beyaz kuğu
  19-MEZMURLAR (ZEBUR)
 

MEZMURLAR (ZEBUR)

 

 

1.KİTAP

 

1. Mezmur

 Kaydet

BÖLÜM 1

 

Mez.1: 1 Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez,

Günahkârların yolunda durmaz,

Alaycıların arasında oturmaz.

 

Mez.1: 2 Ancak zevkini RAB'bin Yasası'ndan alır

Ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür.

 

Mez.1: 3 Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer,

Meyvesini mevsiminde verir,

Yaprağı hiç solmaz.

Yaptığı her işi başarır.

 

Mez.1: 4 Kötüler böyle değil,

Rüzgarın savurduğu saman çöpüne benzerler.

 

Mez.1: 5 Bu yüzden yargılanınca aklanamaz,

Doğrular topluluğunda yer bulamaz günahkârlar.

 

Mez.1: 6 Çünkü RAB doğruların yolunu gözetir,

Kötülerin yolu ise ölüme götürür.

 

2. Mezmur

 

BÖLÜM 2

 

Mez.2: 1 Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa,

Neden boş düzenler kurar bu halklar?

 

Mez.2: 2 Dünyanın kralları saf bağlıyor,

Hükümdarlar birleşiyor

RAB'be ve meshettiği* krala*fa* karşı.

D Not 2:2 "Meshettiği krala": İbranice "Meshettiğine".

 

Mez.2: 3 "Koparalım onların kayışlarını" diyorlar,

"Atalım üzerimizden bağlarını."

 

Mez.2: 4 Göklerde oturan Rab gülüyor,

Onlarla eğleniyor.

 

Mez.2: 5 Sonra öfkeyle uyarıyor onları,

Gazabıyla dehşete düşürüyor

 

Mez.2: 6 Ve, "Ben kralımı

Kutsal dağım Siyon'a oturttum" diyor.

 

Mez.2: 7 RAB'bin bildirisini ilan edeceğim:

Bana, "Sen benim oğlumsun" dedi,

"Bugün ben sana baba oldum.

 

Mez.2: 8 Dile benden, miras olarak sana ulusları,

Mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim.

 

Mez.2: 9 Demir çomakla kıracaksın*fb* onları,

Çömlek gibi parçalayacaksın."

D Not 2:9 Masoretik metin "Kıracaksın", Septuaginta, Süryanice

"Güdeceksin".

 

Mez.2: 10 Ey krallar, akıllı olun!

Ey dünya önderleri, ders alın!

 

Mez.2: 11 RAB'be korkuyla hizmet edin,

Titreyerek sevinin.

 

Mez.2: 12 Oğulu öpün ki öfkelenmesin,

Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz.

Çünkü öfkesi bir anda alevleniverir.

Ne mutlu O'na sığınanlara!

 

3. Mezmur

Davut'un oğlu Avşalom'dan kaçtığı zaman yazdığı mezmur

 

BÖLÜM 3

 

Mez.3: 1 Ya RAB, düşmanlarım ne kadar çoğaldı,

Hele bana karşı ayaklananlar!

 

Mez.3: 2 Birçoğu benim için:

"Tanrı katında ona kurtuluş yok!" diyor. *fc*

D Not 3:2 "Sela": Müzikte duruş ifade eden bir terim olduğu

sanılıyor.

 

Mez.3: 3 Ama sen, ya RAB, çevremde kalkansın,

Onurum, başımı yukarı kaldıran sensin.

 

Mez.3: 4 RAB'be seslenirim,

Yanıtlar beni kutsal dağından.

 

Mez.3: 5 Yatar uyurum,

Uyanır kalkarım, RAB destektir bana.

 

Mez.3: 6 Korkum yok

Çevremi saran binlerce düşmandan.

 

Mez.3: 7 Ya RAB, kalk, ey Tanrım, kurtar beni!

Vur bütün düşmanlarımın çenesine,

Kır kötülerin dişlerini.

 

Mez.3: 8 Kurtuluş RAB'dedir,

Halkının üzerinde olsun bereketin!

 

4. Mezmur

Müzik şefi için - Telli sazlarla - Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 4

 

Mez.4: 1 Sana seslenince yanıtla beni,

Ey adil Tanrım!

Ferahlat beni sıkıntıya düştüğümde,

Lütfet bana, kulak ver duama.

 

Mez.4: 2 Ey insanlar, ne zamana dek

Onurumu utanca çevireceksiniz?

Ne zamana dek boş şeylere gönül verecek,

Yalan peşinde koşacaksınız?

 

Mez.4: 3 Bilin ki, RAB sadık kulunu kendine ayırmıştır,

Ne zaman seslensem, duyar beni.

 

Mez.4: 4 Öfkelenebilirsiniz, ama günah işlemeyin;

İyi düşünün yatağınızda, susun.

 

Mez.4: 5 Doğruluk kurbanları sunun RAB'be,

O'na güvenin.

 

Mez.4: 6 "Kim bize iyilik yapacak?" diyen çok.

Ya RAB, yüzünün ışığıyla bizi aydınlat!

 

Mez.4: 7 Öyle bir sevinç verdin ki bana,

Onların bol tahıl ve yeni şaraptan aldığı sevinçten fazla.

 

Mez.4: 8 Esenlik içinde yatar uyurum,

Çünkü yalnız sen, ya RAB,

Güvenlik içinde tutarsın beni.

 

5. Mezmur

Müzik şefi için - Ney için - Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 5

 

Mez.5: 1 Sözlerime kulak ver, ya RAB,

İniltilerimi işit.

 

Mez.5: 2 Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım!

Duam sanadır.

 

Mez.5: 3 Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,

Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim.

 

Mez.5: 4 Çünkü sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin,

Kötülük senin yanında barınmaz.

 

Mez.5: 5 Böbürlenenler önünde duramaz,

Bütün suç işleyenlerden nefret duyar,

 

Mez.5: 6 Yalan söyleyenleri yok edersin;

Ya RAB, sen eli kanlılardan,

Aldatıcılardan tiksinirsin.

 

Mez.5: 7 Bense bol sevgin sayesinde

Kutsal tapınağına gireceğim;

Oraya doğru saygıyla eğileceğim.

 

Mez.5: 8 Yol göster bana doğruluğunla, ya RAB,

Düşmanlarıma karşı!

Yolunu önümde düzle.

 

Mez.5: 9 Çünkü onların sözüne güvenilmez,

Yürekleri yıkım dolu.

Ağızları açık birer mezardır,

Yaltaklanır dururlar.

 

Mez.5: 10 Ey Tanrı, onları suçlu çıkar!

Kurdukları düzen yıkımlarına yol açsın.

Kov onları sayısız isyanları yüzünden.

Çünkü sana karşı ayaklandılar.

 

Mez.5: 11 Sevinsin sana sığınan herkes,

Sevinç çığlıkları atsın sürekli,

Kanat ger üzerlerine;

Sevinçle coşsun adını sevenler sende.

 

Mez.5: 12 Çünkü sen doğru kişiyi kutsarsın, ya RAB,

Çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın.

 

6. Mezmur

Müzik şefi için - Sekiz telli sazlarla*fç*

Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 6

 

Mez.6: 1 Ya RAB, öfkeyle azarlama beni,

Gazapla yola getirme.

D Not "Sekiz telli sazlarla": İbranice "Sekizinciye göre", anlamı

kesin olarak bilinmiyor.

 

Mez.6: 2 Lütfet bana, ya RAB, bitkinim;

Şifa ver bana, ya RAB, kemiklerim sızlıyor,

 

Mez.6: 3 Çok acı çekiyorum.

Ah, ya RAB!

Ne zamana dek sürecek bu?

 

Mez.6: 4 Gel, ya RAB, kurtar beni,

Yardım et sevginden dolayı.

 

Mez.6: 5 Çünkü ölüler arasında kimse seni anmaz,

Kim şükür sunar sana ölüler diyarından?

 

Mez.6: 6 İnleye inleye bittim,

Döşeğim su içinde bütün gece ağlamaktan,

Yatağım sırılsıklam gözyaşlarımdan.

 

Mez.6: 7 Kederden gözlerimin feri sönüyor,

Zayıflıyor gözlerim düşmanlarım yüzünden.

 

Mez.6: 8 Ey kötülük yapanlar,

Uzak durun benden,

Çünkü RAB ağlayışımı işitti.

 

Mez.6: 9 Yalvarışımı duydu,

Duamı kabul etti.

 

Mez.6: 10 Bütün düşmanlarım utanacak,

Hepsini dehşet saracak,

Ansızın geri dönecekler utanç içinde.

 

7. Mezmur

Benyaminli Kûş'un sözlerine ilişkin

Davut'un RAB'be okuduğu şigayon*fd*

 

BÖLÜM 7

D Not "Şigayon": Anlamı tam olarak bilinmeyen bir müzik terimi.

 

Mez.7: 1 Sana sığınıyorum, ya RAB Tanrım!

Peşime düşenlerden kurtar beni,

Özgür kıl.

 

Mez.7: 2 Yoksa aslan gibi parçalayacaklar beni,

Kurtaracak biri yok diye,

Lime lime edecekler etimi.

 

Mez.7: 3 Ya RAB Tanrım, eğer şunu yaptıysam:

Birine haksızlık ettiysem,

 

Mez.7: 4 Dostuma ihanet ettiysem,

Düşmanımı nedensiz soyduysam,

 

Mez.7: 5 Ardıma düşsün düşman,

Yakalasın beni,

Canımı yerde çiğnesin,

Ayak altına alsın onurumu. *

 

Mez.7: 6 Öfkeyle kalk, ya RAB!

Düşmanlarımın gazabına karşı çık!

Benim için uyan!

Buyur, adalet olsun.

 

Mez.7: 7 Uluslar topluluğu çevreni sarsın,

Onları yüce katından yönet.

 

Mez.7: 8 RAB halkları yargılar;

Beni de yargıla, ya RAB,

Doğruluğuma, dürüstlüğüme göre.

 

Mez.7: 9 Ey adil Tanrım!

Kötülerin kötülüğü son bulsun,

Doğrular güvene kavuşsun,

Sen ki akılları, gönülleri sınarsın.

 

Mez.7: 10 Tanrı kalkan gibi yanıbaşımda,

Temiz yüreklileri O kurtarır.

 

Mez.7: 11 Tanrı adil bir yargıçtır,

Öyle bir Tanrı ki, her gün öfke saçar.

 

Mez.7: 12 Kötüler yola gelmezse,

Tanrı kılıcını biler,

Yayını gerip hedefine kurar.

 

Mez.7: 13 Hazır bekler ölümcül silahları,

Alevli okları.

 

Mez.7: 14 İşte kötü insan kötülük sancıları çekiyor,

Fesada gebe kalmış,

Yalan doğuruyor.

 

Mez.7: 15 Bir kuyu açıp kazıyor,

Kazdığı kuyuya kendisi düşüyor.

 

Mez.7: 16 Kötülüğü kendi başına gelecek,

Zorbalığı kendi tepesine inecek.

 

Mez.7: 17 Şükredeyim doğruluğu için RAB'be,

Yüce RAB'bin adını ilahilerle öveyim.

 

8. Mezmur

Müzik şefi için - Gittit*fe* |iüzerine - Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 8

 

Mez.8: 1 Ey Egemenimiz RAB,

Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!

Gökyüzünü görkeminle kapladın.

D Not "Gittit": Bir müzik terimi ya da üzüm sıkma mevsiminde

okunan bir ilahi olabilir.

 

Mez.8: 2 Çocukların, hatta emziktekilerin sesiyle

Set çektin hasımlarına,

Düşmanı, öç alanı yok etmek için.

 

Mez.8: 3 Seyrederken ellerinin eseri olan gökleri,

Oraya koyduğun ayı ve yıldızları,

 

Mez.8: 4 Soruyorum kendi kendime:

"İnsan ne ki, onu anasın,

Ya da insanoğlu ne ki, ona ilgi gösteresin?"

 

Mez.8: 5 Nerdeyse bir tanrı yaptın onu*ff*,

Başına yücelik ve onur tacını koydun.

D Not 8:5 "Nerdeyse bir tanrı yaptın onu": İbranice "Onu Tanrı'dan

(tanrılardan) pek aşağı yaratmadın" (bkz. Yar.1:26-28; İbr.2:6-8).

 

Mez.8: 6 Ellerinin yapıtları üzerine onu egemen kıldın,

Her şeyi ayaklarının altına serdin;

 

Mez.8: 7 Davarları, sığırları,

Yabanıl hayvanları,

 

Mez.8: 8 Gökteki kuşları, denizdeki balıkları,

Denizde kıpırdaşan bütün canlıları.

 

Mez.8: 9 Ey Egemenimiz RAB,

Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!

 

9. Mezmur

Müzik şefi için - "Oğulun Ölümü" makamında -

Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 9

 

Mez.9: 1 Ya RAB, bütün yüreğimle sana şükredeceğim,

Yaptığın harikaların hepsini anlatacağım.

D Not Birçok İbranice elyazmasında 9. ve 10. Mezmur birleşik

yazılır.

 

Mez.9: 2 Sende sevinç bulacak, coşacağım,

Adını ilahilerle öveceğim, ey Yüceler Yücesi!

 

Mez.9: 3 Düşmanlarım geri çekilirken,

Sendeleyip ölüyorlar senin önünde.

 

Mez.9: 4 Çünkü hakkımı, davamı sen savundun,

Adil yargıç olarak tahta oturdun.

 

Mez.9: 5 Ulusları azarladın, kötüleri yok ettin,

Sonsuza dek adlarını sildin.

 

Mez.9: 6 Yok olup gitti düşmanlar sonsuza dek,

Kökünden söktün kentlerini,

Anıları bile silinip gitti.

 

Mez.9: 7 Oysa RAB sonsuza dek egemenlik sürer,

Yargı için kurmuştur tahtını;

 

Mez.9: 8 O yönetir doğrulukla dünyayı,

O yargılar adaletle halkları.

 

Mez.9: 9 RAB ezilenler için bir sığınak,

Sıkıntılı günlerde bir kaledir.

 

Mez.9: 10 Seni tanıyanlar sana güvenir,

Çünkü sana yönelenleri hiç terk etmedin, ya RAB.

 

Mez.9: 11 Siyon'da oturan RAB'bi ilahilerle övün!

Yaptıklarını halklar arasında duyurun!

 

Mez.9: 12 Çünkü dökülen kanın hesabını soran anımsar,

Ezilenlerin feryadını unutmaz.

 

Mez.9: 13 Acı bana, ya RAB!

Ey beni ölümün eşiğinden kurtaran,

Benden nefret edenler yüzünden çektiğim sıkıntıya bak!

 

Mez.9: 14 Öyle ki, övgüye değer işlerini anlatayım,

Siyon Kenti'nin kapılarında

Sağladığın kurtuluşla sevineyim.

 

Mez.9: 15 Uluslar kendi kazdıkları kuyuya düştü,

Ayakları gizledikleri ağa takıldı.

 

Mez.9: 16 Adil yargılarıyla RAB kendini gösterdi,

Kötüler kendi kurdukları tuzağa düştü. -Higayon*fh* *

D Not 9:16 "Higayon": Anlamı kesin olarak bilinmeyen bir müzik

terimi.

 

Mez.9: 17 Kötüler ölüler diyarına gidecek,

Tanrı'yı unutan bütün uluslar...

 

Mez.9: 18 Ama yoksul büsbütün unutulmayacak,

Mazlumun umudu sonsuza dek kırılmayacak.

 

Mez.9: 19 Kalk, ya RAB! İnsan galip çıkmasın,

Huzurunda yargılansın uluslar!

 

Mez.9: 20 Onlara dehşet saç, ya RAB!

Sadece insan olduklarını bilsin uluslar.

 

10. Mezmur

 

BÖLÜM 10

 

Mez.10: 1 Ya RAB, neden uzak duruyorsun,

Sıkıntılı günlerde kendini gizliyorsun?

 

Mez.10: 2 Kötüler gururla mazlumları avlıyor,

Mazlumlar kötülerin kurduğu tuzağa düşüyor.

 

Mez.10: 3 Kötü insan içindeki isteklerle övünür,

Açgözlü insan RAB'be lanet okur, O'nu hor görür.

 

Mez.10: 4 Kendini beğenmiş kötü insan Tanrı'ya yönelmez,

Hep, "Tanrı yok!" diye düşünür.

 

Mez.10: 5 Kötülerin yolları her zaman başarıya götürür.

Öyle yücedir ki senin yargıların,

Kötüler anlayamaz, düşmanına burun kıvırır.

 

Mez.10: 6 İçinden, "Ben sarsılmam" der,

"Hiçbir zaman sıkıntıya düşmem."

 

Mez.10: 7 Ağzı lanet, hile ve zulüm dolu,

Dilinin altında kötülük ve fesat saklı.

 

Mez.10: 8 Köylerin çevresinde pusu kurar,

Masumu gizli yerlerde öldürür,

Çaresizi sinsice gözler.

 

Mez.10: 9 Gizli yerlerde pusuya yatar

Çalılıktaki aslan gibi,

Kapmak için mazlumu bekler

Ve ağına düşürüp yakalar.

 

Mez.10: 10 Kurbanları çaresiz çöker,

Saldıranın üstün gücü altında ezilir.

 

Mez.10: 11 Kötü insan içinden, "Tanrı unuttu" der,

"Örttü yüzünü, asla göremez."

 

Mez.10: 12 Kalk, ya RAB, kaldır elini, ey Tanrı!

Mazlumları unutma!

 

Mez.10: 13 Neden kötü insan seni hor görsün,

İçinden, "Tanrı hesap sormaz" desin?

 

Mez.10: 14 Oysa sen sıkıntı ve acı çekenleri görürsün,

Yardım etmek için onları izlersin;

Çaresizler sana dayanır,

Öksüzün yardımcısı sensin.

 

Mez.10: 15 Kötünün, haksızın kolunu kır,

Sormadık hesap kalmasın yaptığı kötülükten.

 

Mez.10: 16 RAB sonsuza dek kral kalacak,

Uluslar O'nun ülkesinden temizlenecek.

 

Mez.10: 17 Mazlumların dileğini duyarsın, ya RAB,

Yüreklendirirsin onları,

Kulağın hep üzerlerinde;

 

Mez.10: 18 Öksüze, düşküne hakkını vermek için,

Bir daha dehşet saçmasın ölümlü insan.

 

11. Mezmur

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 11

 

Mez.11: 1 Ben RAB'be sığınırım,

Nasıl dersiniz bana,

"Kuş gibi kaç dağlara.

 

Mez.11: 2 Bak, kötüler yaylarını geriyor,

Temiz yürekli insanları

Karanlıkta vurmak için

Oklarını kirişine koyuyor.

 

Mez.11: 3 Temeller yıkılırsa,

Ne yapabilir doğru insan?"

 

Mez.11: 4 RAB kutsal tapınağındadır,

O'nun tahtı göklerdedir,

Bütün insanları görür,

Herkesi sınar.

 

Mez.11: 5 RAB doğru insanı sınar,

Kötüden, zorbalığı sevenden tiksinir.

 

Mez.11: 6 Kötülerin üzerine kızgın korlar ve kükürt yağdıracak,

Paylarına düşen kâse* kavurucu rüzgar olacak.

 

Mez.11: 7 Çünkü RAB doğrudur, doğruları sever;

Dürüst insanlar O'nun yüzünü görecek.

 

12. Mezmur

Müzik şefi için - Sekiz telli sazlarla*fı* -

Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 12

D Not "Sekiz telli sazlarla": İbranice "Sekizinciye göre", anlamı

kesin olarak bilinmiyor.

 

Mez.12: 1 Kurtar beni, ya RAB, sadık kulun kalmadı,

Güvenilir insanlar yok oldu.

 

Mez.12: 2 Herkes birbirine yalan söylüyor,

Dalkavukluk, ikiyüzlülük ediyor.

 

Mez.12: 3 Sustursun RAB dalkavukların ağzını,

Büyüklenen dilleri.

 

Mez.12: 4 Onlar ki, "Dilimizle kazanırız,

Dudaklarımız emrimizde,

Kim bize efendilik edebilir?" derler.

 

Mez.12: 5 "Şimdi kalkacağım" diyor RAB,

"Çünkü mazlumlar eziliyor,

Yoksullar inliyor,

Özledikleri kurtuluşu vereceğim onlara."

 

Mez.12: 6 RAB'bin sözleri pak sözlerdir;

Toprak ocakta eritilmiş,

Yedi kez arıtılmış gümüşe benzer.

 

Mez.12: 7 Sen onları koru, ya RAB,

Bu kötü kuşaktan hep uzak tut!

 

Mez.12: 8 İnsanlar arasında alçaklık rağbet görünce,

Kötüler her yanda dolaşır oldu.

 

13. Mezmur

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 13

 

Mez.13: 1 Ne zamana dek, ya RAB,

Sonsuza dek mi beni unutacaksın?

Ne zamana dek yüzünü benden gizleyeceksin?

 

Mez.13: 2 Ne zamana dek içimde tasa,

Yüreğimde hep keder olacak?

Ne zamana dek düşmanım bana üstün çıkacak?

 

Mez.13: 3 Gör halimi, ya RAB, yanıtla Tanrım,

Gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım.

 

Mez.13: 4 Düşmanlarım, "Onu yendik!" demesin,

Sarsıldığımda hasımlarım sevinmesin.

 

Mez.13: 5 Ben senin sevgine güveniyorum,

Yüreğim kurtarışınla coşsun.

 

Mez.13: 6 Ezgiler söyleyeceğim sana, ya RAB,

Çünkü iyilik ettin bana.

 

14. Mezmur

(Mez.53)

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 14

 

Mez.14: 1 Akılsız içinden, "Tanrı yok!" der.

İnsanlar bozuldu, iğrençlik aldı yürüdü,

İyilik eden yok.

 

Mez.14: 2 RAB göklerden bakar oldu insanlara,

Akıllı, Tanrı'yı arayan biri var mı diye.

 

Mez.14: 3 Hepsi saptı,

Tümü yozlaştı,

İyilik eden yok,

Bir kişi bile!

 

Mez.14: 4 Suç işleyenlerin hiçbiri görmüyor mu?

Halkımı ekmek yer gibi yiyor,

RAB'be yakarmıyorlar.

 

Mez.14: 5 Dehşete düşecekler yeryüzünde,

Çünkü Tanrı doğruların yanındadır.

 

Mez.14: 6 Mazlumun tasarılarını boşa çıkarırdınız,

Ama RAB onun sığınağıdır.

 

Mez.14: 7 Keşke İsrail'in kurtuluşu Siyon'dan gelse!

RAB halkını eski gönencine kavuşturunca,

Yakup soyu sevinecek, İsrail halkı coşacak.

 

15. Mezmur

Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 15

 

Mez.15: 1 Ya RAB, çadırına kim konuk olabilir?

Kutsal dağında kim oturabilir?

 

Mez.15: 2 Kusursuz yaşam süren, adil davranan,

Yürekten gerçeği söyleyen.

 

Mez.15: 3 İftira etmez,

Dostuna zarar vermez,

Komşusuna kara çalmaz böylesi.

 

Mez.15: 4 Aşağılık insanları hor görür,

Ama RAB'den korkanlara saygı duyar.

Kendi zararına ant içse bile, dönmez andından.

 

Mez.15: 5 Parasını faize vermez,

Suçsuza karşı rüşvet almaz.

Böyle yaşayan asla sarsılmayacak.

 

16. Mezmur

Davut'un Miktamı*fi*

 

BÖLÜM 16

D Not "Miktam": Bir edebiyat ya da müzik terimi.

 

Mez.16: 1 Koru beni, ey Tanrı,

Çünkü sana sığınıyorum.

 

Mez.16: 2 RAB'be dedim ki, "Efendim sensin.

Senden öte mutluluk yok benim için."

 

Mez.16: 3 Ülkedeki kutsallara gelince,

Soyludur onlar, biricik zevkim onlardır.

 

Mez.16: 4 Başka ilahların ardınca koşanların derdi artacak.

Onların kan sunularını dökmeyeceğim,

Adlarını ağzıma almayacağım.

 

Mez.16: 5 Benim payıma,

Benim kâseme düşen sensin, ya RAB;

Yaşamım senin ellerinde.

 

Mez.16: 6 Payıma ne güzel yerler düştü,

Ne harika bir mirasım var!

 

Mez.16: 7 Övgüler sunarım bana öğüt veren RAB'be,

Geceleri bile vicdanım uyarır beni.

 

Mez.16: 8 Gözümü RAB'den ayırmam,

Sağımda durduğu için sarsılmam.

 

Mez.16: 9 Bu nedenle içim sevinç dolu, yüreğim coşuyor,

Bedenim güven içinde.

 

Mez.16: 10 Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin,

Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin*fj*.

D Not 16:10 "Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin" ya da "Sadık

kulunun ölüm çukurunu görmesine izin vermezsin."

 

Mez.16: 11 Yaşam yolunu bana bildirirsin.

Bol sevinç vardır senin huzurunda,

Sağ elinden mutluluk eksilmez.

 

17. Mezmur

Davut'un duası

 

BÖLÜM 17

 

Mez.17: 1 Haklı davamı dinle, ya RAB,

Feryadımı işit!

Hilesiz dudaklardan çıkan duama kulak ver!

 

Mez.17: 2 Haklı çıkar beni,

Çünkü sen gerçeği görürsün.

 

Mez.17: 3 Yüreğimi yokladın,

Gece denedin,

Sınadın beni,

Kötü bir şey bulmadın;

Kararlıyım, ağzımdan kötü söz çıkmaz,

 

Mez.17: 4 Başkalarının yaptıklarına gelince,

Ben senin sözlerine uyarak

Şiddet yollarından kaçındım.

 

Mez.17: 5 Sıkı adımlarla senin yollarını tuttum,

Kaymadı ayaklarım.

 

Mez.17: 6 Sana yakarıyorum, ey Tanrı,

Çünkü beni yanıtlarsın;

Kulak ver bana, dinle söylediklerimi!

 

Mez.17: 7 Göster harika sevgini,

Ey sana sığınanları saldırganlardan sağ eliyle kurtaran!

 

Mez.17: 8 Koru beni gözbebeği gibi;

Kanatlarının gölgesine gizle

 

Mez.17: 9 Kötülerin saldırısından,

Çevremi saran ölümcül düşmanlarımdan.

 

Mez.17: 10 Yürekleri yağ bağlamış,

Ağızları büyük laflar ediyor.

 

Mez.17: 11 İzimi buldular, üzerime geliyorlar,

Yere vurmak için gözetliyorlar.

 

Mez.17: 12 Tıpkı parçalamak için sabırsızlanan bir aslan,

Pusuya yatan genç bir aslan gibi.

 

Mez.17: 13 Kalk, ya RAB, kes önlerini, eğ başlarını!

Kılıcınla kurtar canımı kötülerden,

 

Mez.17: 14 Elinle bu insanlardan, ya RAB,

Yaşam payı bu dünyada olan insanlardan.

Varsın karınları vereceğin cezalara doysun,

Çocukları da yiyip doysun,

Artanı torunlarına kalsın!

 

Mez.17: 15 Ama ben doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim senin,

Uyanınca suretini görmeye doyacağım.

 

18. Mezmur

(2Sa.22:1-51)

Müzik şefi için - RAB'bin kulu Davut'un mezmuru - RAB kendisini bütün düşmanlarının pençesinden ve Saul'un elinden kurtardığı gün Davut

RAB'be şu ezgiyi okudu:

 

BÖLÜM 18

 

Mez.18: 1 Seni seviyorum, gücüm sensin, ya RAB!

 

Mez.18: 2 RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır,

Tanrım, kayam, sığınacak yerimdir,

Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır!

 

Mez.18: 3 Övgüye değer RAB'be seslenir,

Kurtulurum düşmanlarımdan.

 

Mez.18: 4 Ölüm iplerine dolanmıştım,

Yıkım selleri basmıştı beni,

 

Mez.18: 5 Ölüler diyarının bağları sarmıştı,

Ölüm tuzakları çıkmıştı karşıma.

 

Mez.18: 6 Sıkıntı içinde RAB'be yakardım,

Yardıma çağırdım Tanrım'ı.

Tapınağından sesimi duydu,

Haykırışım kulaklarına ulaştı.

 

Mez.18: 7 O zaman yeryüzü sarsılıp sallandı,

Titreyip sarsıldı dağların temelleri,

Çünkü RAB öfkelenmişti.

 

Mez.18: 8 Burnundan duman yükseldi,

Ağzından kavurucu ateş

Ve korlar fışkırdı.

 

Mez.18: 9 Kara buluta basarak

Gökleri yarıp indi.

 

Mez.18: 10 Bir Keruv'a* binip uçtu,

Rüzgar kanatlar takarak hızla geldi.

 

Mez.18: 11 Karanlığı örtündü,

Kara bulutları kendine çardak yaptı.

 

Mez.18: 12 Varlığının parıltısından,

Bulutlardan dolu ve korlar savruluyordu.

 

Mez.18: 13 RAB göklerden gürledi,

Duyurdu sesini Yüceler Yücesi,

Dolu ve alevli korlarla.

 

Mez.18: 14 Savurup oklarını düşmanlarını dağıttı,

Şimşek çaktırarak onları şaşkına çevirdi.

 

Mez.18: 15 Denizin dibi göründü,

Yeryüzünün temelleri açığa çıktı, ya RAB,

Senin azarlamandan,

Burnundan çıkan güçlü soluktan.

 

Mez.18: 16 RAB yukarıdan elini uzatıp tuttu,

Çıkardı beni derin sulardan.

 

Mez.18: 17 Beni zorlu düşmanımdan,

Benden nefret edenlerden kurtardı,

Çünkü onlar benden güçlüydü.

 

Mez.18: 18 Felaket günümde karşıma dikildiler,

Ama RAB bana destek oldu.

 

Mez.18: 19 Beni huzura kavuşturdu,

Kurtardı, çünkü benden hoşnut kaldı.

 

Mez.18: 20 RAB doğruluğumun karşılığını verdi,

Beni temiz ellerime göre ödüllendirdi.

 

Mez.18: 21 Çünkü RAB'bin yolunda yürüdüm,

Tanrım'dan uzaklaşarak kötülük yapmadım.

 

Mez.18: 22 O'nun bütün ilkelerini göz önünde tuttum,

Kurallarından ayrılmadım.

 

Mez.18: 23 O'nun gözünde kusursuzdum,

Suç işlemekten sakındım.

 

Mez.18: 24 Bu yüzden RAB beni doğruluğuma

Ve gözünde pak olan ellerime göre ödüllendirdi.

 

Mez.18: 25 Sadık kuluna sadakat gösterir,

Kusursuz olana kusursuz davranırsın.

 

Mez.18: 26 Pak olanla pak olur,

Eğriye eğri davranırsın.

 

Mez.18: 27 Alçakgönüllüleri kurtarır,

Gururluların başını eğersin.

 

Mez.18: 28 Işığımın kaynağı sensin, ya RAB, Tanrım!

Karanlığımı aydınlatırsın.

 

Mez.18: 29 Desteğinle akıncılara saldırır,

Seninle surları aşarım, Tanrım.

 

Mez.18: 30 Tanrı'nın yolu kusursuzdur,

RAB'bin sözü arıdır.

O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır.

 

Mez.18: 31 Var mı RAB'den başka tanrı?

Tanrımız'dan başka kaya var mı?

 

Mez.18: 32 Tanrı beni güçle donatır,

Yolumu kusursuz kılar.

 

Mez.18: 33 Ayaklar verdi bana, geyiklerinki gibi,

Doruklarda tutar beni.

 

Mez.18: 34 Bana savaşmayı öğretti,

Kollarımla tunç* bir yayı gereyim diye.

 

Mez.18: 35 Bana zafer kalkanını bağışlarsın,

Sağ elin destekler,

Alçakgönüllülüğün yüceltir beni.

 

Mez.18: 36 Bastığım yerleri genişletirsin,

Burkulmaz bileklerim.

 

Mez.18: 37 Kovalayıp yetiştim düşmanlarıma,

Hepsi yok olmadan geri dönmedim.

 

Mez.18: 38 Ezdim onları, kalkamaz oldular,

Ayaklarımın altına serildiler.

 

Mez.18: 39 Savaş için beni güçle donattın,

Bana başkaldıranları önümde yere serdin.

 

Mez.18: 40 Düşmanlarımı kaçmak zorunda bıraktın,

Benden nefret edenleri yok ettim.

 

Mez.18: 41 Feryat ettiler, ama kurtaran çıkmadı;

RAB'bi çağırdılar, ama O yanıt vermedi.

 

Mez.18: 42 Ezdim onları, rüzgarın savurduğu toza döndüler,

Sokak çamuru gibi savurup attım.

 

Mez.18: 43 Halkımın çekişmelerinden beni kurtardın,

Ulusların önderi yaptın,

Tanımadığım halklar bana kulluk ediyor.

 

Mez.18: 44 Duyar duymaz sözümü dinlediler,

Yabancılar bana yaltaklandılar.

 

Mez.18: 45 Yabancıların betleri benizleri attı,

Titreyerek çıktılar kalelerinden.

 

Mez.18: 46 RAB yaşıyor! Kayam'a övgüler olsun!

Yücelsin kurtarıcım Tanrı!

 

Mez.18: 47 O'dur öcümü alan,

Halkları bana bağımlı kılan.

 

Mez.18: 48 Düşmanlarımdan kurtarır,

Başkaldıranlardan üstün kılar beni,

Zorbaların elinden alır.

 

Mez.18: 49 Bunun için uluslar arasında sana şükredeceğim, ya RAB,

Adını ilahilerle öveceğim.

 

Mez.18: 50 RAB kralını büyük zaferlere ulaştırır,

Meshettiği* krala, Davut'a ve soyuna

Sonsuza dek sevgi gösterir.

 

19. Mezmur

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 19

 

Mez.19: 1 Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta,

Gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta.

 

Mez.19: 2 Gün güne söz söyler,

Gece geceye bilgi verir.

 

Mez.19: 3 Ne söz geçer orada, ne de konuşma,

Sesleri duyulmaz.

 

Mez.19: 4 Ama sesleri yeryüzünü dolaşır,

Sözleri dünyanın dört bucağına ulaşır.

Güneş için göklerde çadır kurdu Tanrı.

 

Mez.19: 5 Gerdekten çıkan güveye benzer güneş,

Koşuya çıkacak atlet gibi sevinir.

 

Mez.19: 6 Göğün bir ucundan çıkar,

Öbür ucuna döner,

Hiçbir şey gizlenmez sıcaklığından.

 

Mez.19: 7 RAB'bin yasası yetkindir, cana can katar,

RAB'bin buyrukları güvenilirdir,

Saf adama bilgelik verir,

 

Mez.19: 8 RAB'bin kuralları doğrudur, yüreği sevindirir,

RAB'bin buyrukları arıdır, gözleri aydınlatır.

 

Mez.19: 9 RAB korkusu paktır, sonsuza dek kalır,

RAB'bin ilkeleri gerçek, tamamen adildir.

 

Mez.19: 10 Onlara altından, bol miktarda saf altından çok istek

duyulur, Onlar baldan, süzme petek balından tatlıdır.

 

Mez.19: 11 Uyarırlar kulunu,

Onlara uyanların ödülü büyüktür.

 

Mez.19: 12 Kim yanlışlarını görebilir?

Bağışla göremediğim kusurlarımı,

 

Mez.19: 13 Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,

İzin verme bana egemen olmalarına!

O zaman büyük isyandan uzak,

Kusursuz olurum.

 

Mez.19: 14 Ağzımdan çıkan sözler,

Yüreğimdeki düşünceler,

Kabul görsün senin önünde,

Ya RAB, kayam, kurtarıcım benim*fk*!

D Not 19:14 "Kurtarıcım benim": Kurtarıcı diye çevrilen İbranice

"Goel" sözcüğü "Yakın akraba" anlamına gelir (bkz. Rut 2:20).

 

20. Mezmur

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 20

 

Mez.20: 1 Sıkıntılı gününde RAB seni yanıtlasın,

Yakup'un Tanrısı'nın adı seni korusun!

 

Mez.20: 2 Yardım göndersin sana kutsal yerden,

Siyon'dan destek versin.

 

Mez.20: 3 Bütün tahıl sunularını* anımsasın,

Yakmalık sunularını* kabul etsin! *

 

Mez.20: 4 Gönlünce versin sana,

Bütün tasarılarını gerçekleştirsin!

 

Mez.20: 5 O zaman zaferini sevinç çığlıklarıyla kutlayacağız,

Tanrımız'ın adıyla sancaklarımızı dikeceğiz.

RAB senin bütün dileklerini yerine getirsin.

 

Mez.20: 6 Şimdi anladım ki, RAB meshettiği* kralı kurtarıyor,

Sağ elinin kurtarıcı gücüyle

Kutsal göklerinden ona yanıt veriyor.

 

Mez.20: 7 Bazıları savaş arabalarına,

Bazıları atlarına güvenir,

Bizse Tanrımız RAB'be güveniriz.

 

Mez.20: 8 Onlar çöküyor, düşüyorlar;

Bizse kalkıyor, dimdik duruyoruz.

 

Mez.20: 9 Ya RAB, kralı kurtar!

Yanıtla bizi sana yakardığımız gün!

 

21. Mezmur

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 21

 

Mez.21: 1 Ya RAB, kral seviniyor gösterdiğin güce.

Sevinçten coşuyor verdiğin zaferle!

 

Mez.21: 2 Gönlünün istediğini verdin,

Ağzından çıkan dileği geri çevirmedin. *

 

Mez.21: 3 Onu güzel armağanlarla karşıladın,

Başına saf altından taç koydun.

 

Mez.21: 4 Senden yaşam istedi, verdin ona:

Uzun, sonsuz bir ömür.

 

Mez.21: 5 Sağladığın zaferle büyük yüceliğe erişti,

Onu görkem ve büyüklükle donattın.

 

Mez.21: 6 Üzerine sürekli bereket yağdırdın,

Varlığınla onu sevince boğdun.

 

Mez.21: 7 Çünkü kral RAB'be güvenir,

Yüceler Yücesi'nin sevgisi sayesinde sarsılmaz.

 

Mez.21: 8 Elin bütün düşmanlarına erişecek,

Sağ elin senden nefret edenlere uzanacak.

 

Mez.21: 9 Öfkelendiğin an, ya RAB,

Kızgın fırına döndüreceksin onları;

Gazapla yutacak,

Ateşle tüketeceksin.

 

Mez.21: 10 Yok edeceksin çocuklarını yeryüzünden,

Soylarını insanlar arasından.

 

Mez.21: 11 Düzenler kursalar sana,

Aldatmaya çalışsalar,

Yine de başarılı olamazlar.

 

Mez.21: 12 Çünkü sırtlarını döndüreceksin,

Yayını yüzlerine doğru gerince.

 

Mez.21: 13 Yüceliğini göster, ya RAB, gücünle!

Ezgiler söyleyip ilahilerle öveceğiz kudretini.

 

22. Mezmur

Müzik şefi için - "Tan Geyiği" makamında -

Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 22

 

Mez.22: 1 Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?

Niçin bana yardım etmekten,

Haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun?

 

Mez.22: 2 Ey Tanrım, gündüz sesleniyorum, yanıt vermiyorsun,

Gece sesleniyorum, yine rahat yok bana.

 

Mez.22: 3 Oysa sen kutsalsın,

İsrail'in övgüleri üzerine taht kuran sensin.

 

Mez.22: 4 Sana güvendiler atalarımız,

Sana dayandılar, onları kurtardın.

 

Mez.22: 5 Sana yakarıp kurtuldular,

Sana güvendiler, aldanmadılar.

 

Mez.22: 6 Ama ben insan değil, toprak kurduyum,

İnsanlar beni küçümsüyor, halk hor görüyor.

 

Mez.22: 7 Beni gören herkes alay ediyor,

Sırıtıp baş sallayarak diyorlar ki,

 

Mez.22: 8 "Sırtını RAB'be dayadı, kurtarsın bakalım onu,

Madem onu seviyor, yardım etsin!"

 

Mez.22: 9 Oysa beni ana rahminden çıkaran,

Ana kucağındayken sana güvenmeyi öğreten sensin.

 

Mez.22: 10 Doğuşumdan beri sana teslim edildim,

Ana rahminden beri Tanrım sensin.

 

Mez.22: 11 Benden uzak durma! Çünkü sıkıntı yanıbaşımda,

Yardım edecek kimse yok.

 

Mez.22: 12 Boğalar kuşatıyor beni,

Azgın Başan boğaları sarıyor çevremi.

 

Mez.22: 13 Kükreyerek avını parçalayan aslanlar gibi

Ağızlarını açıyorlar bana.

 

Mez.22: 14 Su gibi dökülüyorum,

Bütün kemiklerim oynaklarından çıkıyor;

Yüreğim balmumu gibi içimde eriyor.

 

Mez.22: 15 Gücüm çömlek parçası gibi kurudu,

Dilim damağıma yapışıyor;

Beni ölüm toprağına yatırdın.

 

Mez.22: 16 Köpekler kuşatıyor beni,

Kötüler sürüsü çevremi sarıyor,

Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar.

 

Mez.22: 17 Bütün kemiklerimi sayar oldum,

Gözlerini dikmiş, bana bakıyorlar.

 

Mez.22: 18 Giysilerimi aralarında paylaşıyor,

Elbisem için kura çekiyorlar.

 

Mez.22: 19 Ama sen, ya RAB, uzak durma;

Ey gücüm benim, yardımıma koş!

 

Mez.22: 20 Canımı kılıçtan,

Biricik hayatımı köpeğin pençesinden kurtar!

 

Mez.22: 21 Kurtar beni aslanın ağzından,

Yaban öküzlerinin boynuzundan.

Yanıt ver bana!

 

Mez.22: 22 Adını kardeşlerime duyurayım,

Topluluğun ortasında sana övgüler sunayım:

 

Mez.22: 23 Ey sizler, RAB'den korkanlar, O'na övgüler sunun!

Ey Yakup soyu, O'nu yüceltin!

Ey İsrail soyu, O'na saygı gösterin!

 

Mez.22: 24 Çünkü O mazlumun çektiği sıkıntıyı hafife almadı,

Ondan tiksinmedi, yüz çevirmedi;

Kendisini yardıma çağırdığında ona kulak verdi.

 

Mez.22: 25 Övgü konum sen olacaksın büyük toplulukta,

Senden korkanların önünde yerine getireceğim adaklarımı.

 

Mez.22: 26 Yoksullar yiyip doyacak,

RAB'be yönelenler O'na övgü sunacak.

Sonsuza dek ömrünüz tükenmesin!

 

Mez.22: 27 Yeryüzünün dört bucağı anımsayıp RAB'be dönecek,

Ulusların bütün soyları O'nun önünde yere kapanacak.

 

Mez.22: 28 Çünkü egemenlik RAB'bindir,

Ulusları O yönetir.

 

Mez.22: 29 Yeryüzündeki bütün zenginler doyacak

Ve O'nun önünde yere kapanacak,

Toprağa gidenler,

Ölümlerine engel olamayanlar,

Eğilecekler O'nun önünde.

 

Mez.22: 30 Gelecek kuşaklar O'na kulluk edecek,

Rab yeni kuşaklara anlatılacak.

 

Mez.22: 31 O'nun kurtarışını,

"Rab yaptı bunları" diyerek,

Henüz doğmamış bir halka duyuracaklar.

 

23. Mezmur

Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 23

 

Mez.23: 1 RAB çobanımdır,

Eksiğim olmaz.

 

Mez.23: 2 Beni yemyeşil çayırlarda yatırır,

Sakin suların kıyısına götürür.

 

Mez.23: 3 İçimi tazeler,

Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder.

 

Mez.23: 4 Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile,

Kötülükten korkmam.

Çünkü sen benimlesin.

Çomağın, değneğin güven verir bana.

 

Mez.23: 5 Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın,

Başıma yağ sürersin,

Kâsem taşıyor.

 

Mez.23: 6 Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni,

Hep RAB'bin evinde oturacağım.

 

24. Mezmur

Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 24

 

Mez.24: 1 RAB'bindir yeryüzü ve içindeki her şey,

Dünya ve üzerinde yaşayanlar;

 

Mez.24: 2 Çünkü O'dur denizler üzerinde onu kuran,

Sular üzerinde durduran.

 

Mez.24: 3 RAB'bin dağına kim çıkabilir,

Kutsal yerinde kim durabilir?

 

Mez.24: 4 Elleri pak, yüreği temiz olan,

Gönlünü putlara kaptırmayan,

Yalan yere ant içmeyen.

 

Mez.24: 5 RAB kutsar böylesini,

Kurtarıcısı Tanrı aklar.

 

Mez.24: 6 O'na yönelenler,

Yakup'un Tanrısı'nın yüzünü arayanlar

İşte böyledir. *

 

Mez.24: 7 Kaldırın başınızı, ey kapılar!

Açılın, ey eski kapılar!

Yüce Kral girsin içeri!

 

Mez.24: 8 Kimdir bu Yüce Kral?

O RAB'dir, güçlü ve yiğit,

Savaşta yiğit olan RAB.

 

Mez.24: 9 Kaldırın başınızı, ey kapılar!

Açılın, ey eski kapılar!

Yüce Kral girsin içeri!

 

Mez.24: 10 Kimdir bu Yüce Kral?

Her Şeye Egemen

RAB'dir bu Yüce Kral!

 

25. Mezmur

Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 25

 

Mez.25: 1 Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum,

 

Mez.25: 2 Ey Tanrım, sana güveniyorum, utandırma beni,

Düşmanlarım zafer kahkahası atmasın!

 

Mez.25: 3 Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez;

Nedensiz hainlik edenler utanır.

 

Mez.25: 4 Ya RAB, yollarını bana öğret,

Yönlerini bildir.

 

Mez.25: 5 Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni;

Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin.

Bütün gün umudum sende.

 

Mez.25: 6 Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa;

Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.

 

Mez.25: 7 Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama,

Sevgine göre anımsa beni,

Çünkü sen iyisin, ya RAB.

 

Mez.25: 8 RAB iyi ve doğrudur,

Onun için günahkârlara yol gösterir.

 

Mez.25: 9 Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder,

Kendi yolunu öğretir onlara.

 

Mez.25: 10 RAB'bin bütün yolları sevgi ve sadakate dayanır

Antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için.

 

Mez.25: 11 Ya RAB, adın uğruna

Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.

 

Mez.25: 12 Kim RAB'den korkarsa,

RAB ona seçeceği yolu gösterir.

 

Mez.25: 13 Gönenç içinde yaşayacak o insan,

Soyu ülkeyi sahiplenecek.

 

Mez.25: 14 RAB kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını,

Onlara açıklar antlaşmasını.

 

Mez.25: 15 Gözlerim hep RAB'dedir,

Çünkü ayaklarımı ağdan O çıkarır.

 

Mez.25: 16 Halime bak, lütfet bana;

Çünkü garip ve mazlumum.

 

Mez.25: 17 Yüreğimdeki sıkıntılar artıyor,

Kurtar beni dertlerimden!

 

Mez.25: 18 Üzüntüme, acılarıma bak,

Bütün günahlarımı bağışla!

 

Mez.25: 19 Düşmanlarıma bak, ne kadar çoğaldılar,

Nasıl da benden nefret ediyorlar!

 

Mez.25: 20 Canımı koru, kurtar beni!

Hayal kırıklığına uğratma, çünkü sana sığınıyorum!

 

Mez.25: 21 Dürüstlük, doğruluk korusun beni,

Çünkü umudum sendedir.

 

Mez.25: 22 Ey Tanrı, kurtar İsrail'i

Bütün sıkıntılarından!

 

26. Mezmur

Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 26

 

Mez.26: 1 Beni haklı çıkar, ya RAB,

Çünkü dürüst bir yaşam sürdüm;

Sarsılmadan RAB'be güvendim.

 

Mez.26: 2 Dene beni, ya RAB, sına;

Duygularımı, düşüncelerimi yokla.

 

Mez.26: 3 Çünkü sevgini hep göz önünde tutuyor,

Senin gerçeğini yaşıyorum ben.

 

Mez.26: 4 Yalancılarla oturmam,

İkiyüzlülerin suyuna gitmem.

 

Mez.26: 5 Kötülük yapanlar topluluğundan nefret ederim,

Fesatçıların arasına girmem.

 

Mez.26: 6 Suçsuzluğumu göstermek için ellerimi yıkar,

Sunağının çevresinde dönerim, ya RAB,

 

Mez.26: 7 Yüksek sesle şükranımı duyurmak

Ve bütün harikalarını anlatmak için.

 

Mez.26: 8 Severim, ya RAB, yaşadığın evi,

Görkeminin bulunduğu yeri.

 

Mez.26: 9 Günahkârların,

Eli kanlı adamların yanısıra canımı alma.

 

Mez.26: 10 Onların elleri kötülük aletidir,

Sağ elleri rüşvet doludur.

 

Mez.26: 11 Ama ben dürüst yaşarım,

Kurtar beni, lütfet bana!

 

Mez.26: 12 Ayağım emin yerde duruyor.

Topluluk içinde sana övgüler sunacağım, ya RAB.

 

27. Mezmur

Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 27

 

Mez.27: 1 RAB benim ışığım, kurtuluşumdur,

Kimseden korkmam.

RAB yaşamımın kalesidir,

Kimseden yılmam.

 

Mez.27: 2 Hasımlarım, düşmanlarım olan kötüler,

Beni yutmak için üzerime gelirken

Tökezleyip düşerler.

 

Mez.27: 3 Karşımda bir ordu konaklasa,

Kılım kıpırdamaz,

Bana karşı savaş açılsa,

Yine güvenimi yitirmem.

 

Mez.27: 4 RAB'den tek dileğim, tek isteğim şu:

RAB'bin güzelliğini seyretmek,

Tapınağında O'na hayran olmak için

Ömrümün bütün günlerini O'nun evinde geçirmek.

 

Mez.27: 5 Çünkü O kötü günde beni çardağında gizleyecek,

Çadırının emin yerinde saklayacak,

Yüksek bir kaya üzerine çıkaracak beni.

 

Mez.27: 6 O zaman çevremi saran düşmanlarıma karşı

Başım yukarı kalkacak,

Sevinçle haykırarak kurbanlar sunacağım O'nun çadırında,

O'nu ezgilerle, ilahilerle öveceğim.

 

Mez.27: 7 Sana yakarıyorum, ya RAB, kulak ver sesime,

Lütfet, yanıtla beni!

 

Mez.27: 8 Ya RAB, içimden bir ses duydum:

"Yüzümü ara!" dedin,

İşte yüzünü arıyorum.

 

Mez.27: 9 Yüzünü benden gizleme,

Kulunu öfkeyle geri çevirme!

Bana hep yardımcı oldun;

Bırakma, terk etme beni,

Ey beni kurtaran Tanrı!

 

Mez.27: 10 Annemle babam beni terk etseler bile,

RAB beni kabul eder.

 

Mez.27: 11 Ya RAB, yolunu öğret bana,

Düşmanlarıma karşı

Düz yolda bana öncülük et.

 

Mez.27: 12 Beni hasımlarımın keyfine bırakma,

Çünkü yalancı tanıklar dikiliyor karşıma,

Ağızları şiddet saçıyor.

 

Mez.27: 13 Yaşam diyarında

RAB'bin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok.

 

Mez.27: 14 Umudunu RAB'be bağla,

Güçlü ve yürekli ol;

Umudunu RAB'be bağla!

 

28. Mezmur

Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 28

 

Mez.28: 1 Ya RAB, sana yakarıyorum,

Kayam benim, kulak tıkama sesime;

Çünkü sen sessiz kalırsan,

Ölüm çukuruna inen ölülere dönerim ben.

 

Mez.28: 2 Seni yardıma çağırdığımda,

Ellerimi kutsal konutuna doğru açtığımda,

Kulak ver yalvarışlarıma.

 

Mez.28: 3 Beni kötülerle, haksızlık yapanlarla

Aynı kefeye koyup cezalandırma.

Onlar komşularıyla dostça konuşur,

Ama yüreklerinde kötülük beslerler.

 

Mez.28: 4 Eylemlerine, yaptıkları kötülüklere göre onları yanıtla;

Yaptıklarının, hak ettiklerinin karşılığını ver.

 

Mez.28: 5 Onlar RAB'bin yaptıklarına,

Ellerinin eserine önem vermezler;

Bu yüzden RAB onları yıkacak,

Bir daha ayağa kaldırmayacak.

 

Mez.28: 6 RAB'be övgüler olsun!

Çünkü yalvarışımı duydu.

 

Mez.28: 7 RAB benim gücüm, kalkanımdır,

O'na yürekten güveniyor ve yardım görüyorum.

Yüreğim coşuyor,

Ezgilerimle O'na şükrediyorum.

 

Mez.28: 8 RAB halkının gücüdür,

Meshettiği* kralın zafer kalesidir.

 

Mez.28: 9 Halkını kurtar, kendi halkını kutsa;

Çobanlık et onlara, sürekli destek ol!

 

29. Mezmur

Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 29

 

Mez.29: 1 Ey ilahi varlıklar, RAB'bi övün,

RAB'bin gücünü, yüceliğini övün,

 

Mez.29: 2 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

 

Mez.29: 3 RAB'bin sesi sulara hükmediyor,

Yüce Tanrı gürlüyor,

RAB engin sulara hükmediyor.

 

Mez.29: 4 RAB'bin sesi güçlüdür,

RAB'bin sesi görkemlidir.

 

Mez.29: 5 RAB'bin sesi sedir ağaçlarını kırar,

Lübnan sedirlerini parçalar.

 

Mez.29: 6 Lübnan'ı buzağı gibi,

Siryon Dağı'nı yabanıl öküz yavrusu gibi sıçratır.

 

Mez.29: 7 RAB'bin sesi şimşek gibi çakar,

 

Mez.29: 8 RAB'bin sesi çölü titretir,

RAB Kadeş Çölü'nü sarsar.

 

Mez.29: 9 RAB'bin sesi geyikleri doğurtur*fl*,

Ormanları çıplak bırakır.

O'nun tapınağında herkes "Yücesin!" diye haykırır.

D Not 29:9 "Geyikleri doğurtur" ya da "Yabanıl fıstık ağaçlarını eğer".

 

Mez.29: 10 RAB tufan üstünde taht kurdu,

O sonsuza dek kral kalacak.

 

Mez.29: 11 RAB halkına güç verir,

Halkını esenlikle kutsar!

 

30. Mezmur

Tapınak adanırken söylenen bir ilahi -

Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 30

 

Mez.30: 1 Seni yüceltmek istiyorum, ya RAB,

Çünkü beni kurtardın,

Düşmanlarımı bana güldürmedin.

 

Mez.30: 2 Ya RAB Tanrım,

Sana yakardım, bana şifa verdin.

 

Mez.30: 3 Ya RAB, beni ölüler diyarından çıkardın,

Yaşam verdin bana, ölüm çukuruna düşürmedin.

 

Mez.30: 4 Ey RAB'bin sadık kulları, O'nu ilahilerle övün,

Kutsallığını anarak O'na şükredin.

 

Mez.30: 5 Çünkü öfkesi bir an sürer,

Lütfu ise bir ömür;

Gözyaşlarınız belki bir gece akar,

Ama sabahla sevinç doğar.

 

Mez.30: 6 Huzur duyunca dedim ki,

"Asla sarsılmayacağım!"

 

Mez.30: 7 Ya RAB, lütfunla beni güçlü bir dağ gibi

Sarsılmaz kıldın;

Ama sen yüzünü gizleyince,

Dehşete düştüm.

 

Mez.30: 8 Ya RAB, sana sesleniyorum,

Rab'be yalvarıyorum:

 

Mez.30: 9 "Ne yararı olur senin için dökülen kanımın,

Ölüm çukuruna inersem?

Toprak sana övgüler sunar mı,

Senin sadakatini ilan eder mi?

 

Mez.30: 10 Dinle, ya RAB, acı bana;

Yardımcım ol, ya RAB!"

 

Mez.30: 11 Yasımı şenliğe döndürdün,

Çulumu çıkarıp beni sevinçle kuşattın.

 

Mez.30: 12 Öyle ki, gönlüm seni ilahilerle övsün, susmasın!

Ya RAB Tanrım, sana sürekli şükredeceğim.

 

31. Mezmur

(Mez.71:1-3)

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 31

 

Mez.31: 1 Ya RAB, sana sığınıyorum.

Utandırma beni hiçbir zaman!

Adaletinle kurtar beni!

 

Mez.31: 2 Kulak ver bana,

Çabuk yetiş, kurtar beni;

Bir kaya ol bana sığınmam için,

Güçlü bir kale ol kurtulmam için!

 

Mez.31: 3 Madem kayam ve kalem sensin,

Öncülük et, yol göster bana

Kendi adın uğruna.

 

Mez.31: 4 Bana kurdukları tuzaktan uzak tut beni,

Çünkü sığınağım sensin.

 

Mez.31: 5 Ruhumu ellerine bırakıyorum,

Ya RAB, sadık Tanrı, kurtar beni.

 

Mez.31: 6 Değersiz putlara bel bağlayanlardan tiksinirim,

RAB'be güvenirim ben.

 

Mez.31: 7 Sadakatinden ötürü sevinip coşacağım,

Çünkü düşkün halimi görüyor,

Çektiğim sıkıntıları biliyorsun,

 

Mez.31: 8 Beni düşman eline düşürmedin,

Bastığım yerleri genişlettin.

 

Mez.31: 9 Acı bana, ya RAB, sıkıntıdayım,

Üzüntü gözümü, canımı, içimi kemiriyor.

 

Mez.31: 10 Ömrüm acıyla,

Yıllarım iniltiyle tükeniyor,

Suçumdan ötürü gücüm zayıflıyor,

Kemiklerim eriyor.

 

Mez.31: 11 Düşmanlarım yüzünden rezil oldum,

Özellikle komşularıma.

Tanıdıklarıma dehşet salar oldum;

Beni sokakta görenler benden kaçar oldu.

 

Mez.31: 12 Gönülden çıkmış bir ölü gibi unutuldum,

Kırılmış bir çömleğe döndüm.

 

Mez.31: 13 Birçoğunun fısıldaştığını duyuyorum,

Her yer dehşet içinde,

Bana karşı anlaştılar,

Canımı almak için düzen kurdular.

 

Mez.31: 14 Ama ben sana güveniyorum, ya RAB,

"Tanrım sensin!" diyorum.

 

Mez.31: 15 Hayatım senin elinde,

Kurtar beni düşmanlarımın pençesinden,

Ardıma düşenlerden.

 

Mez.31: 16 Yüzün kulunu aydınlatsın,

Sevgi göster, kurtar beni!

 

Mez.31: 17 Utandırma beni, ya RAB, sana sesleniyorum;

Kötüler utansın, ölüler diyarında sesleri kesilsin.

 

Mez.31: 18 Sussun o yalancı dudaklar;

Doğru insana karşı

Gururla, tepeden bakarak,

Küçümseyerek konuşan dudaklar.

 

Mez.31: 19 İyiliğin ne büyüktür, ya RAB,

Onu senden korkanlar için saklarsın,

Herkesin gözü önünde,

Sana sığınanlara iyi davranırsın.

 

Mez.31: 20 İnsanların düzenlerine karşı,

Koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gerersin;

Saldırgan dillere karşı

Onları çardağında gizlersin.

 

Mez.31: 21 RAB'be övgüler olsun,

Kuşatılmış bir kentte

Sevgisini bana harika biçimde gösterdi.

 

Mez.31: 22 Telaş içinde demiştim ki,

"Huzurundan atıldım!"

Ama yardıma çağırınca seni,

Yalvarışımı işittin.

 

Mez.31: 23 RAB'bi sevin, ey O'nun sadık kulları!

RAB kendisine bağlı olanları korur,

Büyüklenenlerin ise tümüyle hakkından gelir.

 

Mez.31: 24 Ey RAB'be umut bağlayanlar,

Güçlü ve yürekli olun!

 

32. Mezmur

Davut'un mezmuru - Maskil*fm*

 

BÖLÜM 32

 

Mez.32: 1 Ne mutlu isyanı bağışlanan,

Günahı örtülen insana!

D Not "Maskil": Anlamı tam olarak bilinmeyen bir müzik veya

edebiyat terimi. "Didaktik şiir" anlamına gelebilir.

 

Mez.32: 2 Suçu RAB tarafından sayılmayan,

Ruhunda hile bulunmayan insana ne mutlu!

 

Mez.32: 3 Sustuğum sürece

Kemiklerim eridi,

Gün boyu inlemekten.

 

Mez.32: 4 Çünkü gece gündüz

Elin üzerimde ağırlaştı.

Dermanım tükendi yaz sıcağında gibi. *

 

Mez.32: 5 Günahımı açıkladım sana,

Suçumu gizlemedim.

"RAB'be isyanımı itiraf edeceğim" deyince,

Günahımı, suçumu bağışladın.

 

Mez.32: 6 Bu nedenle her sadık kulun

Ulaşılır olduğun zaman sana dua etsin.

Engin sular taşsa bile ona erişemez.

 

Mez.32: 7 Sığınağım sensin,

Beni sıkıntıdan korur,

Çevremi kurtuluş ilahileriyle kuşatırsın.

 

Mez.32: 8 Eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim,

Öğüt vereceğim sana,

Gözüm sendedir.

 

Mez.32: 9 At ya da katır gibi anlayışsız olmayın;

Onları idare etmek için gem ve dizgin gerekir,

Yoksa sana yaklaşmazlar.

 

Mez.32: 10 Kötülerin acısı çoktur,

Ama RAB'be güvenenleri O'nun sevgisi kuşatır.

 

Mez.32: 11 Ey doğru insanlar, sevinç kaynağınız RAB olsun, coşun;

Ey yüreği temiz olanlar,

Hepiniz sevinç çığlıkları atın!

 

33. Mezmur

 

BÖLÜM 33

 

Mez.33: 1 Ey doğru insanlar, RAB'be sevinçle haykırın!

Dürüstlere O'nu övmek yaraşır.

 

Mez.33: 2 Lir çalarak RAB'be şükredin,

On telli çenk eşliğinde O'nu ilahilerle övün.

 

Mez.33: 3 O'na yeni bir ezgi söyleyin,

Sevinç çığlıklarıyla sazınızı konuşturun.

 

Mez.33: 4 Çünkü RAB'bin sözü doğrudur,

Her işi sadakatle yapar.

 

Mez.33: 5 Doğruluğu, adaleti sever,

RAB'bin sevgisi yeryüzünü doldurur.

 

Mez.33: 6 Gökler RAB'bin sözüyle,

Gök cisimleri ağzından çıkan solukla yaratıldı.

 

Mez.33: 7 Deniz sularını bir araya toplar,

Engin suları ambarlara depolar.

 

Mez.33: 8 Bütün yeryüzü RAB'den korksun,

Dünyada yaşayan herkes O'na saygı duysun.

 

Mez.33: 9 Çünkü O söyleyince, her şey var oldu;

O buyurunca, her şey belirdi.

 

Mez.33: 10 RAB ulusların planlarını bozar,

Halkların tasarılarını boşa çıkarır.

 

Mez.33: 11 Ama RAB'bin planları sonsuza dek sürer,

Yüreğindeki tasarılar kuşaklar boyunca değişmez.

 

Mez.33: 12 Ne mutlu Tanrısı RAB olan ulusa,

Kendisi için seçtiği halka!

 

Mez.33: 13 RAB göklerden bakar,

Bütün insanları görür.

 

Mez.33: 14 Oturduğu yerden,

Yeryüzünde yaşayan herkesi gözler.

 

Mez.33: 15 Herkesin yüreğini yaratan,

Yaptıkları her şeyi tartan O'dur.

 

Mez.33: 16 Ne büyük ordularıyla zafer kazanan kral var,

Ne de büyük gücüyle kurtulan yiğit.

 

Mez.33: 17 Zafer için at boş bir umuttur,

Büyük gücüne karşın kimseyi kurtaramaz.

 

Mez.33: 18 Ama RAB'bin gözü kendisinden korkanların,

Sevgisine umut bağlayanların üzerindedir;

 

Mez.33: 19 Böylece onları ölümden kurtarır,

Kıtlıkta yaşamalarını sağlar.

 

Mez.33: 20 Umudumuz RAB'dedir,

Yardımcımız, kalkanımız O'dur.

 

Mez.33: 21 O'nda sevinç bulur yüreğimiz,

Çünkü O'nun kutsal adına güveniriz.

 

Mez.33: 22 Madem umudumuz sende,

Sevgin üzerimizde olsun, ya RAB!

 

34. Mezmur

Davut'un mezmuru

Avimelek'in önünde kendini deli gösterip kovulduğu, gittiği zaman

 

BÖLÜM 34

 

Mez.34: 1 Her zaman RAB'be övgüler sunacağım,

Övgüsü dilimden düşmeyecek.

 

Mez.34: 2 RAB'le övünürüm,

Mazlumlar işitip sevinsin!

 

Mez.34: 3 Benimle birlikte RAB'bin büyüklüğünü duyurun,

Adını birlikte yüceltelim.

 

Mez.34: 4 RAB'be yöneldim, yanıt verdi bana,

Bütün korkularımdan kurtardı beni.

 

Mez.34: 5 O'na bakanların yüzü ışıl ışıl parlar,

Yüzleri utançtan kızarmaz.

 

Mez.34: 6 Bu mazlum yakardı, RAB duydu,

Bütün sıkıntılarından kurtardı onu.

 

Mez.34: 7 RAB'bin meleği O'ndan korkanların çevresine ordugah kurar,

Kurtarır onları.

 

Mez.34: 8 Tadın da görün, RAB ne iyidir,

Ne mutlu O'na sığınan adama!

 

Mez.34: 9 RAB'den korkun, ey O'nun kutsalları,

Çünkü O'ndan korkanın eksiği olmaz.

 

Mez.34: 10 Genç aslanlar bile aç ve muhtaç olur;

Ama RAB'be yönelenlerden hiçbir iyilik esirgenmez.

 

Mez.34: 11 Gelin, ey çocuklar, dinleyin beni:

Size RAB korkusunu öğreteyim.

 

Mez.34: 12 Kim yaşamdan zevk almak,

İyi günler görmek istiyorsa,

 

Mez.34: 13 Dilini kötülükten,

Dudaklarını yalandan uzak tutsun.

 

Mez.34: 14 Kötülükten sakının, iyilik yapın;

Esenliği amaçlayın, ardınca gidin.

 

Mez.34: 15 RAB'bin gözleri doğru kişilerin üzerindedir,

Kulakları onların yakarışına açıktır.

 

Mez.34: 16 RAB kötülük yapanlara karşıdır,

Onların anısını yeryüzünden siler.

 

Mez.34: 17 Doğrular yakarır, RAB duyar;

Bütün sıkıntılarından kurtarır onları.

 

Mez.34: 18 RAB gönlü kırıklara yakındır,

Ruhu ezginleri kurtarır.

 

Mez.34: 19 Doğrunun dertleri çoktur,

Ama RAB hepsinden kurtarır onu.

 

Mez.34: 20 Bütün kemiklerini korur,

Hiçbiri kırılmaz.

 

Mez.34: 21 Kötü insanın sonu kötülükle biter,

Cezasını bulur doğrulardan nefret edenler.

 

Mez.34: 22 RAB kullarını kurtarır,

O'na sığınanların hiçbiri ceza görmez.

 

35. Mezmur

Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 35

:

Mez.35: 1 Ya RAB, benimle uğraşanlarla sen uğraş,

Benimle savaşanlarla sen savaş!

 

Mez.35: 2 Al küçük kalkanla büyük kalkanı,

Yardımıma koş!

 

Mez.35: 3 Kaldır mızrağını, kargını beni kovalayanlara,

"Seni ben kurtarırım" de bana!

 

Mez.35: 4 Canıma kastedenler utanıp rezil olsun!

Utançla geri çekilsin bana kötülük düşünenler!

 

Mez.35: 5 Rüzgarın sürüklediği saman çöpüne dönsünler,

RAB'bin meleği artlarına düşsün!

 

Mez.35: 6 Karanlık ve kaygan olsun yolları,

RAB'bin meleği kovalasın onları!

 

Mez.35: 7 Madem neden yokken bana gizli ağlar kurdular,

Nedensiz çukur kazdılar,

 

Mez.35: 8 Başlarına habersiz felaket gelsin,

Gizledikleri ağa kendileri tutulsun,

Felakete uğrasınlar.

 

Mez.35: 9 O zaman RAB'de sevinç bulacağım,

Beni kurtardığı için coşacağım.

 

Mez.35: 10 Bütün varlığımla şöyle diyeceğim:

"Senin gibisi var mı, ya RAB,

Mazlumu zorbanın elinden,

Mazlumu ve yoksulu soyguncudan kurtaran?"

 

Mez.35: 11 Kötü niyetli tanıklar türüyor,

Bilmediğim konuları soruyorlar.

 

Mez.35: 12 İyiliğime karşı kötülük ediyor,

Yalnızlığa itiyorlar beni.

 

Mez.35: 13-14 Oysa onlar hastalanınca ben çula sarınır,

Oruç* tutup alçakgönüllü olurdum.

Duam yanıtsız kalınca,

Bir dost, bir kardeş yitirmiş gibi dolaşırdım.

Kederden belim bükülürdü,

Annesi için yas tutan biri gibi.

 

Mez.35: 15 Ama ben sendeleyince toplanıp sevindiler,

Toplandı bana karşı tanımadığım alçaklar,

Durmadan didiklediler beni.

 

Mez.35: 16 Tanrıtanımaz, alaycı soytarılar gibi,

Diş gıcırdattılar bana.

 

Mez.35: 17 Ne zamana dek seyirci kalacaksın, ya Rab?

Kurtar canımı bunların saldırısından,

Hayatımı bu genç aslanlardan!

 

Mez.35: 18 Büyük toplantıda sana şükürler sunacağım,

Kalabalığın ortasında sana övgüler dizeceğim.

 

Mez.35: 19 Sevinmesin boş yere bana düşman olanlar,

Göz kırpmasınlar birbirlerine

Nedensiz benden nefret edenler.

 

Mez.35: 20 Çünkü barış sözünü etmez onlar,

Kurnazca düzen kurarlar ülkenin sakin insanlarına.

 

Mez.35: 21 Beni suçlamak için ağızlarını ardına kadar açtılar:

"Oh! Oh!" diyorlar, "İşte kendi gözümüzle gördük yaptıklarını!"

 

Mez.35: 22 Olup biteni sen de gördün, ya RAB, sessiz kalma,

Ya Rab, benden uzak durma!

 

Mez.35: 23 Uyan, kalk savun beni,

Uğraş hakkım için, ey Tanrım ve Rab'bim!

 

Mez.35: 24 Adaletin uyarınca haklı çıkar beni, ya RAB, Tanrım benim!

Gülmesinler halime!

 

Mez.35: 25 Demesinler içlerinden:

"Oh! İşte buydu dileğimiz!",

Konuşmasınlar ardımdan:

"Yedik başını!" diye.

 

Mez.35: 26 Utansın kötü halime sevinenler,

Kızarsın yüzleri hepsinin;

Gururla karşıma dikilenler

Utanca, rezalete bürünsün.

 

Mez.35: 27 Benim haklı çıkmamı isteyenler,

Sevinç çığlıkları atıp coşsunlar;

Şöyle desinler sürekli:

"Kulunun esenliğinden hoşlanan RAB yücelsin!"

 

Mez.35: 28 O zaman gün boyu adaletin,

Övgülerin dilimden düşmeyecek.

 

36. Mezmur

Müzik şefi için - RAB'bin kulu Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 36

 

Mez.36: 1 Günah fısıldar kötü insana,

Yüreğinin dibinden:

Tanrı korkusu yoktur onda.

 

Mez.36: 2 Kendini öyle beğenmiş ki,

Suçunu görmez, ondan tiksinmez.

 

Mez.36: 3 Ağzından kötülük ve yalan akar,

Akıllanmaktan, iyilik yapmaktan vazgeçmiş.

 

Mez.36: 4 Yatağında bile fesat düşünür,

Olumsuz yolda direnir, reddetmez kötülüğü.

 

Mez.36: 5 Ya RAB, sevgin göklere,

Sadakatin gökyüzüne erişir.

 

Mez.36: 6 Doğruluğun ulu dağlara benzer,

Adaletin uçsuz bucaksız enginlere.

İnsanı da, hayvanı da koruyan sensin, ya RAB.

 

Mez.36: 7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

 

Mez.36: 8 Evindeki bolluğa doyarlar,

Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.

 

Mez.36: 9 Çünkü yaşam kaynağı sensin,

Senin ışığınla aydınlanırız.

 

Mez.36: 10 Sürekli göster

Seni tanıyanlara sevgini,

Yüreği temiz olanlara doğruluğunu.

 

Mez.36: 11 Gururlunun ayağı bana varmasın,

Kötülerin eli beni kovmasın.

 

Mez.36: 12 Kötülük yapanlar oracıkta düştüler,

Yıkıldılar, kalkamazlar artık.

 

37. Mezmur

Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 37

 

Mez.37: 1 Kötülük edenlere kızıp üzülme,

Suç işleyenlere özenme!

 

Mez.37: 2 Çünkü onlar ot gibi hemen solacak,

Yeşil bitki gibi kuruyup gidecek.

 

Mez.37: 3 Sen RAB'be güven, iyilik yap,

Ülkede otur, sadakatle çalış.

 

Mez.37: 4 RAB'den zevk al,

O senin içindeki istekleri yerine getirecektir.

 

Mez.37: 5 Her şeyi RAB'be bırak,

O'na güven, O gerekeni yapar.

 

Mez.37: 6 O senin doğruluğunu ışık gibi,

Hakkını öğle güneşi gibi

Aydınlığa çıkarır.

 

Mez.37: 7 RAB'bin önünde sakin dur, sabırla bekle;

Kızıp üzülme işi yolunda olanlara,

Kötü amaçlarına kavuşanlara.

 

Mez.37: 8 Kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi,

Üzülme, yalnız kötülüğe sürükler bu seni.

 

Mez.37: 9 Çünkü kötülerin kökü kazınacak,

Ama RAB'be umut bağlayanlar ülkeyi miras alacak.

 

Mez.37: 10 Yakında kötünün sonu gelecek,

Yerini arasan da bulunmayacak.

 

Mez.37: 11 Ama alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak,

Derin bir huzurun zevkini tadacak.

 

Mez.37: 12 Kötü insan doğru insana düzen kurar,

Diş gıcırdatır.

 

Mez.37: 13 Ama Rab kötüye güler,

Çünkü bilir onun sonunun geldiğini.

 

Mez.37: 14 Kılıç çekti kötüler, yaylarını gerdi,

Mazlumu, yoksulu yıkmak,

Doğru yolda olanları öldürmek için.

 

Mez.37: 15 Ama kılıçları kendi yüreklerine saplanacak,

Yayları kırılacak.

 

Mez.37: 16 Doğrunun azıcık varlığı,

Pek çok kötünün servetinden iyidir.

 

Mez.37: 17 Çünkü kötülerin gücü kırılacak,

Ama doğrulara RAB destek olacak.

 

Mez.37: 18 RAB yetkinlerin her gününü gözetir,

Onların mirası sonsuza dek sürecek.

 

Mez.37: 19 Kötü günde utanmayacaklar,

Kıtlıkta karınları doyacak.

 

Mez.37: 20 Ama kötüler yıkıma uğrayacak;

RAB'bin düşmanları kır çiçekleri gibi kuruyup gidecek,

Duman gibi dağılıp yok olacak.

 

Mez.37: 21 Kötüler ödünç alır, geri vermez;

Doğrularsa cömertçe verir.

 

Mez.37: 22 RAB'bin kutsadığı insanlar ülkeyi miras alacak,

Lanetlediği insanların kökü kazınacak.

 

Mez.37: 23 RAB insana sağlam adım attırır,

İnsanın yolundan hoşnut olursa.

 

Mez.37: 24 Düşse bile yıkılmaz insan,

Çünkü elinden tutan RAB'dir.

 

Mez.37: 25 Gençtim, ömrüm tükendi,

Ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini,

Soyunun ekmek dilendiğini.

 

Mez.37: 26 O hep cömertçe ödünç verir,

Soyu kutsanır.

 

Mez.37: 27 Kötülükten kaç, iyilik yap;

Sonsuz yaşama kavuşursun.

 

Mez.37: 28 Çünkü RAB doğruyu sever,

Sadık kullarını terk etmez.

Onlar sonsuza dek korunacak,

Kötülerinse kökü kazınacak.

 

Mez.37: 29 Doğrular ülkeyi miras alacak,

Orada sonsuza dek yaşayacak.

 

Mez.37: 30 Doğrunun ağzından bilgelik akar,

Dilinden adalet damlar.

 

Mez.37: 31 Tanrısı'nın yasası yüreğindedir,

Ayakları kaymaz.

 

Mez.37: 32 Kötü, doğruya pusu kurar,

Onu öldürmeye çalışır.

 

Mez.37: 33 Ama RAB onu kötünün eline düşürmez,

Yargılanırken mahkûm etmez.

 

Mez.37: 34 RAB'be umut bağla, O'nun yolunu tut,

Ülkeyi miras almak üzere seni yükseltecektir.

Kötülerin kökünün kazındığını göreceksin.

 

Mez.37: 35 Kötü ve acımasız adamı gördüm,

İlk dikildiği toprakta yeşeren ağaç gibi

Dal budak salıyordu;

 

Mez.37: 36 Geçip gitti, yok oldu,

Aradım, bulunmaz oldu.

 

Mez.37: 37 Yetkin adamı gözle, doğru adama bak,

Çünkü yarınlar barışseverindir.

 

Mez.37: 38 Ama başkaldıranların hepsi yok olacak,

Kötülerin kökü kazınacak.

 

Mez.37: 39 Doğruların kurtuluşu RAB'den gelir,

Sıkıntılı günde onlara kale olur.

 

Mez.37: 40 RAB onlara yardım eder, kurtarır onları,

Kötülerin elinden alıp özgür kılar,

Çünkü kendisine sığınırlar.

 

38. Mezmur

Anma sunusu için Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 38

 

Mez.38: 1 Ya RAB, öfkelenip azarlama beni,

Gazapla yola getirme!

 

Mez.38: 2 Okların içime saplandı,

Elin üzerime indi.

 

Mez.38: 3 Öfken yüzünden sağlığım bozuldu,

Günahım yüzünden rahatım kaçtı.

 

Mez.38: 4 Çünkü suçlarım başımdan aştı,

Taşınmaz bir yük gibi sırtımda ağırlaştı.

 

Mez.38: 5 Akılsızlığım yüzünden

Yaralarım iğrenç, irinli.

 

Mez.38: 6 Eğildim, iki büklüm oldum,

Gün boyu yaslı dolaşıyorum.

 

Mez.38: 7 Çünkü belim ateş içinde,

Sağlığım bozuk.

 

Mez.38: 8 Tükendim, ezildim alabildiğine,

İnliyorum yüreğimin acısından.

 

Mez.38: 9 Ya Rab, bütün özlemlerimi bilirsin,

İniltilerim senden gizli değil.

 

Mez.38: 10 Yüreğim çarpıyor, gücüm tükeniyor,

Gözlerimin feri bile söndü.

 

Mez.38: 11 Eşim dostum kaçar oldu derdimden,

Yakınlarım uzak duruyor benden.

 

Mez.38: 12 Canıma susayanlar bana tuzak kuruyor,

Zararımı isteyenler kuyumu kazıyor,

Gün boyu hileler düşünüyorlar.

 

Mez.38: 13 Ama ben bir sağır gibi duymuyorum,

Bir dilsiz gibi ağzımı açmıyorum;

 

Mez.38: 14 Duymaz,

Ağzında yanıt bulunmaz bir adama döndüm.

 

Mez.38: 15 Umudum sende, ya RAB,

Sen yanıtlayacaksın, ya Rab, Tanrım benim!

 

Mez.38: 16 Çünkü dua ediyorum: "Halime sevinmesinler,

Ayağım kayınca böbürlenmesinler!"

 

Mez.38: 17 Düşmek üzereyim,

Acım hep içimde.

 

Mez.38: 18 Suçumu itiraf ediyorum,

Günahım yüzünden kaygılanıyorum.

 

Mez.38: 19 Ama düşmanlarım güçlü ve dinç,

Yok yere benden nefret edenler çok.

 

Mez.38: 20 İyiliğe karşı kötülük yapanlar bana karşı çıkar,

İyiliğin peşinde olduğum için.

 

Mez.38: 21 Beni terk etme, ya RAB!

Ey Tanrım, benden uzak durma!

 

Mez.38: 22 Yardımıma koş,

Ya Rab, kurtuluşum benim!

 

39. Mezmur

Müzik Şefi Yedutun için - Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 39

 

Mez.39: 1 Karar verdim: "Adımlarıma dikkat edeceğim,

Dilimi günahtan sakınacağım;

Karşımda kötü biri oldukça,

Ağzıma gem vuracağım."

 

Mez.39: 2 Dilimi tutup sustum,

Hep kaçındım konuşmaktan, yararı olsa bile.

Acım alevlendi,

 

Mez.39: 3 Yüreğim tutuştu içimde,

Ateş aldı derin derin düşünürken,

Şu sözler döküldü dilimden:

 

Mez.39: 4 "Bildir bana, ya RAB, sonumu,

Sayılı günlerimi;

Bileyim ömrümün ne kadar kısa olduğunu!

 

Mez.39: 5 Yalnız bir karış ömür verdin bana,

Hiç kalır hayatım senin önünde.

Her insan bir soluktur sadece,

En güçlü çağında bile. *

 

Mez.39: 6 "Bir gölge gibi dolaşır insan,

Boş yere çırpınır,

Mal biriktirir, kime kalacağını bilmeden.

 

Mez.39: 7 "Ne bekleyebilirim şimdi, ya Rab?

Umudum sende.

 

Mez.39: 8 Kurtar beni bütün isyanlarımdan,

Aptalların hakaretine izin verme.

 

Mez.39: 9 Sustum, açmayacağım ağzımı;

Çünkü sensin bunu yapan.

 

Mez.39: 10 Uzaklaştır üzerimden yumruklarını,

Tokadının altında mahvoldum.

 

Mez.39: 11 Sen insanı suçundan ötürü

Azarlayarak yola getirirsin,

Güve gibi tüketirsin sevdiği şeyleri.

Her insan bir soluktur sadece.

 

Mez.39: 12 "Duamı işit, ya RAB,

Kulak ver yakarışıma,

Gözyaşlarıma kayıtsız kalma!

Çünkü ben bir garibim senin yanında,

Bir yabancı, atalarım gibi.

 

Mez.39: 13 Uzaklaştır üzerimden bakışlarını,

Göçüp yok olmadan mutlu olayım!"

 

40. Mezmur

(Mez.70:1-5)

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 40

 

Mez.40: 1 RAB'bi sabırla bekledim;

Bana yönelip yakarışımı duydu.

 

Mez.40: 2 Ölüm çukurundan,

Balçıktan çıkardı beni,

Ayaklarımı kaya üzerinde tuttu,

Kaymayayım diye.

 

Mez.40: 3 Ağzıma yeni bir ezgi,

Tanrımız'a bir övgü ilahisi koydu.

Çokları görüp korkacak

Ve RAB'be güvenecekler.

 

Mez.40: 4 Ne mutlu RAB'be güvenen insana,

Gururluya, yalana sapana ilgi duymayana.

 

Mez.40: 5 Ya RAB, Tanrım,

Harikaların, düşüncelerin ne çoktur bizim için;

Sana eş koşulmaz!

Duyurmak, anlatmak istesem yaptıklarını,

Saymakla bitmez.

 

Mez.40: 6 Kurbandan, sunudan hoşnut olmadın,

Ama kulaklarımı açtın.

Yakmalık sunu*, günah sunusu* da istemedin.

 

Mez.40: 7-8 O zaman şöyle dedim: "İşte geldim;

Kutsal Yazı tomarında benim için yazılmıştır.

Ey Tanrım, senin isteğini yapmaktan zevk alırım ben,

Yasan yüreğimin derinliğindedir."

 

Mez.40: 9 Büyük toplantıda müjdelerim senin zaferini,

Sözümü esirgemem,

Ya RAB, bildiğin gibi!

 

Mez.40: 10 Zaferini içimde gizlemem,

Bağlılığını ve kurtarışını duyururum,

Sevgini, sadakatini saklamam büyük topluluktan.

 

Mez.40: 11 Ya RAB, esirgeme sevecenliğini benden!

Sevgin, sadakatin hep korusun beni!

 

Mez.40: 12 Sayısız belalar çevremi sardı,

Suçlarım bana yetişti, önümü göremiyorum;

Başımdaki saçlardan daha çoklar,

Çaresiz kaldım.

 

Mez.40: 13 Ne olur, ya RAB, kurtar beni!

Yardımıma koş, ya RAB!

 

Mez.40: 14 Utansın canımı almaya çalışanlar,

Yüzleri kızarsın!

Geri dönsün zararımı isteyenler,

Rezil olsunlar!

 

Mez.40: 15 Bana, "Oh! Oh!" çekenler

Dehşete düşsün utançlarından!

 

Mez.40: 16 Sende neşe ve sevinç bulsun

Bütün sana yönelenler!

"RAB yücedir!" desin hep

Senin kurtarışını özleyenler!

 

Mez.40: 17 Bense mazlum ve yoksulum,

Düşün beni, ya Rab.

Yardımcım ve kurtarıcım sensin,

Geç kalma, ey Tanrım!

 

41. Mezmur

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 41

 

Mez.41: 1 Ne mutlu yoksulu düşünene!

RAB kurtarır onu kötü günde.

 

Mez.41: 2 Korur RAB, yaşatır onu,

Ülkede mutlu kılar,

Terk etmez düşmanlarının eline.

 

Mez.41: 3 Destek olur RAB ona

Yatağa düşünce;

Hastalandığında sağlığa kavuşturur onu.

 

Mez.41: 4 "Acı bana, ya RAB!" dedim,

"Şifa ver bana, çünkü sana karşı günah işledim!"

 

Mez.41: 5 Kötü konuşuyor düşmanlarım ardımdan:

"Ne zaman ölecek adı batası?" diyorlar.

 

Mez.41: 6 Biri beni görmeye geldi mi, boş laf ediyor,

Fesat topluyor içinde,

Sonra dışarı çıkıp fesadı yayıyor.

 

Mez.41: 7 Benden nefret edenlerin hepsi

Fısıldaşıyor aralarında bana karşı,

Zararımı düşünüyorlar,

 

Mez.41: 8 "Başına öyle kötü bir şey geldi ki" diyorlar,

"Yatağından kalkamaz artık."

 

Mez.41: 9 Ekmeğimi yiyen, güvendiğim yakın dostum bile

İhanet etti bana.

 

Mez.41: 10 Bari sen acı bana, ya RAB, kaldır beni.

Bunların hakkından geleyim.

 

Mez.41: 11 Düşmanım zafer çığlığı atmazsa,

O zaman anlarım benden hoşnut kaldığını.

 

Mez.41: 12 Dürüstlüğümden ötürü bana destek olur,

Sonsuza dek beni huzurunda tutarsın.

 

Mez.41: 13 Öncesizlikten sonsuza dek,

Övgüler olsun İsrail'in Tanrısı RAB'be!

Amin! Amin!

 

2.KİTAP

 

42. Mezmur*fn*

Müzik şefi için - Korahoğulları'nın Maskili

 

BÖLÜM 42

 

Mez.42: 1 Geyik akarsuları nasıl özlerse,

Canım da seni öyle özler, ey Tanrı!

D Not Birçok İbranice elyazmasında 42. ve 43. Mezmur birleşik yazılır.

 

Mez.42: 2 Canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı;

Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın yüzünü?

 

Mez.42: 3 Gözyaşlarım ekmeğim oldu gece gündüz,

Gün boyu, "Nerede senin Tanrın?" dedikleri için.

 

Mez.42: 4 Anımsayınca içim içimi yiyor,

Nasıl toplulukla birlikte yürür,

Tanrı'nın evine kadar alaya öncülük ederdim,

Sevinç ve şükran sesleri arasında,

Bayram eden bir kalabalıkla birlikte.

 

Mez.42: 5 Neden üzgünsün, ey gönlüm,

Neden içim huzursuz?

Tanrı'ya umut bağla,

Çünkü O'na yine övgüler sunacağım;

O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır.

 

Mez.42: 6-7 Gönlüm üzgün,

Bu yüzden seni anımsıyorum, ey Tanrım.

Şeria yöresinde, Hermon ve Misar dağlarında

Çağlayanların gümbürdeyince,

Enginler birbirine sesleniyor,

Bütün dalgaların, sellerin üzerimden geçiyor.

 

Mez.42: 8 Gündüz RAB sevgisini gösterir,

Gece ilahi söyler, dua ederim

Yaşamımın Tanrısı'na.

 

Mez.42: 9 Kayam olan Tanrım'a diyorum ki,

"Neden beni unuttun?

Niçin düşmanlarımın baskısı altında

Yaslı gezeyim?"

 

Mez.42: 10 Gün boyu hasımlarım: "Nerede senin Tanrın?" diyerek

Bana sataştıkça,

Kemiklerim kırılıyor sanki.

 

Mez.42: 11 Neden üzgünsün, ey gönlüm,

Neden içim huzursuz?

Tanrı'ya umut bağla,

Çünkü O'na yine övgüler sunacağım;

O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır.

 

43. Mezmur

 

BÖLÜM 43

 

Mez.43: 1 Hakkımı ara, ey Tanrı,

Savun beni vefasız ulusa karşı,

Kurtar hileci, haksız insandan.

 

Mez.43: 2 Çünkü sen Tanrım, kalemsin;

Neden beni reddettin?

Niçin düşmanlarımın baskısı altında

Yaslı gezeyim?

 

Mez.43: 3 Gönder ışığını, gerçeğini,

Yol göstersinler bana,

Senin kutsal dağına, konutuna götürsünler beni.

 

Mez.43: 4 O zaman Tanrı'nın sunağına,

Neşe, sevinç kaynağım Tanrı'ya gideceğim

Ve sana, ey Tanrı, Tanrım benim,

Lirle şükredeceğim.

 

Mez.43: 5 Neden üzgünsün, ey gönlüm,

Neden içim huzursuz?

Tanrı'ya umut bağla,

Çünkü O'na yine övgüler sunacağım;

O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır.

 

44. Mezmur

Müzik şefi için - Korahoğulları'nın Maskili

 

BÖLÜM 44

 

Mez.44: 1 Ey Tanrı, kulaklarımızla duyduk,

Atalarımız anlattı bize,

Neler yaptığını onların gününde, eski günlerde.

 

Mez.44: 2 Elinle ulusları kovdun,

Ama atalarımıza yer verdin;

Halkları kırdın,

Ama atalarımızın yayılmasını sağladın.

 

Mez.44: 3 Onlar ülkeyi kılıçla kazanmadılar,

Kendi bilekleriyle zafere ulaşmadılar.

Senin sağ elin, bileğin, yüzünün ışığı sayesinde oldu bu;

Çünkü sen onları sevdin.

 

Mez.44: 4 Ey Tanrı, kralım sensin,

Buyruk ver de Yakup soyu kazansın!

 

Mez.44: 5 Senin sayende düşmanlarımızı püskürteceğiz,

Senin adınla karşıtlarımızı ezeceğiz.

 

Mez.44: 6 Çünkü ben yayıma güvenmem,

Kılıcım da beni kurtarmaz;

 

Mez.44: 7 Ancak sensin bizi düşmanlarımızdan kurtaran,

Bizden nefret edenleri utanca boğan.

 

Mez.44: 8 Her gün Tanrı'yla övünür,

Sonsuza dek adına şükran sunarız. *

 

Mez.44: 9 Ne var ki, reddettin bizi, aşağıladın,

Artık ordularımızla savaşa çıkmıyorsun.

 

Mez.44: 10 Düşman karşısında bizi gerilettin,

Bizden tiksinenler bizi soydu.

 

Mez.44: 11 Kasaplık koyuna çevirdin bizi,

Ulusların arasına dağıttın.

 

Mez.44: 12 Yok pahasına sattın halkını,

Üstelik satıştan hiçbir şey kazanmadan.

 

Mez.44: 13 Bizi komşularımızın yüzkarası,

Çevremizdekilerin eğlencesi, alay konusu ettin.

 

Mez.44: 14 Ulusların diline düşürdün bizi,

Gülüyor halklar halimize.

 

Mez.44: 15 Rezilliğim gün boyu karşımda,

Utancımdan yerin dibine geçtim

 

Mez.44: 16 Hakaret ve sövgü duya duya,

Öç almak isteyen düşman karşısında.

 

Mez.44: 17 Bütün bunlar başımıza geldi,

Yine de seni unutmadık,

Antlaşmana ihanet etmedik,

 

Mez.44: 18 Döneklik etmedik,

Adımlarımız senin yolundan sapmadı.

 

Mez.44: 19 Oysa sen bizi ezdin, ülkemizi çakalların uğrağı ettin,

Üstümüzü koyu karanlıkla örttün.

 

Mez.44: 20 Eğer Tanrımız'ın adını unutsaydık,

Yabancı bir ilaha ellerimizi açsaydık,

 

Mez.44: 21 Tanrı bunu ortaya çıkarmaz mıydı?

Çünkü O yürekteki gizleri bilir.

 

Mez.44: 22 Senin uğruna her gün öldürülüyoruz,

Kasaplık koyun sayılıyoruz.

 

Mez.44: 23 Uyan, ya Rab! Niçin uyuyorsun?

Kalk! Sonsuza dek terk etme bizi!

 

Mez.44: 24 Niçin yüzünü gizliyorsun?

Neden mazlum halimizi, üzerimizdeki baskıyı unutuyorsun?

 

Mez.44: 25 Çünkü yere serildik,

Bedenimiz toprağa yapıştı.

 

Mez.44: 26 Kalk, yardım et bize!

Kurtar bizi sevgin uğruna!

 

45. Mezmur

Müzik şefi için - "Zambaklar" makamında

Korahoğulları'nın Maskili - Aşk ilahisi

 

BÖLÜM 45

 

Mez.45: 1 Yüreğimden güzel sözler taşıyor,

Kral için söylüyorum şiirlerimi,

Dilim usta bir yazarın kalemi gibi olsun.

 

Mez.45: 2 Sen insanların en güzelisin,

Lütuf saçılmış dudaklarına.

Çünkü Tanrı seni sonsuza dek kutsamış.

 

Mez.45: 3 Ey yiğit savaşçı, kuşan kılıcını beline,

Görkemine, yüceliğine bürün.

 

Mez.45: 4 At sırtında görkeminle, zaferle ilerle,

Gerçek ve adalet uğruna*fo*

Sağ elin korkunç işler göstersin.

D Not 45:4 Olası metin "Gerçek ve adalet uğruna", Masoretik metin "Gerçek ve alçakgönüllülük, adalet uğruna".

 

Mez.45: 5 Okların sivridir,

Kral düşmanlarının yüreğine saplanır,

Halklar ayaklarının altına serilir.

 

Mez.45: 6 Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır*fö*,

Krallığının asası adalet asasıdır.

D Not 45:6 "Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır" ya da "Tanrı'nın sana armağan ettiği krallık sonsuzluklar boyunca kalıcıdır".

 

Mez.45: 7 Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin.

Bunun için Tanrı, senin Tanrın,

Seni sevinç yağıyla

Arkadaşlarından daha çok meshetti*.

 

Mez.45: 8 Giysilerinin tümü mür*, öd, tarçın kokuyor;

Fildişi saraylardan gelen çalgı sesleri seni eğlendiriyor!

 

Mez.45: 9 Kral kızları senin saygın kadınların arasında,

Kraliçe, Ofir altınları içinde senin sağında duruyor.

 

Mez.45: 10 Dinle, ey kral kızı, bak, kulak ver,

Halkını, baba evini unut.

 

Mez.45: 11 Kral senin güzelliğine vuruldu,

Efendin olduğu için önünde eğil.

 

Mez.45: 12 Sur halkı armağan getirecek,

Halkın zenginleri lütfunu kazanmak isteyecek.

 

Mez.45: 13 Kral kızı odasında ışıl ışıl parıldıyor,

Giysisi altınla dokunmuş.

 

Mez.45: 14 İşlemeli giysiler içinde kralın önüne çıkarılacak,

Arkadaşları, ona eşlik eden kızlar sana getirilecek.

 

Mez.45: 15 Sevinç ve coşkuyla götürülecek,

Kralın sarayına girecekler.

 

Mez.45: 16 Atalarının yerini oğulların alacak,

Onları önder yapacaksın bütün ülkeye.

 

Mez.45: 17 Adını kuşaklar boyunca yaşatacağım,

Böylece halklar sonsuza dek övecek seni.

 

46. Mezmur

Müzik şefi için - Tiz sesliler*fp* için -

Korahoğulları'nın ezgisi

 

BÖLÜM 46

 

Mez.46: 1 Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür,

Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.

D Not "Tiz sesliler": İbranice "Alamot", anlamı tam olarak

bilinmeyen bir müzik terimi.

 

Mez.46: 2 Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa,

Dağlar denizlerin bağrına devrilse,

 

Mez.46: 3 Sular kükreyip köpürse,

Kabaran deniz dağları titretse bile. *

 

Mez.46: 4 Bir ırmak var ki, suları sevinç getirir Tanrı kentine,

Yüceler Yücesi'nin kutsal konutuna.

 

Mez.46: 5 Tanrı onun ortasındadır,

Sarsılmaz o kent.

Gün doğarken Tanrı ona yardım eder.

 

Mez.46: 6 Uluslar kükrüyor, krallıklar sarsılıyor,

Tanrı gürleyince yeryüzü eriyip gidiyor.

 

Mez.46: 7 Her Şeye Egemen RAB bizimledir,

Yakup'un Tanrısı kalemizdir.

 

Mez.46: 8 Gelin, görün RAB'bin yaptıklarını,

Yeryüzüne getirdiği yıkımları.

 

Mez.46: 9 Savaşları durdurur yeryüzünün dört bucağında,

Yayları kırar, mızrakları parçalar,

Kalkanları*fr* yakar.

D Not 46:9 "Kalkanları" ya da "Savaş arabalarını".

 

Mez.46: 10 "Sakin olun, bilin ki, Tanrı benim!

Uluslar arasında yüceleceğim,

Yeryüzünde yüceleceğim!"

 

Mez.46: 11 Her Şeye Egemen RAB bizimledir,

Yakup'un Tanrısı kalemizdir.

 

47. Mezmur

Müzik şefi için - Korahoğulları'nın mezmuru

 

BÖLÜM 47

 

Mez.47: 1 Ey bütün uluslar, el çırpın!

Sevinç çığlıkları atın Tanrı'nın onuruna!

 

Mez.47: 2 Ne müthiştir yüce RAB,

Bütün dünyanın ulu Kralı.

 

Mez.47: 3 Halkları altımıza,

Ulusları ayaklarımızın dibine serer.

 

Mez.47: 4 Sevdiği Yakup'un gururu olan mirasımızı

O seçti bizim için. *

 

Mez.47: 5 RAB Tanrı sevinç çığlıkları,

Boru sesleri arasında yükseldi.

 

Mez.47: 6 Ezgiler sunun Tanrı'ya, ezgiler;

Ezgiler sunun Kralımız'a, ezgiler!

 

Mez.47: 7 Çünkü Tanrı bütün dünyanın kralıdır,

Maskil*fs* sunun!

D Not 47:7 "Maskil": Anlamı tam olarak bilinmeyen bir müzik veya

edebiyat terimi. "Didaktik şiir" anlamına gelebilir.

 

Mez.47: 8 Tanrı kutsal tahtına oturmuş,

Krallık eder uluslara.

 

Mez.47: 9 Ulusların önderleri

İbrahim'in Tanrısı'nın halkıyla bir araya gelmiş;

Çünkü Tanrı'ya aittir yeryüzü kralları.

O çok yücedir.

 

48. Mezmur

İlahi - Korahoğulları'nın mezmuru

 

BÖLÜM 48

 

Mez.48: 1 RAB büyüktür ve yalnız O övülmeye değer

Tanrımız'ın kentinde, kutsal dağında.

 

Mez.48: 2 Yükselir zarafetle,

Bütün yeryüzünün sevinci Siyon Dağı,

Safon'un*fş* doruğu, ulu Kral'ın kenti.

D Not 48:2 "Safon": İlah Baal'ın oturduğu sanılan bir dağ.

 

Mez.48: 3 Tanrı onun kalelerinde

Sağlam kule olarak gösterdi kendini.

 

 

Mez.48: 4 Krallar toplandı,

Birlikte Siyon'un üzerine yürüdüler.

 

Mez.48: 5 Ama onu görünce şaşkına döndüler,

Dehşete düşüp kaçtılar.

 

Mez.48: 6 Doğum sancısı tutan kadın gibi,

Bir titreme aldı onları orada.

 

Mez.48: 7 Doğu rüzgarının parçaladığı ticaret gemileri gibi

Yok ettin onları.

 

 

Mez.48: 8 Her Şeye Egemen RAB'bin kentinde,

Tanrımız'ın kentinde,

Nasıl duyduksa, öyle gördük.

Tanrı onu sonsuza dek güvenlik içinde tutacak. *

 

Mez.48: 9 Ey Tanrı, tapınağında,

Ne kadar vefalı olduğunu düşünüyoruz.

 

Mez.48: 10 Adın gibi, ey Tanrı, övgün de

Dünyanın dört bucağına varıyor.

Sağ elin zafer dolu.

 

Mez.48: 11 Sevinsin Siyon Dağı,

Coşsun Yahuda beldeleri

Senin yargılarınla!

 

Mez.48: 12 Siyon'un çevresini gezip dolanın,

Kulelerini sayın,

 

Mez.48: 13 Surlarına dikkatle bakın,

Kalelerini yoklayın ki,

Gelecek kuşağa anlatasınız:

 

Mez.48: 14 Bu Tanrı sonsuza dek bizim Tanrımız olacak,

Bize hep yol gösterecektir.

 

49. Mezmur

Müzik şefi için - Korahoğulları'nın mezmuru

 

BÖLÜM 49

 

Mez.49: 1 Ey bütün halklar, dinleyin!

Kulak verin hepiniz, ey dünyada yaşayanlar,

 

Mez.49: 2 Halk çocukları, bey çocukları,

Zenginler, yoksullar!

 

Mez.49: 3 Bilgelik dökülecek ağzımdan,

Anlayış sağlayacak içimdeki düşünceler,

 

Mez.49: 4 Kulak vereceğim özdeyişlere,

Lirle yorumlayacağım bilmecemi.

 

Mez.49: 5 Niçin korkayım kötü günlerde

Niyeti bozuk düşmanlarım çevremi sarınca?

 

Mez.49: 6 Onlar varlıklarına güvenir,

Büyük servetleriyle böbürlenirler.

 

Mez.49: 7 Kimse kimsenin hayatının bedelini ödeyemez,

Tanrı'ya fidye veremez.

 

Mez.49: 8 Çünkü hayatın fidyesi büyüktür,

Kimse ödemeye yeltenmemeli.

 

Mez.49: 9 Böyle olmasa,

Sonsuza dek yaşar insan,

Mezar yüzü görmez.

 

Mez.49: 10 Kuşkusuz herkes biliyor bilgelerin öldüğünü,

Aptallarla budalaların yok olduğunu.

Mallarını başkalarına bırakıyorlar.

 

Mez.49: 11 Mezarları, sonsuza dek evleri,

Kuşaklar boyu konutları olacak*ft*,

Topraklarına kendi adlarını verseler bile.

D Not 49:11 Septuaginta, Targum, Süryanice "Mezarları, sonsuza dek evleri, kuşaklar boyu konutları olacak", Masoretik metin "'Evlerimiz sonsuza dek kalacak diye düşünüyorlar".

 

Mez.49: 12 Bütün gösterişine karşın geçicidir insan,

Ölüp giden hayvanlar gibi.

 

Mez.49: 13 Budalaların yolu,

Onların sözünü onaylayanların sonu budur. *

 

Mez.49: 14 Sürü gibi ölüler diyarına sürülecekler,

Ölüm güdecek onları.

Tan ağarınca doğrular onlara egemen olacak,

Cesetleri çürüyecek,

Ölüler diyarı onlara konut olacak.

 

Mez.49: 15 Ama Tanrı beni

Ölüler diyarının pençesinden kurtaracak

Ve yanına alacak.

 

Mez.49: 16 Korkma biri zenginleşirse,

Evinin görkemi artarsa.

 

Mez.49: 17 Çünkü ölünce hiçbir şey götüremez,

Görkemi onunla mezara gitmez.

 

Mez.49: 18 Yaşarken kendini mutlu saysa bile,

Başarılı olunca övülse bile.

 

Mez.49: 19 Atalarının kuşağına katılacak,

Onlar ki asla ışık yüzü görmeyecekler.

 

Mez.49: 20 Bütün gösterişine karşın anlayışsızdır insan,

Ölüp giden hayvanlar gibi.

 

50. Mezmur

Asaf'ın mezmuru

 

BÖLÜM 50

 

Mez.50: 1 Güçlü olan Tanrı, RAB konuşuyor;

Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

Yeryüzünün tümüne sesleniyor.

 

Mez.50: 2 Güzelliğin doruğu Siyon'dan

Parıldıyor Tanrı.

 

Mez.50: 3 Tanrımız geliyor, sessiz kalmayacak,

Önünde yanan ateş her şeyi kül ediyor,

Çevresinde şiddetli bir fırtına esiyor.

 

Mez.50: 4 Halkını yargılamak için

Yere göğe sesleniyor:

 

Mez.50: 5 "Toplayın önüme sadık kullarımı,

Kurban keserek benimle antlaşma yapanları."

 

Mez.50: 6 Gökler O'nun doğruluğunu duyuruyor,

Çünkü yargıç Tanrı'nın kendisidir. *

 

Mez.50: 7 "Ey halkım, dinle de konuşayım,

Ey İsrail, sana karşı tanıklık edeyim:

Ben Tanrı'yım, senin Tanrın'ım!

 

Mez.50: 8 Kurbanlarından ötürü seni azarlamıyorum,

Yakmalık sunuların* sürekli önümde.

 

Mez.50: 9 Ne evinden bir boğa,

Ne de ağıllarından bir teke alacağım.

 

Mez.50: 10 Çünkü bütün orman yaratıkları,

Dağlardaki bütün hayvanlar benimdir.

 

Mez.50: 11 Dağlardaki bütün kuşları korurum,

Kırlardaki bütün yabanıl hayvanlar benimdir.

 

Mez.50: 12 Acıksam sana söylemezdim,

Çünkü bütün dünya ve içindekiler benimdir.

 

Mez.50: 13 Ben boğa eti yer miyim?

Ya da keçi kanı içer miyim?

 

Mez.50: 14 Tanrı'ya şükran kurbanı sun,

Yüceler Yücesi'ne adadığın adakları yerine getir.

 

Mez.50: 15 Sıkıntılı gününde seslen bana,

Seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin.

 

Mez.50: 16 Ama Tanrı kötüye şöyle diyor:

"Kurallarımı ezbere okumaya

Ya da antlaşmamı ağzına almaya ne hakkın var?

 

Mez.50: 17 Çünkü yola getirilmekten nefret ediyor,

Sözlerimi arkana atıyorsun.

 

Mez.50: 18 Hırsız görünce onunla dost oluyor,

Zina edenlere ortak oluyorsun.

 

Mez.50: 19 Ağzını kötülük için kullanıyor,

Dilini yalana koşuyorsun.

 

Mez.50: 20 Oturup kardeşine karşı konuşur,

Annenin oğluna kara çalarsın.

 

Mez.50: 21 Sen bunları yaptın, ben sustum,

Beni kendin gibi sandın.

Seni azarlıyorum,

Suçlarını gözünün önüne seriyorum.

 

Mez.50: 22 "Dikkate alın bunu, ey Tanrı'yı unutan sizler!

Yoksa parçalarım sizi, kurtaran olmaz.

 

Mez.50: 23 Kim şükran kurbanı sunarsa beni yüceltir;

Yolunu düzeltene kurtarışımı göstereceğim."

 

51. Mezmur

 

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru

Davut Bat-Şeva'yla yattıktan sonra

Peygamber Natan kendisine geldiği zaman

 

BÖLÜM 51

 

Mez.51: 1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

 

Mez.51: 2 Tümüyle yıka beni suçumdan,

Arıt beni günahımdan.

 

Mez.51: 3 Çünkü biliyorum isyanlarımı,

Günahım sürekli karşımda.

 

Mez.51: 4 Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim,

Senin gözünde kötü olanı yaptım.

Öyle ki, konuşurken haklı,

Yargılarken adil olasın.

 

Mez.51: 5 Nitekim suç içinde doğdum ben,

Günah içinde annem bana hamile kaldı.

 

Mez.51: 6 Madem sen gönülde sadakat istiyorsun,

Bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde.

 

Mez.51: 7 Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım,

Yıka beni, kardan beyaz olayım.

 

Mez.51: 8 Neşe, sevinç sesini duyur bana,

Bayram etsin ezdiğin kemikler.

 

Mez.51: 9 Bakma günahlarıma,

Sil bütün suçlarımı.

 

Mez.51: 10 Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,

Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.

 

Mez.51: 11 Beni huzurundan atma,

Kutsal Ruhun'u benden alma.

 

Mez.51: 12 Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini,

Bana destek ol, istekli bir ruh ver.

 

Mez.51: 13 Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim,

Günahkârlar geri dönsün sana.

 

Mez.51: 14 Kurtar beni kan dökme suçundan,

Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı,

Dilim senin kurtarışını ilahilerle övsün.

 

Mez.51: 15 Ya Rab, aç dudaklarımı,

Ağzım senin övgülerini duyursun.

 

Mez.51: 16 Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın,

Yoksa sunardım sana,

Yakmalık sunudan* hoşnut kalmazsın.

 

Mez.51: 17 Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur,

Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı.

 

Mez.51: 18 Lütfet, Siyon'a iyilik yap,

Yeruşalim'in surlarını onar.

 

Mez.51: 19 O zaman doğru sunulan kurbanlar,

Yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular,

Seni hoşnut kılar;

O zaman sunağında boğalar sunulur.

 

52. Mezmur

 

Müzik şefi için - Davut'un Maskili

Edomlu Doek gelip Saul'a "Davut Ahimelek'in

evine girdi" diye bildirdiği zaman

 

BÖLÜM 52

 

Mez.52: 1-2 Niçin kötülüğünle böbürlenirsin, ey kabadayı,

Tanrı'nın sadık kullarına karşı

Bütün gün dilin yıkım tasarlar

Keskin ustura gibi, ey hilekâr.

 

Mez.52: 3 İyilikten çok kötülüğü,

Doğru konuşmaktan çok yalanı seversin. *

 

Mez.52: 4 Seni hileli dil seni!

Her yıkıcı sözü seversin.

 

Mez.52: 5 Ama Tanrı seni sonsuza dek yıkacak,

Seni kapıp çadırından fırlatacak,

Yaşam diyarından kökünü sökecek.

 

Mez.52: 6 Doğrular bunu görünce korkacak,

Gülerek şöyle diyecekler:

 

Mez.52: 7 "İşte bu adam, Tanrı'ya sığınmak istemedi,

Servetinin bolluğuna güvendi,

Başkalarını yıkarak güçlendi!"

 

Mez.52: 8 Ama ben Tanrı'nın evinde yeşeren zeytin ağacı gibiyim,

Sonsuza dek Tanrı'nın sevgisine güvenirim.

 

Mez.52: 9 Sürekli sana şükrederim yaptıkların için,

Sadık kullarının önünde umut bağlarım,

Çünkü adın iyidir.

 

53. Mezmur

(Mez.14)

 

Müzik şefi için - Mahalat*fu* |imakamında Davut'un Maskili

 

BÖLÜM 53

 

Mez.53: 1 Akılsız içinden, "Tanrı yok!" der.

İnsanlar bozuldu, iğrençlik aldı yürüdü,

İyilik eden yok.

D Not "Mahalat": Bir müzik terimi, büyük olasılıkla "Nefesli sazlar".

 

Mez.53: 2 Tanrı göklerden bakar oldu insanlara,

Akıllı, Tanrı'ya yönelen biri var mı diye.

 

Mez.53: 3 Hepsi saptı,

Tümü yozlaştı,

İyilik eden yok,

Bir kişi bile!

 

Mez.53: 4 Suç işleyenler görmüyor mu?

Halkımı ekmek yer gibi yiyor,

Tanrı'ya yakarmıyorlar.

 

Mez.53: 5 Ama korkulmayacak yerde korkacaklar,

Çünkü Tanrı seni kuşatanların kemiklerini dağıtacak,

Onları reddettiği için hepsini utandıracak.

 

Mez.53: 6 Keşke İsrail'in kurtuluşu Siyon'dan gelse!

Tanrı halkını eski gönencine kavuşturunca,

Yakup soyu sevinecek, İsrail halkı coşacak.

 

54. Mezmur

 

Müzik şefi için - Telli sazlarla Davut'un Maskili

Zifliler gelip Saul'a: "Davut aramızda

gizleniyor" dedikleri zaman

 

BÖLÜM 54

 

Mez.54: 1 Ey Tanrı, beni adınla kurtar,

Gücünle akla beni!

 

Mez.54: 2 Ey Tanrı, duamı dinle,

Kulak ver ağzımdan çıkan sözlere.

 

Mez.54: 3 Çünkü küstahlar bana saldırıyor,

Zorbalar canımı almak istiyor,

Tanrı'ya aldırmıyorlar. *

 

Mez.54: 4 İşte Tanrı benim yardımcımdır,

Tek desteğim Rab'dir.

 

Mez.54: 5 Düşmanlarım yaptıkları kötülüğün cezasını bulsun,

Sadakatin uyarınca yok et onları.

 

Mez.54: 6 Ya RAB, sana gönülden bir kurban sunacağım,

Adına şükredeceğim, çünkü adın iyidir.

 

Mez.54: 7 Beni bütün sıkıntılarımdan kurtardın,

Gözlerim düşmanlarımın yok oluşunu gördü.

 

55. Mezmur

Müzik şefi için - Telli sazlarla Davut'un Maskili

 

BÖLÜM 55

 

Mez.55: 1 Ey Tanrı, kulak ver duama,

Sırt çevirme yalvarışıma!

 

Mez.55: 2 Dikkatini çevir, yanıt ver bana.

Düşüncelerim beni rahatsız ediyor, şaşkınım

 

Mez.55: 3 Düşman sesinden, kötünün baskısından;

Çünkü sıkıntıya sokuyorlar beni,

Öfkeyle üstüme üstüme geliyorlar.

 

Mez.55: 4 Yüreğim sızlıyor içimde,

Ölüm dehşeti çöktü üzerime.

 

Mez.55: 5 Korku ve titreme sardı beni,

Ürperti kapladı içimi.

 

Mez.55: 6 "Keşke güvercin gibi kanatlarım olsaydı!"

Dedim kendi kendime, "Uçar, rahatlardım.

 

Mez.55: 7 Uzaklara kaçar,

Çöllerde konaklardım. *

 

Mez.55: 8 Sert rüzgara, kasırgaya karşı

Hemen bir barınak bulurdum."

 

Mez.55: 9 Şaşkına çevir kötüleri, ya Rab, karıştır dillerini,

Çünkü kentte şiddet ve çatışma görüyorum.

 

Mez.55: 10 Gece gündüz kent surları üzerinde dolaşırlar,

Haksızlık, fesat dolu kentin içi.

 

Mez.55: 11 Yıkıcılık kentin göbeğinde,

Zorbalık, hile eksilmez meydanından.

 

Mez.55: 12 Beni aşağılayan bir düşman olsaydı,

Katlanabilirdim;

Bana küstahlık eden bir hasım olsaydı,

Gizlenebilirdim.

 

Mez.55: 13 Ama sensin, bana denk,

Yoldaşım, yakın arkadaşım.

 

Mez.55: 14 Birlikte tatlı tatlı yarenlik eder,

Toplulukla Tanrı'nın evine giderdik.

 

Mez.55: 15 Ölüm yakalasın düşmanlarımı ansızın,

Diri diri ölüler diyarına insinler;

Çünkü içleri ve evleri kötülük dolu.

 

Mez.55: 16 Bense Tanrı'ya seslenirim,

RAB kurtarır beni.

 

Mez.55: 17 Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim,

O işitir sesimi.

 

Mez.55: 18 Bana karşı girişilen savaştan

Esenlikle kurtarır canımı,

Sayısı çok da olsa karşıtlarımın.

 

Mez.55: 19 Öncesizlikten bu yana tahtında oturan Tanrı,

Duyacak ve ezecek onları.

Çünkü hiç değişmiyor

Ve Tanrı'dan korkmuyorlar.

 

Mez.55: 20 Yoldaşım dostlarına saldırarak

Yaptığı antlaşmayı bozdu.

 

Mez.55: 21 Ağzından bal damlar,

Ama yüreğinde savaş var.

Sözleri yağdan yumuşak,

Ama yalın birer kılıçtır.

 

Mez.55: 22 Yükünü RAB'be bırak,

O sana destek olur.

Asla izin vermez

Doğru insanın sarsılmasına.

 

Mez.55: 23 Ama sen, ey Tanrı, ölüm çukuruna atacaksın kötüleri,

Günlerinin yarısını görmeyecek katillerle hainler;

Bense sana güveniyorum.

 

56. Mezmur

Müzik şefi için

"Uzak Yabanıl Fıstık Ağaçlarındaki Güvercin" makamında Davut'un Miktamı -

Gat Kenti'nde Filistliler kendisini yakaladığı zaman

 

BÖLÜM 56

 

Mez.56: 1 Acı bana, ey Tanrı,

Çünkü ayak altında çiğniyor insanlar beni,

Gün boyu saldırıp eziyorlar.

 

Mez.56: 2 Düşmanlarım ayak altında çiğniyor beni her gün,

Küstahça saldırıyor çoğu.

 

Mez.56: 3 Sana güvenirim korktuğum zaman.

 

Mez.56: 4 Tanrı'ya, sözünü övdüğüm Tanrı'ya

Güvenirim ben, korkmam.

İnsan bana ne yapabilir?

 

Mez.56: 5 Gün boyu sözlerimi çarpıtıyorlar,

Hakkımda hep kötülük tasarlıyorlar.

 

Mez.56: 6 Fesatlık için uğraşıyor, pusuya yatıyor,

Adımlarımı gözlüyor, canımı almak istiyorlar.

 

Mez.56: 7 Kötülüklerinin cezasından kurtulacaklar mı?

Ey Tanrı, halkları öfkeyle yere çal!

 

Mez.56: 8 Çektiğim acıları kaydettin,

Gözyaşlarımı tulumunda biriktirdin!

Bunlar defterinde yazılı değil mi?

 

Mez.56: 9 Seslendiğim zaman,

Düşmanlarım geri çekilecek.

Biliyorum, Tanrı benden yana.

 

Mez.56: 10 Sözünü övdüğüm Tanrı'ya,

Sözünü övdüğüm RAB'be,

 

Mez.56: 11 Tanrı'ya güvenirim ben, korkmam;

İnsan bana ne yapabilir?

 

Mez.56: 12 Ey Tanrı, sana adaklar adamıştım,

Şükran kurbanları sunmalıyım şimdi.

 

Mez.56: 13 Çünkü canımı ölümden kurtardın,

Ayaklarımı tökezlemekten korudun;

İşte yaşam ışığında, Tanrı huzurunda yürüyorum.

 

57. Mezmur

(Mez.108:1-5)

 

Müzik şefi için - "Yok Etme" makamında Davut'un Miktamı -

Saul'dan kaçıp mağaraya sığındığı zaman

 

BÖLÜM 57

 

Mez.57: 1 Acı bana, ey Tanrı, acı,

Çünkü sana sığınıyorum;

Felaket geçinceye kadar,

Kanatlarının gölgesine sığınacağım.

 

Mez.57: 2 Yüce Tanrı'ya,

Benim için her şeyi yapan Tanrı'ya sesleniyorum.

 

Mez.57: 3 Gökten gönderip beni kurtaracak,

Beni ezmek isteyenleri azarlayacak, *

Sevgisini, sadakatini gösterecektir.

 

Mez.57: 4 Aslanların arasındayım,

Alev kusan insanlar arasında yatarım,

Mızrak gibi, ok gibi dişleri,

Keskin kılıç gibi dilleri.

 

Mez.57: 5 Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı,

Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın!

 

Mez.57: 6 Ayaklarım için ağ serdiler,

Çöktüm;

Yoluma çukur kazdılar,

İçine kendileri düştüler.

 

Mez.57: 7 Kararlıyım, ey Tanrı, kararlıyım,

Ezgiler, ilahiler söyleyeceğim.

 

Mez.57: 8 Uyan, ey canım,

Uyan, ey lir, ey çenk,

Seheri ben uyandırayım!

 

Mez.57: 9 Halkların arasında sana şükürler sunayım, ya Rab,

Ulusların arasında seni ilahilerle öveyim.

 

Mez.57: 10 Çünkü sevgin göklere erişir,

Sadakatin gökyüzüne ulaşır.

 

Mez.57: 11 Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı,

Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın!

 

58. Mezmur

Müzik şefi için - "Yok Etme" makamında Davut'un Miktamı

 

BÖLÜM 58

 

Mez.58: 1 Ey yöneticiler*fü*, gerçekten adil mi karar verirsiniz?

Doğru mu yargılarsınız insanları?

D Not 58:1 "Yöneticiler" ya da "Dilsizler".

 

Mez.58: 2 Hayır! Hep haksızlık tasarlarsınız içinizde,

Zorbalık saçar elleriniz yeryüzüne.

 

Mez.58: 3 Kötüler daha ana rahmindeyken yoldan çıkar,

Doğdu doğalı yalan söyleyerek sapar.

 

Mez.58: 4 Zehirleri yılan zehiri gibidir.

Kulakları tıkalı bir kobrayı andırırlar,

 

Mez.58: 5 Usta büyücülerin,

Afsuncuların sesini duymak istemeyen bir kobrayı.

 

Mez.58: 6 Ey Tanrı, kır onların ağzında dişlerini,

Sök genç aslanların azı dişlerini, ya RAB!

 

Mez.58: 7 Akıp giden su gibi yok olsunlar.

Yaylarını gerince oklarının ucu kırılsın.

 

Mez.58: 8 Süründükçe eriyen sümüklüböceğe dönsünler.

Düşük çocuk gibi güneş yüzü görmesinler.

 

Mez.58: 9 Kazanlarınız diken ateşini daha duymadan,

Yaşı da kurusu da kasırgayla savrulacak kötülerin.

 

Mez.58: 10 Doğru adam alınan öcü görünce sevinecek

Ve ayaklarını kötünün kanında yıkayacak.

 

Mez.58: 11 O zaman insanlar, "Gerçekten doğrulara ödül var" diyecek,

"Gerçekten dünyayı yargılayan bir Tanrı var."

 

59. Mezmur

 

Müzik şefi için - "Yok Etme" makamında Davut'un Miktamı - Saul'un Davut'u öldürtmek için adam gönderip evini gözetlediği zaman

 

BÖLÜM 59

 

Mez.59: 1 Kurtar beni düşmanlarımdan, ey Tanrım,

Kalem ol hasımlarıma karşı.

 

Mez.59: 2 Kurtar beni suç işleyenlerden,

Uzak tut kanlı katillerden.

 

Mez.59: 3 Bak, canımı almak için pusu kuruyorlar,

Güçlüler bana karşı birleşiyorlar,

Oysa başkaldırmadım, günahım yok, ya RAB.

 

Mez.59: 4 Suç işlemediğim halde,

Koşuşup hazırlanıyorlar.

Kalk bana yardım etmek için, halime bak!

 

Mez.59: 5 Sen, ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı,

İsrail'in Tanrısı,

Uyan bütün ulusları cezalandırmak için,

Acıma bu suçlu hainlere! *

 

Mez.59: 6 Akşam döner, köpek gibi hırlayıp

Sinsi sinsi kenti dolaşırlar.

 

Mez.59: 7 Bak, neler dökülür ağızlarından,

Kılıç çıkar dudaklarından.

"Kim duyacak?" derler.

 

Mez.59: 8 Ama sen onlara gülersin, ya RAB,

Bütün uluslarla eğlenirsin.

 

Mez.59: 9 Gücüm sensin, seni gözlüyorum,

Çünkü kalemsin, ey Tanrı.

 

Mez.59: 10 Tanrım sevgisiyle karşılar beni,

Bana düşmanlarımın yıkımını gösterir.

 

Mez.59: 11 Onları öldürme, yoksa halkım unutur,

Gücünle dağıt ve alçalt onları,

Ya Rab, kalkanımız bizim.

 

Mez.59: 12 Ağızlarının günahı, dudaklarından çıkan söz yüzünden,

Gururlarının tuzağına düşsünler.

Okudukları lanet, söyledikleri yalan yüzünden

 

Mez.59: 13 Yok et onları gazabınla, yok et, tükensinler;

Bilsinler ki, Tanrı'nın egemenliği Yakup soyundan

Yeryüzünün ucuna kadar ulaşır.

 

Mez.59: 14 Akşam döner, köpek gibi hırlayıp

Sinsi sinsi kenti dolaşırlar.

 

Mez.59: 15 Yiyecek bulmak için gezerler,

Doymazlarsa ulurlar.

 

Mez.59: 16 Bense gücün için sabah ezgiler söyleyecek,

Sevgini sevinçle dile getireceğim.

Çünkü sen bana kale,

Sıkıntılı günümde sığınak oldun.

 

Mez.59: 17 Gücüm sensin, seni ilahilerle öveceğim,

Çünkü kalem, beni seven Tanrı sensin.

 

60. Mezmur

 

Müzik şefi için - "Antlaşma Zambağı" makamında Davut'un öğretici Miktamı

Davut'un Aram-Naharayimliler |ive Aram-Sovalılar'la çarpıştığı ve Yoav geri dönüp Tuz Vadisi'nde on iki bin Edomlu öldürdüğü zaman

 

BÖLÜM 60

 

Mez.60: 1 Bizi reddettin, parladın bize karşı, ey Tanrı,

Öfkelendin; eski halimize döndür bizi!

 

Mez.60: 2 Salladın yeri, yarıklar açtın;

Onar çatlaklarını, çünkü yer sarsılıyor.

 

Mez.60: 3 Halkına sıkıntı çektirdin,

Sersemletici bir şarap içirdin bize.

 

Mez.60: 4 Sancak verdin senden korkanlara,

Okçulara karşı*fv* açsınlar diye. *

D Not 60:4 "Okçulara karşı" ya da "Doğruluk uğruna".

 

Mez.60: 5 Kurtar bizi sağ elinle, yardım et,

Sevdiklerin özgürlüğe kavuşsun diye!

 

Mez.60: 6 Tanrı şöyle konuştu kutsal yerinde:

"Şekem'i sevinçle bölüştürecek,

Sukkot Vadisi'ni ölçeceğim.

 

Mez.60: 7 Gilat benimdir, Manaşşe de benim,

Efrayim miğferim,

Yahuda asam.

 

Mez.60: 8 Moav yıkanma leğenim,

Edom'un üzerine çarığımı fırlatacağım*fy*,

Filist'e zaferle haykıracağım."

D Not 60:8 "Çarığımı fırlatacağım": Eski törelere göre çarığın

fırlatılması, bir yerin sahiplenilmesi anlamına geliyordu.

 

Mez.60: 9 Kim beni surlu kente götürecek?

Kim bana Edom'a kadar yol gösterecek?

 

Mez.60: 10 Ey Tanrı, sen bizi reddetmedin mi?

Ordularımıza öncülük etmiyor musun artık?

 

Mez.60: 11 Yardım et bize düşmana karşı,

Çünkü boştur insan yardımı.

 

Mez.60: 12 Tanrı'yla zafer kazanırız,

O çiğner düşmanlarımızı.

 

61. Mezmur

Müzik şefi için - Telli sazlarla - Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 61

 

Mez.61: 1 Ey Tanrı, yakarışımı işit,

Duama kulak ver!

 

Mez.61: 2 Sana seslenirim yeryüzünün öbür ucundan,

Yüreğime hüzün çökünce.

Erişemeyeceğim yüksek bir kayaya çıkar beni,

 

Mez.61: 3 Çünkü sen benim için sığınak,

Düşmana karşı güçlü bir kule oldun.

 

Mez.61: 4 Çadırında sonsuza dek oturmak

Ve kanatlarının gölgesine sığınmak isterim. *

 

Mez.61: 5 Çünkü sen, ey Tanrı, adaklarımı duydun,

Adından korkanların mirasını bana verdin.

 

Mez.61: 6 Kralın günlerine gün kat,

Yılları yüzyıllar olsun!

 

Mez.61: 7 Tanrı'nın huzurunda sonsuza dek tahtında otursun;

Onu sevgin ve sadakatinle koru!

 

Mez.61: 8 O zaman adını hep ilahilerle öveceğim,

Her gün adaklarımı yerine getireceğim.

 

62. Mezmur

Müzik Şefi Yedutun için - Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 62

 

Mez.62: 1 Canım yalnız Tanrı'da huzur bulur,

Kurtuluşum O'ndan gelir.

 

Mez.62: 2 Tek kayam, kurtuluşum,

Kalem O'dur, asla sarsılmam.

 

Mez.62: 3 Birini ezmek için daha ne vakte kadar

Hep birlikte üstüne saldıracaksınız,

Eğri bir duvara,

Yerinden oynamış bir çite saldırır gibi?

 

Mez.62: 4 Tek düşünceleri onu doruktan indirmektir.

Yalandan zevk alırlar.

Ağızlarıyla hayırdua ederken,

İçlerinden lanet okurlar. *

 

Mez.62: 5 Ey canım, yalnız Tanrı'da huzur bul,

Çünkü umudum O'ndadır.

 

Mez.62: 6 Tek kayam, kurtuluşum,

Kalem O'dur, sarsılmam.

 

Mez.62: 7 Kurtuluşum ve onurum Tanrı'ya bağlıdır,

Güçlü kayam, sığınağım O'dur.

 

Mez.62: 8 Ey halkım, her zaman O'na güven,

İçini dök O'na,

Çünkü Tanrı sığınağımızdır.

 

Mez.62: 9 Sıradan insan ancak bir soluk,

Soylu insansa bir yalandır.

Tartıya konduğunda ikisi birlikte soluktan hafiftir.

 

Mez.62: 10 Zorbalığa güvenmeyin, yağma malla övünmeyin;

Varlığınız artsa bile, ona gönül bağlamayın.

 

Mez.62: 11 Tanrı bir şey söyledi,

Ben iki şey duydum:

Güç Tanrı'nındır,

 

Mez.62: 12 Sevgi de senin, ya Rab!

Çünkü sen herkese, yaptığının karşılığını verirsin.

 

63. Mezmur

Yahuda kırlarında bulunduğu zaman - Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 63

 

Mez.63: 1 Ey Tanrı, sensin benim Tanrım,

Seni çok özlüyorum,

Canım sana susamış,

Kurak, yorucu, susuz bir diyarda,

Bütün varlığımla seni arıyorum.

 

Mez.63: 2 Kutsal yerde baktım sana,

Gücünü, görkemini görmek için.

 

Mez.63: 3 Senin sevgin yaşamdan iyidir,

Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.

 

Mez.63: 4 Ömrümce sana övgüler sunacağım,

Senin adınla ellerimi kaldıracağım.

 

Mez.63: 5 Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,

Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.

 

Mez.63: 6 Yatağıma uzanınca seni anarım,

Gece boyunca derin derin seni düşünürüm.

 

Mez.63: 7 Çünkü sen bana yardımcı oldun,

Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.

 

Mez.63: 8 Canım sana sımsıkı sarılır,

Sağ elin bana destek olur.

 

Mez.63: 9 Ama canımı almak isteyenler,

Yerin derinliklerine inecek,

 

Mez.63: 10 Kılıcın ağzına atılacak,

Çakallara yem olacak.

 

Mez.63: 11 Kralsa Tanrı'da sevinç bulacak.

Tanrı'nın adıyla ant içenlerin hepsi övünecek,

Yalancıların ağzıysa kapanacak.

 

64. Mezmur

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru

 

BÖLÜM 64

 

Mez.64: 1 Ey Tanrı, kulak ver sesime yakındığım zaman,

Hayatımı düşman korkusundan koru.

 

Mez.64: 2 Kötülerin gizli tasarılarından,

O suçlu güruhun şamatasından esirge beni.

 

Mez.64: 3 Onlar dillerini kılıç gibi bilemiş,

Acı sözlerini ok gibi hedefe yöneltmişler,

 

Mez.64: 4 Pusularından masum insanın üzerine atmak için.

Ansızın vururlar, hiç çekinmeden.

 

Mez.64: 5 Birbirlerini kötülük yapmaya iter,

Gizli tuzaklar tasarlarken,

"Kim görecek?" derler.

 

Mez.64: 6 Haksızlık yapmayı düşünür,

"Kusursuz bir plan yaptık!" derler.

İnsanın içi ve yüreği derin bir sırdır, bilinmez.

 

Mez.64: 7 Ama Tanrı onlara ok atacak,

Ansızın yaralanacaklar.

 

Mez.64: 8 Dilleri yüzünden yıkıma uğrayacaklar,

Hallerini gören herkes alayla baş sallayacak.

 

Mez.64: 9 Bütün insanlar korkuya kapılacak,

Tanrı'nın işini duyuracak,

O'nun yaptıkları üzerinde düşünecekler.

 

Mez.64: 10 Doğru insan RAB'de sevinç bulacak,

O'na sığınacak,

Bütün temiz yürekliler O'nu övecek.

 

65. Mezmur

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru - İlahi

 

BÖLÜM 65

 

Mez.65: 1 Ey Tanrı, Siyon'da seni övgü bekliyor*fz*,

Yerine getirilecek sana adanan adaklar.

D Not 65:1 Septuaginta, Süryanice "Seni övgü bekliyor",

Masoretik metin "Senin için sessizlik övgü".

 

Mez.65: 2 Ey sen, duaları işiten,

Bütün insanlar sana gelecek.

 

Mez.65: 3 Suçlarımızın altında ezildik,

Ama sen isyanlarımızı bağışlarsın.

 

Mez.65: 4 Ne mutlu avlularında otursun diye

Seçip kendine yaklaştırdığın kişiye!

Evinin, kutsal tapınağının

Nimetlerine doyacağız.

 

Mez.65: 5 Ey bizi kurtaran Tanrı,

Müthiş işler yaparak

Zaferle yanıtlarsın bizi.

Sen yeryüzünün dört bucağında,

Uzak denizlerdekilerin umudusun;

 

Mez.65: 6 Kudret kuşanan,

Gücüyle dağları kuran,

 

Mez.65: 7 Denizlerin kükremesini,

Dalgaların gümbürtüsünü,

Halkların kargaşasını yatıştıran sensin.

 

Mez.65: 8 Dünyanın öbür ucunda yaşayanlar

Korkuya kapılır senin belirtilerin karşısında.

Doğudan batıya kadar insanlara

Sevinç çığlıkları attırırsın.

 

Mez.65: 9 Toprağa bakar, çok verimli kılarsın,

Onu zenginliğe boğarsın.

Ey Tanrı, ırmakların suyla doludur,

İnsanlara tahıl sağlarsın,

Çünkü sen toprağı şöyle hazırlarsın:

 

Mez.65: 10 Sabanın açtığı yarıkları bolca sular,

Sırtlarını düzlersin.

Yağmurla toprağı yumuşatır,

Ürünlerine bereket katarsın.

 

Mez.65: 11 İyiliklerinle yılı taçlandırırsın,

Arabalarının geçtiği yollardan bolluk akar,

 

Mez.65: 12 Otlaklar yeşillenir,

Tepeler sevince bürünür,

 

Mez.65: 13 Çayırlar sürülerle bezenir,

Vadiler ekinle örtünür,

Sevinçten haykırır, ezgi söylerler.

 

66. Mezmur

Müzik şefi için - İlahi - Mezmur

 

BÖLÜM 66

 

Mez.66: 1 Ey yeryüzündeki bütün insanlar,

Tanrı'ya sevinç çığlıkları atın!

 

Mez.66: 2 Adının yüceliğine ilahiler söyleyin,

O'na görkemli övgüler sunun!

 

Mez.66: 3 "Ne müthiş işlerin var!" deyin Tanrı'ya,

"Öyle büyük gücün var ki,

Düşmanların eğiliyor önünde.

 

Mez.66: 4 Bütün yeryüzü sana tapınıyor,

İlahiler okuyor, adını ilahilerle övüyor." *

 

Mez.66: 5 Gelin, bakın Tanrı'nın neler yaptığına!

Ne müthiş işler yaptı insanlar arasında:

 

Mez.66: 6 Denizi karaya çevirdi,

Atalarımız yaya geçtiler ırmaktan.

Yaptığına sevindik orada.

 

Mez.66: 7 Kudretiyle sonsuza dek egemenlik sürer,

Gözleri ulusları süzer;

Başkaldıranlar gurura kapılmasın!

 

Mez.66: 8 Ey halklar, Tanrımız'a şükredin,

Övgülerini duyurun.

 

Mez.66: 9 Hayatımızı koruyan,

Ayaklarımızın kaymasına izin vermeyen O'dur.

 

Mez.66: 10 Sen bizi sınadın, ey Tanrı,

Gümüş arıtır gibi arıttın.

 

Mez.66: 11 Ağa düşürdün bizi,

Sırtımıza ağır yük vurdun.

 

Mez.66: 12 İnsanları başımıza çıkardın,

Ateşten, sudan geçtik.

Ama sonra bizi bolluğa kavuşturdun.

 

Mez.66: 13 Yakmalık sunularla* evine gireceğim,

Adaklarımı yerine getireceğim,

 

Mez.66: 14 Sıkıntı içindeyken dudaklarımdan dökülen,

Ağzımdan çıkan adakları.

 

Mez.66: 15 Yakılan koçların dumanıyla semiz hayvanlardan

Sana yakmalık sunular sunacağım,

Tekeler, sığırlar kurban edeceğim.

 

Mez.66: 16 Gelin, dinleyin, ey sizler, Tanrı'dan korkanlar,

Benim için neler yaptığını size anlatayım.

 

Mez.66: 17 Ağzımla O'na yakardım,

Övgüsü dilimden düşmedi.

 

Mez.66: 18 Yüreğimde kötülüğe yer verseydim,

Rab beni dinlemezdi.

 

Mez.66: 19 Oysa Tanrı dinledi beni,

Kulak verdi duamın sesine.

 

Mez.66: 20 Övgüler olsun Tanrı'ya,

Çünkü duamı geri çevirmedi,

Sevgisini benden esirgemedi.

 

67. Mezmur

Müzik şefi için - Telli sazlarla - Mezmur - İlahi

 

BÖLÜM 67

 

Mez.67: 1 Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin,

Yüzünün ışığı üzerimize parlasın. *

 

Mez.67: 2 Öyle ki, yeryüzünde yolun,

Bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin.

 

Mez.67: 3 Halklar sana şükretsin, ey Tanrı,

Bütün halklar sana şükretsin!

 

Mez.67: 4 Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın,

Çünkü sen halkları adaletle yargılarsın,

Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin.

 

Mez.67: 5 Halklar sana şükretsin, ey Tanrı,

Bütün halklar sana şükretsin!

 

Mez.67: 6 Toprak ürününü verdi,

Tanrı, Tanrımız, bizi bolluğa kavuştursun.

 

Mez.67: 7 Tanrı bize bolluk versin,

Dünyanın dört bucağındakiler O'ndan korksun!

 

68. Mezmur

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru - İlahi

 

BÖLÜM 68

 

Mez.68: 1 Kalksın Tanrı, dağılsın düşmanları,

Kaçsın önünden O'ndan nefret edenler!

 

Mez.68: 2 Dağıtsın onları dağılan duman gibi;

Ateşin karşısında eriyen balmumu gibi

Yok olsun kötüler Tanrı'nın önünde!

 

Mez.68: 3 Ancak doğrular sevinsin,

Bayram etsinler Tanrı'nın önünde,

Neşeyle coşsunlar.

 

Mez.68: 4 Tanrı'ya ezgiler söyleyin, adını ilahilerle övün,

Çölleri geçecek biniciye yol hazırlayın*fa*;

O'nun adı RAB'dir, bayram edin önünde!

D Not 68:4 "Çölleri geçecek biniciye yol hazırlayın" ya da "Bulutlara binmiş olana ezgiler sunun".

 

Mez.68: 5 Kutsal konutundaki Tanrı,

Öksüzlerin babası, dul kadınların savunucusudur.

 

Mez.68: 6 Tanrı kimsesizlere ev verir,

Tutsakları özgürlüğe ve gönence kavuşturur,

Ama başkaldıranlar kurak yerde oturur.

 

Mez.68: 7 Ey Tanrı, sen halkına öncülük ettiğinde,

Çölde yürüdüğünde, *

 

Mez.68: 8 Yer sarsıldı,

Göklerden yağmur boşandı Tanrı'nın önünde,

Sina Dağı sarsıldı

Tanrı'nın, İsrail'in Tanrısı'nın önünde.

 

Mez.68: 9 Bol yağmurlar yağdırdın, ey Tanrı,

Canlandırdın yorgun düşen yurdunu.

 

Mez.68: 10 Halkın oraya yerleşti,

İyiliğinle mazlumların geçimini sağladın, ey Tanrı.

 

Mez.68: 11 Rab buyruk verdi,

Büyük bir kadın topluluğu duyurdu müjdeyi:

 

Mez.68: 12 "Kaçıyor, kaçıyor orduların kralları!

Evi bekleyen kadınlar ganimeti paylaşıyor.

 

Mez.68: 13 Ağılların arasında uyurken,

Kanatları gümüş, tüyleri pırıl pırıl altınla kaplı

Bir güvercine benzersiniz."

 

Mez.68: 14 Her Şeye Gücü Yeten, kralları dağıtırken,

Sanki Salmon Dağı'na kar yağıyordu.

 

Mez.68: 15 Ey Başan Dağı, Tanrı Dağı!

Ey Başan Dağı, dorukları ulu dağ!

 

Mez.68: 16 Ey ulu dağlar, niçin yan gözle bakıyorsunuz

Tanrı'nın yerleşmek için seçtiği dağa?

Evet, RAB orada sonsuza dek oturacaktır.

 

Mez.68: 17 Tanrı'nın savaş arabaları sayısızdır,

Rab kutsallık içinde Sina'dan geldi.

 

Mez.6818 Sen yükseğe çıktın, tutsakları peşine taktın,

İnsanlardan, başkaldıranlardan bile armağanlar aldın,

Oraya yerleşmek için, ya RAB Tanrı.

 

Mez.68: 19 Her gün yükümüzü taşıyan Rab'be,

Bizi kurtaran Tanrı'ya övgüler olsun.