beyaz kuğu
  Türkiye Gizli Örgütü -MÇG
 

Türkiye Gizli Örgütü -MÇG

 

Mir Mahmut Rıza

 

Gecen yılın Şubat ayında ilk defa adını duymuş­tum Batı Çalışma Crubu'nun (BÇG). O zaman­lar ortamın sıcaklığından bu grubun öneminin farkına varamamıştım. Sonraları bu grubun ha­yatımızın hemen hemen tümünü etkisi altına aldığını farkettim. Oturmamızdan kalkmamıza kadar her şeyimizi takip ettiğini ve bizi "tenzi­lata girmiş mal" gibi fişlediğini gördüğümde bu çalışma grubunun gelecekte de ne kadar çok 'iş yapacağını' anladım.

Başbakan Mesut Yılmaz da anlamış ki o da hemen bir Başbakanlık Takip Kurulu (BTG) is­miyle bir çalışma grubu kurdu. O da başladı fiş­lemeye ve takip etmeye. Şimdi ortalıkta her iki grubun da hazırladığı raporlar uçuşuyor. Eski pehlivan tefrikaları gibi gazetelerde çarşaf çar­şaf "irtica" raporları yayınlanıyor.

Baktım bu tür çalışma grupları rağbet görü­yor ben de bir çalışma grubu kurmaya karar verdim. Adını da "Mir Çalışma Grubu" (MÇG) olarak tespit ettim. İsmimin unvanını, çalışma grubunun adı olarak seçmemin elbette ki anla­mı var. "Mir"i, Mir Uzay İstasyonu'yla karıştı­ranlar olabilir. Böylece grubuma biraz kozmik bir yön katmış olabilirim. "MİR"in 'bey, saygın kişi' anlamına geldiğini bilenler için de grubu­mun ne kadar saygın ve önemli olduğunu gös­termiş olurum.

Evet MÇG kısa bir süre önce kuruldu ancak ilk raporunu da hemen hazırlamaya başladı bi­le. Şimdi bu rapordan bir bölüm sunuyorum si­ze.

İstanbul'da İrticai Faaliyetlerde Bu­lunan Bazı İşçiler

Eminönü'nde Üsküdar vapur iskelesi önünde duran simitçi Salih. Simitçi Salih'in tezgah komşusu Midyeci Bahri. Mercan yo­kuşunda örücü Hıdır. Küçükpazar'da fırın tahtası ustası Haşmet. Beylikdüz'ünde taşfı-rın kalfası Apo (tam adı öğrenilemedi). Hacı-mirzaoğlu Lahmacun'da kündeci Rüknettin ve çırağı Vasıf.

Ele Geçirilen İrticai Eylem Planlan

1. irticacılar tarafından yeni bir çiklet üreti­lecek. Bu çiklet çiğnendikçe 'cak cak' değil de 'şer şer' edecek. Böylece şeriat kelimesine milletin zihni hazırlanacak. Bir de bu çikletler şişirilince balonunda sakallı takkeli "irtica temsilci-si"nin görüntüsü çıkacak. Çikletin adı "Şeriat-bom" olacakmış.

2.      Andız ağacından yapma 99'luk teşbih­lerin üretimi hızlandırılacak. Böylece herkesin elinde bu teşbihten olacak. Sert ağaçtan yapıl­mış bu teşbihler ani bir durumda ortaya çıkar­tılıp sapan taşı olarak kullanılacak. (Bu planı pek anlamlı bulmadı uzmanlarımız. Yine de ir­ticai plan plandır).

3.      İrticacılar yağmursuzluk duasına çıkacak­lar. Bu sayede kuraklık olacak. Bu kuraklıkta yağmur bombası atılması gündeme gelecek, işte bu yağmur bombasında yapılacak küçük bir değişiklikle gökten asit yağması sağlanacak. Ancak bu asit sadece başı ve bacağı açıkların görünen kısımlarını tahrip edecek.

İrticaya Karşı Alınması Gereken Bazı Önlemler

1.     Bütün berberlerde takip üssü kurulacak. Traş olmaya gelenlerden sakallı olanlara çaktır­madan "sakalınız şeytani mi, rahmani mi?" so­rusu sorulacak. "Şeytani" diyenlere indirim ya­pılacak. "Rahmani" diyenler (yine çaktırılma­dan) fişlenecek ve MÇG'ye bildirilecek.

2.     Aynı takip kurulu nalbur, ıtriyat depolan, havlucu, ayakkabıcılarda da kurulacak. Nalbur­dan (genelde laikleri kesecekleri alet olan) tes­tere alanlar, ıtriyat deposundan hacı yağı alan­lar, havlucudan peştemal alanlar fişlenecek. Ayakkabıcıdan düz topuklu ve (genelde içine Mest giydikleri için) normal giydiklerinden bir numara büyük ayakkabı alanlar düzenli ve ter­tipli olarak fişlenecek...

İhbar Edin...

MÇG'nin hazırladığı rapor bu kadar değil. Ancak mukaddime tahtında bu girizgahı ya­parak konuya ne kadar önem verdiğimizi gös­terdik. Vatandaşlarımızdan ve okurlarımızdan isteğimiz bu konuda varsa duyumları bize ilet­sinler. Dergi aracılığıyla ihbarlarınızı bek­liyoruz. Gün irticaya gününü gösterme zamanıdır

 

Sözleşme Sayı 07 Mayıs 98

 
  Bugün 109 ziyaretçi (510 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol