beyaz kuğu
  23-EZGİLER EZGİSİ
 

EZGİLER EZGİSİBÖLÜM 1

Ezg.1: 1 Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi.

Kız

Ezg.1: 2 Beni dudaklarıyla öptükçe öpsün!
Çünkü aşkın şaraptan daha tatlı.

Ezg.1: 3 Ne güzel kokuyor sürdüğün esans,
Dökülmüş esans sanki adın,
Kızlar bu yüzden seviyor seni.

Ezg.1: 4 Al götür beni, haydi koşalım!
Kral beni odasına götürsün.

Kızın arkadaşları

Seninle coşup seviniriz,
Aşkını şaraptan çok överiz.

Kız

Ne kadar haklılar seni sevmekte!

Ezg.1: 5 Esmerim ben, ama güzelim,
Ey Yeruşalim kızları!
Kedar'ın çadırları gibi,
Süleyman'ın çadır bezleri gibi kara.

Ezg.1: 6 Bakmayın esmer olduğuma,
Güneş kararttı beni.
Çünkü kızdılar bana erkek kardeşlerim,
Bağlara bakmakla görevlendirdiler.
Ama kendi bağıma bakmadım.

Ezg.1: 7 Ey sevgilim, söyle bana, sürünü nerede otlatıyorsun,
Öğleyin nerede yatırıyorsun?
Neden arkadaşlarının sürüleri yanında
Yüzünü örten bir kadın durumuna düşeyim*fa*?
D Not 1:7 Eski çağlarda kadının örtünmesi fahişe olduğunu
gösterirdi.

Kızın Arkadaşları

Ezg.1: 8 Ey güzeller güzeli,
Bilmiyorsan,
Sürünün izine çık,
Çobanların çadırları yanında
Oğlaklarını otlat.

Erkek

Ezg.1: 9 Firavunun arabalarına koşulu kısrağa benzetiyorum seni,
aşkım benim!

Ezg.1: 10 Yanakların süslerle,
Boynun gerdanlıklarla ne güzel!

Ezg.1: 11 Sana gümüş düğmelerle altın süsler yapacağız.

Kız

Ezg.1: 12 Kral divandayken*fb*,
Hintsümbülümün güzel kokusu yayıldı.
D Not 1:12 "Divandayken" ya da "Sofradayken".

Ezg.1: 13 Memelerim arasında yatan
Mür* dolu bir kesedir benim için sevgilim;

Ezg.1: 14 Eyn-Gedi bağlarında
Bir demet kına çiçeğidir benim için sevgilim.

Erkek

Ezg.1: 15 Ah, ne güzelsin, aşkım, ah, ne güzel!
Gözlerin tıpkı birer güvercin!

Kız

Ezg.1: 16 Ne yakışıklısın, sevgilim, ah, ne çekici!
Yeşilliktir yatağımız.

Erkek

Ezg.1: 17 Sedir ağaçlarıdır evimizin kirişleri,
Tavanımızın tahtaları ardıçlar.

Kız

BÖLÜM 2

Ezg.2: 1 Ben Şaron*fc* çiğdemiyim,
Vadilerin zambağıyım.
D Not 2:1 "Şaron" verimli bir kıyı bölgesiydi.

Erkek

Ezg.2: 2 Dikenlerin arasında bir zambağa benzer
Kızların arasında aşkım.

Kız

Ezg.2: 3 Orman ağaçları arasında bir elma ağacına benzer
Delikanlıların arasında sevgilim.
Onun gölgesinde oturmaktan zevk alırım,
Tadı damağımda kalır meyvesinin.

Ezg.2: 4 Ziyafet evine götürdü beni,
Üzerimdeki sancağı aşktı.

Ezg.2: 5 Güçlendirin beni üzüm pestiliyle,
Canlandırın elmayla,
Çünkü aşk hastasıyım ben.

Ezg.2: 6 Sol eli başımın altında,
Sağ eli sarsın beni.

Ezg.2: 7 Dişi ceylanlar,
Yabanıl dişi geyikler üstüne
Ant içiriyorum size, ey Yeruşalim kızları!
Aşkımı ayıltmayasınız, uyandırmayasınız diye,
Gönlü hoş olana dek.

Ezg.2: 8 İşte! Sevgilimin sesi!
Dağların üzerinden sekerek,
Tepelerin üzerinden sıçrayarak geliyor.

Ezg.2: 9 Sevgilim ceylana benzer, sanki bir geyik yavrusu.
Bakın, duvarımızın ardında duruyor,
Pencerelerden bakıyor,
Kafeslerden seyrediyor.

Ezg.2: 10 Sevgilim şöyle dedi:
"Kalk, gel aşkım, güzelim.

Ezg.2: 11 Bak, kış geçti,
Yağmurların ardı kesildi,

Ezg.2: 12 Çiçekler açtı,
Şarkı mevsimi geldi,
Kumrular ötüşmeye başladı beldemizde.

Ezg.2: 13 İncir ağacı ilk meyvesini verdi,
Yeşeren asmalar mis gibi kokular saçmakta.
Kalk, gel aşkım, güzelim."

Erkek

Ezg.2: 14 Kaya kovuklarında,
Uçurum kenarlarında gizlenen güvercinim!
Boyunu bosunu göster bana,
Sesini duyur;
Çünkü sesin tatlı, boyun bosun güzeldir.

Ezg.2: 15 Yakalayın tilkileri bizim için,
Bağları bozan küçük tilkileri;
Çünkü bağlarımız yeşerdi.

Kız

Ezg.2: 16 Sevgilim benimdir, ben de onun,
Zambaklar arasında gezinir*fç* durur.
D Not 2:16 "Gezinir": İbranice "Sürü otlatır".

Ezg.2: 17 Ey sevgilim, gün serinleyip gölgeler uzayana dek,
Engebeli dağlar üzerinde bir ceylan gibi,
Geyik yavrusu gibi ol!


BÖLÜM 3

Ezg.3: 1 Gece boyunca yatağımda
Sevgilimi aradım,
Aradım, ama bulamadım.

Ezg.3: 2 "Kalkıp kenti dolaşayım,
Sokaklarda, meydanlarda sevgilimi arayayım" dedim,
Aradım, ama bulamadım.

Ezg.3: 3 Kenti dolaşan bekçiler buldu beni,
"Sevgilimi gördünüz mü?" diye sordum.

Ezg.3: 4 Onlardan ayrılır ayrılmaz
Sevgilimi buldum.
Tuttum onu, bırakmadım;
Annemin evine,
Beni doğuran kadının odasına götürünceye dek.

Ezg.3: 5 Dişi ceylanlar,
Yabanıl dişi geyikler üstüne
Ant içiriyorum size, ey Yeruşalim kızları!
Aşkımı ayıltmayasınız, uyandırmayasınız diye,
Gönlü hoş olana dek.

Ezg.3: 6 Kimdir bu kırdan çıkan,
Bir duman sütunu gibi,
Tüccarın türlü türlü baharatıyla,
Mür* ve günnükle tütsülenmiş?

Ezg.3: 7 İşte Süleyman'ın tahtırevanı!
İsrailli yiğitlerden
Altmış kişi eşlik ediyor ona.

Ezg.3: 8 Hepsi kılıç kuşanmış, eğitilmiş savaşçı.
Gecenin tehlikelerine karşı,
Hepsinin kılıcı belinde.

Ezg.3: 9 Kral Süleyman tahtırevanı
Lübnan ağaçlarından yaptı.

Ezg.3: 10 Direklerini gümüşten,
Tabanını altından yaptı.
Koltuğu mor kumaşla kaplıydı.
İçini sevgiyle döşemişti Yeruşalim kızları.

Ezg.3: 11 Dışarı çıkın, ey Siyon kızları!
Düğününde, mutlu gününde
Annesinin verdiği tacı giymiş Kral Süleyman'ı görün.

Erkek

BÖLÜM 4

Ezg.4: 1 Ah, ne güzelsin, aşkım, ah, ne güzel!
Peçenin ardındaki gözlerin güvercinler gibi.
Siyah saçların Gilat Dağı'nın yamaçlarından inen
Keçi sürüsü sanki.

Ezg.4: 2 Yeni kırkılıp yıkanmış,
Sudan çıkmış koyun sürüsü gibi dişlerin,
Hepsinin ikizi var.
Yavrusunu yitiren yok aralarında.

Ezg.4: 3 Al kurdele gibi dudakların,
Ağzın ne güzel!
Peçenin ardındaki yanakların
Nar parçası sanki.

Ezg.4: 4 Boynun Davut'un kulesi gibi,
Kakma taşlarla*fd* yapılmış,
Üzerine bin kalkan asılmış,
Hepsi de birer yiğit kalkanı.
D Not 4:4 "Kakma taşlarla" ya da "Silahhane olarak". İbranice sözcüğün anlamı kesin olarak bilinmiyor.

Ezg.4: 5 Sanki bir çift geyik yavrusu memelerin
Zambaklar arasında otlayan
İkiz ceylan yavrusu.

Ezg.4: 6 Gün serinleyip gölgeler uzayınca,
Mür* dağına,
Günnük tepesine gideceğim.

Ezg.4: 7 Tepeden tırnağa güzelsin, aşkım,
Hiç kusurun yok.

Ezg.4: 8 Benimle gel Lübnan'dan, yavuklum,
Benimle gel Lübnan'dan!
Amana doruğundan,
Senir ve Hermon doruklarından,
Aslanların inlerinden,
Parsların dağlarından geç.

Ezg.4: 9 Çaldın gönlümü kızkardeşim, yavuklum,
Bir bakışınla,
Gerdanlığının tek zinciriyle çaldın gönlümü!

Ezg.4: 10 Aşkın ne güzel, kızkardeşim, yavuklum,
Şaraptan çok daha tatlı;
Esansının kokusu her türlü baharattan güzel!

Ezg.4: 11 Ey yavuklum, bal damlar dudaklarından,
Bal ve süt var dilinin altında,
Lübnan'ın kokusu geliyor giysilerinden!

Ezg.4: 12 Kapalı bahçesin sen, kızkardeşim, yavuklum,
Kapalı bir kaynak, mühürlü bir pınar.

Ezg.4: 13 Fidanların nar bahçesidir;
Seçme meyvelerle,
Kına ve hintsümbülüyle,

Ezg.4: 14 Hintsümbülü ve safranla,
Güzel kokulu kamış ve tarçınla, her türlü günnük ağacıyla,
Mür ve ödle, her türlü seçme baharatla.

Ezg.4: 15 Sen bir bahçe pınarısın,
Bir taze su kuyusu,
Lübnan'dan akan bir dere.

Kız

Ezg.4: 16 Uyan, ey kuzey rüzgarı,
Sen de gel, ey güney rüzgarı!
Bahçemde es de güzel kokusu saçılsın.
Sevgilim bahçesine gelsin, seçme meyvelerini yesin!

Erkek

BÖLÜM 5

Ezg.5: 1 Bahçeme girdim, kızkardeşim, yavuklum,
Mürümü* topladım baharatımla,
Gümecimi, balımı yedim,
Şarabımı, sütümü içtim.

Kızın Arkadaşları

Yiyin, için, ey dostlar!
Mest olun aşktan, ey sevgililer!

Kız

Ezg.5: 2 Ben uyuyordum ama yüreğim uyanıktı.
Dinleyin! Sevgilim kapıyı vuruyor.
"Aç bana, kızkardeşim, aşkım, eşsiz güvercinim!
Sırılsıklam oldu başım çiyden,
Kaküllerim gecenin neminden."

Ezg.5: 3 Entarimi çıkardım,
Yine giyinmeli miyim?
Ayaklarımı yıkadım,
Yine kirletmeli miyim?

Ezg.5: 4 Kapı deliğinden uzattı elini sevgilim,
Aşk duygularım kabardı onun için.

Ezg.5: 5 Kalktım, sevgilime kapıyı açayım diye,
Mür* elimden damladı,
Parmaklarımdan aktı
Sürgü tokmakları üzerine.

Ezg.5: 6 Kapıyı açtım sevgilime,
Ama sevgilim yoktu, gitmişti!
Kendimden geçmişim o konuşurken.
Aradım onu, ama bulamadım,

 
  Bugün 106 ziyaretçi (275 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol