerden ayrıldı ve Yahuda ülkesine dönmek üzere yola koyuldu.

 

Rut.1: 8 Yolda onlara, "Analarınızın evine dönün" dedi. "Ölmüşlerimize ve bana nasıl iyilik ettinizse, RAB de size iyilik etsin.

 

Rut.1: 9 RAB her birinize evinde rahat edeceğiniz birer koca versin!" Sonra onları öptü. İki gelin hıçkıra hıçkıra ağlayarak,

 

Rut.1: 10 "Hayır, seninle birlikte senin halkına döneceğiz" dediler.

 

Rut.1: 11 Naomi, "Geri dönün, kızlarım" dedi. "Niçin benimle gelesiniz? Size koca*fa* olacak oğullarım olabilir mi bundan sonra?

D Not 1:11 Kutsal Yasa'ya göre ölen bir adamın soyunun sürmesi için erkek kardeşi ya da en yakın akrabası dul eşiyle evlenirdi (bkz. Yas.25:5-6).

 

Rut.1: 12 Dönün kızlarım, yolunuza gidin. Ben kocaya varamayacak

kadar yaşlandım. Umudum var desem, bu gece kocaya varıp oğullar doğursam,

 

Rut.1: 13 onlar büyüyene kadar bekler miydiniz, kocaya varmaktan vazgeçer miydiniz? Hayır, kızlarım! Benim acım sizinkinden de büyüktür. Çünkü RAB beni felakete uğrattı."

 

Rut.1: 14 Gelinler yine hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Sonunda

Orpa kaynanasını öpüp vedalaştı, Rut'sa ona sarılıp yanında kaldı.

 

Rut.1: 15 Naomi Rut'a, "Bak, eltin kendi halkına, kendi ilahına

dönüyor. Sen de onun ardından git" dedi.

 

Rut.1: 16 Rut şöyle karşılık verdi: "Seni bırakıp geri dönmemi

isteme! Sen nereye gidersen ben de oraya gideceğim, sen nerede

kalırsan ben de orada kalacağım. Senin halkın benim halkım, senin

Tanrın benim Tanrım olacak.

 

Rut.1: 17 Sen nerede ölürsen ben de orada öleceğim ve orada

gömüleceğim. Eğer ölümden başka bir nedenle senden ayrılırsam,

RAB bana daha kötüsünü yapsın."

 

Rut.1: 18 Naomi, Rut'un kendisiyle gitmeye kesin kararlı olduğunu

görünce üstelemekten vazgeçti.

 

Rut.1: 19 Böylece ikisi Beytlehem'e kadar yola devam ettiler.

Dönüşleri bütün kenti ayağa kaldırdı. Kadınlar birbirlerine,

"Naomi bu mu?" diye sordular.

 

Rut.1: 20 Naomi onlara, "Beni, Naomi*fb* değil, Mara*fb* diye

çağırın" dedi. "Çünkü Her Şeye Gücü Yeten Tanrı bana çok acı verdi.

D Not 1:20 Naomi "Tatlı", Mara "Acı" anlamına gelir.

 

Rut.1: 21 Giderken her şeyim vardı, ama RAB beni eli boş döndürdü.

Beni niçin Naomi diye çağırasınız ki? Görüyorsunuz, RAB beni

sıkıntıya soktu, Her Şeye Gücü Yeten Tanrı başıma felaket getirdi."

 

Rut.1: 22 İşte Naomi, Moavlı gelini Rut'la birlikte Moav

topraklarından böyle döndü. Beytlehem'e gelişleri, arpanın

biçilmeye başlandığı zamana rastlamıştı.

 

Rut'la Boaz'ın Karşılaşması

 

BÖLÜM 2

 

Rut.2: 1 Naomi'nin Boaz adında bir akrabası vardı. Kocası Elimelek'in

boyundan olan Boaz, ileri gelen, varlıklı bir adamdı.

 

Rut.2: 2 Bir gün Moavlı Rut, Naomi'ye şöyle dedi: "İzin ver de tarlalara gideyim, iyiliksever bir adamın ardında başak devşireyim." Naomi, "Git, kızım" diye karşılık verdi.

 

Rut.2: 3 Böylece Rut gidip tarlalarda, orakçıların ardında başak

devşirmeye başladı. Bir rastlantı sonucu, kendini Elimelek'in

boyundan Boaz'ın tarlasında buldu.

 

Rut.2: 4 Bu arada Beytlehem'den gelen Boaz orakçılara, "RAB sizinle

olsun" diye seslendi. Onlar da, "RAB seni kutsasın" karşılığını verdiler.

 

Rut.2: 5 Boaz, orakçıların başında duran adamına, "Kim bu genç

kadın?" diye sordu.

 

Rut.2: 6 Orakçıların başında duran adam şu karşılığı verdi: "Naomi

ile birlikte Moav topraklarından gelen Moavlı genç kadın budur.

 

Rut.2: 7 Bana gelip, 'İzin ver de başak devşireyim, orakçıların

ardından gidip demetlerin arasındaki artıkları toplayayım dedi.

Sabahtan şimdiye kadar tarlada çalışıp durdu, çardağın altında

pek az dinlendi."

 

Rut.2: 8 Bunun üzerine Boaz Rut'a, "Dinle, kızım" dedi, "Başak

devşirmek için başka tarlaya gitme; buradan ayrılma. Burada,

benim hizmetçi kızlarla birlikte kal.

 

Rut.2: 9 Gözün, orakçıların biçtiği tarlada olsun; kızların ardından

git. Sana ilişmesinler diye adamlarıma buyruk verdim. Susayınca

var git, kuyudan çektikleri suyla doldurdukları testilerden iç."

 

Rut.2: 10 Rut eğilip yüzüstü yere kapandı. Boaz'a, "Bir yabancı

olduğum halde bana neden yakınlık gösteriyor, bu iyiliği yapıyorsun?" dedi.

 

Rut.2: 11 Boaz şöyle karşılık verdi: "Kocanın ölümünden sonra

kaynanan için yaptığın her şey bana bir bir anlatıldı. Anneni

babanı, doğduğun ülkeyi bıraktın; önceden hiç tanımadığın bir

halkın arasına geldin.

 

Rut.2: 12 RAB yaptıklarının karşılığını versin. Kanatları altına

sığınmak için kendisine geldiğin İsrail'in Tanrısı RAB seni

cömertçe ödüllendirsin."

 

Rut.2: 13 Rut, "Bana çok iyi davrandın, efendim" dedi. "Kölelerinden

biri olmadığım halde, söylediğin sözlerle beni teselli ettin, yüreğimi okşadın."

 

Rut.2: 14 Yemek vakti gelince Boaz Rut'a, "Buraya yaklaş, ekmek al,

pekmeze batırıp ye" dedi. Rut varıp orakçıların yanına oturdu. Boaz ona kavrulmuş başak verdi. Rut bir kısmını yedikten sonra doydu, birazını da artırdı.

 

Rut.2: 15 Başak devşirmek için kalkınca, Boaz adamlarına, "Demetler

arasında da başak devşirsin, ona dokunmayın" diye buyurdu.

 

Rut.2: 16 "Hatta onun için demetlerden başak ayırıp yere bırakın da

devşirsin. Sakın onu azarlamayın."

 

Rut.2: 17 Böylece Rut akşama dek tarlada başak devşirdi. Devşirdiği

başakları dövünce bir efa kadar arpası*fc* oldu.

D Not 2:17 "Bir efa arpa": Yaklaşık 14.7 kg.

 

Rut.2: 18 Bunu yüklenip kente döndü. Devşirdiklerini gören kaynanasına ayrıca, tarlada doyduktan sonra artırdığı başakları da çıkarıp verdi.

 

Rut.2: 19 Naomi, "Bugün nerede başak devşirdin, nerede çalıştın?"

diye sordu. "Sana bunca yakınlık göstermiş olan her kimse, kutsansın!"

Rut tarlasında çalıştığı adamdan söz ederek kaynanasına, "Bugün

tarlasında çalıştığım adamın adı Boaz" dedi.

 

Rut.2: 20 Naomi gelinine, "RAB, sağ kalanlardan da ölmüşlerden de

iyiliğini esirgemeyen Boaz'ı kutsasın" dedi. Sonra ekledi: "O

adam akrabalarımızdan, yakın akrabalarımızdan*fç* biridir."

D Not 2:20 "Yakın akraba": İbranice "Goel". Kutsal Yasa'ya göre

ailenin muhtaç kalan üyelerini korumakla yükümlü yakın akraba

(Yar.38:8; Lev.25:25; Yas.25:5-10; Rut 3:9,12; 4:1,3,6,8,14).

 

Rut.2: 21 Moavlı Rut şöyle konuştu: "Üstelik bana, 'Adamlarım bütün

biçme işini bitirinceye kadar onlarla birlikte kal dedi."

 

Rut.2: 22 Naomi, gelini Rut'a, "Kızım, onun kızlarıyla gitmen daha

iyi. Başka bir tarlada sana zarar gelebilir" dedi.

 

Rut.2: 23 Böylece Rut arpa ile buğday biçimi sonuna kadar Boaz'ın

hizmetçi kızlarından ayrılmadı; başak devşirip kaynanasıyla oturmaya devam etti.

 

Rut ile Boaz

 

BÖLÜM 3

 

Rut.3: 1 Kaynanası Naomi bir gün Rut'a, "Kızım, iyiliğin için sana

rahat edeceğin bir yer aramam gerekmez mi?" dedi.

 

Rut.3: 2 "Hizmetçileriyle birlikte bulunduğun Boaz akrabamız değil

mi? Bak şimdi, bu akşam Boaz harman yerinde arpa savuracak.

 

Rut.3: 3 Yıkan, kokular sürün, giyinip harman yerine git. Ama adam

yemeyi içmeyi bitirene dek orada olduğunu belli etme.

 

Rut.3: 4 Adam yatıp uyuduğunda, nerede yattığını belle; sonra gidip onun ayaklarının üzerindeki örtüyü kaldır ve oracıkta yat*fd*. Ne yapman gerektiğini o sana söyler."

D Not 3:4 Eski İsrail geleneğine göre bu davranış evlenme teklifi

anlamına gelirdi.

 

Rut.3: 5 Rut ona, "Söylediğin her şeyi yapacağım" diye karşılık verdi.

 

Rut.3: 6 Harman yerine giderek kaynanasının her dediğini yaptı.

 

Rut.3: 7 Boaz yiyip içti, keyfi yerine geldi. Sonra harman yığınının dibinde uyumaya gitti. Rut da gizlice yaklaştı, onun ayaklarının üzerindeki örtüyü kaldırıp yattı.

 

Rut.3: 8 Gece yarısı adam ürktü; yattığı yerde dönünce ayaklarının dibinde yatan kadını ayrımsadı.

 

Rut.3: 9 Ona, "Kimsin sen?" diye sordu. Kadın, "Ben kölen Rut'um" diye yanıtladı. "Kölenle evlen*fe*. Çünkü sen yakın akrabamızsın" dedi.

D Not 3:9 "Kölenle evlen": İbranice "Köleni eteğinle ört".

 

Rut.3: 10 Boaz, "RAB seni kutsasın, kızım" dedi. "Bu son iyiliğin, ilkinden de büyük. Çünkü yoksul olsun, zengin olsun, gençlerin peşinden gitmedin.

 

Rut.3: 11 Ve şimdi, korkma kızım; her istediğini yapacağım. Bütün kent halkı senin erdemli bir kadın olduğunu biliyor.

 

Rut.3: 12 Yakın akrabanız olduğum doğrudur. Ama benden daha yakın biri var.

 

Rut.3: 13 Geceyi burada geçir. Sabah olduğunda eğer adam senin için akrabalık görevini yaparsa ne âlâ, varsın yapsın. Ama o, akrabalık görevini yapmak istemezse, yaşayan RAB'be ant içerim ki, bu görevi ben üstlenirim. Sen sabaha kadar yat."

 

Rut.3: 14 Böylece Rut sabaha kadar Boaz'ın ayakları dibinde yattı. Ama ortalık insanların birbirini seçebileceği kadar aydınlanmadan önce kalktı. Çünkü Boaz, 'Harman yerine kadın geldiği bilinmemeli demişti.

 

Rut.3: 15 Boaz Rut'a, "Sırtındaki şalı çıkar, aç" dedi. Rut şalı açınca Boaz içine altı ölçek arpa boşaltıp onun sırtına yükledi. Sonra Rut kente döndü.

 

Rut.3: 16 Rut geri dönünce kaynanası, "Nasıl geçti kızım?" diye sordu. Rut, Boaz'ın kendisi için yaptığı her şeyi anlattı.

 

Rut.3: 17 Sonra ekledi: "'Kaynanana eli boş dönme diyerek bana bu altı ölçek arpayı da verdi."

 

Rut.3: 18 Naomi, "Kızım, bu işin ne olacağını öğreninceye kadar evde kal" dedi. "Çünkü Boaz bugün bu işi bitirmeden rahat edemeyecek."

 

Boaz Rut'la Evleniyor

 

BÖLÜM 4

 

Rut.4: 1 Bu arada Boaz kent kapısına*ff* gidip oturdu. Sözünü ettiği yakın akraba oradan geçerken ona, "Arkadaş, gel şuraya otur" diye seslendi. Adam da varıp Boaz'ın yanına oturdu.

D Not 4:1 O dönemde kent kapısı sorunların konuşulup çözümlendiği yerdi.

 

Rut.4: 2 Sonra Boaz kentin ileri gelenlerinden on adam topladı. Onlara, "Siz de gelin, oturun" dedi. Adamlar da oturdular.

 

Rut.4: 3 Boaz, yakın akrabadan olan adama şöyle dedi: "Moav topraklarından dönmüş olan Naomi, akrabamız Elimelek'in tarlasını satıyor.

 

Rut.4: 4 Ben de burada oturanların ve halkımın ileri gelenlerinin önünde bunu satın alman için durumu sana açayım dedim. Yakın akrabalık görevini yapmak istiyorsan, yap. Ama sen akrabalık görevini yerine getirmeyeceksen, söyle de bileyim. Çünkü bu

görevi yapmak önce sana düşer. Senden sonra ben gelirim." Adam, "Yakın akrabalık görevini ben yaparım" diye karşılık verdi.

 

Rut.4: 5 Bunun üzerine Boaz, "Yalnız, tarlayı Naomi'den satın aldığın gün, ölen Mahlon'un adının bıraktığı mirasla sürmesi için dul eşi Moavlı Rut'u da almalısın" dedi.

 

Rut.4: 6 Adam, "Bu durumda yakın akrabalık görevini yapamam; yaparsam kendi mirasımı tehlikeye atmış olurum" dedi. "Bana düşen akrabalık görevini sen yüklen. Çünkü ben yapamam."

 

Rut.4: 7 Eskiden İsrail'de akrabalık görevinin yerine getirildiğini ve mülk alım satımının onaylandığını göstermek için taraflardan biri çarığını çıkarıp ötekine verirdi. Alışverişi yasallaştırmanın yolu buydu.

 

Rut.4: 8 Bu nedenle yakın akrabadan olan adam, "Sen kendin satın al" diyerek çarığını çıkarıp Boaz'a verdi.

 

Rut.4: 9 Boaz, ileri gelenlere ve bütün halka, "Elimelek'in, Kilyon ile Mahlon'un bütün mülkünü Naomi'den satın aldığıma bugün siz tanık oldunuz" dedi.

 

Rut.4: 10 "Mahlon'un dul karısı Moavlı Rut'u da kendime eş olarak alıyorum. Öyle ki, ölen Mahlon'un adı bıraktığı mirasla birlikte sürsün; kardeşlerinin arasından ve yaşadığı kentten adı silinmesin. Bugün siz buna tanık oldunuz."

 

Rut.4: 11 Kent kapısında bulunan bütün halk ve ileri gelenler, "Evet,

biz tanığız" dediler. "RAB senin evine gelen kadını, İsrail

soyunun o iki ana direğine -Rahel ve Lea'ya- benzer kılsın. Efrat boyunda varlıklı, Beytlehem'de ünlü olasın.

 

Rut.4: 12 RAB'bin bu genç kadından sana vereceği çocuklarla senin soyun, Tamar'ın Yahuda'ya doğurduğu Peres'in soyu gibi olsun."

 

Davut'un Soyu

(1Ta.2:10-12; Mat.1:3-6; Luk.3:31-33)

 

Rut.4: 13 Böylece Boaz, Rut'u kendine eş olarak aldı ve onunla birleşti. RAB'bin kutsamasıyla gebe kalan Rut bir oğul doğurdu.

 

Rut.4: 14 O zaman kadınlar Naomi'ye, "Bugün seni yakın akrabasız bırakmamış olan RAB'be övgüler olsun. Doğan çocuğun ünü İsrail'de yayılsın" dediler.

 

Rut.4: 15 "O seni yaşama döndürecek, yaşlılığında doyuracak. Çünkü onu, seni seven ve senin için yedi oğuldan bile daha değerli olan gelinin doğurdu."

 

Rut.4: 16 Naomi çocuğu alıp bağrına bastı ve ona dadılık yaptı.

 

Rut.4: 17 Komşu kadınlar, "Naomi'nin bir oğlu oldu" diyerek çocuğa ad koydular; ona, Ovet adını verdiler. Ovet, İşay'ın babası; İşay ise Davut'un babasıdır.

 

Rut.4: 18 Peres'in soyu şöyledir: Peres Hesron'un babası,

 

Rut.4: 19 Hesron Ram'ın babası, Ram Amminadav'ın babası,

 

Rut.4: 20 Amminadav Nahşon'un babası, Nahşon Salmon'un*fg* babası,

D Not 4:20 Bazı Septuaginta elyazmaları "Salmon", Masoretik metin "Salma".

 

Rut.4: 21 Salmon Boaz'ın babası, Boaz Ovet'in babası,

 

Rut.4: 22 Ovet İşay'ın babası, İşay da Davut'un babasıdır.

 

 

 
  Bugün 22 ziyaretçi (159 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol