beyaz kuğu
  002 - 2 - Ayet el Kürsü
 ( A Y E T el K Ü R S Ü )

 


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 

 


 Ayet el Kürsü >
 

 

Rahman ve Rahıym olan Allah'ın adıyla


Allah'tan ba؛ka hiçbir ilâh yoktur.
Onu, uyuklama ve uyku tutmaz, her an diri olarak yarattıklarını gözetmektedir.
Göklerde ve yerde olan ne varsa hepsi O'nundur.
O'nun izni olmadan katında ؛efaat edecek kimdir?
O, kullarının i؛lediklerini ve i؛leyeceklerini bilir,
Onlar ise, O'nun dilediği kadarından ba؛ka ilminden hiçbir ؛eyi kavrayamazlar.
Hükümranlığı gökleri ve yeri kaplamı؛tır,
onların görüp gözetilmesi O'na ağır gelmez.
O yücedir, büyüktür.

     Bismillahirrahmanirrahıym


Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum,
La te'huzü hü sinetüv vela nevm,
Lehü ma fis sema vati vema fil ard,
Men zelleziy ye؛fe u ıyn dehü illa bi iznih,
Yağlemü ma beyne eydiy him vema halfe hüm
Vela yü hıy tune bi؛ey im min ıyl mihiy illa bima ؛aa'
Vesi a kürsiyyü hüs sema vati vel eard
Vela ye u dü hü hıfzü hüma
Ve hüvel aliyyül azıym
 

 

 

AYETEL KÜRSİ

  ARAPÇA OKUNUŞU   

 

 

                                     Ayet -el Kürsi

TÜRKÇE OKUNUŞU LATİNCE 

 

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetüv ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil eardz. Men zellezîy yeşfeu ıyndehû illâ bi iznih. yağlemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîytûne bişey’im min ilmihî illâ bimâ şâ’e vesia kürsiyyü hüssemâvâti vel eardz. Velâ yeûdühü hıfzu humâ ve hüvel aliyyül azıym.

 

ANLAMI MEALİ AÇIKLAMASI;

 

Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.


Okundu
ğu yer:

Namaz içinde okunduğu gibi, namazda tesbihden önce de okunur.Ayet -el Kürsi 1 - Ok TakipliAyet el Kürsi

 
  Bugün 41 ziyaretçi (91 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol