beyaz kuğu
  088 - Gaşiye
 

  
( Gaşiye ) 

Rahman ve Rahıym olan Allah'ın adıyla

1 - O her ؛eyi ku؛atacak olan Kıyamet'in haberi sana geldi mi?
2 - Yüzler var ki, o gün eğilmi؛, zillete dü؛mü؛tür.
3 - Çalı؛mı؛, yorulmu؛tur.
4 - Kızı؛mı؛ bir ate؛e girer.
5 - Onlara kızgın bir kaynaktan su verilir.
6 - Onlar için kuru bir dikenden ba؛ka yiyecek de yoktur.
7 - O da ne besler, ne de açlığı giderir.
8 - Yüzler de var ki, o gün nimetle mutludur.
9 - Yaptığından ho؛nuttur.
10 - Yüksek bir cennettedir.
11 - Orada bo؛ bir söz i؛itmez.
12 - Orada akan bir kaynak,
13 - Yükseltilmi؛ divanlar,
14 - Konulmu؛ kadehler,
15 - Dizilmi؛ koltuklar, yastıklar,
16 - Serilmi؛ halılar vardır.
17 - Bakmıyorlar mı o develere, nasıl yaratılmı؛?
18 - Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmi؛?
19 - Bakmıyorlar mı dağlara, nasıl dikilmi؛?
20 - Yere bakmıyorlar mı, nasıl yayılmı؛?
21 - Haydi öğüt ver; sen ؛imdi sırf bir öğütçüsün.
22 - Onların üzerinde bir zorba değilsin.
23 - Ancak kim yüz çevirir ve kâfir olursa,
- Allah ona en büyük azap ile azap edecek.
25 - Ku؛kusuz onlar döne dola؛a bize gelecekler.
26 - Sonra da bize hesap verecekler.

     Bismillahirrahmanirrahıym

1. Hel etake hadiysülğa؛iyeti.
2. Vücuhün yevmeizin ha؛i'atün.
3. 'Amiletün nasıbetün.
4. Tasla naren hamiyeten.
5. Tüska min 'aynin aniyetin.
6. Leyse lehüm ta'amün illa min dariy'ın.
7. La yüsminü ve la yuğniy min cu'ın.
8. Vücuhün yevmeizin na'ımetün.
9. Lisa'yiha radıyetün.
10. Fiy cennetin 'aliyetin.
11. La tesme'u fiyha lağıyeten
12. Fiyha 'aynün cariyetün.
13. Fiyha sürürin merfu'atün.
14. Ve ekvabün mevdu'atün.
15. Ve nemariku masfufetün.
16. Ve zerabiyyü mebsusetün.
17. Efela yenzurune ilel'ibilli keyfe hulikat.
18. Ve ilessemai keyfe rufi'at.
19. Ve ilelcibali keyfe nusıbet.
20. Ve ilel'ardı keyfe sutihat.
21. Fezekkir innema ente müzekkirün.
22. Leste'aleyhim bimusaytırin.
23. İlla men tevella ve kefere.
24. Feyü'azzibühullahül'azabel'ekbere.
25. İnne ileyna iyabehüm.
26. Sümme inne 'aleyna hısabehüm.

 

 
  Bugün 8 ziyaretçi (27 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol