beyaz kuğu
  12-2. KRALLAR
 

2. KRALLAR

 

Rab Kral Ahazya'yı Cezalandırıyor

 

BÖLÜM 1

 

2.Kr.1: 1 İsrail Kralı Ahav'ın ölümünden sonra Moavlılar İsrail'e karşı ayaklandı.

 

2.Kr.1: 2 İsrail Kralı Ahazya Samiriye'de yaşadığı sarayın üst katındaki kafesli pencereden düşüp yaralandı. Habercilerine, "Gidin, Ekron ilahı Baalzevuv'a* danışın, yaralarımın iyileşip iyileşmeyeceğini öğrenin" dedi.

 

2.Kr.1: 3 Ama RAB'bin meleği, Tişbeli İlyas'a şöyle dedi: "Kalk, Samiriye Kralı'nın habercilerini karşıla ve onlara de ki, 'İsrail'de Tanrı yok mu ki Ekron ilahı Baalzevuv'a danışmaya gidiyorsunuz?

 

2.Kr.1: 4 Kralınıza deyin ki, 'RAB, Yattığın yataktan kalkamayacak,

kesinlikle öleceksin! diyor." Böylece İlyas oradan ayrıldı.

 

2.Kr.1: 5 Haberciler kralın yanına döndüler. Kral, "Neden geri

döndünüz?" diye sordu.

 

2.Kr.1: 6 Şöyle karşılık verdiler: "Yolda bir adamla karşılaştık. Bizededi ki, 'Gidin, sizi gönderen krala RAB şöyle diyor deyin:İsrail'de Tanrı yok mu ki Ekron ilahı Baalzevuv'a danışmak için haberciler gönderdin? Bu yüzden yattığın yataktan kalkamayacak, kesinlikle öleceksin!"

 

2.Kr.1: 7 Kral, "Sizi karşılayıp bu sözleri söyleyen nasıl bir adamdı?" diye sordu.

 

2.Kr.1: 8 "Üzerinde tüylü bir giysi, belinde deri bir kuşak vardı" diye yanıtladılar. Kral, "O Tişbeli İlyas'tır" dedi.

 

2.Kr.1: 9 Sonra bir komutanla birlikte elli adamını İlyas'a gönderdi.

Komutan tepenin üstünde oturan İlyas'ın yanına çıkıp ona, "Ey

Tanrı adamı, kral aşağı inmeni istiyor" dedi.

 

2.Kr.1: 10 İlyas, "Eğer ben Tanrı adamıysam, şimdi göklerden ateş yağacak ve seninle birlikte elli adamını yok edecek!" diye karşılık verdi. O anda göklerden ateş yağdı, komutanla birlikte elli adamını yakıp yok etti.

 

2.Kr.1: 11 Bunun üzerine kral, İlyas'a başka bir komutanla birlikte elli adam daha gönderdi. Komutan İlyas'a, "Ey Tanrı adamı, kral hemen aşağı inmeni istiyor!" dedi.

 

2.Kr.1: 12 İlyas, "Eğer ben Tanrı adamıysam, göklerden ateş yağacak

ve seninle birlikte elli adamını yok edecek!" diye karşılık verdi. O anda göklerden ateş yağdı, komutanla birlikte elli adamını yakıp yok etti.

 

2.Kr.1: 13 Kral üçüncü kez bir komutanla elli adam gönderdi. Üçüncü

komutan çıkıp İlyas'ın önünde diz çöktü ve ona şöyle yalvardı:

"Ey Tanrı adamı, lütfen bana ve adamlarıma acı, canımızı bağışla!

 

2.Kr.1: 14 Göklerden yağan ateş daha önce gelen iki komutanla ellişer

adamını yakıp yok etti, ama lütfen bana acı."

 

2.Kr.1: 15 RAB'bin meleği, İlyas'a, "Onunla birlikte aşağı in, korkma"

dedi. İlyas kalkıp komutanla birlikte kralın yanına gitti

 

2.Kr.1: 16 ve ona şöyle dedi: "RAB diyor ki, 'İsrail'de danışacak

Tanrı yok mu ki Ekron ilahı Baalzevuv'a danışmak için haberciler

gönderdin? Bu yüzden yattığın yataktan kalkamayacak, kesinlikle öleceksin!"

 

2.Kr.1: 17 RAB'bin İlyas aracılığıyla söylediği söz uyarınca Kral

Ahazya öldü. Oğlu olmadığı için yerine kardeşi Yoram geçti. Bu

olay Yahuda Kralı Yehoşafat oğlu Yehoram'ın krallığının ikinci yılında oldu.

 

2.Kr.1: 18 Ahazya'nın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve yaptıkları

İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.

 

İlyas'ın Göklere Alınışı

 

BÖLÜM 2

 

2.Kr.2: 1 RAB İlyas'ı kasırgayla göklere çıkarmadan önce, İlyas ile

Elişa Gilgal'dan ayrılıp yola çıkmışlardı.

 

2.Kr.2: 2 İlyas Elişa'ya, "Lütfen sen burada kal, çünkü RAB beni Beytel'e gönderdi" dedi. Elişa, "Yaşayan RAB'bin adıyla başın üzerine ant içerim ki,

senden ayrılmam" diye karşılık verdi. Böylece Beytel'e birlikte gittiler.

 

2.Kr.2: 3 Beytel'deki peygamber topluluğu Elişa'nın yanına geldi. "RAB

bugün efendini senin başından alacak, biliyor musun?" diye ona

sordular. Elişa, "Evet, biliyorum, konuşmayın!" diye karşılık verdi.

 

2.Kr.2: 4 İlyas, "Elişa, lütfen burada kal, çünkü RAB beni Eriha'ya

gönderdi" dedi. Elişa, "Yaşayan RAB'bin adıyla başın üzerine ant içerim ki,

senden ayrılmam" diye karşılık verdi. Böylece birlikte Eriha'ya gittiler.

 

2.Kr.2: 5 Eriha'daki peygamber topluluğu Elişa'nın yanına geldi. "RAB

efendini bugün senin başından alacak, biliyor musun?" diye ona

sordular. Elişa, "Evet, biliyorum, konuşmayın" diye karşılık verdi.

 

2.Kr.2: 6 Sonra İlyas, "Lütfen, burada kal, çünkü RAB beni Şeria

Irmağı kıyısına gönderdi" dedi. Elişa, "Yaşayan RAB'bin adıyla başın üzerine ant içerim ki, senden ayrılmam" diye karşılık verdi. Böylece ikisi birlikte

yollarına devam etti.

 

2.Kr.2: 7 Elli peygamber de onları Şeria Irmağı'na kadar izledi. İlyas ile Elişa Şeria Irmağı'nın kıyısında durdular. Peygamberler de biraz ötede, onların karşısında durdu.

 

2.Kr.2: 8 İlyas cüppesini dürüp sulara vurunca, sular ikiye ayrıldı. Elişa ile İlyas kuru toprağın üzerinden yürüyerek karşıya geçtiler.

 

2.Kr.2: 9 Karşı yakaya geçtikten sonra İlyas Elişa'ya, "Söyle, yanından alınmadan önce senin için ne yapabilirim?" dedi. Elişa, "İzin ver, senin ruhundan iki pay miras*fa* alayım" diye karşılık verdi.

D Not 2:9 Kutsal Yasa'ya göre ilk doğan çocuk iki pay miras alırdı (bkz. Yas.21:17).

 

2.Kr.2: 10 İlyas, "Zor bir şey istedin" dedi, "Eğer yanından alındığımı görürsen olur, yoksa olmaz."

 

2.Kr.2: 11 Onlar yürüyüp konuşurlarken, ansızın ateşten bir atlı araba

göründü, onları birbirinden ayırdı. İlyas kasırgayla göklere alındı.

 

2.Kr.2: 12 Olanları gören Elişa şöyle bağırdı: "Baba, baba, İsrail'in

arabası ve atlıları!" İlyas'ı bir daha göremedi. Giysilerini yırtıp paramparça etti.

 

2.Kr.2: 13 Sonra İlyas'ın üzerinden düşen cüppeyi alıp geri döndü ve

Şeria Irmağı'nın kıyısında durdu.

 

2.Kr.2: 14 İlyas'ın üzerinden düşen cüppeyi sulara vurarak, "İlyas'ın Tanrısı RAB nerede?" diye seslendi. Cüppeyi sulara vurunca ırmak ikiye ayrıldı, Elişa karşı yakaya geçti.

 

2.Kr.2: 15 Erihalı peygamberler karşıdan Elişa'yı görünce, "İlyas'ın ruhu Elişa'nın üzerinde!" dediler. Sonra onu karşılamaya giderek önünde yere kapandılar.

 

2.Kr.2: 16 "Yanımızda elli güçlü adam var" dediler, "İzin ver, gidip efendini arayalım. Belki RAB'bin Ruhu onu dağların ya da vadilerin birine atmıştır."

Elişa, "Hayır, onları göndermeyin" dedi.

 

2.Kr.2: 17 Ama o kadar direttiler ki, sonunda Elişa dayanamadı, "Peki,

gönderin" dedi. Elli adam gidip üç gün İlyas'ı aradılarsa da bulamadılar.

 

2.Kr.2: 18 Sonra Eriha'ya, Elişa'nın yanına döndüler. Elişa onlara,

"Ben size gitmeyin demedim mi?" dedi.

 

Elişa Suları Paklıyor

 

2.Kr.2: 19 Erihalılar Elişa'ya, "Efendimiz, gördüğün gibi bu kentin

yeri iyi ama suyu kötü, toprağı da verimsiz" dediler.

 

2.Kr.2: 20 Elişa, "Yeni bir kabın içine tuz koyup bana getirin" dedi.

Kap getirilince,

 

2.Kr.2: 21 Elişa suyun kaynağına çıktı, tuzu suya atıp şöyle dedi:

"RAB diyor ki, 'Bu suyu paklıyorum, artık onda ölüm ve verimsizlik olmayacak."

 

2.Kr.2: 22 Elişa'nın söylediği gibi, su bugüne dek temiz kaldı.

Elişa'yı Alaya Alan Çocuklar

 

2.Kr.2: 23 Elişa oradan ayrılıp Beytel'e giderken kentin küçük çocukları yola döküldüler. "Defol, defol, kel kafalı!" diyerek onunla alay ettiler.

 

2.Kr.2: 24 Elişa arkasına dönüp çocuklara baktı ve RAB'bin adıyla onları lanetledi. Bunun üzerine ormandan çıkan iki dişi ayı çocuklardan kırk ikisini parçaladı.

 

2.Kr.2: 25 Elişa oradan Karmel Dağı'na gitti, sonra Samiriye'ye döndü.

 

Moavlılar'ın Ayaklanması

 

BÖLÜM 3

 

2.Kr.3: 1 Yahuda Kralı Yehoşafat'ın krallığının on sekizinci yılında

Ahav oğlu Yoram Samiriye'de İsrail Kralı oldu ve on iki yıl krallık yaptı.

 

2.Kr.3: 2 Yoram RAB'bin gözünde kötü olanı yaptıysa da annesiyle babası kadar kötü değildi. Çünkü babasının yaptırdığı Baal'ı* simgeleyen dikili taşı kaldırıp attı.

 

2.Kr.3: 3 Bununla birlikte Nevat oğlu Yarovam'ın İsrail'i sürüklediği

günahlara o da katıldı ve bu günahlardan ayrılmadı.

 

2.Kr.3: 4 Moav Kralı Meşa koyun yetiştirirdi. İsrail Kralı'na her yıl

yüz bin kuzu, yüz bin de koç yünü sağlamak zorundaydı.

 

2.Kr.3: 5 Ama Ahav'ın ölümünden sonra, Moav Kralı İsrail Kralı'na

karşı ayaklandı.

 

2.Kr.3: 6 O zaman Kral Yoram Samiriye'den ayrıldı ve bütün İsrailliler'i bir araya topladı.

 

2.Kr.3: 7 Yahuda Kralı Yehoşafat'a da şu haberi gönderdi: "Moav Kralı bana başkaldırdı, benimle birlikte Moavlılar'a karşı savaşır mısın?" Yehoşafat, "Evet, savaşırım. Beni kendin, halkımı halkın, atlarımı atların say" dedi.

 

2.Kr.3: 8 Sonra, "Hangi yönden saldıralım?" diye sordu.

Yoram, "Edom kırlarından" diye karşılık verdi.

 

2.Kr.3: 9 İsrail, Yahuda ve Edom kralları birlikte yola çıktılar. Dolambaçlı yollarda yedi gün ilerledikten sonra suları tükendi. Askerler ve hayvanlar susuz kaldı.

 

2.Kr.3: 10 İsrail Kralı, "Eyvah!" diye bağırdı, "RAB, Moavlılar'ın eline teslim etmek için mi üçümüzü bir araya topladı?"

 

2.Kr.3: 11 Yehoşafat, "Burada RAB'bin peygamberi yok mu? Onun aracılığıyla RAB'be danışalım" dedi. İsrail Kralı'nın adamlarından biri, "Şafat oğlu Elişa burada.

İlyas'ın ellerine o su dökerdi" diye yanıtladı.

 

2.Kr.3: 12 Kral Yehoşafat, "O, RAB'bin ne düşündüğünü bilir" dedi. Bunun üzerine Yehoşafat, İsrail ve Edom kralları birlikte Elişa'nın yanına gittiler.

 

2.Kr.3: 13 Elişa İsrail Kralı'na, "Ne diye bana geldin?" dedi, "Git, annenle babanın peygamberlerine danış." İsrail Kralı, "Olmaz! Demek RAB üçümüzü Moavlılar'ın eline teslim etmek için bir araya toplamış" diye karşılık verdi.

 

2.Kr.3: 14 Elişa şöyle dedi: "Hizmetinde olduğum, Her Şeye Egemen,

yaşayan RAB'bin adıyla derim ki, Yahuda Kralı Yehoşafat'a saygım olmasaydı, sana ne bakardım, ne de ilgilenirdim.

 

2.Kr.3: 15 Şimdi bana lir çalan bir adam getirin."

Getirilen adam lir çalarken, RAB'bin gücü Elişa'nın üzerine indi.

 

2.Kr.3: 16 Elişa şöyle dedi: "RAB diyor ki, 'Bu vadinin başından

sonuna kadar hendekler kazın.

 

2.Kr.3: 17 Ne rüzgar göreceksiniz, ne yağmur. Öyleyken vadi suyla dolup taşacak. Sizler, sürüleriniz ve öteki hayvanlarınız doyasıya içeceksiniz.

 

2.Kr.3: 18 RAB için bunu yapmak kolaydır. O, Moavlılar'ı da sizin elinize teslim edecek.

 

2.Kr.3: 19 Onların önemli surlu kentlerinin tümünü ele geçireceksiniz.

Meyve ağaçlarının hepsini kesecek, su kaynaklarını kurutacak,

verimli tarlalarına taş dolduracaksınız."

 

2.Kr.3: 20 Ertesi sabah, sununun sunulduğu saatte, Edom yönünden akan

sular her yeri doldurdu.

 

2.Kr.3: 21 Moavlılar kralların kendilerine saldırmak üzere yola çıktıklarını duydular. Genç, yaşlı eli silah tutan herkes bir araya toplanıp sınırda beklemeye başladı.

 

2.Kr.3: 22 Ertesi sabah erkenden kalktılar. Güneş ışınlarının kızıllaştırdığı suyu kan sanarak,

 

2.Kr.3: 23 "Kan bu!" diye haykırdılar, "Krallar kendi aralarında savaşıp birbirlerini öldürmüş olsalar gerek. Haydi, Moavlılar, yağmaya!"

 

2.Kr.3: 24 Ama Moavlılar İsrail ordugahına vardıklarında, İsrailliler saldırıp onları püskürttü. Moavlılar kaçmaya başladı. İsrailliler peşlerine düşüp onları öldürdüler.

 

2.Kr.3: 25 Kentlerini yıktılar. Her İsrailli verimli tarlalara taş

attı. Bütün tarlalar taşla doldu. Su kaynaklarını kuruttular,

meyve ağaçlarını kestiler. Yalnız Kîr-Hereset'in taşları yerinde

kaldı. Sapancılar kenti kuşatıp saldırıya geçti.

 

2.Kr.3: 26 Moav Kralı, savaşı kaybettiğini anlayınca, yanına yedi yüz

kılıçlı adam aldı; Edom kuvvetlerini yarıp kaçmak istediyse de başaramadı.

 

2.Kr.3: 27 Bunun üzerine tahtına geçecek en büyük oğlunu surların

üzerine götürüp yakmalık sunu* olarak sundu. İsrailliler bu

olaydan doğan büyük öfke karşısında oradan ayrılıp ülkelerine döndüler.

 

Elişa'nın Yoksul Bir Dula Yardımı

 

BÖLÜM 4

 

2.Kr.4: 1 Bir gün, peygamber topluluğundan bir adamın karısı gidip Elişa'ya şöyle yakardı: "Efendim, kocam öldü! Bildiğin gibi RAB'be tapınırdı*fb*. Şimdi bir alacaklısı geldi, iki oğlumu benden alıp köle olarak götürmek istiyor."

D Not 4:1 "RAB'be tapınırdı": İbranice "RAB'den korkardı".

 

2.Kr.4: 2 Elişa, "Senin için ne yapsam?" diye karşılık verdi, "Söyle bana, evinde neler var?" Kadın, "Azıcık zeytinyağı dışında, kulunun evinde hiçbir şey yok"

dedi.

 

2.Kr.4: 3 Elişa, "Bütün komşularına git, ne kadar boş kapları varsa iste" dedi,

 

2.Kr.4: 4 "Sonra oğullarınla birlikte eve git. Kapıyı üzerinize kapayın ve bütün kapları yağla doldurun. Doldurduklarınızı bir kenara koyun."

 

2.Kr.4: 5 Kadın oradan ayrılıp oğullarıyla birlikte evine gitti,

kapıyı kapadı. Oğullarının getirdiği kapları doldurmaya başladı.

 

2.Kr.4: 6 Bütün kaplar dolunca oğullarından birine, "Bana bir kap daha getir" dedi. Oğlu, "Başka kap kalmadı" diye karşılık verdi. O zaman zeytinyağının akışı durdu.

 

2.Kr.4: 7 Kadın gidip durumu Tanrı adamı Elişa'ya bildirdi. Elişa, "Git, zeytinyağını sat, borcunu öde" dedi, "Kalan parayla da oğullarınla birlikte yaşamını sürdür."

 

Elişa ile Şunemli Zengin Kadın

 

2.Kr.4: 8 Elişa bir gün Şunem'e gitti. Orada zengin bir kadın vardı.

Elişa'yı yemeğe alıkoydu. O günden sonra Elişa ne zaman Şunem'e

gitse, yemek için oraya uğradı.

 

2.Kr.4: 9 Kadın kocasına, "Bize sık sık gelen bu adamın kutsal bir

Tanrı adamı olduğunu anladım" dedi,

 

2.Kr.4: 10 "Gel, damda onun için küçük bir oda yapalım; içine yatak,

masa, sandalye, bir de kandil koyalım. Bize geldiğinde orada kalsın."

 

2.Kr.4: 11 Bir gün Elişa geldi, yukarı odaya çıkıp uzandı.

 

2.Kr.4: 12 Uşağı Gehazi'ye, "Şunemli kadını çağır" dedi. Gehazi kadını

çağırdı. Kadın gelince,

 

2.Kr.4: 13 Elişa Gehazi'ye şöyle dedi: "Ona de ki, 'Bizim için katlandığın bunca zahmetlere karşılık ne yapabilirim? Senin için kralla ya da ordu komutanıyla konuşayım mı?" Kadın, "Ben halkımın arasında mutlu yaşıyorum" diye karşılık

verdi.

 

2.Kr.4: 14 Elişa, "Öyleyse ne yapabilirim?" diye sordu. Gehazi, "Kadının oğlu yok, kocası da yaşlı" diye yanıtladı.

 

2.Kr.4: 15 Bunun üzerine Elişa, "Kadını çağır" dedi. Gehazi kadını

çağırdı. Kadın gelip kapının eşiğinde durdu.

 

2.Kr.4: 16 Elişa, kadına, "Gelecek yıl bu zaman kucağında bir oğlun

olacak" dedi. Kadın, "Olamaz, efendim!" diye karşılık verdi, "Sen ki bir Tanrı

adamısın, lütfen kuluna yalan söyleme!"

 

2.Kr.4: 17 Ama kadın gebe kaldı ve bir yıl sonra, Elişa'nın söylediği

günlerde bir oğul doğurdu.

 

2.Kr.4: 18 Çocuk büyüdü. Bir gün orakçıların başında bulunan babasının

yanına gitti.

 

2.Kr.4: 19 "Başım ağrıyor, başım!" diye bağırmaya başladı.

Babası uşağına, "Onu annesine götür" dedi.

 

2.Kr.4: 20 Uşak çocuğu alıp annesine götürdü. Çocuk öğlene kadar

annesinin dizlerinde yattıktan sonra öldü.

 

2.Kr.4: 21 Annesi onu yukarı çıkardı, Tanrı adamının yatağına yatırdı,

sonra kapıyı kapayıp dışarıya çıktı.

 

2.Kr.4: 22 Kocasını çağırıp şöyle dedi: "Lütfen bir eşekle birlikte uşaklarından birini bana gönder. Tanrı adamının yanına gitmeliyim. Hemen dönerim."

 

2.Kr.4: 23 Kocası, "Neden bugün gidiyorsun?" dedi, "Ne Yeni Ay, ne de

Şabat* bugün." Kadın, "Zarar yok" karşılığını verdi.

 

2.Kr.4: 24 Eşeğe palan vurup uşağına, "Haydi yürü, ben sana

söylemedikçe yavaşlama" dedi.

 

2.Kr.4: 25 Karmel Dağı'na varıp Tanrı adamının yanına çıktı.

Tanrı adamı, kadını uzaktan görünce, uşağı Gehazi'ye, "Bak,

Şunemli kadın geliyor!" dedi,

 

2.Kr.4: 26 "Haydi koş, onu karşıla, 'Nasılsın, kocanla oğlun

nasıllar? diye sor." Kadın Gehazi'ye, "Herkes iyi" dedi.

 

2.Kr.4: 27 Kadın dağa çıkıp Tanrı adamının yanına varınca, onun

ayaklarına sarıldı. Gehazi kadını uzaklaştırmak istediyse de

Tanrı adamı, "Kadını rahat bırak!" dedi, "Çünkü acı çekiyor. RAB

bunun nedenini benden gizledi, açıklamadı."

 

2.Kr.4: 28 Kadın ona, "Efendim, ben senden çocuk istedim mi?" dedi,

"Beni umutlandırma demedim mi?"

 

2.Kr.4: 29 Elişa Gehazi'ye, "Hemen kemerini kuşan, değneğimi al, koş"

dedi, "Biriyle karşılaşırsan selam verme, biri seni selamlarsa

karşılık verme. Git, değneğimi çocuğun yüzüne tut."

 

2.Kr.4: 30 Çocuğun annesi, "Yaşayan RAB'bin adıyla başın üzerine ant

içerim ki, senden ayrılmayacağım" dedi. Sonra Gehazi'yle birlikte yola çıktı.

 

2.Kr.4: 31 Gehazi önden gidip değneği çocuğun yüzüne tuttu, ama ne bir

ses vardı, ne de bir yanıt. Bunun üzerine Gehazi geri dönüp

Elişa'yı karşıladı ve ona, "Çocuk dirilmedi" diye haber verdi.

 

2.Kr.4: 32 Elişa eve vardığında, çocuğu yatağında ölü buldu.

 

2.Kr.4: 33 İçeri girdi, kapıyı kapayıp RAB'be yalvarmaya başladı.

 

2.Kr.4: 34 Sonra ağzı çocuğun ağzının, gözleriyle elleri de çocuğun

gözleriyle ellerinin üzerine gelecek biçimde yatağa, çocuğun

üzerine kapandı. Çocuğun bedeni ısınmaya başladı.

 

2.Kr.4: 35 Elişa kalkıp odanın içinde sağa sola gezindi, sonra yine

dönüp çocuğun üzerine kapandı. Çocuk yedi kez aksırdı ve gözlerini açtı.

 

2.Kr.4: 36 Elişa Gehazi'ye, "Şunemli kadını çağır" diye seslendi.

Gehazi kadını çağırdı. Kadın gelince, Elişa, "Al oğlunu" dedi.

 

2.Kr.4: 37 Kadın Elişa'nın ayaklarına kapandı, yerlere kadar eğildi,

sonra çocuğunu alıp gitti.

 

 

İki Mucize Daha

 

2.Kr.4: 38 Elişa Gilgal'a döndü. Ülkede kıtlık vardı. Elişa bir

peygamber topluluğuyla otururken uşağına, "Büyük tencereyi ateşe

koy, peygamberlere çorba pişir" dedi.

 

2.Kr.4: 39 Biri ot toplamak için tarlaya gitti ve yabanıl bir bitki

buldu. Bitkiden bir etek dolusu yaban kabağı topladı, getirip

tencereye doğradı. Bunların ne olduğunu kimse bilmiyordu.

 

2.Kr.4: 40 Çorba yenmek üzere boşaltıldı. Ama adamlar çorbayı tadar

tatmaz, "Ey Tanrı adamı, zehirli bu!" diye bağırdılar ve yiyemediler.

 

2.Kr.4: 41 Elişa, "Biraz un getirin" dedi. Unu tencereye atıp, "Koy

önlerine, yesinler" dedi. Tencerede zararlı bir şey kalmadı.

 

2.Kr.4: 42 Baal-Şalişa'dan bir adam geldi. Tanrı adamına o yıl ilk

biçilen arpadan yapılmış yirmi ekmekle taze buğday başağı

getirdi. Elişa uşağına, "Bunları halka dağıt, yesinler" dedi.

 

2.Kr.4: 43 Uşak, "Nasıl olur, bu yüz kişinin önüne konur mu?" diye

sordu. Elişa, "Halka dağıt, yesinler" diye karşılık verdi, "Çünkü RAB

diyor ki, 'Yiyecekler, birazı da artacak."

 

2.Kr.4: 44 Bunun üzerine uşak yiyecekleri halkın önüne koydu. RAB'bin

sözü uyarınca halk yedi, birazı da arttı.

 

Naaman Deri Hastalığından Nasıl Kurtuldu

 

BÖLÜM 5

 

2.Kr.5: 1 Aram Kralı'nın ordu komutanı Naaman efendisinin gözünde saygın, değerli bir adamdı. Çünkü RAB onun aracılığıyla Aramlılar'ı zafere ulaştırmıştı. Naaman yiğit bir askerdi, ama bir deri hastalığına yakalanmıştı.

 

2.Kr.5: 2 Aramlılar düzenledikleri akınlar sırasında İsrail'den küçük

bir kızı tutsak almışlardı. Bu kız Naaman'ın karısının hizmetine verilmişti.

 

2.Kr.5: 3 Bir gün hanımına, "Keşke efendim Samiriye'deki peygamberin

yanına gitse! Peygamber onu deri hastalığından kurtarırdı" dedi.

 

2.Kr.5: 4 Naaman gidip İsrailli kızın söylediklerini efendisi krala anlattı.

 

2.Kr.5: 5 Aram Kralı şöyle karşılık verdi: "Kalk git, seninle İsrail Kralı'na bir mektup göndereceğim." Naaman yanına on talant*fc* gümüş, altı bin şekel*fç* altın ve on takım giysi alıp gitti.

D Not 5:5 "On talant": Yaklaşık 345 kg.

5:5 "Altı bin şekel": Yaklaşık 69 kg.

 

2.Kr.5: 6 Mektubu İsrail Kralı'na verdi. Mektupta şunlar yazılıydı: "Bu mektupla birlikte sana kulum Naaman'ı gönderiyorum. Onu deri hastalığından kurtarmanı dilerim."

 

2.Kr.5: 7 İsrail Kralı mektubu okuyunca giysilerini yırtıp şöyle

haykırdı: "Ben Tanrı mıyım, can alıp can vereyim? Nasıl bana bir

adam gönderip onu deri hastalığından kurtar der? Görüyor musunuz,

açıkça benimle kavga çıkarmaya çalışıyor!"

 

2.Kr.5: 8 İsrail Kralı'nın giysilerini yırttığını duyan Tanrı adamı

Elişa ona şu haberi gönderdi: "Neden giysilerini yırttın? Adam

bana gelsin, İsrail'de bir peygamber olduğunu anlasın!"

 

2.Kr.5: 9 Böylece Naaman atları ve savaş arabalarıyla birlikte gidip

Elişa'nın evinin kapısı önünde durdu.

 

2.Kr.5: 10 Elişa ona şu haberi gönderdi: "Git, Şeria Irmağı'nda yedi

kez yıkan. Tenin eski halini alacak, tertemiz olacaksın."

 

2.Kr.5: 11 Gelgelelim Naaman oradan öfkeyle ayrıldı. "Sandım ki dışarı

çıkıp yanıma gelecek, Tanrısı RAB'be yalvararak eliyle hastalıklı

derime dokunup beni iyileştirecek" dedi,

 

2.Kr.5: 12 "Şam'ın Avana ve Farpar ırmakları İsrail'in bütün

ırmaklarından daha iyi değil mi? Oralarda yıkanıp paklanamaz

mıydım sanki?" Sonra öfkeyle dönüp gitti.

 

2.Kr.5: 13 Naaman'ın görevlileri yanına varıp, "Efendim, peygamber

senden daha zor bir şey istemiş olsaydı, yapmaz mıydın?" dediler,

"Oysa o sana sadece, 'Yıkan, temizlen diyor."

 

2.Kr.5: 14 Bunun üzerine Naaman Tanrı adamının sözü uyarınca gidip

Şeria Irmağı'nda yedi kez suya daldı. Teni eski haline döndü,

bebek teni gibi tertemiz oldu.

 

2.Kr.5: 15 Naaman adamlarıyla birlikte Tanrı adamının yanına döndü.

Onun önünde durup şöyle dedi: "Şimdi anladım ki, İsrail dışında

dünyanın hiçbir yerinde Tanrı yoktur. Lütfen, bu kulunun

armağanını kabul et."

 

2.Kr.5: 16 Elişa, "Hizmetinde olduğum yaşayan RAB'bin adıyla ant

içerim ki, hiçbir şey alamam" diye karşılık verdi. Naaman

direttiyse de, Elişa almak istemedi.

 

2.Kr.5: 17 Bunun üzerine Naaman, "Madem armağan istemiyorsun, öyleyse

buradan iki katır yükü toprak almama izin ver" dedi, "Çünkü bu

kulun artık RAB'bin dışında başka ilahlara yakmalık sunu* ve

kurban sunmayacaktır.

 

2.Kr.5: 18 Ama RAB kulunu bir konuda bağışlasın. Efendim tapınmak için

Rimmon Tapınağı'na girip kendisine eşlik etmemi isteyince,

tapınakta onunla birlikte yere kapandığımda RAB bu kulunu bağışlasın."

 

2.Kr.5: 19 Elişa ona, "Esenlikle git" dedi.

Naaman oradan ayrılıp biraz uzaklaşınca,

 

2.Kr.5: 20 Tanrı adamı Elişa'nın uşağı Gehazi, "Efendim, Aramlı

Naaman'a çok yumuşak davrandı; getirdiği armağanları kabul

etmedi" dedi, "Yaşayan RAB'bin hakkı için, peşinden koşup ondan bir şey alacağım."

 

2.Kr.5: 21 Böylece Gehazi Naaman'ın peşine düştü. Naaman ardından

birinin koştuğunu görünce, arabasından inip onu karşıladı ve, "Ne oldu?" diye sordu.

 

2.Kr.5: 22 Gehazi, "Bir şey yok" dedi, "Yalnız efendimin bir ricası var. Biraz önce Efrayim'in dağlık bölgesinden iki genç peygamber geldi. Efendim onlara bir talant*fd* gümüşle iki takım giysi vermen için beni gönderdi."

D Not 5:22 "Bir talant": Yaklaşık 34.5 kg.

 

2.Kr.5: 23 Naaman, "Lütfen iki talant*fe* al!" dedi ve ısrarla iki

talant gümüşü iki torbaya koyup bağladı. Ayrıca iki uşağına da

birer takım giysi verdi. Uşaklar Gehazi'nin önüsıra bunları taşıdılar.

D Not 5:23 "İki talant": Yaklaşık 69 kg.

 

2.Kr.5: 24 Tepeye varınca Gehazi eşyaları ellerinden alıp eve koydu,

adamları da geri gönderdi.

 

2.Kr.5: 25 Sonra gidip efendisi Elişa'nın huzuruna çıktı. Elişa, "Neredeydin, Gehazi?" diye sordu. Gehazi, "Kulun hiçbir yere gitmedi" diye karşılık verdi.

 

2.Kr.5: 26 Bunun üzerine Elişa, "O adam arabasından inip seni

karşılarken ruhum seninle değil miydi?" diye sordu, "Şimdi gümüş

ya da giysi, zeytinlik, bağ, koyun, sığır, erkek ve kadın köle almanın zamanı mı?

 

2.Kr.5: 27 Bu yüzden Naaman'ın deri hastalığı sonsuza dek senin ve soyunun üzerinde kalacak." Böylece Gehazi Elişa'nın huzurundan kar gibi beyaz bir deri hastalığıyla ayrıldı.

 

Balta Demirinin Su Yüzüne Çıkması

 

BÖLÜM 6

 

2.Kr.6: 1 Bir gün peygamber topluluğu Elişa'ya, "Bak, yaşadığımız yer

bize küçük geliyor" dedi,

 

2.Kr.6: 2 "Lütfen izin ver, Şeria Irmağı kıyısına gidelim, ağaç kesip

kendimize ev yapalım." Elişa, "Gidin" dedi.

 

2.Kr.6: 3 Peygamberlerden biri, "Lütfen kullarınla birlikte sen de

gel" dedi. Elişa, "Olur, gelirim" diye karşılık verdi

 

2.Kr.6: 4 ve onlarla birlikte gitti. Şeria Irmağı kıyısına varınca ağaç kesmeye başladılar.

 

2.Kr.6: 5 Biri ağaç keserken balta demirini suya düşürdü. "Eyvah,

efendim! Onu ödünç almıştım" diye bağırdı.

 

2.Kr.6: 6 Tanrı adamı, "Nereye düştü?" diye sordu. Adam ona demirin düştüğü yeri gösterdi. Elişa bir dal kesip oraya atınca, balta demiri su yüzüne çıktı.

 

2.Kr.6: 7 Elişa, "Al onu!" dedi. Adam elini uzatıp balta demirini aldı.

 

Aram Ordusu ve Elişa

 

2.Kr.6: 8 Aram Kralı İsrail'le savaş halindeydi. Görevlilerine

danıştıktan sonra, "Ordugahımı kuracak bir yer seçtim" dedi.

 

2.Kr.6: 9 Tanrı adamı Elişa, İsrail Kralı'na şu haberi gönderdi:

"Sakın oradan geçmeyin, çünkü Aramlılar oraya doğru iniyorlar."

 

2.Kr.6: 10 İsrail Kralı adam gönderip oradaki durumu denetledi.

Böylece Tanrı adamı İsrail Kralı'nı birkaç kez uyardı. Kral da önlem aldı.

 

2.Kr.6: 11 Bu durum Aram Kralı'nı çok öfkelendirdi. Görevlilerini çağırıp, "İçinizden hanginizin İsrail Kralı'ndan yana olduğunu söylemeyecek misiniz?" dedi.

 

2.Kr.6: 12 Görevlilerden biri, "Hiçbirimiz, efendimiz kral" diye

karşılık verdi, "Yalnız İsrail'de yaşayan Peygamber Elişa senin

yatak odanda söylediklerini bile İsrail Kralı'na bildiriyor."

 

2.Kr.6: 13 Aram Kralı şöyle buyurdu: "Gidip onun nerede olduğunu öğrenin. Adam gönderip onu yakalayacağım." Elişa'nın Dotan'da olduğu bildirilince,

 

2.Kr.6: 14 kral oraya atlılar, savaş arabaları ve büyük bir kuvvet

gönderdi. Geceleyin varıp kenti kuşattılar.

 

2.Kr.6: 15 Tanrı adamının uşağı erkenden kalktı. Dışarıya çıkınca kentin askerler, atlılar ve savaş arabalarınca kuşatıldığını gördü. Dönüp Elişa'ya, "Eyvah, efendim, ne yapacağız?" diye sordu.

 

2.Kr.6: 16 Elişa, "Korkma, çünkü bizim yandaşlarımız onlarınkinden

daha çok" diye karşılık verdi.

 

2.Kr.6: 17 Sonra şöyle dua etti: "Ya RAB, lütfen onun gözlerini aç, görsün!" RAB uşağın gözlerini açtı. Uşak Elişa'nın çevresindeki dağların atlılarla, ateşten savaş arabalarıyla dolu olduğunu gördü.

 

2.Kr.6: 18 Aramlılar kendisine doğru ilerleyince Elişa RAB'be şöyle yalvardı: "Ya RAB, lütfen bu halkı kör et." RAB Elişa'nın yalvarışını duydu ve onları kör etti.

 

2.Kr.6: 19 Bunun üzerine Elişa onlara, "Yanlış yoldasınız" dedi, "Aradığınız kent bu değil. Beni izleyin, sizi aradığınız adama götüreyim." Sonra onları Samiriye'ye götürdü.

 

2.Kr.6: 20 Samiriye'ye girdiklerinde Elişa şöyle dua etti: "Ya RAB, bu adamların gözlerini aç, görsünler." RAB gözlerini açınca adamlar Samiriye'nin ortasında olduklarını anladılar.

 

2.Kr.6: 21 İsrail Kralı adamları görünce Elişa'ya, "Onları öldüreyim

mi? Öldüreyim mi, baba?" dedi.

 

2.Kr.6: 22 Elişa, "Hayır, öldürme" diye karşılık verdi, "Kendi kılıç

ve yayınla tutsak aldığın insanları nasıl öldürürsün. Önlerine yiyecek içecek bir şeyler koy, yiyip içtikten sonra izin ver, krallarına dönsünler."

 

2.Kr.6: 23 Bunun üzerine İsrail Kralı adamlara büyük bir şölen verdi, yedirip içirdikten sonra da onları krallarına gönderdi. Aramlı akıncılar bir daha İsrail topraklarına ayak basmadılar.

 

Samiriye'de Kıtlık

 

2.Kr.6: 24 Bir süre sonra, Aram Kralı Ben-Hadat bütün ordusunu

toplayıp İsrail'e girdi ve Samiriye'yi kuşattı.

 

2.Kr.6: 25 Samiriye'de büyük bir kıtlık oldu. Kuşatma sonunda bir eşek

kellesinin fiyatı seksen şekel*ff* gümüşe, dörtte bir kav*fg*

güvercin gübresinin*fh* fiyatı ise beş şekel*fı* gümüşe çıktı.

D Not 6:25 "Seksen şekel": Yaklaşık 920 gr.

6:25 "Dörtte bir kav": Yaklaşık 0.3 litrelik bir ölçek.

6:25 "Güvercin gübresi" ya da "Keçiboynuzu tohumu".

6:25 "Beş şekel": Yaklaşık 57.5 gr.

 

2.Kr.6: 26 İsrail Kralı surların üzerinde yürürken, bir kadın, "Efendim kral, bana yardım et!" diye seslendi.

 

2.Kr.6: 27 Kral, "RAB sana yardım etmiyorsa, ben nasıl yardım edebilirim ki?" diye karşılık verdi, "Buğday mı, yoksa şarap mı istersin?

 

2.Kr.6: 28 Derdin ne?" Kadın şöyle yanıtladı: "Geçen gün şu kadın bana dedi ki, 'Oğlunu ver, bugün yiyelim, yarın da benim oğlumu yeriz.

 

2.Kr.6: 29 Böylece oğlumu pişirip yedik. Ertesi gün ona, 'Oğlunu ver

de yiyelim dedim. Ama o, oğlunu gizledi."

 

2.Kr.6: 30 Kadının bu sözlerini duyan kral giysilerini yırttı. Surların üzerinde yürürken, halk onun giysilerinin altına çul giydiğini gördü.

 

2.Kr.6: 31 Kral, "Eğer bugün Şafat oğlu Elişa'nın başı yerinde

kalırsa, Tanrı bana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın!" dedi.

 

2.Kr.6: 32 Elişa o sırada halkın ileri gelenleriyle birlikte evinde

oturuyordu. Kral önden bir haberci gönderdi. Ama daha haberci

gelmeden, Elişa ileri gelenlere, "Görüyor musunuz caniyi?" dedi,

"Kalkmış, başımı kestirmek için adam gönderiyor! Haberci

geldiğinde kapıyı kapayın, onu içeri almayın. Çünkü ardından

efendisi kral da gelecek."

 

2.Kr.6: 33 Elişa konuşmasını bitirmeden, haberci yanına geldi ve, "Bu

felaket RAB'dendir" dedi, "Neden hâlâ RAB'bi bekleyeyim?"

 

 

BÖLÜM 7

 

2.Kr.7: 1 Elişa, "RAB'bin sözüne kulak verin!" dedi, "RAB diyor ki, 'Yarın bu saatlerde Samiriye Kapısı'nda bir sea ince un*fi* da, iki sea arpa*fj* da birer şekele*fk* satılacak."

D Not 7:1 "Bir sea ince un": Yaklaşık 4.4 kg.

7:1 "İki sea arpa": Yaklaşık 9.8 kg.

7:1 "Bir şekel": Yaklaşık 11.5 gr. gümüş.

 

2.Kr.7: 2 Kralın özel yardımcısı olan komutan, Tanrı adamına, "RAB

göklerin kapaklarını açsa bile olacak şey değil bu!" dedi.

Elişa, "Sen herşeyi gözlerinle göreceksin, ama onlardan hiçbir

şey yiyemeyeceksin!" diye karşılık verdi.

 

Kuşatmanın Kaldırılması

 

2.Kr.7: 3 Kent kapısının girişinde deri hastalığına yakalanmış dört

adam vardı. Birbirlerine, "Ne diye ölene dek burada kalalım?" diyorlardı,

 

2.Kr.7: 4 "Kente girelim desek, orada kıtlık var, ölürüz; burada

kalsak da öleceğiz. Bari gidip Aram ordugahına teslim olalım.

Canımızı bağışlarlarsa yaşarız, öldürürlerse de öldürsünler."

 

2.Kr.7: 5 Akşam karanlığında kalkıp Aram ordugahına doğru gittiler.

Ordugaha yaklaştıklarında, orada kimseyi göremediler.

 

2.Kr.7: 6 Çünkü Rab Aram ordugahında savaş arabalarıyla, atlarıyla

yaklaşan büyük bir ordunun çıkardığı seslerin duyulmasını

sağlamıştı. Aramlılar da birbirlerine, "Bakın, İsrail Kralı bize

saldırmak için Hitit* ve Mısır krallarını kiralamış!" demişlerdi.

 

2.Kr.7: 7 Böylece, gün batarken çadırlarını, atlarını, eşeklerini

bırakıp kaçmışlar, canlarını kurtarmak için ordugahı olduğu gibi bırakmışlardı.

 

2.Kr.7: 8 Deri hastalığına yakalanmış adamlar ordugaha varıp

çadırların birine girdiler. Yiyip içtikten sonra oradaki altın,

gümüş ve giysileri götürüp gizlediler. Sonra dönüp başka bir

çadıra girdiler, orada bulduklarını da götürüp gizlediler.

 

2.Kr.7: 9 Ardından birbirlerine, "Yaptığımız doğru değil" dediler,

"Bugün müjde günü. Oysa biz susuyoruz. Gün doğuncaya kadar

beklersek, cezaya çarptırılacağımız kesin. Haydi saraya gidip durumu bildirelim."

 

2.Kr.7: 10 Böylece gidip kent kapısındaki nöbetçilere seslendiler.

"Aram ordugahına gittik" dediler, "Hiç kimseyi göremedik; ne de

bir insan sesi duyduk. Yalnızca bağlı atlar, eşekler vardı.

Çadırları da olduğu gibi bırakıp gitmişler."

 

2.Kr.7: 11 Kapı nöbetçileri haberi duyurdu. Haber kralın sarayına

ulaştırıldı.

 

2.Kr.7: 12 Kral gece kalkıp görevlilerine, "Aramlılar'ın ne

tasarladığını size söyleyeyim" dedi, "Aç kaldığımızı biliyorlar.

Onun için ordugahlarını bırakıp kırda gizlenmişler. Kentin dışına

çıktığımızda, bizi canlı yakalayıp kenti ele geçirmeyi düşünüyorlar."

 

2.Kr.7: 13 Görevlilerden biri, "Kentte kalan beş atla birkaç adam

gönderelim, o zaman durumu anlarız" dedi, "Nasıl olsa gidecek

olanlar da burada, kentte kalan nice İsrailli gibi ölüme mahkûm!"

 

2.Kr.7: 14 Adamlar yanlarına iki atlı araba aldılar. Kral, "Gidin, ne

olduğunu öğrenin" diyerek onları Aram ordusunun ardından gönderdi.

 

2.Kr.7: 15 Adamlar Şeria Irmağı'na kadar Aram ordusunu izlediler. Yol

baştan sona kadar Aramlılar'ın kaçarken attıkları giysi ve

eşyalarla doluydu. Haberciler dönüp krala durumu bildirdiler.

 

2.Kr.7: 16 Bunun üzerine halk kentten çıkıp Aram ordugahını yağmaladı. RAB'bin dediği gibi, bir sea*fl* ince unun da, iki sea arpanın*fm* da fiyatı bir şekele*fn* düştü.

D Not 7:16,18 "İki sea arpa": Yaklaşık 9.8 kg.

7:16,18 "Bir şekel": Yaklaşık 11.5 gr. gümüş.

 

2.Kr.7: 17 Kral özel yardımcısı olan komutanı kentin kapısında

bırakmıştı. Halk onu kapının ağzında çiğneyerek öldürdü. Kral

Elişa'nın evine gittiğinde, Tanrı adamı ona olacakları önceden bildirmişti.

 

2.Kr.7: 18 Her şey Tanrı adamının krala dediği gibi oldu. "Yarın bu saatlerde Samiriye Kapısı'nda bir sea*fl* ince un da, iki sea arpa*fm* da birer şekele*fn* satılacak" demişti.

D Not 7:16,18 "Bir sea": Yaklaşık 4.4 kg.

 

2.Kr.7: 19 Komutan da Tanrı adamına şöyle karşılık vermişti: "RAB

göklerin kapaklarını açsa bile, olacak şey değil bu!" Elişa, "Sen her şeyi gözlerinle görecek, ama onlardan hiçbir şey yiyemeyeceksin!" demişti.

 

2.Kr.7: 20 Tam dediği gibi oldu. Komutan kentin kapısında halk

tarafından çiğnenerek öldü.

 

Şunemli Kadının Dönüşü

 

BÖLÜM 8

 

2.Kr.8: 1 Elişa, oğlunu diriltmiş olduğu Şunemli kadına şöyle demişti: "Kalk, ailenle birlikte buradan git, geçici olarak kalabileceğin bir yer bul. Çünkü RAB ülkeye yedi yıl sürecek bir kıtlık göndermeye karar verdi."

 

2.Kr.8: 2 Kadın Tanrı adamının öğüdüne uyarak ailesiyle birlikte

kalkıp Filist ülkesine gitti ve orada yedi yıl kaldı.

 

2.Kr.8: 3 Yedi yıl sonra Filist'ten döndü. Evini, tarlasını geri almak

için kraldan yardım istemeye gitti.

 

2.Kr.8: 4 O sırada kral Tanrı adamının uşağı Gehazi'yle konuşuyor,

"Bana Elişa'nın yaptığı bütün mucizeleri anlat" diyordu.

 

2.Kr.8: 5 İşte Gehazi tam Elişa'nın ölüyü nasıl dirilttiğini krala

anlatırken, oğlu diriltilen kadın eviyle tarlasını geri almak için kraldan yardım istemeye geldi. Gehazi krala, "Efendim kral, sözünü ettiğim kadın budur. Yanındaki oğlu da Elişa'nın dirilttiği çocuktur" dedi.

 

2.Kr.8: 6 Kral kadına sorunca kadın her şeyi anlattı. Bunun üzerine

kral bir görevli çağırtıp şu buyruğu verdi: "Bu kadına her

şeyini, ülkeden ayrıldığı günden bugüne kadar biriken bütün

geliriyle birlikte tarlasını geri verin."

 

Elişa ile Aram Kralı Ben-Hadat

 

2.Kr.8: 7 Aram Kralı Ben-Hadat hastalandığı sırada Elişa Şam'a gitti.

Tanrı adamının Şam'a geldiği krala bildirildi.

 

2.Kr.8: 8 Kral, Hazael'e, "Bir armağan al, Tanrı adamını karşılamaya git" dedi, "Onun aracılığıyla RAB'be danış, bu hastalıktan kurtulup kurtulamayacağımı sor."

 

2.Kr.8: 9 Hazael, Şam'ın en iyi mallarından oluşan kırk deve yükü

armağanı yanına alarak, Tanrı adamını karşılamaya gitti.

Elişa'nın önünde durup şöyle dedi: "Kulun Aram Kralı Ben-Hadat,

hastalığından kurtulup kurtulamayacağını sormam için beni gönderdi."

 

2.Kr.8: 10 Elişa, "Git ona, 'Kesinlikle iyileşeceksin de; ama RAB

bana onun kesinlikle öleceğini açıkladı" diye karşılık verdi.

 

2.Kr.8: 11 Tanrı adamı, Hazael'i utandırıncaya kadar dik dik yüzüne

baktı. Ardından ağlamaya başladı.

 

2.Kr.8: 12 Hazael, "Efendim, niçin ağlıyorsun?" diye sordu.

Elişa, "Senin İsrail halkına yapacağın kötülükleri biliyorum"

diye yanıtladı, "Kalelerini ateşe verecek, gençlerini kılıçtan

geçirecek, çocuklarını yere çalıp öldürecek, gebe kadınlarının

karınlarını deşeceksin."

 

2.Kr.8: 13 Hazael, "Bir köpekten farksız olan bu kulun, bütün bu

işleri nasıl yapabilir?" dedi. Elişa, "RAB bana senin Aram Kralı olacağını gösterdi" diye yanıtladı.

 

2.Kr.8: 14 Bunun üzerine Hazael Elişa'dan ayrılıp efendisi Ben-Hadat'ın yanına döndü. Ben-Hadat ona, "Elişa sana ne söyledi?" diye sordu. Hazael, "Kesinlikle iyileşeceğini söyledi" diye yanıtladı.

 

2.Kr.8: 15 Gelgelelim ertesi gün Hazael ıslattığı bir örtüyü kralın

yüzüne kapatıp onu boğdu. Böylece kral öldü, yerine Hazael geçti.

 

Yehoram'ın Yahuda Krallığı

(2Ta.21:1-20)

 

2.Kr.8: 16 İsrail Kralı Ahav oğlu Yoram'ın krallığının beşinci

yılında, Yehoşafat'ın Yahuda Kralı olduğu sırada, Yehoşafat'ın

oğlu Yehoram Yahuda'yı yönetmeye başladı.

 

2.Kr.8: 17 Yehoram otuz iki yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de sekiz

yıl krallık yaptı.

 

2.Kr.8: 18 Karısı Ahav'ın kızı olduğu için, o da Ahav'ın ailesi gibi

İsrail krallarının yolunu izledi ve RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı.

 

2.Kr.8: 19 Ama RAB kulu Davut'un hatırı için Yahuda'yı yok etmek

istemedi. Çünkü Davut'a ve soyuna sönmeyen bir ışık vereceğine söz vermişti.

 

2.Kr.8: 20 Yehoram'ın krallığı döneminde Edomlular Yahudalılar'a karşı

ayaklanarak kendi krallıklarını kurdular.

 

2.Kr.8: 21 Yehoram bütün savaş arabalarıyla Sair'e gitti. Edomlular

onu ve savaş arabalarının komutanlarını kuşattılar. Ama Yehoram

gece kalkıp kuşatmayı yararak kaçtı. Askerleri de kaçarak evlerine döndü.

 

2.Kr.8: 22 O sırada Livna Kenti ayaklandı. Edomlular'ın Yahuda'ya

karşı başkaldırması bugün de sürüyor.

 

2.Kr.8: 23 Yehoram'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün

yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.

 

2.Kr.8: 24 Yehoram ölüp atalarına kavuştu ve Davut Kenti'nde

atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Ahazya kral oldu.

 

Ahazya'nın Yahuda Krallığı

(2Ta.22:1-6)

 

2.Kr.8: 25 İsrail Kralı Ahav oğlu Yoram'ın krallığının on ikinci

yılında Yehoram oğlu Ahazya Yahuda Kralı oldu.

 

2.Kr.8: 26 Ahazya yirmi iki yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de bir yıl

krallık yaptı. Annesi İsrail Kralı Omri'nin torunu Atalya'ydı.

 

2.Kr.8: 27 Ahazya evlilik yoluyla Ahav'a akraba olduğu için Ahav

ailesinin yolunu izledi ve onlar gibi RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı.

 

2.Kr.8: 28 Ahazya, Aram Kralı Hazael'le savaşmak üzere Ahav oğlu

Yoram'la birlikte Ramot-Gilat'a gitti. Aramlılar Yoram'ı yaraladılar.

 

2.Kr.8: 29 Kral Yoram Ramot-Gilat'ta Aram Kralı Hazael'le savaşırken

aldığı yaraların iyileşmesi için Yizreel'e döndü. Yahuda Kralı Yehoram oğlu Ahazya da yaralanan Ahav oğlu Yoram'ı görmek için Yizreel'e gitti.

 

Yehu'nun İsrail Kralı Oluşu

 

BÖLÜM 9

 

2.Kr.9: 1 Peygamber Elişa, peygamberler topluluğundan bir adam çağırıp, "Kemerini kuşan, bu yağ kabını alıp Ramot-Gilat'a git" dedi,

 

2.Kr.9: 2 "Oraya varınca Nimşi oğlu, Yehoşafat oğlu Yehu'yu ara. Onu

kardeşlerinin arasından alıp başka bir odaya götür.

 

2.Kr.9: 3 Zeytinyağını başına dök ve ona RAB şöyle diyor de: 'Seni

İsrail Kralı olarak meshettim*. Sonra kapıyı aç ve koş, oyalanma!"

 

2.Kr.9: 4 Böylece peygamberin uşağı Ramot-Gilat'a gitti.

 

2.Kr.9: 5 Oraya vardığında ordu komutanlarının bir arada oturduklarını

gördü. "Komutanım, sana bir haberim var" dedi. Yehu, "Hangimize söylüyorsun?" diye sordu. Uşak, "Sana, efendim" diye yanıtladı.

 

2.Kr.9: 6 Yehu kalkıp eve girdi. Uşak yağı Yehu'nun başına döküp ona

şöyle dedi: "İsrail'in Tanrısı RAB diyor ki, 'Seni halkım İsrail'in kralı olarak meshettim.

 

2.Kr.9: 7 Efendin Ahav'ın ailesini öldüreceksin. Bana hizmet eden

peygamberlerin ve bütün kullarımın dökülen kanının öcünü

İzebel'den alacağım.

 

2.Kr.9: 8 Ahav'ın bütün soyu ortadan kalkacak. İsrail'de genç yaşlı*fo* Ahav'ın soyundan gelen bütün erkeklerin kökünü kurutacağım.

D Not 9:8 "Genç yaşlı" ya da "Köle olsun özgür olsun".

 

2.Kr.9: 9 Nevat oğlu Yarovam'la Ahiya oğlu Baaşa'nın ailelerine ne

yaptımsa, Ahav'ın ailesine de aynısını yapacağım.

 

2.Kr.9: 10 Yizreel topraklarında İzebel'in ölüsünü köpekler yiyecek

ve onu gömen olmayacak." Uşak bunları söyledikten sonra kapıyı açıp kaçtı.

 

2.Kr.9: 11 Yehu komutan arkadaşlarının yanına döndü. İçlerinden biri,

"Her şey yolunda mı? O delinin seninle ne işi vardı?" diye sordu.

Yehu, "Onu tanıyorsunuz, neler saçmaladığını bilirsiniz" diye karşılık verdi.

 

2.Kr.9: 12 "Hayır, bilmiyoruz, ne söyledi? Anlat bize!" dediler. Yehu şöyle yanıtladı: "Bana RAB şöyle diyor dedi: 'Seni İsrail Kralı olarak meshettim."

 

2.Kr.9: 13 Bunun üzerine hepsi hemen cüppelerini çıkarıp merdivenin

başında duran Yehu'nun ayaklarına serdi. Boru çalarak, "Yehu kraldır!" diye bağırdılar.

 

Yehu'nun Yoram'ı Öldürmesi

 

2.Kr.9: 14 Nimşi oğlu Yehoşafat oğlu Yehu Yoram'a karşı bir düzen kurdu. O sıralarda Yoram ile İsrail halkı Aram Kralı Hazael'e karşı Ramot-Gilat'ı savunuyordu.

 

2.Kr.9: 15 Ancak Kral Yoram, Aram Kralı Hazael'le savaşırken Aramlılar

onu yaralamıştı. Yoram da yaraların iyileşmesi için Yizreel'e dönmüştü. Yehu arkadaşlarına, "Eğer siz de benimle aynı görüşteyseniz, hiç kimsenin kentten kaçmasına ve gidip durumu Yizreel'e bildirmesine izin vermeyin" dedi.

 

2.Kr.9: 16 Yehu savaş arabasına binip Yizreel'e gitti. Çünkü Yoram orada hasta yatıyordu. Yahuda Kralı Ahazya da Yoram'ı görmek için oraya gitmişti.

 

2.Kr.9: 17 Yizreel'de kulede nöbet tutan gözcü, Yehu'nun ordusuyla yaklaştığını görünce, "Bir kalabalık görüyorum!" diye bağırdı. Yoram, "Bir atlı gönder, onu karşılasın, barış için gelip gelmediğini sorsun" dedi.

 

2.Kr.9: 18 Atlı Yehu'yu karşılamaya gitti ve ona, "Kralımız, 'Barış için mi geldin? diye soruyor" dedi. Yehu, "Barıştan sana ne! Sen beni izle" diye karşılık verdi. Gözcü durumu krala bildirdi: "Ulak onlara vardı, ama geri dönmedi."

 

2.Kr.9: 19 Bu kez ikinci bir atlı gönderildi. Atlı onlara varıp,

"Kralımız, 'Barış için mi geldin? diye soruyor" dedi.

Yehu, "Barıştan sana ne! Sen beni izle" diye karşılık verdi.

 

2.Kr.9: 20 Gözcü durumu krala bildirdi: "Ulak onlara vardı, ama geri

dönmedi. Komutanları savaş arabasını Nimşi oğlu Yehu gibi delicesine sürüyor."

 

2.Kr.9: 21 Kral Yoram, "Arabamı hazırlayın!" diye buyruk verdi. Arabası hazırlandı. İsrail Kralı Yoram ile Yahuda Kralı Ahazya arabalarına binip Yehu'yu karşılamaya gittiler. Yizreelli Navot'un topraklarında onunla karşılaştılar.

 

2.Kr.9: 22 Yoram Yehu'yu görünce, "Barış için mi geldin?" diye sordu.

Yehu, "Annen İzebel'in yaptığı bunca putperestlik ve büyücülük

sürüp giderken barıştan söz edilir mi?" diye karşılık verdi.

 

2.Kr.9: 23 Yoram, "Hainlik bu, Ahazya!" diye bağırdı ve arabasının

dizginlerini çevirip kaçtı.

 

2.Kr.9: 24 Yehu var gücüyle yayını çekip Yoram'ı sırtından vurdu. Ok

Yoram'ın kalbini delip geçti. Yoram arabasının içine yığılıp kaldı.

 

2.Kr.9: 25 Yehu yardımcısı Bidkar'a, "Onun cesedini al, Yizreelli

Navot'un toprağına at" dedi, "Anımsa, senle ben birlikte Yoram'ın

babası Ahav'ın ardından savaş arabasıyla giderken, RAB Ahav'a,

 

2.Kr.9: 26 'Dün Navot'la oğullarının kanını gördüm. Seni de bu

topraklarda cezalandıracağım demişti. Şimdi RAB'bin sözü

uyarınca, Yoram'ın cesedini al, Navot'un toprağına at!"

 

Yahuda Kralı Ahazya'nın Öldürülmesi

(2Ta.22:7-9)

 

2.Kr.9: 27 Yahuda Kralı Ahazya olanları görünce Beythaggan'a doğru

kaçmaya başladı. Yehu ardına takılıp, "Onu da öldürün!" diye

bağırdı. Ahazya'yı Yivleam yakınlarında, Gur yolunda, arabasının

içinde vurdular. Yaralı olarak Megiddo'ya kadar kaçıp orada öldü.

 

2.Kr.9: 28 Adamları Ahazya'nın cesedini bir savaş arabasına koyup

Yeruşalim'e götürdüler. Onu Davut Kenti'nde atalarının yanına,

kendi mezarına gömdüler.

 

2.Kr.9: 29 Ahazya Ahav oğlu Yoram'ın krallığının on birinci yılında

Yahuda Kralı olmuştu.

 

İzebel'in Öldürülmesi

 

2.Kr.9: 30 Sonra Yehu Yizreel'e gitti. İzebel bunu duyunca, gözlerine

sürme çekti, saçlarını tarayıp pencereden dışarıyı gözlemeye başladı.

 

2.Kr.9: 31 Yehu kentin kapısından içeri girince, İzebel, "Ey

efendisini öldüren Zimri, barış için mi geldin?" diye seslendi.

 

2.Kr.9: 32 Yehu pencereye doğru bakıp, "Kim benden yana?" diye

bağırdı. İki üç görevli yukarıdan ona baktı.

 

2.Kr.9: 33 Yehu, "Atın onu aşağı!" dedi. Görevliler İzebel'i aşağıya

attılar. Kanı surların ve bedenini çiğneyen atların üzerine sıçradı.

 

2.Kr.9: 34 Yehu içeri girip yedi, içti. Sonra, "O lanet olası kadını

alıp gömün, ne de olsa bir kral kızıdır" dedi.

 

2.Kr.9: 35 Ama İzebel'i gömmeye giden adamlar başından, ayaklarından,

ellerinden başka bir şey bulamadılar.

 

2.Kr.9: 36 Geri dönüp durumu Yehu'ya bildirdiler. Yehu onlara şöyle

dedi: "Kulu Tişbeli İlyas aracılığıyla konuşan RAB'bin sözü yerine geldi. RAB, 'Yizreel topraklarında İzebel'in ölüsünü köpekler yiyecek demişti.

 

2.Kr.9: 37 'İzebel'in leşi Yizreel topraklarına gübre olacak ve kimse,

bu İzebel'dir, diyemeyecek."

 

Ahav'ın Ailesinin Öldürülmesi

 

BÖLÜM 10

 

2.Kr.10: 1 Ahav'ın Samiriye'de yetmiş oğlu vardı. Yehu mektuplar yazıp

Samiriye'ye gönderdi. Yizreel'in yöneticilerine, ileri gelenlere ve Ahav'ın çocuklarını koruyanlara yazdığı mektuplarda Yehu şöyle diyordu:

 

2.Kr.10: 2 "Efendinizin oğulları sizinle birliktedir. Savaş

arabalarınız, atlarınız, silahlarınız var. Surlu bir kentte

yaşıyorsunuz. Bu mektup size ulaşır ulaşmaz,

 

2.Kr.10: 3 efendinizin oğullarından en iyi ve en uygun olanı seçip

babasının tahtına oturtun. Ve efendinizin ailesini korumak için savaşın."

 

2.Kr.10: 4 Ama onlar dehşete düştüler. "İki kral Yehu'yla başa

çıkamadı, biz nasıl çıkarız?" dediler.

 

2.Kr.10: 5 Saray sorumlusu, kent valisi, ileri gelenler ve Ahav'ın

çocuklarını koruyanlar Yehu'ya şu haberi gönderdi: "Biz senin

kullarınız, söyleyeceğin her şeyi yapmaya hazırız. Kimseyi kral

yapmaya niyetimiz yok. Kendin için en iyi olan neyse onu yap."

 

2.Kr.10: 6 Yehu onlara ikinci bir mektup yazdı: "Eğer siz benden yana

ve bana bağlıysanız, efendinizin oğullarının başını kesip yarın bu saatlerde Yizreel'e, bana getirin." Kral Ahav'ın yetmiş oğlu, onları yetiştirmekle görevli kent ileri

gelenlerinin koruması altındaydı.

 

2.Kr.10: 7 Yehu'nun mektubu kent ileri gelenlerine ulaşınca, Ahav'ın

yetmiş oğlunu öldürüp başlarını küfelere koydular ve Yizreel'e, Yehu'ya gönderdiler.

 

2.Kr.10: 8 Ulak gelip Yehu'ya, "Kral oğullarının başlarını getirdiler"

diye haber verdi. Yehu, "Onları iki yığın halinde kent kapısının girişine bırakın,

sabaha kadar orada kalsınlar" dedi.

 

2.Kr.10: 9 Ertesi sabah Yehu halkın önüne çıkıp şöyle dedi: "Efendime

düzen kurup onu öldüren benim, sizin suçunuz yok. Ama bunları kim öldürdü?

 

2.Kr.10: 10 Bu olay gösteriyor ki, RAB'bin Ahav'ın ailesine ilişkin söylediği hiçbir söz boşa çıkmayacaktır. RAB, kulu İlyas aracılığıyla verdiği sözü yerine getirdi."

 

2.Kr.10: 11 Sonra Yizreel'de Ahav'ın öteki akrabalarının hepsini, bütün

yüksek görevlilerini, yakın arkadaşlarını ve kâhinlerini* öldürdü. Sağ kalan olmadı.

 

Kral Ahazya'nın Akrabalarının Öldürülmesi

(2Ta.22:8)

 

2.Kr.10: 12 Yehu Yizreel'den ayrılıp Samiriye'ye doğru yola çıktı.

Yolda çobanların Beyteket adını verdiği yerde,

 

2.Kr.10: 13 Yahuda Kralı Ahazya'nın akrabalarıyla karşılaştı. Onlara, "Siz kimsiniz?" diye sordu. "Biz Ahazya'nın akrabalarıyız" diye karşılık verdiler, "Kralın

ve ana kraliçe İzebel'in çocuklarına saygılarımızı sunmaya gidiyoruz."

 

2.Kr.10: 14 Yehu adamlarına, "Bunları diri yakalayın!" diye buyruk verdi. Onları diri yakalayıp Beyteket Kuyusu yakınında kılıçtan geçirdiler. Öldürülenler kırk iki kişiydi. Sağ kalan olmadı. Ahav'ın Öteki Akrabalarının Öldürülmesi

 

2.Kr.10: 15 Yehu oradan ayrıldı. Yolda kendisine doğru gelen Rekav oğlu

Yehonadav'la karşılaştı. Ona selam vererek, "Ben sana karşı iyi duygular besliyorum, sen de aynı duygulara sahip misin?" diye sordu. Yehonadav, "Evet" diye yanıtladı. Yehu, "Öyleyse elini ver" dedi. Yehonadav elini uzattı. Yehu onu arabasına alarak,

 

2.Kr.10: 16 "Benimle gel ve RAB için nasıl çaba harcadığımı gör" dedi.

Sonra onu arabasıyla Samiriye'ye götürdü.

 

2.Kr.10: 17 Samiriye'ye varınca Yehu RAB'bin İlyas aracılığıyla

söylediği söz uyarınca, Ahav'ın orada kalan akrabalarının hepsini öldürdü.

 

Baal'a Tapanların Öldürülmesi

 

2.Kr.10: 18 Yehu, bütün halkı toplayarak, "Ahav Baal'a* az kulluk etti,

ben daha çok edeceğim" dedi,

 

2.Kr.10: 19 "Baal'ın bütün peygamberlerini, kâhinlerini, ona tapan

herkesi çağırın. Hiçbiri gelmemezlik etmesin. Çünkü Baal'a büyük

bir kurban sunacağım. Kim gelmezse öldürülecek." Gerçekte Yehu

Baal'a tapanları yok etmek için bir düzen kurmaktaydı.

 

2.Kr.10: 20 Yehu, "Baal'ın onuruna bir toplantı yapılacağını duyurun"

dedi. Duyuru yapıldı.

 

2.Kr.10: 21 Yehu bütün İsrail'e haber saldı. Baal'a tapanların hepsi

geldi, gelmeyen kalmadı. Baal'ın tapınağı hıncahınç doldu.

 

2.Kr.10: 22 Yehu, kutsal giysiler görevlisine, "Baal'a tapanların

hepsine giysi çıkar" diye buyruk verdi. Görevli herkese giysi getirdi.

 

2.Kr.10: 23 O zaman Yehu Rekav oğlu Yehonadav'la birlikte Baal'ın

tapınağına girdi. İçerdekilere, "Çevrenize iyi bakın" dedi, "Aranızda RAB'be tapanlardan kimse olmasın, sadece Baal'a tapanlar olsun."

 

2.Kr.10: 24 Ardından Yehu'yla Yehonadav kurban ve yakmalık sunu* sunmak

üzere içeri girdiler. Yehu tapınağın çevresine seksen kişi

yerleştirmiş ve onlara şu buyruğu vermişti: "Elinize teslim

ettiğim bu adamlardan biri kaçarsa, bunu canınızla ödersiniz!"

 

2.Kr.10: 25 Yakmalık sununun sunulması biter bitmez, Yehu muhafızlarla

komutanlara, "İçeriye girin, hepsini öldürün, hiçbiri kaçmasın!"

diye buyruk verdi. Muhafızlarla komutanlar hepsini kılıçtan

geçirip ölülerini dışarı attılar. Sonra Baal'ın tapınağının iç bölümüne girdiler.

 

2.Kr.10: 26 Baal'ın tapınağındaki dikili taşları çıkarıp yaktılar.

 

2.Kr.10: 27 Baal'ın dikili taşını ve tapınağını ortadan kaldırdılar.

Halk orayı helaya çevirdi. Orası bugüne kadar da öyle kaldı.

 

2.Kr.10: 28 Böylece Yehu İsrail'de Baal'a tapmaya son verdi.

 

2.Kr.10: 29 Ne var ki, Nevat oğlu Yarovam'ın İsrail'i sürüklediği

günahlardan -Beytel ve Dan'daki altın buzağılara tapmaktan- vazgeçmedi.

 

2.Kr.10: 30 RAB Yehu'ya, "Gözümde doğru olanı yaparak başarılı oldun"

dedi, "Ahav'ın ailesine istediğim her şeyi yaptın. Bunun için senin soyun dört kuşak İsrail tahtında oturacak."

 

2.Kr.10: 31 Gelgelelim Yehu İsrail'in Tanrısı RAB'bin yasasını yürekten

izlemedi, önemsemedi. Yarovam'ın İsrail'i sürüklediği günahlardan ayrılmadı.

 

Yehu'nun Ölümü

 

2.Kr.10: 32-33 RAB o günlerde İsrail topraklarını küçültmeye başladı. Aram Kralı Hazael Şeria Irmağı'nın doğusunda Gadlılar, Rubenliler ve Manaşşeliler'in yaşadığı bütün Gilat bölgesini, Arnon Vadisi'ndeki Aroer'den Gilat ve Başan'a kadar bütün İsrail topraklarını ele geçirdi.

 

2.Kr.10: 34 Yehu'nun krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün

yaptıkları ve başarıları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.

 

2.Kr.10: 35 Yehu ölüp atalarına kavuşunca, Samiriye'de gömüldü. Yerine

oğlu Yehoahaz kral oldu.

 

2.Kr.10: 36 Yehu Samiriye'de yirmi sekiz yıl İsrail krallığı yaptı.

 

Atalya Yönetime El Koyuyor

(2Ta.22:10-23:15)

 

BÖLÜM 11

 

2.Kr.11: 1 Ahazya'nın annesi Atalya, oğlunun öldürüldüğünü duyunca,

kral soyunun bütün bireylerini yok etmeye çalıştı.

 

2.Kr.11: 2 Ne var ki, Kral Yehoram'ın kızı, Ahazya'nın üvey kızkardeşi

Yehoşeva, Ahazya oğlu Yoaş'ı kralın öldürülmek istenen öteki

oğullarının arasından alıp kaçırdı ve dadısıyla birlikte yatak

odasına gizledi. Çocuğu Atalya'dan gizleyerek kurtarmış oldu.

 

2.Kr.11: 3 Atalya ülkeyi yönetirken, çocuk altı yıl boyunca RAB'bin

Tapınağı'nda dadısıyla birlikte gizlendi.

 

Atalya'ya Karşı Ayaklanma

(2Ta.23:1-16)

 

2.Kr.11: 4 Yedinci yıl Yehoyada haber gönderip Karyalılar'ın*fö* ve

muhafızların yüzbaşılarını çağırttı. Onları RAB'bin Tapınağı'nda

toplayarak onlarla bir antlaşma yaptı. Hepsine RAB'bin

Tapınağı'nda ant içirdikten sonra kralın oğlu Yoaş'ı kendilerine gösterdi.

D Not 11:4 "Karyalılar": O dönemde güneybatı Anadolu'dan gelen paralı askerler.

 

2.Kr.11: 5 Onlara şu buyrukları verdi: "Şabat Günü* göreve gidenlerin

üçte biri kral sarayını koruyacak,

 

2.Kr.11: 6 üçte biri Sur Kapısı'nda, üçte biri de muhafızların

arkasındaki kapıda bulunacak. Sırayla tapınak nöbeti tutacaksınız.

 

2.Kr.11: 7 Şabat Günü görevleri biten öbür iki bölükteki askerlerin

tümü RAB'bin Tapınağı'nın çevresinde durup kralı koruyacak.

 

2.Kr.11: 8 Herkes yalın kılıç kralın çevresini sarsın, yaklaşan olursa

öldürün. Kral nereye giderse, ona eşlik edin."

 

2.Kr.11: 9 Yüzbaşılar Kâhin Yehoyada'nın buyruklarını tam tamına

uyguladılar. Şabat Günü göreve gidenlerle görevi biten adamlarını

alıp Yehoyada'nın yanına gittiler.

 

2.Kr.11: 10 Kâhin RAB'bin Tapınağı'ndaki Kral Davut'tan kalan

mızraklarla kalkanları yüzbaşılara dağıttı.

 

2.Kr.11: 11 Kralı korumak için sunağın ve tapınağın çevresine tapınağın

güneyinden kuzeyine kadar silahlı muhafızlar yerleştirildi.

 

2.Kr.11: 12 Yehoyada kralın oğlu Yoaş'ı dışarı çıkarıp başına taç

koydu. Tanrı'nın Yasası'nı da ona verip krallığını ilan ettiler.

Onu meshedip* alkışlayarak, "Yaşasın kral!" diye bağırdılar.

 

2.Kr.11: 13 Atalya muhafızlarla halkın çıkardığı gürültüyü duyunca,

RAB'bin Tapınağı'nda toplananların yanına gitti.

 

2.Kr.11: 14 Baktı, kral geleneğe uygun olarak sütunun yanında duruyor;

yüzbaşılar, borazan çalanlar çevresine toplanmış. Ülke halkı sevinç içindeydi, borazanlar çalınıyordu. Atalya giysilerini yırtarak, "Hainlik! Hainlik!" diye bağırdı.

 

2.Kr.11: 15 Kâhin Yehoyada yüzbaşılara, "O kadını aradan çıkarın.

Ardından kim giderse kılıçtan geçirin" diye buyruk verdi. Çünkü

kadının RAB'bin Tapınağı'nda öldürülmesini istemiyordu.

 

2.Kr.11: 16 Atalya yakalandı ve sarayın At Kapısı'na götürülüp öldürüldü.

 

Kâhin Yehoyada'nın Yaptığı Yenilikler

(2Ta.23:16-21)

 

2.Kr.11: 17 Yehoyada RAB'bin halkı olmaları için RAB ile kral ve halk

arasında bir antlaşma yaptı. Ayrıca halkla kral arasında da bir antlaşma yaptı.

 

2.Kr.11: 18 Ülke halkı gidip Baal'ın* tapınağını yıktı. Sunaklarını, putlarını parçaladılar; Baal'ın Kâhini Mattan'ı da sunakların önünde öldürdüler. Kâhin Yehoyada RAB'bin Tapınağı'na nöbetçiler yerleştirdi.

 

2.Kr.11: 19 Sonra yüzbaşıları, Karyalılar'ı, muhafızları ve halkı

yanına aldı. Kralı RAB'bin Tapınağı'ndan getirdiler. Muhafızlar

Kapısı'ndan geçerek sarayına götürdüler, kral tahtına oturttular.

 

2.Kr.11: 20 Ülke halkı sevinç içindeydi, ancak kent suskundu. Çünkü

Atalya sarayda kılıçla öldürülmüştü.

 

Yoaş Tapınağı Onarıyor

(2Ta.24:1-27)

 

BÖLÜM 12

 

2.Kr.12: 1 İsrail Kralı Yehu'nun krallığının yedinci yılında Yoaş Yahuda Kralı oldu. Yedi yaşında*fp* kral oldu ve Yeruşalim'de kırk yıl krallık yaptı. Annesi Beer-Şevalı Sivya'ydı.

D Not 12:1 11.bölümün son cümlesi 12.bölümün ilk ayetine eklenmiştir.

 

2.Kr.12: 2 Yoaş Kâhin Yehoyada yaşadığı sürece RAB'bin gözünde doğru

olanı yaptı. Çünkü Kâhin Yehoyada ona yol gösteriyordu.

 

2.Kr.12: 3 Ancak alışılagelen tapınma yerleri henüz kaldırılmamıştı ve

halk oralarda hâlâ kurban kesip buhur yakıyordu.

 

2.Kr.12: 4 Yoaş kâhinlere şöyle dedi: "RAB'bin Tapınağı için yapılan

bağışları: Nüfus sayımından elde edilen geliri, kişi başına düşen

vergiyi ve halkın gönüllü olarak RAB'bin Tapınağı'na sunduğu paraları toplayın.

 

2.Kr.12: 5 Her kâhin bunları hazine görevlilerinden alsın. Tapınağın

neresinde yıkık bir yer varsa, onarılsın."

 

2.Kr.12: 6 Yoaş'ın krallığının yirmi üçüncü yılında kâhinler tapınağı

hâlâ onarmamışlardı.

 

2.Kr.12: 7 Bunun üzerine Kral Yoaş, Kâhin Yehoyada ile öbür kâhinleri

çağırıp, "Neden RAB'bin Tapınağı'nı onarmıyorsunuz?" diye sordu,

"Hazine görevlilerinden artık para almayın. Aldığınız paraları

da RAB'bin Tapınağı'nın onarımına devredin."

 

2.Kr.12: 8 Böylece kâhinler halktan para toplamamayı ve tapınağın

onarım işlerine karışmamayı kabul ettiler.

 

2.Kr.12: 9 Kâhin Yehoyada bir sandık aldı. Kapağına bir delik açıp

sunağın yanına, RAB'bin Tapınağı'na girenlerin sağına

yerleştirdi. Kapıda görevli kâhinler RAB'bin Tapınağı'na

getirilen bütün paraları sandığa atıyorlardı.

 

2.Kr.12: 10 Sandıkta çok para biriktiğini görünce kralın yazmanıyla

başkâhin RAB'bin Tapınağı'na getirilen paraları sayıp torbalara koyarlardı.

 

2.Kr.12: 11 Sayılan paralar RAB'bin Tapınağı'ndaki işlerin başında

bulunan adamlara verilirdi. Onlar da paraları RAB'bin Tapınağı'nda çalışan marangozlara, yapıcılara,

 

2.Kr.12: 12 duvarcılara, taşçılara öder, tapınağı onarmak için kereste

ve yontma taş alımında kullanır ve onarım için gereken öbür malzemelere harcarlardı.

 

2.Kr.12: 13 RAB'bin Tapınağı'nda toplanan paralar, tapınak için gümüş

tas, fitil maşaları, çanak, borazan, altın ya da gümüş eşya yapımında kullanılmadı.

 

2.Kr.12: 14 Bu para yalnız işçilere ödendi ve tapınağın onarımına harcandı.

 

2.Kr.12: 15 Tapınakta çalışanlara para ödemekle görevli kişiler öyle

dürüst insanlardı ki, onlara hesap bile sorulmazdı.

 

2.Kr.12: 16 Suç ve günah sunusu* olarak verilen paralarsa RAB'bin

Tapınağı'na getirilmezdi; bunlar kâhinlere aitti.

 

2.Kr.12: 17 O sırada Aram Kralı Hazael, Gat Kenti'ne saldırıp kenti ele

geçirdi. Sonra Yeruşalim'e saldırmaya karar verdi.

 

2.Kr.12: 18 Yahuda Kralı Yoaş, ataları olan öbür Yahuda krallarından

Yehoşafat'ın, Yehoram'ın, Ahazya'nın ve kendisinin RAB'be adamış

olduğu bütün kutsal armağanları, RAB'bin Tapınağı'nda ve sarayın

hazinelerinde bulunan bütün altınları Aram Kralı Hazael'e

gönderdi. Bunun üzerine Hazael Yeruşalim'e saldırmaktan vazgeçti.

 

2.Kr.12: 19 Yoaş'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün

yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.

 

2.Kr.12: 20 Kral Yoaş'ın görevlileri düzen kurup onu Silla'ya inen

yolda, Beytmillo'da öldürdüler.

 

2.Kr.12: 21 Yoaş'ı öldürenler, görevlilerinden Şimat oğlu Yozakar'la

Şomer oğlu Yehozavat'tı. Yoaş Davut Kenti'nde atalarının yanına

gömüldü. Yerine oğlu Amatsya kral oldu.

 

Yehoahaz'ın İsrail Krallığı

 

BÖLÜM 13

 

2.Kr.13: 1 Yahuda Kralı Ahazya oğlu Yoaş'ın krallığının yirmi üçüncü

yılında Yehu oğlu Yehoahaz Samiriye'de İsrail Kralı oldu ve on yedi yıl krallık yaptı.

 

2.Kr.13: 2 Yehoahaz RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı ve Nevat oğlu

Yarovam'ın İsrail'i sürüklediği günahlara katıldı. Bu günahlardan ayrılmadı.

 

2.Kr.13: 3 İşte bu yüzden RAB'bin İsrail'e karşı öfkesi alevlendi ve RAB onları uzun süre Aram Kralı Hazael'le oğlu Ben-Hadat'ın egemenliği altına soktu.

 

2.Kr.13: 4 Bunun üzerine Yehoahaz RAB'be yakardı. RAB onun yakarışını

kabul etti. Çünkü İsrail'in çektiği sıkıntıyı, Aram Kralı'nın onlara neler yaptığını görüyordu.

 

2.Kr.13: 5 RAB İsrail'e bir kurtarıcı gönderdi. Böylece halk Aramlılar'ın egemenliğinden kurtuldu ve önceki gibi evlerinde yaşamaya başladı.

 

2.Kr.13: 6 Ne var ki Yarovam ailesinin İsrail'i sürüklediği günahları

izlediler, bu günahlardan ayrılmadılar. Aşera* putu da Samiriye'de dikili kaldı.

 

2.Kr.13: 7 Yehoahaz'ın elli atlı, on savaş arabası, on bin de yaya asker dışında gücü kalmamıştı. Çünkü Aram Kralı ötekileri harman tozu gibi ezip yok etmişti.

 

2.Kr.13: 8 Yehoahaz'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün

yaptıkları ve başarıları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.

 

2.Kr.13: 9 Yehoahaz ölüp atalarına kavuşunca, Samiriye'de gömüldü ve

yerine oğlu Yehoaş kral oldu.

 

Yehoaş'ın İsrail Krallığı

 

2.Kr.13: 10 Yahuda Kralı Yoaş'ın krallığının otuz yedinci yılında

Yehoahaz oğlu Yehoaş Samiriye'de İsrail Kralı oldu ve on altı yıl krallık yaptı.

 

2.Kr.13: 11 RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı ve Nevat oğlu Yarovam'ın

İsrail'i sürüklediği günahlardan ayrılmadı; onun yolunu izledi.

 

2.Kr.13: 12 Yehoaş'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün

yaptıkları, Yahuda Kralı Amatsya ile savaşırken gösterdiği

başarılar İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.

 

2.Kr.13: 13 Yehoaş ölüp atalarına kavuşunca, Samiriye'de İsrail

krallarının yanına gömüldü ve tahtına Yarovam*fr* geçti.

D Not 13:13 II.Yarovam.

 

Elişa'nın Ölümü

 

2.Kr.13: 14 Elişa ölümcül bir hastalığa yakalandı. İsrail Kralı Yehoaş gidip onu ziyaret etti, "Baba, baba, İsrail'in arabası ve atlıları!" diyerek ağladı.

 

2.Kr.13: 15 Elişa ona, "Bir yayla birkaç ok al" dedi. Kral yayla okları aldı.

 

2.Kr.13: 16 Elişa, "Yayı hazırla" dedi. Kral yayı hazırlayınca, Elişa ellerini kralın elleri üzerine koydu.

 

2.Kr.13: 17 "Doğuya bakan pencereyi aç" dedi. Kral pencereyi açtı. Elişa, "Oku at!" dedi. Kral oku atınca, Elişa, "Bu ok Aramlılar'a karşı sizi zafere ulaştıracak RAB'bin kurtarış okudur" dedi, "Afek'te onları kesin bozguna uğratacaksınız."

 

2.Kr.13: 18 Sonra, "Öbür okları al" dedi. İsrail Kralı okları alınca,

Elişa, "Onları yere vur" dedi. Kral okları üç kez yere vurdu ve durdu.

 

2.Kr.13: 19 Buna öfkelenen Tanrı adamı Elişa, "Beş altı kez vurmalıydın, o zaman Aramlılar'a karşı kesin bir zafer kazanırdın" dedi, "Ama şimdi Aramlılar'ı ancak üç kez bozguna uğratacaksın."

 

2.Kr.13: 20 Elişa öldü ve gömüldü. Her ilkbaharda Moav akıncıları İsrail topraklarına girerlerdi.

 

2.Kr.13: 21 Bir keresinde İsrailliler, ölü gömerken akıncıların geldiğini görünce, ölüyü Elişa'nın mezarına atıp kaçtılar. Ölü Elişa'nın kemiklerine dokununca dirilip ayağa kalktı.

 

İsrail ile Aram Arasındaki Savaş

 

2.Kr.13: 22 Aram Kralı Hazael Yehoahaz'ın krallığı boyunca İsrailliler'e baskı yaptı.

 

2.Kr.13: 23 Ama RAB, İbrahim, İshak ve Yakup'la yaptığı antlaşmadan

ötürü, İsrailliler'e iyilik etti. Onlara acıyıp yardım etti. Yok olmalarına izin vermedi. Onları şimdiye kadar huzurundan atmadı.

 

2.Kr.13: 24 Aram Kralı Hazael ölünce yerine oğlu Ben-Hadat kral oldu.

 

2.Kr.13: 25 Bunun üzerine İsrail Kralı Yehoaş, babası Yehoahaz'ın krallığı döneminde Hazael oğlu Ben-Hadat'ın savaşta ele geçirmiş olduğu kentleri geri aldı. Onu üç kez bozguna uğratıp İsrail kentlerine yeniden sahip oldu.

 

Amatsya'nın Yahuda Krallığı

(2Ta.25:1-24)

 

BÖLÜM 14

 

2.Kr.14: 1 İsrail Kralı Yehoahaz oğlu Yehoaş'ın krallığının ikinci yılında Yoaş oğlu Amatsya Yahuda Kralı oldu.

 

2.Kr.14: 2 Amatsya yirmi beş yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de yirmi dokuz yıl krallık yaptı. Annesi Yeruşalimli Yehoaddan'dı.

 

2.Kr.14: 3 Amatsya RAB'bin gözünde doğru olanı yaptıysa da atası Davut

gibi değildi. Her konuda babası Yoaş'ı örnek aldı.

 

2.Kr.14: 4 Ancak alışılagelen tapınma yerleri henüz kaldırılmamıştı ve

halk oralarda hâlâ kurban kesip buhur yakıyordu.

 

2.Kr.14: 5 Amatsya krallığını güçlendirdikten sonra, babasını öldüren

görevlileri ortadan kaldırdı.

 

2.Kr.14: 6 Ancak Musa'nın Kitabı'ndaki yasaya uyarak katillerin

çocuklarını öldürtmedi. Çünkü RAB, "Ne babalar çocuklarının

yerine öldürülecek, ne de çocuklar babalarının yerine. Herkes

kendi günahı için öldürülecek" diye buyurmuştu.

 

2.Kr.14: 7 Amatsya Tuz Vadisi'nde on bin Edomlu asker öldürdü. Savaşarak Sela'yı ele geçirdi ve oraya Yokteel adını verdi. Orası hâlâ aynı adla anılmaktadır.

 

2.Kr.14: 8 Bundan sonra Amatsya, Yehu oğlu Yehoahaz oğlu İsrail Kralı

Yehoaş'a, "Gel, yüz yüze görüşelim" diye haber gönderdi.

 

2.Kr.14: 9 İsrail Kralı Yehoaş da karşılık olarak Yahuda Kralı

Amatsya'ya şu haberi gönderdi: "Lübnan'da dikenli bir çalı, sedir

ağacına, 'Kızını oğluma eş olarak ver diye haber yollar. O

sırada oradan geçen yabanıl bir hayvan basıp çalıyı çiğner.

 

2.Kr.14: 10 Edomlular'ı bozguna uğrattın diye böbürleniyorsun. Bu zafer

sana yeter. Otur evinde! Niçin bela arıyorsun? Kendi başını da,

Yahuda halkının başını da derde sokacaksın."

 

2.Kr.14: 11 Ne var ki, Amatsya dinlemek istemedi. Derken İsrail Kralı

Yehoaş Yahuda Kralı Amatsya'nın üzerine yürüdü. İki ordu

Yahuda'nın Beytşemeş Kenti'nde karşılaştı.

 

2.Kr.14: 12 İsrailliler'in önünde bozguna uğrayan Yahudalılar evlerine

kaçtı.

 

2.Kr.14: 13 İsrail Kralı Yehoaş, Ahazya*fs* oğlu Yoaş oğlu Yahuda Kralı

Amatsya'yı Beytşemeş'te yakaladı. Sonra Yeruşalim'e girip Efrayim Kapısı'ndan Köşe Kapısı'na kadar Yeruşalim surlarının dört yüz arşınlık*fş* bölümünü yıktırdı.

D Not 14:13 "Ahazya": Yehoahaz diye de bilinir.

14:13 "Dört yüz arşın": Yaklaşık 180 m.

 

2.Kr.14: 14 RAB'bin Tapınağı'nda ve sarayın hazinelerinde bulduğu altını, gümüşü ve bütün eşyaları aldı. Ayrıca bazı adamları da rehine olarak yanına alıp Samiriye'ye döndü.

 

2.Kr.14: 15 Yehoaş'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar, yaptıkları ve Yahuda Kralı Amatsya ile savaşırken gösterdiği başarılar İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.

 

2.Kr.14: 16 Yehoaş ölüp atalarına kavuşunca, Samiriye'de İsrail

krallarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Yarovam kral oldu.

 

Yahuda Kralı Amatsya'nın Ölümü

(2Ta.25:25-28)

 

2.Kr.14: 17 Yahuda Kralı Yoaş oğlu Amatsya, İsrail Kralı Yehoahaz oğlu

Yehoaş'ın ölümünden sonra on beş yıl daha yaşadı.

 

2.Kr.14: 18 Amatsya'nın krallığı dönemindeki öteki olaylar Yahuda

krallarının tarihinde yazılıdır.

 

2.Kr.14: 19 Yeruşalim'de Amatsya'ya bir düzen kurulmuştu. Amatsya

Lakiş'e kaçtı. Ardından adam göndererek onu öldürttüler.

 

2.Kr.14: 20 Ölüsü at sırtında Yeruşalim'e getirildi, Davut Kenti'nde

atalarının yanına gömüldü.

 

2.Kr.14: 21 Yahuda halkı Amatsya'nın yerine on altı yaşındaki oğlu

Azarya'yı*ft* kral yaptı.

D Not 14:21 "Azarya": Uzziya diye de bilinir.

 

2.Kr.14: 22 Babası Amatsya ölüp atalarına kavuştuktan sonra Azarya

Eylat Kenti'ni onarıp Yahuda topraklarına kattı.

 

II.Yarovam'ın İsrail Krallığı

 

2.Kr.14: 23 Yahuda Kralı Yoaş oğlu Amatsya'nın krallığının on beşinci yılında Yehoaş oğlu Yarovam Samiriye'de İsrail Kralı oldu ve kırk bir yıl krallık yaptı.

 

2.Kr.14: 24 Yarovam RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı ve Nevat oğlu

Yarovam'ın*fu* İsrail'i sürüklediği günahlardan ayrılmadı.

D Not 14:24 "Nevat oğlu Yarovam": I.Yarovam.

 

2.Kr.14: 25 İsrail'in Tanrısı RAB'bin, kulu Gat-Heferli Amittay oğlu

Yunus Peygamber aracılığıyla söylediği söz uyarınca, Yarovam Levo-Hamat'tan Arava Gölü'ne*fü* kadar İsrail topraklarını yeniden ele geçirdi.

D Not 14:25 "Arava Gölü": Lut Gölü.

 

2.Kr.14: 26 RAB İsrail'in çektiği sıkıntıyı görmüştü. Genç yaşlı*fv*

herkes acı içinde kıvranıyordu. İsrail'e yardım edecek kimse yoktu.

D Not 14:26 "Genç yaşlı" ya da "Köle olsun özgür olsun".

 

2.Kr.14: 27 RAB İsrail'in adını yeryüzünden silmek istemiyordu. Onun

için, Yehoaş oğlu Yarovam aracılığıyla onları kurtardı.

 

2.Kr.14: 28 Yarovam'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün yaptıkları, askeri başarıları, eskiden Yaudi'ye*fy* ait olan Şam ve Hama kentlerini yeniden İsrail topraklarına katışı İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.

D Not 14:28 Olası metin "Yaudi", Masoretik metin "Yahuda". Yaudi o dönemde topraklarının çoğu bugünkü Suriye'de bulunan küçük bir krallık. Başkenti Gaziantep İli İslahiye İlçesi'ne bağlı Zincirli Köyü'ydü.

 

2.Kr.14: 29 Yarovam ölüp ataları olan İsrail krallarına kavuştu. Yerine

oğlu Zekeriya kral oldu.

 

Azarya'nın Yahuda Krallığı

(2Ta.26:1-23)

 

BÖLÜM 15

 

2.Kr.15: 1 İsrail Kralı Yarovam'ın krallığının yirmi yedinci yılında

Amatsya oğlu Azarya Yahuda Kralı oldu.

 

2.Kr.15: 2 Azarya on altı yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de elli iki

yıl krallık yaptı. Annesi Yeruşalimli Yekolya'ydı.

 

2.Kr.15: 3 Babası Amatsya gibi, Azarya da RAB'bin gözünde doğru olanı

yaptı.

 

2.Kr.15: 4 Ancak alışılagelen tapınma yerleri henüz kaldırılmamıştı ve

halk oralarda hâlâ kurban kesip buhur yakıyordu.

 

2.Kr.15: 5 RAB Kral Azarya'yı cezalandırdı. Kral ölünceye kadar deri hastalığından kurtulamadı. Bu yüzden ayrı bir evde yaşadı. Sarayı ve ülke halkını oğlu Yotam yönetti.

 

2.Kr.15: 6 Azarya'nın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün

yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.

 

2.Kr.15: 7 Azarya ölüp atalarına kavuşunca, Davut Kenti'nde atalarının

yanına gömüldü. Yerine oğlu Yotam kral oldu.

 

Zekeriya'nın İsrail Krallığı

 

2.Kr.15: 8 Yahuda Kralı Azarya'nın krallığının otuz sekizinci yılında Yarovam oğlu Zekeriya Samiriye'de İsrail Kralı oldu ve altı ay krallık yaptı.

 

2.Kr.15: 9 Ataları gibi, RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı ve Nevat oğlu

Yarovam'ın İsrail'i sürüklediği günahlardan ayrılmadı.

 

2.Kr.15: 10 Yaveş oğlu Şallum Zekeriya'ya bir düzen kurdu; halkın

önünde saldırıp onu öldürdü, yerine kendisi kral oldu.

 

2.Kr.15: 11 Zekeriya'nın krallığı dönemindeki öteki olaylar İsrail

krallarının tarihinde yazılıdır.

 

2.Kr.15: 12 Böylece RAB'bin Yehu'ya, "Senin soyun dört kuşak İsrail

tahtında oturacak" diye verdiği söz yerine gelmiş oldu. Şallum'un İsrail Krallığı

 

2.Kr.15: 13 Yahuda Kralı Azarya'nın krallığının otuz dokuzuncu yılında

Yaveş oğlu Şallum İsrail Kralı oldu ve Samiriye'de bir ay krallık yaptı.

 

2.Kr.15: 14 Gadi oğlu Menahem Tirsa'dan Samiriye'ye gelip Yaveş oğlu

Şallum'a saldırdı. Onu öldürüp yerine kendisi kral oldu.

 

2.Kr.15: 15 Şallum'un krallığı dönemindeki öteki olaylar ve kurduğu

düzen İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.

 

2.Kr.15: 16 O sırada Menahem, Tirsa Kenti'nden başlayarak, Tifsah Kenti'ne ve çevresinde yaşayan herkese saldırdı. Çünkü kentin kapısını kendisine açmamışlardı. Herkesi öldürüp gebe kadınların karınlarını bile yardı.

 

Menahem'in İsrail Krallığı

 

2.Kr.15: 17 Yahuda Kralı Azarya'nın krallığının otuz dokuzuncu yılında

Gadi oğlu Menahem İsrail Kralı oldu ve Samiriye'de on yıl krallık yaptı.

 

2.Kr.15: 18 RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı ve yaşamı boyunca Nevat

oğlu Yarovam'ın İsrail'i sürüklediği günahlardan ayrılmadı.

 

2.Kr.15: 19 Asur Kralı Tiglat-Pileser*fz* İsrail'e saldırdı. Menahem, Tiglat-Pileser'in desteğini sağlayıp krallığını güçlendirmek için, ona bin talant*fa* gümüş verdi.

D Not 15:19 "Tiglat-Pileser": Pûl diye de bilinir. (Tiglat-Pileser'in Babilce adı.)

15:19 "Bin talant": Yaklaşık 34.5 ton.

 

2.Kr.15: 20 İsrail'deki bütün zenginleri adam başı elli şekel*fb* gümüş

ödemekle yükümlü kılarak Asur Kralı'na verilen gümüşü karşıladı.

Böylece Asur Kralı İsrail topraklarından çekilip ülkesine döndü.

D Not 15:20 "Elli şekel": Yaklaşık 575 gr.

 

2.Kr.15: 21 Menahem'in krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün

yaptıkları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.

 

2.Kr.15: 22 Menahem ölüp atalarına kavuşunca, yerine oğlu Pekahya kral

oldu.

 

Pekahya'nın İsrail Krallığı

 

2.Kr.15: 23 Yahuda Kralı Azarya'nın krallığının ellinci yılında Menahem

oğlu Pekahya Samiriye'de İsrail Kralı oldu ve iki yıl krallık yaptı.

 

2.Kr.15: 24 Pekahya RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı ve Nevat oğlu

Yarovam'ın İsrail'i sürüklediği günahlardan ayrılmadı.

 

2.Kr.15: 25 Komutanlarından biri olan Remalya'nın oğlu Pekah kendisine

düzen kurdu. Argov ve Arye'nin işbirliğiyle yanına Gilatlı elli adam alarak Pekahya'yı Samiriye'deki sarayın kalesinde öldürdü, yerine kendisi kral oldu.

 

2.Kr.15: 26 Pekahya'nın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün

yaptıkları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.

 

Pekah'ın İsrail Krallığı

 

2.Kr.15: 27 Yahuda Kralı Azarya'nın krallığının elli ikinci yılında

Remalya oğlu Pekah Samiriye'de İsrail Kralı oldu ve yirmi yıl krallık yaptı.

 

2.Kr.15: 28 RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı ve Nevat oğlu Yarovam'ın

İsrail'i sürüklediği günahlardan ayrılmadı.

 

2.Kr.15: 29 İsrail Kralı Pekah'ın krallığı sırasında, Asur Kralı Tiglat-Pileser İsrail'in İyon, Avel-Beytmaaka, Yanoah, Kedeş, Hasor kentleriyle Gilat, Celile ve Naftali bölgelerini ele geçirerek halkı Asur'a sürdü.

 

2.Kr.15: 30 Yahuda Kralı Azarya oğlu Yotam'ın krallığının yirminci yılında Ela oğlu Hoşea, Remalya oğlu Pekah'a düzen kurdu ve onu öldürüp yerine kendisi kral oldu.

 

2.Kr.15: 31 Pekah'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.

 

Yotam'ın Yahuda Krallığı

(2Ta.27:1-9)

 

2.Kr.15: 32 İsrail Kralı Remalya oğlu Pekah'ın krallığının ikinci

yılında Azarya oğlu Yotam Yahuda Kralı oldu.

 

2.Kr.15: 33 Yotam yirmi beş yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de on altı

yıl krallık yaptı. Annesi Sadok'un kızı Yeruşa'ydı.

 

2.Kr.15: 34 Babası Azarya gibi, Yotam da RAB'bin gözünde doğru olanı yaptı.

 

2.Kr.15: 35 Ancak alışılagelen tapınma yerleri henüz kaldırılmamıştı ve halk oralarda hâlâ kurban kesip buhur yakıyordu. Yotam RAB'bin Tapınağı'nın Yukarı Kapısı'nı onardı.

 

2.Kr.15: 36 Yotam'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve yaptıkları

Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.

 

2.Kr.15: 37 RAB işte o günlerde Aram Kralı Resin'le İsrail Kralı

Remalya oğlu Pekah'ı Yahuda üzerine göndermeye başladı.

 

2.Kr.15: 38 Yotam ölüp atalarına kavuşunca, atası Davut'un Kenti'nde

atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Ahaz kral oldu.

 

Ahaz'ın Yahuda Krallığı

(2Ta.28:1-27)

 

BÖLÜM 16

 

2.Kr.16: 1 İsrail Kralı Remalya oğlu Pekah'ın krallığının on yedinci

yılında Yotam oğlu Ahaz Yahuda Kralı oldu.

 

2.Kr.16: 2 Ahaz yirmi yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de on altı yıl krallık yaptı. Tanrısı RAB'bin gözünde doğru olanı yapan atası Davut gibi davranmadı.

 

2.Kr.16: 3 İsrail krallarının yolunu izledi; hatta RAB'bin İsrail

halkının önünden kovmuş olduğu ulusların iğrenç törelerine uyarak

oğlunu ateşte kurban etti.

 

2.Kr.16: 4 Puta tapılan yerlerde, tepelerde, bol yapraklı her ağacın

altında kurban kesip buhur yaktı.

 

2.Kr.16: 5 Aram Kralı Resin'le İsrail Kralı Remalya oğlu Pekah

Yeruşalim'e yürüdüler. Kenti kuşattılarsa da Ahaz'ı yenemediler.

 

2.Kr.16: 6 O sırada Aram Kralı Resin Eylat'ı geri alıp Yahudalılar'ı

oradan sürdü. Edomlular Eylat'a yerleşti. Bugün de orada yaşıyorlar.

 

2.Kr.16: 7 Ahaz, Asur Kralı Tiglat-Pileser'e: "Senin kulun kölenim; gel, bana saldıran Aram ve İsrail krallarının elinden beni kurtar" diye ulaklar gönderdi.

 

2.Kr.16: 8 RAB'bin Tapınağı'nda ve sarayın hazinelerinde bulunan altın

ve gümüşü armağan olarak Asur Kralı'na gönderdi.

 

2.Kr.16: 9 Asur Kralı Ahaz'ın isteğini olumlu karşıladı, saldırıp Şam'ı

ele geçirdi. Kent halkını Kîr'e sürüp Resin'i öldürdü.

 

2.Kr.16: 10 Kral Ahaz, Asur Kralı Tiglat-Pileser'i karşılamak için Şam'a gittiğinde, oradaki sunağı gördü. Aynısını yaptırmak için sunağın bütün ayrıntılarını gösteren bir planı ve maketi Kâhin Uriya'ya gönderdi.

 

2.Kr.16: 11 Kâhin Uriya, Kral Ahaz Şam'dan dönünceye kadar, onun

göndermiş olduğu maketin tıpkısı bir sunak yaptı.

 

2.Kr.16: 12 Kral Şam'dan dönünce sunağı gördü, yaklaşıp üzerinde

sunular sundu.

 

2.Kr.16: 13 Yakmalık sunuları* ve tahıl sunularını* sundu, dökmelik

sunuyu boşalttı, esenlik sunusunun* kanını sunağın üzerine döktü.

 

2.Kr.16: 14 RAB'bin huzurundaki tunç* sunağı tapınağın önünden, yeni

sunakla tapınağın arasındaki yerinden getirtip yeni sunağın kuzeyine yerleştirdi.

 

2.Kr.16: 15 Kral Ahaz Kâhin Uriya'ya şu buyrukları verdi: "Sabahın

yakmalık sunusuyla akşamın tahıl sunusunu, kralın yakmalık ve

tahıl sunusunu, ayrıca ülke halkının yakmalık, tahıl ve dökmelik

sunularını bu büyük sunağın üzerinde sun; yakmalık sunuların ve

kurbanların kanını onun üzerine dök. Ama tunç sunağı geleceği

bilmek için kendim kullanacağım."

 

2.Kr.16: 16 Kâhin Uriya Kral Ahaz'ın bütün buyruklarını yerine getirdi.

 

2.Kr.16: 17 Kral Ahaz tapınaktaki kazanların üzerine oturduğu

ayaklıkların yan aynalıklarını söküp kazanları kaldırdı. Havuzu

tunç boğaların üzerinden indirip taş bir döşeme üzerine yerleştirdi.

 

2.Kr.16: 18 Asur Kralı'nı hoşnut etmek için RAB'bin Tapınağı'na konan kral kürsüsünün setini*fc* kaldırıp kralın tapınağa girmek için kullandığı özel kapıyı kapattı.

D Not 16:18 Septuaginta "RAB'bin Tapınağı'na konan kral kürsüsünün seti", Masoretik metin "Şabat günleri RAB'bin Tapınağı'na gitmek için kullanılan üstü kapalı yol."

 

2.Kr.16: 19 Ahaz'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve yaptıkları

Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.

 

2.Kr.16: 20 Ahaz ölüp atalarına kavuşunca, Davut Kenti'nde atalarının

yanına gömüldü. Yerine oğlu Hizkiya kral oldu.

 

İsrail'in Son Kralı Hoşea

 

BÖLÜM 17

 

2.Kr.17: 1 Yahuda Kralı Ahaz'ın krallığının on ikinci yılında Ela oğlu

Hoşea Samiriye'de İsrail Kralı oldu ve dokuz yıl krallık yaptı.

 

2.Kr.17: 2 RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı, ama kendisinden önceki

İsrail kralları kadar kötü değildi.

 

2.Kr.17: 3 Asur Kralı Şalmaneser Hoşea'ya savaş açtı. Hoşea teslim olup

haraç ödemeye başladı.

 

2.Kr.17: 4 Ancak Asur Kralı Hoşea'nın hainlik yaptığını öğrendi. Çünkü Hoşea Mısır Firavunu So'nun desteğini sağlamak için ona ulaklar göndermiş, üstelik her yıl ödemesi gereken haraçları da Asur Kralı'na ödememişti. Bunun üzerine Asur Kralı onu yakalayıp cezaevine kapadı.

 

Samiriye'nin Düşmesi

 

2.Kr.17: 5 Asur Kralı İsrail topraklarına saldırdı. Samiriye'yi kuşattı. Kuşatma üç yıl sürdü.

 

2.Kr.17: 6 Hoşea'nın krallığının dokuzuncu yılında Asur Kralı Samiriye'yi ele geçirdi. İsrail halkını Asur'a sürdü. Onları Halah'a, Habur Irmağı kıyısındaki Gozan'a ve Med kentlerine yerleştirdi.

 

2.Kr.17: 7 Bütün bunlar kendilerini Mısır Firavunu'nun boyunduruğundan

kurtarıp Mısır'dan çıkaran Tanrıları RAB'be karşı günah işledikleri için İsrailliler'in başına geldi. Çünkü başka ilahlara tapmışlar,

 

2.Kr.17: 8 RAB'bin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların

törelerine ve İsrail krallarının koyduğu kurallara göre yaşamışlardı.

 

2.Kr.17: 9 Tanrıları RAB'bin onaylamadığı bu işleri gizlilik içinde

yapmışlar, gözcü kulelerinden surlu kentlere kadar her yerde

tapınma yerleri kurmuşlardı.

 

2.Kr.17: 10 Her yüksek tepenin üzerine, bol yapraklı her ağacın altına

dikili taşlar, Aşera* putları diktiler.

 

2.Kr.17: 11 RAB'bin onların önünden kovmuş olduğu ulusların yaptığı

gibi, bütün tapınma yerlerinde buhur yaktılar. Yaptıkları

kötülüklerle RAB'bi öfkelendirdiler.

 

2.Kr.17: 12 RAB'bin, "Bunu yapmayacaksınız" demiş olmasına karşın

putlara taptılar.

 

2.Kr.17: 13 RAB İsrail ve Yahuda halkını bütün peygamberler ve

biliciler* aracılığıyla uyarmış, onlara, "Bu kötü yollarınızdan

dönün" demişti, "Atalarınıza buyurduğum ve kullarım peygamberler

aracılığıyla size gönderdiğim Kutsal Yasa'nın tümüne uyarak

buyruklarımı, kurallarımı yerine getirin."

 

2.Kr.17: 14 Ama dinlemediler, Tanrıları RAB'be güvenmeyen ataları gibi

inat ettiler.

 

2.Kr.17: 15 Tanrı'nın kurallarını, uyarılarını ve atalarıyla yaptığı

antlaşmayı hiçe sayarak değersiz putların ardınca gittiler,

böylece kendi değerlerini de yitirdiler. Çevrelerindeki uluslar

gibi yaşamamaları için RAB kendilerine buyruk verdiği halde,

ulusların törelerine göre yaşadılar.

 

2.Kr.17: 16 Tanrıları RAB'bin bütün buyruklarını terk ettiler. Tapınmak

için kendilerine iki dökme buzağı ve Aşera* putu yaptırdılar. Gök

cisimlerine taptılar. Baal'a* kulluk ettiler.

 

2.Kr.17: 17 Oğullarını, kızlarını ateşte kurban ettiler. Falcılık,

büyücülük yaptılar. RAB'bin gözünde kötü olanı yaptılar,

kendilerini kötülüğe adayarak O'nu öfkelendirdiler.

 

2.Kr.17: 18 RAB İsrailliler'e çok kızdı, Yahuda oymağı dışında hepsini

huzurundan kovdu.

 

2.Kr.17: 19 Yahudalılar bile Tanrıları RAB'bin buyruklarına uymadılar.

İsrailliler'in benimsediği törelere göre yaşadılar.

 

2.Kr.17: 20 Bundan dolayı RAB İsrail soyundan olan herkesi reddetti.

Çapulcuların eline teslim ederek onları cezalandırdı. Hepsini

huzurundan kovdu.

 

2.Kr.17: 21 RAB İsrail'i Davut soyunun elinden aldıktan sonra,

İsrailliler Nevat oğlu Yarovam'ı kral yaptılar. Yarovam

İsrailliler'i RAB'bin yolundan saptırarak büyük günaha sürükledi.

 

2.Kr.17: 22 İsrailliler Yarovam'ın işlediği bütün günahlara katıldılar

ve bunlardan ayrılmadılar.

 

2.Kr.17: 23 Sonunda RAB kulları peygamberler aracılığıyla uyarmış

olduğu gibi, onları huzurundan kovdu. İsrailliler kendi

topraklarından Asur'a sürüldüler. Bugün de orada yaşıyorlar.

 

Samiriye'ye Yerleşenler

 

2.Kr.17: 24 Asur Kralı İsrailliler'in yerine Babil, Kuta, Avva, Hama

ve Sefarvayim'den insanlar getirtip Samiriye kentlerine yerleştirdi. Bunlar Samiriye'yi mülk edinip oradaki kentlerde yaşamaya başladılar.

 

2.Kr.17: 25 Oralara ilk yerleştiklerinde RAB'be tapınmadılar. Bu yüzden

RAB aslanlar göndererek bazılarını öldürttü.

 

2.Kr.17: 26 Asur Kralı'na, "Sürdüğün ve Samiriye kentlerine

yerleştirdiğin uluslar Samiriye ilahının yasasını bilmiyorlar.

O da üzerlerine aslanlar gönderiyor" diye haber salındı, "Bu

yüzden aslanlara yem oluyorlar. Çünkü ülke ilahının yasasından haberleri yok."

 

2.Kr.17: 27 Bunun üzerine Asur Kralı şu buyruğu verdi: "Samiriye'den

sürülen kâhinlerden birini geri gönderin, gidip orada yaşasın ve

ülke ilahının yasasını onlara öğretsin."

 

2.Kr.17: 28 Samiriye'den sürülen kâhinlerden biri gelip Beytel'e

yerleşti ve RAB'be nasıl tapınacaklarını onlara öğretmeye başladı.

 

2.Kr.17: 29 Gelgelelim Samiriye kentlerine yerleşen her ulus kendi

ilahlarını yaptı. Samiriyeliler'in yapmış olduğu tapınma

yerlerindeki yapılara bu ilahları koydular.

 

2.Kr.17: 30 Babil halkı Sukkot-Benot, Kuta halkı Nergal, Hama halkı

Aşima,

 

2.Kr.17: 31 Avva halkı ise Nivhaz ve Tartak adındaki ilahlarını

yaptılar. Sefarvayim halkı ise oğullarını ilahları Adrammelek ve

Anammelek'e yakarak kurban ettiler.

 

2.Kr.17: 32 Bir yandan RAB'be tapınıyor, öte yandan tapınma

yerlerindeki yapılarda görev yapmak üzere aralarından rasgele

kâhinler seçiyorlardı.

 

2.Kr.17: 33 Böylece hem RAB'be tapınıyorlar, hem de aralarından

geldikleri ulusların törelerine göre kendi ilahlarına kulluk ediyorlardı.

 

2.Kr.17: 34 Bugün de eski törelerine göre yaşıyorlar. Ne RAB'be

tapınıyorlar, ne de RAB'bin İsrail adını verdiği Yakup'un oğulları için koymuş olduğu kurallara, ilkelere, yasalara, buyruklara uyuyorlar.

 

2.Kr.17: 35 RAB Yakupoğulları'yla antlaşma yapmış ve onlara şöyle

buyurmuştu: "Başka ilahlara tapmayacak, önlerinde eğilmeyecek,

onlara kulluk etmeyecek, kurban kesmeyeceksiniz.

 

2.Kr.17: 36 Yalnızca ulu gücüyle her yere erişen eliyle sizleri

Mısır'dan çıkaran RAB'be tapınacaksınız. O'nun önünde eğilip O'na

kurban keseceksiniz.

 

2.Kr.17: 37 Sizler için yazmış olduğu kuralları, ilkeleri, yasaları,

buyrukları her zaman yerine getirmeye özen gösterecek ve başka

ilahlara tapmayacaksınız.

 

2.Kr.17: 38 Sizinle yaptığım antlaşmayı unutmayacak ve başka ilahlara

tapmayacaksınız.

 

2.Kr.17: 39 Yalnız Tanrınız RAB'be tapacaksınız. O sizi bütün

düşmanlarınızın elinden kurtaracak."

 

2.Kr.17: 40 Ne var ki Samiriye'ye yerleşenler buna kulak asmadılar ve

eski törelerine göre yaşamaya devam ettiler.

 

2.Kr.17: 41 Bu uluslar aynı zamanda hem RAB'be, hem de putlarına

tapıyorlardı. Çocukları ve torunları da bugüne dek ataları gibi yaşıyorlar.

 

Hizkiya'nın Yahuda Krallığı

(2Ta.29:1-2; 31:1)

 

BÖLÜM 18

 

2.Kr.18: 1 İsrail Kralı Ela oğlu Hoşea'nın krallığının üçüncü yılında

Ahaz oğlu Hizkiya Yahuda Kralı oldu.

 

2.Kr.18: 2 Hizkiya yirmi beş yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de yirmi

dokuz yıl krallık yaptı. Annesi Zekeriya'nın kızı Aviya'ydı.

 

2.Kr.18: 3 Atası Davut gibi, o da RAB'bin gözünde doğru olanı yaptı.

 

2.Kr.18: 4 Alışılagelen tapınma yerlerini kaldırdı, dikili taşları, Aşera* putlarını parçaladı. Musa'nın yapmış olduğu Nehuştan adındaki tunç* yılanı da parçaladı. Çünkü İsrailliler o güne kadar ona buhur yakıyorlardı.

 

2.Kr.18: 5 Hizkiya İsrail'in Tanrısı RAB'be güvendi. Kendisinden önceki

ve sonraki Yahuda kralları arasında onun gibisi yoktu.

 

2.Kr.18: 6 RAB'be çok bağlıydı, O'nun yolundan ayrılmadı, RAB'bin

Musa'ya vermiş olduğu buyrukları yerine getirdi.

 

2.Kr.18: 7 RAB onunla birlikteydi. Yaptığı her işte başarılı oldu. Asur

Kralı'na karşı ayaklandı ve ona kulluk etmedi.

 

2.Kr.18: 8 Gazze ve çevresine, gözcü kulelerinden surlu kentlere kadar

her yerde Filistliler'i bozguna uğrattı.

 

2.Kr.18: 9 Hizkiya'nın krallığının dördüncü yılında -İsrail Kralı Ela oğlu Hoşea'nın krallığının yedinci yılı- Asur Kralı Şalmaneser Samiriye'ye yürüyerek kenti kuşattı.

 

2.Kr.18: 10 Kuşatma üç yıl sürdü. Sonunda Samiriye'yi ele geçirdiler.

Hizkiya'nın krallığının altıncı yılı, İsrail Kralı Hoşea'nın krallığının dokuzuncu yılında Samiriye alındı.

 

2.Kr.18: 11 Asur Kralı İsrailliler'i Asur'a sürerek Halah'a, Habur

Irmağı kıyısındaki Gozan'a ve Med kentlerine yerleştirdi.

 

2.Kr.18: 12 Çünkü Tanrıları RAB'bin sözünü dinlememişler, O'nun

antlaşmasını ve RAB'bin kulu Musa'nın buyruklarını çiğnemişlerdi.

Ne kulak asmışlar, ne de buyrukları yerine getirmişlerdi.

 

Sanherib'in Tehdidi

(2Ta.32:9-19; Yşa.36:1-22)

 

2.Kr.18: 13 Hizkiya'nın krallığının on dördüncü yılında Asur Kralı

Sanherib, Yahuda'nın surlu kentlerine saldırıp hepsini ele geçirdi.

 

2.Kr.18: 14 Yahuda Kralı Hizkiya, Lakiş Kenti'ndeki Asur Kralı'na şu

haberi gönderdi: "Suçluyum, üzerimden kuvvetlerini çek, ne

istersen ödeyeceğim." Asur Kralı Yahuda Kralı Hizkiya'yı üç yüz

talant*fç* gümüş ve otuz talant*fd* altın ödemekle yükümlü kıldı.

 

2.Kr.18: 15 Hizkiya RAB'bin Tapınağı'nda ve kral sarayının

hazinelerinde bulunan bütün gümüşü ona verdi.

 

2.Kr.18: 16 Daha önce yaptırmış olduğu RAB'bin Tapınağı'nın kapılarıyla

kapı pervazlarının üzerindeki altın kaplamaları da çıkarıp Asur Kralı'na verdi.

 

2.Kr.18: 17 Asur Kralı başkomutan, askeri danışman ve komutanını büyük

bir orduyla Lakiş'ten Yeruşalim'e, Kral Hizkiya'ya gönderdi. Yeruşalim'e varan ordu Çırpıcı Tarlası yolunda, Yukarı Havuz'un su yolunun yanında durdu.

 

2.Kr.18: 18 Haber gönderip Kral Hizkiya'yı çağırdılar. Saray sorumlusu Hilkiya oğlu Elyakim, Yazman Şevna ve devlet tarihçisi Asaf oğlu Yoah Asurlular'ı karşılamaya çıktı.

D Not 18:14 "Üç yüz talant": Yaklaşık 10.4 ton.

18:14 "Otuz talant": Yaklaşık 1 ton.

 

2.Kr.18: 19 Komutan onlara şöyle dedi: "Hizkiya'ya söyleyin. 'Büyük

kral, Asur Kralı diyor ki: Güvendiğin şey ne, neye güveniyorsun?

 

2.Kr.18: 20 Savaş tasarıların ve gücün olduğunu söylüyorsun, ama bunlar

boş sözler. Kime güveniyorsun da bana karşı ayaklanıyorsun?

 

2.Kr.18: 21 İşte sen şu kırık kamış değneğe, Mısır'a güveniyorsun. Bu

değnek kendisine yaslanan herkesin eline batar, deler. Firavun

da kendisine güvenenler için böyledir.

 

2.Kr.18: 22 Yoksa bana, Tanrımız RAB'be güveniyoruz mu diyeceksiniz? Hizkiya'nın Yahuda ve Yeruşalim halkına, yalnız Yeruşalim'de, bu sunağın önünde tapınacaksınız diyerek tapınma yerlerini, sunaklarını ortadan kaldırdığı Tanrı değil mi bu?

 

2.Kr.18: 23 "Haydi, efendim Asur Kralı'yla bahse giriş. Binicileri

sağlayabilirsen sana iki bin at veririm.

 

2.Kr.18: 24 Mısır'ın savaş arabalarıyla atlıları sağlayacağına güvensen

bile, efendimin en küçük rütbeli komutanlarından birini yenemezsin!

 

2.Kr.18: 25 Dahası var: RAB'bin buyruğu olmadan mı saldırıp burayı

yıkmak için yola çıktığımı sanıyorsun? RAB, 'Git, o ülkeyi yık dedi."

 

2.Kr.18: 26 Hilkiya oğlu Elyakim, Şevna ve Yoah, "Lütfen biz kullarınla

Aramice* konuş" diye karşılık verdiler, "Çünkü biz bu dili anlarız. Yahudi dilinde konuşma. Surların üzerindeki halk bizi dinliyor."

 

2.Kr.18: 27 Komutan, "Efendim bu sözleri yalnız size ve efendinize

söyleyeyim diye mi gönderdi beni?" dedi, "Surların üzerinde

oturan bu halka, sizin gibi dışkısını yemek, idrarını içmek

zorunda kalacak olan herkese gönderdi."

 

2.Kr.18: 28 Sonra ayağa kalkıp Yahudi dilinde bağırdı: "Büyük kralın,

Asur Kralı'nın söylediklerini dinleyin!

 

2.Kr.18: 29 Kral diyor ki, 'Hizkiya sizi aldatmasın, o sizi benim

elimden kurtaramaz.

 

2.Kr.18: 30 RAB bizi mutlaka kurtaracak, bu kent Asur Kralı'nın eline

geçmeyecek diyen Hizkiya'ya kanmayın, RAB'be güvenmeyin.

 

2.Kr.18: 31-32 Hizkiya'yı dinlemeyin. Çünkü Asur Kralı diyor ki,

'Teslim olun, bana gelin. Böylece ben gelip sizi zeytinyağı ve

bal ülkesi olan kendi ülkeniz gibi bir ülkeye -tahıl ve yeni

şarap, ekmek ve üzüm dolu bir ülkeye- götürene kadar herkes kendi

asmasından, kendi incir ağacından yiyecek, kendi sarnıcından

içecek. Yaşamı seçin, ölümü değil. RAB bizi kurtaracak diyerek

sizi aldatmaya çalışan Hizkiya'yı dinlemeyin.

 

2.Kr.18: 33 Ulusların ilahları ülkelerini Asur Kralı'nın elinden

kurtarabildi mi?

 

2.Kr.18: 34 Hani nerede Hama'nın, Arpat'ın ilahları? Sefarvayim'in*fe*,

Hena ve İvva'nın ilahları nerede? Samiriye'yi elimden kurtarabildiler mi?

D Not 18:34 "Sefarvayim": Asurlular'ın Samiriye'ye sürgün ettiği halk (bkz. 2Kr.17:24,31).

 

2.Kr.18: 35 Bütün ülkelerin ilahlarından hangisi ülkesini elimden

kurtardı ki, RAB Yeruşalim'i elimden kurtarabilsin?"

 

2.Kr.18: 36 Halk sustu, komutana tek sözle bile karşılık veren olmadı.

Çünkü Kral Hizkiya, "Karşılık vermeyin" diye buyurmuştu.

 

2.Kr.18: 37 Sonra saray sorumlusu Hilkiya oğlu Elyakim, Yazman Şevna

ve devlet tarihçisi Asaf oğlu Yoah giysilerini yırttılar ve gidip komutanın söylediklerini Hizkiya'ya bildirdiler.

 

Hizkiya Yeşaya'ya Başvuruyor

(Yşa.37:1-13)

 

BÖLÜM 19

 

2.Kr.19: 1 Kral Hizkiya olanları duyunca giysilerini yırttı, çul

kuşanıp RAB'bin Tapınağı'na girdi.

 

2.Kr.19: 2 Saray sorumlusu Elyakim'i, Yazman Şevna'yı ve ileri gelen

kâhinleri Amots oğlu Peygamber Yeşaya'ya gönderdi. Hepsi çul kuşanmıştı.

 

2.Kr.19: 3 Yeşaya'ya şöyle dediler: "Hizkiya diyor ki, 'Bugün sıkıntı,

azar ve utanç günü. Çünkü çocukların doğum vakti geldi, ama doğuracak güç yok.

 

2.Kr.19: 4 Yaşayan Tanrı'yı aşağılamak için efendisi Asur Kralı'nın gönderdiği komutanın söylediklerini belki Tanrın RAB duyar da duyduğu sözlerden ötürü onları cezalandırır. Bu nedenle sağ kalanlarımız için dua et."

 

2.Kr.19: 5-6 Yeşaya, Kral Hizkiya'dan gelen görevlilere şöyle dedi:

"Efendinize şunları söyleyin: 'RAB diyor ki, Asur Kralı'nın

adamlarından benimle ilgili duyduğunuz küfürlerden korkma.

 

2.Kr.19: 7 Onun içine öyle bir ruh koyacağım ki, bir haber üzerine

kendi ülkesine dönecek. Orada onu kılıçla öldürteceğim."

 

2.Kr.19: 8 Komutan, Asur Kralı'nın Lakiş'ten ayrılıp Livna'ya karşı

savaştığını duydu. Krala danışmak için oraya gitti.

 

2.Kr.19: 9 Kûş* Kralı Tirhaka'nın kendisiyle savaşmak üzere yola

çıktığını haber alan Asur Kralı, Hizkiya'ya yine ulaklar göndererek şöyle dedi:

 

2.Kr.19: 10 "Yahuda Kralı Hizkiya'ya deyin ki, 'Güvendiğin Tanrın,

Yeruşalim Asur Kralı'nın eline teslim edilmeyecek diyerek seni aldatmasın.

 

2.Kr.19: 11 Asur krallarının bütün ülkelere neler yaptığını, onları

nasıl yerle bir ettiğini duymuşsundur. Sen kurtulacağını mı sanıyorsun?

 

2.Kr.19: 12 Atalarımın yok ettiği ulusları -Gozanlılar'ı, Harranlılar'ı, Resefliler'i, Telassar'da yaşayan Edenliler'i- ilahları kurtarabildi mi?

 

2.Kr.19: 13 Hani nerede Hama ve Arpat kralları? Lair, Sefarvayim, Hena,

İvva kralları nerede?"

 

Hizkiya'nın Duası

(Yşa.37:14-20)

 

2.Kr.19: 14 Hizkiya mektubu ulakların elinden alıp okuduktan sonra

RAB'bin Tapınağı'na çıktı. RAB'bin önünde mektubu yere yayarak

 

2.Kr.19: 15 şöyle dua etti: "Ey Keruvlar* arasında taht kuran İsrail'in

Tanrısı RAB, bütün dünya krallıklarının tek Tanrısı sensin. Yeri,

göğü sen yarattın.

 

2.Kr.19: 16 Ya RAB, kulak ver de işit, gözlerini aç da gör, ya RAB;

Sanherib'in söylediklerini, yaşayan Tanrı'yı nasıl aşağıladığını duy.

 

2.Kr.19: 17 Ya RAB, gerçek şu ki, Asur kralları birçok ulusu ve

ülkelerini viraneye çevirdiler.

 

2.Kr.19: 18 İlahlarını yakıp yok ettiler. Çünkü onlar tanrı değil,

insan eliyle biçimlendirilmiş tahta ve taşlardı.

 

2.Kr.19: 19 Ya RAB Tanrımız, şimdi bizi Sanherib'in elinden kurtar ki,

bütün dünya krallıkları senin tek Tanrı olduğunu anlasın."

 

Yeşaya'nın Sözleri Gerçekleşiyor

(2Ta.32:20-21; Yşa.37:21-38)

 

2.Kr.19: 20-21 Bunun üzerine Amots oğlu Yeşaya, Hizkiya'ya şu haberi

gönderdi: "İsrail'in Tanrısı RAB şöyle diyor: 'Asur Kralı

Sanherib'le ilgili olarak bana yalvardığın için diyorum ki,

"'Erden kız Siyon seni hor görüyor,

Alay ediyor seninle.

Yeruşalim kızı* ardından alayla baş sallıyor.

 

2.Kr.19: 22 Sen kimi aşağıladın, kime küfrettin?

Kime sesini yükselttin?

İsrail'in Kutsalı'na tepeden baktın!

 

2.Kr.19: 23 Ulakların aracılığıyla Rab'bi aşağıladın.

Bir sürü savaş arabamla dağların tepesine,

Lübnan'ın doruklarına çıktım, dedin.

Yüksek sedir ağaçlarını, seçme çamlarını kestim,

Lübnan'ın en iç noktalarına,

Gür ormanlarına ulaştım.

 

2.Kr.19: 24 Yabancı ülkelerde kuyular kazdım, sular içtim,

Mısır'ın bütün kanallarını ayağımın tabanıyla kuruttum, dedin.

 

2.Kr.19: 25 "'Bütün bunları çoktan yaptığımı,

Çok önceden tasarladığımı duymadın mı?

Surlu kentleri enkaz yığınlarına çevirmeni

Şimdi ben gerçekleştirdim.

 

2.Kr.19: 26 O kentlerde yaşayanların kolu kanadı kırıldı.

Yılgınlık ve utanç içindeydiler;

Kır otuna, körpe filizlere,

Damlarda büyümeden kavrulup giden ota döndüler.

 

2.Kr.19: 27 Senin oturuşunu, kalkışını,

Ne zaman gidip geldiğini,

Bana nasıl öfkelendiğini biliyorum.

 

2.Kr.19: 28 Bana duyduğun öfkeden,

Kulağıma erişen küstahlığından ötürü

Halkamı burnuna, gemimi ağzına takacak,

Seni geldiğin yoldan geri çevireceğim.

 

2.Kr.19: 29 "'Senin için belirti şu olacak, ey Hizkiya:

Bu yıl kendiliğinden yetişeni yiyeceksiniz,

İkinci yıl ise ardından biteni.

Üçüncü yıl ekip biçin,

Bağlar dikip ürününü yiyin.

 

2.Kr.19: 30 Yahudalılar'ın kurtulup sağ kalanları

Yine aşağıya doğru kök salacak,

Yukarıya doğru meyve verecek.

 

2.Kr.19: 31 Çünkü sağ kalanlar Yeruşalim'den,

Kurtulanlar Siyon Dağı'ndan çıkacak.

Her Şeye Egemen RAB'bin gayretiyle olacak bu.

 

2.Kr.19: 32 "Bundan dolayı RAB Asur Kralı'na ilişkin şöyle diyor:

'Bu kente girmeyecek, ok atmayacak.

Kente kalkanla yaklaşmayacak,

Karşısında rampa kurmayacak.

 

2.Kr.19: 33 Geldiği yoldan dönecek ve kente girmeyecek diyor RAB,

 

2.Kr.19: 34 'Kendim için ve kulum Davut'un hatırı için

Bu kenti savunup kurtaracağım diyor."

 

2.Kr.19: 35 O gece RAB'bin meleği gidip Asur ordugahında yüz seksen beş

bin kişiyi öldürdü. Ertesi sabah uyananlar salt cesetlerle

karşılaştılar.

 

2.Kr.19: 36 Bunun üzerine Asur Kralı Sanherib ordugahını bırakıp

çekildi. Ninova'ya döndü ve orada kaldı.

 

2.Kr.19: 37 Bir gün ilahı Nisrok'un tapınağında tapınırken,

oğullarından Adrammelek'le Şareser, onu kılıçla öldürüp Ararat

ülkesine kaçtılar. Yerine oğlu Esarhaddon kral oldu.

 

Hizkiya'nın Hastalığı

(2Ta.32:24-26; Yşa.38:1-8; 21-22)

 

BÖLÜM 20

 

2.Kr.20: 1 O günlerde Hizkiya ölümcül bir hastalığa yakalandı. Amots oğlu Peygamber Yeşaya ona gidip şöyle dedi: "RAB diyor ki, 'Ev işlerini düzene sok. Çünkü iyileşmeyecek, öleceksin."

 

2.Kr.20: 2 Hizkiya yüzünü duvara dönüp RAB'be yalvardı:

 

2.Kr.20: 3 "Ya RAB, yürekten bir sadakatle önünde nasıl yaşadığımı, gözünde iyi olanı yaptığımı anımsa lütfen." Sonra acı acı ağlamaya başladı.

 

2.Kr.20: 4 Yeşaya sarayın orta avlusundan çıkmadan önce RAB ona şöyle

dedi:

 

2.Kr.20: 5 "Geri dön ve halkımı yöneten Hizkiya'ya şunu söyle: 'Atan Davut'un Tanrısı RAB diyor ki: Duanı işittim, gözyaşlarını gördüm, seni sağlığına kavuşturacağım. Üç gün içinde RAB'bin Tapınağı'na çıkacaksın.

 

2.Kr.20: 6 Ömrünü on beş yıl daha uzatacağım. Seni de kenti de Asur

Kralı'nın elinden kurtaracağım. Kendim için ve kulum Davut'un hatırı için bu kenti savunacağım."

 

2.Kr.20: 7 Sonra Yeşaya, "İncir pestili getirin" dedi. Getirip çıbanına

koydular ve Hizkiya iyileşti.

 

2.Kr.20: 8 Hizkiya Yeşaya'ya, "RAB'bin beni iyileştireceğine ve üç gün

içinde RAB'bin Tapınağı'na çıkacağıma ilişkin belirti nedir?" diye sormuştu.

 

2.Kr.20: 9 Yeşaya şöyle karşılık vermişti: "RAB'bin verdiği sözü

tutacağına ilişkin belirti şu olacak: Gölge on basamak uzasın mı, kısalsın mı?"

 

2.Kr.20: 10 Hizkiya, "Gölgenin on basamak uzaması kolaydır, on basamak

kısalsın" demişti.

 

2.Kr.20: 11 Bunun üzerine Peygamber Yeşaya RAB'be yakardı ve RAB

Ahaz'ın merdiveninden aşağı düşmüş olan gölgeyi on basamak kısaltmıştı.

 

Hizkiya'nın Akılsızlığı

(2Ta.32:32-33; Yşa.39:1-8)

 

2.Kr.20: 12 O sırada Hizkiya'nın hastalandığını duyan Baladan oğlu

Babil Kralı Merodak-Baladan, ona mektuplarla birlikte bir armağan gönderdi.

 

2.Kr.20: 13 Hizkiya elçileri kabul etti. Deposundaki bütün değerli

eşyaları -altını, gümüşü, baharatı, değerli yağı, silah deposunu

ve hazine odalarındaki her şeyi- elçilere gösterdi. Sarayında da

krallığında da onlara göstermediği hiçbir şey kalmadı.

 

2.Kr.20: 14 Peygamber Yeşaya Kral Hizkiya'ya gidip, "Bu adamlar sana

ne dediler, nereden gelmişler?" diye sordu. Hizkiya, "Uzak bir ülkeden, Babil'den gelmişler" diye karşılık verdi.

 

2.Kr.20: 15 Yeşaya, "Sarayında ne gördüler?" diye sordu.

Hizkiya, "Sarayımdaki her şeyi gördüler, hazinelerimde onlara

göstermediğim hiçbir şey kalmadı" diye yanıtladı.

 

2.Kr.20: 16 Bunun üzerine Yeşaya şöyle dedi: "RAB'bin sözüne kulak ver.

 

2.Kr.20: 17 RAB diyor ki, 'Gün gelecek, sarayındaki her şey, atalarının

bugüne kadar bütün biriktirdikleri Babil'e taşınacak. Hiçbir şey kalmayacak.

 

2.Kr.20: 18 Soyundan gelen bazı çocuklar alınıp götürülecek, Babil

Kralı'nın sarayında hadım edilecek."

 

2.Kr.20: 19 Hizkiya, "RAB'den ilettiğin bu söz iyi" dedi. Çünkü, "Nasıl

olsa yaşadığım sürece barış ve güvenlik olacak" diye düşünüyordu.

 

2.Kr.20: 20 Hizkiya'nın krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün

başarıları, bir havuz ve tünel yaparak suyu kente nasıl

getirdiği, Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.

 

2.Kr.20: 21 Hizkiya ölüp atalarına kavuşunca, yerine oğlu Manaşşe kral

oldu.

 

Manaşşe'nin Yahuda Krallığı

(2Ta.33:1-20)

 

BÖLÜM 21

 

2.Kr.21: 1 Manaşşe on iki yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de elli beş

yıl krallık yaptı. Annesinin adı Hefsivah'tı.

 

2.Kr.21: 2 RAB'bin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların

iğrenç törelerine uyarak RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı.

 

2.Kr.21: 3 Babası Hizkiya'nın yok ettiği puta tapılan yerleri yeniden

yaptırdı. İsrail Kralı Ahav gibi, Baal* için sunaklar kurdu,

Aşera* putu yaptı. Gök cisimlerine taparak onlara kulluk etti.

 

2.Kr.21: 4 RAB'bin, "Yeruşalim'de bulunacağım" dediği RAB'bin

Tapınağı'nda sunaklar kurdu.

 

2.Kr.21: 5 Tapınağın iki avlusunda gök cisimlerine tapmak için sunaklar

yaptırdı.

 

2.Kr.21: 6 Oğlunu ateşte kurban etti; falcılık ve büyücülük yaptı.

Medyumlara, ruh çağıranlara danıştı. RAB'bin gözünde çok kötülük

yaparak O'nu öfkelendirdi.

 

2.Kr.21: 7 Manaşşe yaptırdığı Aşera putunu RAB'bin Tapınağı'na

yerleştirdi. Oysa RAB tapınağa ilişkin Davut'la oğlu Süleyman'a

şöyle demişti: "Bu tapınakta ve İsrail oymaklarının yaşadığı

kentler arasından seçtiğim Yeruşalim'de adım sonsuza dek anılacak.

 

2.Kr.21: 8 Buyruklarımı dikkatle yerine getirir ve kulum Musa'nın

kendilerine verdiği Kutsal Yasa'yı tam uygularlarsa, İsrail halkının ayağını bir daha atalarına vermiş olduğum ülkenin dışına çıkarmayacağım."

 

2.Kr.21: 9 Ama halk kulak asmadı. Manaşşe onları öylesine yoldan çıkardı ki, RAB'bin İsrail halkının önünde yok ettiği uluslardan daha çok kötülük yaptılar.

 

2.Kr.21: 10 RAB, kulları peygamberler aracılığıyla şöyle dedi:

 

2.Kr.21: 11-12 "Yahuda Kralı Manaşşe bu iğrenç işleri yaptığı,

kendisinden önceki Amorlular'dan daha çok kötülük ettiği, putlar

dikerek Yahudalılar'ı günaha sürüklediği için İsrail'in Tanrısı

RAB, 'Yeruşalim'in ve Yahuda'nın başına öyle bir felaket

getireceğim ki, duyanların hepsi şaşkına dönecek diyor,

 

2.Kr.21: 13 'Samiriye'yi ve Ahav'ın soyunu nasıl cezalandırdımsa,

Yeruşalim'i cezalandırırken de aynı ölçü ipini, aynı çekülü

kullanacağım. Bir adam tabağını nasıl temizler, silip yüzüstü

kapatırsa, Yeruşalim'i de öyle silip süpüreceğim.

 

2.Kr.21: 14 Halkımdan sağ kalanları terk edeceğim ve düşmanlarının

eline teslim edeceğim. Yeruşalim halkı yağmalanıp ganimet olarak götürülecek.

 

2.Kr.21: 15 Çünkü gözümde kötü olanı yaptılar. Atalarının Mısır'dan

çıktığı günden bugüne kadar beni öfkelendirdiler."

 

2.Kr.21: 16 Manaşşe RAB'bin gözünde kötü olanı yaparak Yahudalılar'ı

günaha sürüklemekle kalmadı, Yeruşalim'i bir uçtan öbür uca

dolduracak kadar çok sayıda suçsuzun kanını döktü.

 

2.Kr.21: 17 Manaşşe'nin krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün

yaptıkları ve işlediği günahlar Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.

 

2.Kr.21: 18 Manaşşe ölüp atalarına kavuşunca, sarayının Uzza adındaki

bahçesine gömüldü. Yerine oğlu Amon kral oldu.

 

Amon'un Yahuda Krallığı

(2Ta.33:21-25)

 

2.Kr.21: 19 Amon yirmi iki yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de iki yıl

krallık yaptı. Annesi Yotvalı Harus'un kızı Meşullemet'ti.

 

2.Kr.21: 20 Amon da babası Manaşşe gibi RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı.

 

2.Kr.21: 21 Babasının yürüdüğü yollarda yürüdü, aynı putlara taptı ve

hizmet etti.

 

2.Kr.21: 22 Atalarının Tanrısı RAB'bi terk etti, O'nun yolunda

yürümedi.

 

2.Kr.21: 23 Kral Amon'un görevlileri düzen kurup onu sarayında

öldürdüler.

 

2.Kr.21: 24 Ülke halkı Amon'a düzen kuranların hepsini öldürdü. Yerine

oğlu Yoşiya'yı kral yaptı.

 

2.Kr.21: 25 Amon'un krallığı dönemindeki öteki olaylar ve yaptıkları

Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.

 

2.Kr.21: 26 Amon Uzza bahçesinde kendi mezarına gömüldü. Yerine oğlu

Yoşiya kral oldu.

 

Yoşiya'nın Yahuda Krallığı

(2Ta.34:1-2; 8-28)

 

BÖLÜM 22

 

2.Kr.22: 1 Yoşiya sekiz yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de otuz bir yıl

krallık yaptı. Annesi Boskatlı Adaya'nın kızı Yedida'ydı.

 

2.Kr.22: 2 Yoşiya RAB'bin gözünde doğru olanı yaptı. Sağa sola sapmadan

atası Davut'un bütün yollarını izledi.

 

2.Kr.22: 3 Kral Yoşiya, krallığının on sekizinci yılında Meşullam oğlu

Asalya oğlu Yazman Şafan'ı RAB'bin Tapınağı'na gönderirken ona şöyle dedi:

 

2.Kr.22: 4 "Başkâhin Hilkiya'nın yanına çık. Kapı nöbetçilerinin

halktan toplayıp RAB'bin Tapınağı'na getirdikleri paraları

saysın.

 

2.Kr.22: 5-6 RAB'bin Tapınağı'ndaki işlerin başında bulunan denetçilere

versin. Onlar da paraları RAB'bin Tapınağı'ndaki çatlakları onaranlara, marangozlara, yapıcılara, duvarcılara ödesinler. Tapınağın onarımı için gerekli keresteyi, yontma taşı da bu parayla alsınlar.

 

2.Kr.22: 7 Onlara verilen paranın hesabı sorulmasın, çünkü dürüstçe

çalışıyorlar."

 

2.Kr.22: 8 Başkâhin Hilkiya Yazman Şafan'a, "RAB'bin Tapınağı'nda Yasa

Kitabı'nı buldum" diyerek kitabı ona verdi. Şafan kitabı okudu.

 

2.Kr.22: 9 Sonra krala giderek, "Görevlilerin tapınaktaki paraları alıp

RAB'bin Tapınağı'ndaki işlerin başında bulunan adamlara verdiler"

diye durumu bildirdi.

 

2.Kr.22: 10 Ardından, "Kâhin Hilkiya bana bir kitap verdi" diyerek

kitabı krala okudu.

 

2.Kr.22: 11 Kral Kutsal Yasa'daki sözleri duyunca giysilerini yırttı.

 

2.Kr.22: 12 Kâhin Hilkiya'ya, Şafan oğlu Ahikam'a, Mikaya oğlu Akbor'a,

Yazman Şafan'a ve kendi özel görevlisi Asaya'ya şöyle buyurdu:

 

2.Kr.22: 13 "Gidin, bulunan bu kitabın sözleri hakkında benim için de,

bütün Yahuda halkı için de RAB'be danışın. RAB'bin bize karşı

alevlenen öfkesi büyüktür. Çünkü atalarımız bu kitabın sözlerine

kulak asmadılar, bizler için yazılan bu sözlere uymadılar."

 

2.Kr.22: 14 Kâhin Hilkiya, Ahikam, Akbor, Şafan ve Asaya varıp

tapınaktaki giysilerin nöbetçisi Harhas oğlu Tikva oğlu Şallum'un

karısı Peygamber Hulda'ya danıştılar. Hulda Yeruşalim'de, İkinci

Mahalle'de oturuyordu.

 

2.Kr.22: 15 Hulda onlara şöyle dedi: "İsrail'in Tanrısı RAB, 'Sizi bana

gönderen adama şunları söyleyin diyor:

 

2.Kr.22: 16 'Yahuda Kralı'nın okuduğu kitapta yazılı olduğu gibi,

buraya da, burada yaşayan halkın başına da felaket getireceğim.

 

2.Kr.22: 17 Beni terk ettikleri, elleriyle yaptıkları başka ilahlara

buhur yakıp beni kızdırdıkları için buraya karşı öfkem alevlenecek ve sönmeyecek.

 

2.Kr.22: 18 "RAB'be danışmak için sizi gönderen Yahuda Kralı'na şöyle

deyin: 'İsrail'in Tanrısı RAB duyduğun sözlere ilişkin diyor ki:

 

2.Kr.22: 19 Madem yıkılıp lanetle anılacak olan burası ve burada

yaşayanlarla ilgili sözlerimi duyunca yüreğin yumuşadı, önümde

kendini alçalttın, giysilerini yırtıp huzurumda ağladın, ben de yalvarışını işittim.

 

2.Kr.22: 20 Seni atalarına kavuşturacağım, esenlik içinde mezarına

gömüleceksin. Buraya getireceğim büyük felaketi görmeyeceksin."

Hilkiya ile yanındakiler bu sözleri krala ilettiler.

 

Yoşiya Putperestliği Kaldırıyor

(2Ta.34:3-7; 29-33)

 

BÖLÜM 23

 

2.Kr.23: 1 Kral Yoşiya haber gönderip Yahuda ve Yeruşalim'in bütün

ileri gelenlerini yanına topladı.

 

2.Kr.23: 2 Sonra Yahudalılar, Yeruşalim'de yaşayanlar, kâhinler,peygamberler, büyük küçük herkesle birlikte RAB'bin Tapınağı'na çıktı. RAB'bin Tapınağı'nda bulunmuş olan Antlaşma Kitabı'nı baştan sona kadar herkesin duyacağı biçimde okudu.

 

2.Kr.23: 3 Sütunun yanında durarak RAB'bin yolunu izleyeceğine,

buyruklarını, öğütlerini, kurallarını candan ve yürekten uygulayacağına, bu kitapta yazılı antlaşmanın koşullarını yerine getireceğine ilişkin RAB'bin huzurunda antlaşma yaptı. Bütün halk bu antlaşmayı onayladı.

 

2.Kr.23: 4 Kral Yoşiya Baal*, Aşera* ve gök cisimleri için yapılmış

olan bütün eşyaları RAB'bin Tapınağı'ndan çıkarmak üzere Başkâhin

Hilkiya'ya, kâhin yardımcılarına ve kapı nöbetçilerine buyruk

verdi. Bunları Yeruşalim'in dışına çıkarıp Kidron Vadisi'nde

yaktı, küllerini Beytel'e götürdü.

 

2.Kr.23: 5 Yahuda krallarının kentlerde ve Yeruşalim'in çevresindeki

tapınma yerlerinde buhur yaksınlar diye atamış olduğu putperest

kâhinleri, Baal'a, güneşe, aya, takımyıldızlara -bütün gök

cisimlerine- buhur yakanları ortadan kaldırdı.

 

2.Kr.23: 6 Aşera putunu RAB'bin Tapınağı'ndan çıkarıp Yeruşalim'in

dışında Kidron Vadisi'nde yaktı, ezip toza çevirdi. Bu tozu sıradan halkın mezarlarına serpti.

 

2.Kr.23: 7 Fuhuş yapan kadın ve erkeklerin RAB'bin Tapınağı alanındaki

odalarını yıktı. Kadınlar orada Aşera için kumaş dokurlardı.

 

2.Kr.23: 8 Yoşiya Yahuda kentlerinden bütün kâhinleri getirtti. Geva'dan Beer-Şeva'ya kadar kâhinlerin buhur yaktıkları tapınma yerlerini kirletti. Adını kent yöneticisinden alan Yeşu Kapısı'nın girişinde, kentin ana kapısının solunda kalan

kapılardaki tapınma yerlerini de yıktı.

 

2.Kr.23: 9 Tapınma yerlerinin kâhinleri, Yeruşalim'deki RAB'bin

sunağına çıkmaz, ancak öbür kâhinlerle birlikte mayasız ekmek yerlerdi.

 

2.Kr.23: 10 Yoşiya, kimse oğlunu ya da kızını ilah Molek* için ateşte

kurban etmesin diye, Ben-Hinnom Vadisi'ndeki Tofet'i* kirletti.

 

2.Kr.23: 11 Yahuda krallarının güneşe adamış olduğu atları RAB'bin

Tapınağı'nın girişinden kaldırdı. Atlar tapınağın avlusunda, hadım Natan-Melek'in odasının yanındaydı. Yoşiya güneşe adanmış savaş arabalarını da ateşe verdi.

 

2.Kr.23: 12 Ahaz'ın yukarı odasının damında Yahuda krallarının

yaptırdığı sunakları da, RAB'bin Tapınağı'nın iki avlusunda Manaşşe'nin yaptırdığı sunakları da yıktı; onları kırıp parçalayarak tozlarını Kidron Vadisi'ne saçtı.

 

2.Kr.23: 13 Yeruşalim'in doğusunda, Yıkım Dağı'nın*ff* güneyinde İsrail

Kralı Süleyman'ın Saydalılar'ın iğrenç putu Aştoret*, Moavlılar'ın iğrenç putu Kemoş ve Ammonlular'ın iğrenç putu Molek için yaptırmış olduğu tapınma yerlerini kirletti.

D Not 23:13 "Yıkım Dağı": Zeytin Dağı olduğu sanılıyor.

 

2.Kr.23: 14 Dikili taşları, Aşera putlarını parçaladı; yerlerini insan kemikleriyle doldurdu.

 

2.Kr.23: 15 Bundan başka İsrail'i günaha sürükleyen Nevat oğlu Yarovam'ın yaptırdığı Beytel'deki tapınma yerini ve sunağı bile yıktı. Tapınma yerini ateşe verip toz duman etti. Aşera putunu yaktı.

 

2.Kr.23: 16 Yoşiya çevresine bakındı. Tepedeki mezarları görünce,

adamlarını gönderip mezarlardaki kemikleri çıkarttı. Olacakları

önceden bildiren Tanrı adamının açıkladığı RAB'bin sözü uyarınca,

kemikleri sunağın üzerinde yakarak sunağı kirletti.

 

2.Kr.23: 17 Kral, "Orada görünen anıt nedir?" diye sordu.

Kent halkı, "Orası Yahuda'dan gelen ve senin Beytel'deki sunağa

yaptıklarını bildiren Tanrı adamının mezarıdır" diye yanıtladı.

 

2.Kr.23: 18 Kral, "Ona dokunmayın" dedi, "Kimse onun kemiklerini

rahatsız etmesin." Böylece Tanrı adamının kemiklerine de,

Samiriye'den gelmiş olan peygamberin kemiklerine de dokunmadılar.

 

2.Kr.23: 19 Yoşiya Beytel'de yaptığı gibi, İsrail krallarının Samiriye

kentlerinde yaptırdığı RAB'bi öfkelendiren tapınma yerlerindeki

bütün yapıları ortadan kaldırdı.

 

2.Kr.23: 20 O kentlerdeki tapınma yerlerinin bütün kâhinlerini

sunakların üzerinde kurban etti. Sunakların üzerinde insan

kemikleri yaktıktan sonra Yeruşalim'e döndü.

 

Yoşiya Fısıh Bayramını Kutluyor

(2Ta.35:1-19)

 

2.Kr.23: 21 Kral, "Tanrınız RAB için Fısıh Bayramı'nı* bu Antlaşma

Kitabı'nda yazılanlara uygun biçimde kutlayın" diye halka buyruk verdi.

 

2.Kr.23: 22 İsrail'e önderlik etmiş olan hakimler döneminden bu yana,

ne İsrail, ne de Yahuda kralları döneminde, böyle bir Fısıh Bayramı kutlanmamıştı.

 

2.Kr.23: 23 RAB için düzenlenen bu Fısıh Bayramı Kral Yoşiya'nın

krallığının on sekizinci yılında Yeruşalim'de kutlandı.

 

Yoşiya'nın Getirdiği Öteki Yenilikler

 

2.Kr.23: 24 Bundan başka Yoşiya, Kâhin Hilkiya'nın RAB'bin Tapınağı'nda

bulduğu kitapta yazılı yasanın ilkelerini yerine getirmek amacıyla, cincileri, ruhçuları, aile putlarını, öteki putları, ayrıca Yahuda ve Yeruşalim'de görülen bütün iğrençlikleri silip süpürdü.

 

2.Kr.23: 25 Ne ondan önce, ne de sonra onun gibi candan ve yürekten var

gücüyle RAB'be yönelen ve Musa'nın yasasına uyan bir kral çıktı.

 

2.Kr.23: 26 Oysa Manaşşe işlediği suçlarla RAB'bi öyle öfkelendirmişti

ki, RAB Yahuda'ya karşı alevlenen öfkesinden vazgeçmedi

 

2.Kr.23: 27 ve "İsrail'i nasıl huzurumdan attımsa, Yahuda'yı da öyle

atacağım" dedi, "Seçtiğim bu kenti, Yeruşalim'i ve 'Orada

bulunacağım dediğim tapınağı kendimden uzaklaştıracağım."

 

Yoşiya'nın Ölümü

(2Ta.35:20-36:1)

 

2.Kr.23: 28 Yoşiya'nın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün

yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.

 

2.Kr.23: 29 Yoşiya'nın krallığı sırasında Mısır Firavunu Neko Asur

Kralı'na yardım etmek üzere Fırat'a doğru yola çıktı. Kral Yoşiya

da Neko'nun üzerine yürüdü. Megiddo'da karşılaştılar. Neko Yoşiya'yı öldürdü.

 

2.Kr.23: 30 Görevlileri Yoşiya'nın cesedini savaş arabasıyla

Megiddo'dan Yeruşalim'e getirip mezarına gömdüler. Yahuda halkı

Yoşiya'nın oğlu Yehoahaz'ı meshederek* babasının yerine kral yaptı.

 

Yehoahaz'ın Yahuda Krallığı

(2Ta.36:2-4)

 

2.Kr.23: 31 Yehoahaz yirmi üç yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de üç ay

krallık yaptı. Annesi Livnalı Yeremya'nın kızı Hamutal'dı.

 

2.Kr.23: 32 Yehoahaz ataları gibi RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı.

 

2.Kr.23: 33 Yeruşalim'de krallık yapmasın diye, Firavun Neko, Hama

ülkesinde, Rivla'da Yehoahaz'ı zincire vurdu. Ülke halkını yüz

talant*fg* gümüş ve bir talant*fh* altın ödemekle yükümlü kıldı.

D Not 23:33 "Yüz talant": Yaklaşık 3.45 ton.

23:33 "Bir talant": Yaklaşık 34.5 kg.

 

2.Kr.23: 34 Firavun Neko Yoşiya'nın oğlu Elyakim'i babasının yerine

kral yaptı ve adını değiştirip Yehoyakim koydu. Sonra Yehoahaz'ı

alıp Mısır'a döndü. Yehoahaz orada öldü.

 

2.Kr.23: 35 Yehoyakim firavunun istediği altın ve gümüşü ödedi. Bu

parayı bulmak için firavunun buyruğuna uyarak ülkeyi vergiye

bağladı. Firavun Neko'ya verilmek üzere Yahuda halkından herkesin

gücü oranında altın ve gümüş topladı.

 

Yehoyakim'in Yahuda Krallığı

(2Ta.36:5-8)

 

2.Kr.23: 36 Yehoyakim yirmi beş yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de on

bir yıl krallık yaptı. Annesi Rumalı Pedaya'nın kızı Zevuda'ydı.

 

2.Kr.23: 37 Yehoyakim ataları gibi RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı.

 

 

BÖLÜM 24

 

2.Kr.24: 1 Yahuda Kralı Yehoyakim'in krallığı döneminde Babil Kralı Nebukadnessar Yahuda'ya saldırdı. Yehoyakim üç yıl ona boyun eğdiyse de sonradan fikrini değiştirerek Nebukadnessar'a başkaldırdı.

 

2.Kr.24: 2 RAB, kulları peygamberler aracılığıyla söylediği söz

uyarınca, Yahuda'yı yok etmek üzere Kildani*, Aramlı, Moavlı ve

Ammonlu akıncıları ona karşı gönderdi.

 

2.Kr.24: 3-4 Bütün bunlar RAB'bin buyruğuyla Yahudalılar'ın başına

geldi. Manaşşe'nin işlediği bütün günahlar, döktüğü suçsuz kan yüzünden RAB Yahudalılar'ı huzurundan atmak istedi. Çünkü Manaşşe Yeruşalim'i suçsuzların kanıyla doldurmuştu ve RAB bunu bağışlamak niyetinde değildi.

 

2.Kr.24: 5 Yehoyakim'in krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün

yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.

 

2.Kr.24: 6 Yehoyakim ölüp atalarına kavuşunca, yerine oğlu Yehoyakin

kral oldu.

 

2.Kr.24: 7 Mısır Kralı bir daha ülkesinden dışarı çıkamadı. Çünkü Babil

Kralı Mısır Vadisi'nden Fırat'a kadar daha önce Mısır Firavunu'na

ait olan bütün toprakları ele geçirmişti.

 

Yehoyakin'in Yahuda Krallığı

(2Ta.36:9-10)

 

2.Kr.24: 8 Yehoyakin on sekiz yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de üç ay

krallık yaptı. Annesi Yeruşalimli Elnatan'ın kızı Nehuşta'ydı.

 

2.Kr.24: 9 O da babası gibi RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı.

 

2.Kr.24: 10 O sırada Babil Kralı Nebukadnessar'ın askerleri

Yeruşalim'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı.

 

2.Kr.24: 11 Kuşatma sürerken Nebukadnessar geldi.

 

2.Kr.24: 12 Yahuda Kralı Yehoyakin, annesi, görevlileri, yöneticileri

ve hadımlarıyla birlikte, Nebukadnessar'a teslim oldu. Babil

Kralı krallığının sekizinci yılında Yehoyakin'i tutsak etti.

 

2.Kr.24: 13 RAB'bin sözü uyarınca, Nebukadnessar RAB'bin Tapınağı'nın

ve kral sarayının bütün hazinelerini boşalttı, İsrail Kralı Süleyman'ın RAB'bin Tapınağı için yaptırdığı altın eşyaların tümünü parçaladı.

 

2.Kr.24: 14 Bütün Yeruşalim halkını, komutanları, yiğit savaşçıları,

zanaatçıları, demircileri, toplam on bin kişiyi sürgün etti.

Yahuda halkının en yoksul kesimi dışında kimse kalmadı.

 

2.Kr.24: 15-16 Babil Kralı Nebukadnessar Yehoyakin'i tutsak olarak

Babil'e götürdü. Onunla birlikte annesini, karılarını,

hadımlarını ve ülkenin ileri gelenlerini de Yeruşalim'den Babil'e

sürdü. Ayrıca yedi bin deneyimli yiğit savaşçıyı ve bin

zanaatçıyla demirciyi Babil'e sürgün etti.

 

2.Kr.24: 17 Yehoyakin'in yerine amcası Mattanya'yı kral yaptı ve adını

değiştirip Sidkiya koydu.

 

Sidkiya'nın Yahuda Krallığı

(2Ta.36:11-12; Yer.52:1-3a)

 

2.Kr.24: 18 Sidkiya yirmi bir yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de on bir

yıl krallık yaptı. Annesi Livnalı Yeremya'nın kızı Hamutal'dı.

 

2.Kr.24: 19 Yehoyakim gibi Sidkiya da RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı.

 

2.Kr.24: 20 RAB Yeruşalim'le Yahuda'ya öfkelendiği için onları huzurundan attı.

 

Yeruşalim'in Düşüşü

(2Ta.36:13-21; Yer.39:1-8; 52:3b-11)

 

Sidkiya Babil Kralı'na karşı ayaklandı.

 

BÖLÜM 25

 

2.Kr.25: 1 Sidkiya'nın krallığının dokuzuncu yılında, onuncu ayın*

onuncu günü, Babil Kralı Nebukadnessar bütün ordusuyla Yeruşalim

önlerine gelip ordugah kurdu. Kentin çevresine rampa yaptılar.

 

2.Kr.25: 2 Kral Sidkiya'nın krallığının on birinci yılına kadar kent

kuşatma altında kaldı.

 

2.Kr.25: 3 Dördüncü ayın dokuzuncu günü kentte kıtlık öyle şiddetlendi

ki, halk bir lokma ekmek bulamaz oldu.

 

2.Kr.25: 4 Sonunda kentin surlarında bir gedik açıldı. Kildaniler* kenti çepeçevre kuşatmış olmasına karşın, bütün askerler gece kral bahçesinin yolundan iki duvarın arasındaki kapıdan kaçarak Arava yoluna çıktılar.

 

2.Kr.25: 5 Ama Kildani ordusu kralın ardına düşerek Eriha ovalarında

ona yetişti. Sidkiya'nın bütün ordusu dağıldı.

 

2.Kr.25: 6 Kral Sidkiya yakalanıp Rivla'da Babil Kralı'nın huzuruna

çıkarıldı ve hakkında karar verildi.

 

2.Kr.25: 7 Sidkiya'nın gözü önünde oğullarını öldürdüler; kendisinin

de gözlerini oydular, zincire vurup Babil'e götürdüler.

 

Tapınağın Yıkılışı

(Yer.52:12-23)

 

2.Kr.25: 8 Babil Kralı Nebukadnessar'ın krallığının on dokuzuncu

yılında, beşinci ayın* yedinci günü muhafız birliği komutanı,

Babil Kralı'nın görevlisi Nebuzaradan Yeruşalim'e girdi.

 

2.Kr.25: 9 RAB'bin Tapınağı'nı, sarayı ve Yeruşalim'deki bütün evleri

ateşe verip önemli yapıları yaktı.

 

2.Kr.25: 10 Muhafız birliği komutanı önderliğindeki Kildani* ordusu

Yeruşalim'i çevreleyen surları yıktı.

 

2.Kr.25: 11 Komutan Nebuzaradan kentte sağ kalanları, Babil Kralı'nın

safına geçen kaçakları ve geri kalan halkı sürgün etti.

 

2.Kr.25: 12 Ancak bağcılık, çiftçilik yapsınlar diye bazı yoksulları

orada bıraktı.

 

2.Kr.25: 13 Kildaniler RAB'bin Tapınağı'ndaki tunç* sütunları,

ayaklıkları, tunç havuzu parçalayıp tunçları Babil'e götürdüler.

 

2.Kr.25: 14 Tapınak törenlerinde kullanılan kovaları, kürekleri, fitil

maşalarını, tabakları, bütün tunç eşyaları aldılar.

 

2.Kr.25: 15 Muhafız birliği komutanı saf altın ve gümüş buhurdanları,

çanakları alıp götürdü.

 

2.Kr.25: 16 RAB'bin Tapınağı için Süleyman'ın yaptırmış olduğu iki

sütun, havuz ve ayaklıklar için hesapsız tunç harcanmıştı.

 

2.Kr.25: 17 Her sütun on sekiz arşın*fı* yüksekliğindeydi, üzerlerinde tunç birer başlık vardı. Başlığın yüksekliği üç arşındı*fi*, çevresi tunçtan ağ ve nar motifleriyle bezenmişti. Öbür sütun da ağ motifleriyle süslenmişti ve ötekine benziyordu.

D Not 25:17 "On sekiz arşın": Yaklaşık 8.1 m.

25:17 "Üç arşın": Yaklaşık 1.4 m.

 

Yahuda Halkı Babil'e Sürülüyor

(Yer.52:24-27)

 

2.Kr.25: 18 Muhafız birliği komutanı Nebuzaradan Başkâhin Seraya'yı, Başkâhin Yardımcısı Sefanya'yı ve üç kapı nöbetçisini tutsak aldı.

 

2.Kr.25: 19 Kentte kalan askerlerin komutanını, kralın beş danışmanını,

ayrıca ülke halkını askere yazan ordu komutanının yazmanını ve ülke halkından kentte bulunan altmış kişiyi tutsak etti.

 

2.Kr.25: 20 Hepsini Rivla'ya, Babil Kralı'nın yanına götürdü.

 

2.Kr.25: 21 Babil Kralı Hama ülkesinde, Rivla'da onları idam etti.

Böylece Yahuda halkı ülkesinden sürülmüş oldu.

 

Yahuda Valisi Gedalya

(Yer.40:7-9; 41:1-3; 16-18)

 

2.Kr.25: 22 Babil Kralı Nebukadnessar Yahuda'da kalan halkın üzerine

Şafan oğlu Ahikam oğlu Gedalya'yı vali atadı.

 

2.Kr.25: 23 Ordu komutanlarıyla adamları, Babil Kralı'nın Gedalya'yı

vali atadığını duyunca, Mispa'ya, Gedalya'nın yanına geldiler.

Gelenler Netanya oğlu İsmail, Kareah oğlu Yohanan, Netofalı

Tanhumet oğlu Seraya, Maakalı oğlu Yaazanya ve adamlarıydı.

 

2.Kr.25: 24 Gedalya onlara ve adamlarına ant içerek, "Kildani*

yetkililerden korkmayın" dedi, "Ülkeye yerleşip Babil Kralı'na

hizmet edin. Böylesi sizin için daha iyi olur."

 

2.Kr.25: 25 O yılın yedinci ayında* kral soyundan Elişama oğlu Netanya

oğlu İsmail on adamıyla birlikte Mispa'ya gidip Gedalya'yı öldürdü. Ayrıca, Gedalya'yı destekleyen Yahudiler'i ve Kildaniler'i de kılıçtan geçirdi.

 

2.Kr.25: 26 Bunun üzerine büyük küçük bütün halk ordu komutanlarıyla

birlikte Mısır'a kaçtı. Çünkü Kildaniler'den korkuyorlardı.

 

Yehoyakin Serbest Bırakılıyor

(Yer.52:31-34)

 

2.Kr.25: 27 Yahuda Kralı Yehoyakin'in sürgündeki otuz yedinci yılı

Evil-Merodak Babil Kralı oldu. Evil-Merodak o yılın on ikinci

ayının* yirmi yedinci günü, Yahuda Kralı Yehoyakin'i cezaevinden çıkardı.

 

2.Kr.25: 28 Kendisiyle tatlı tatlı konuştu ve ona Babil'deki öteki

sürgün krallardan daha üstün bir yer verdi.

 

2.Kr.25: 29 Yehoyakin cezaevi giysilerini üstünden çıkardı. Yaşadığı

sürece Babil Kralı'nın sofrasında yer aldı.

 

2.Kr.25: 30 Yaşamı boyunca kral tarafından günlük yiyeceği sürekli

karşılandı.

 

 
  Bugün 88 ziyaretçi (168 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol