beyaz kuğu
  089 - Fecr
  
( Fecr )

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ

( Fecr )
Rahman ve Rahıym olan Allah'ın adıyla

  1 - Andolsun fecre.
  2 - On geceye (Zilhicce ayının ilk on gecesine).
  3 - Çifte ve teke.
  4 - Gitmekte olan geceye.
  5 - Nasıl, bunlarda bir akıl sahibi için yemin var değil mi?
  6 - Görmedin mi Rabbin ne yaptı Âd kavmine?
  7 - Sütunlar sahibi İrem'e?
  8 - Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.
  9 - Vâdide kayaları yontan Semud kavmine?
  10 - Kazıklar sahibi (güçlü, kuvvetli) Firavun'a?
  11 - Bunlar ülkelerde azmışlardı.
  12 - Oralarda çok bozgunculuk yapmışlardı.
  13 - Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı.
  14 - Kuşkusuz Rabbin her an gözetlemededir.
  15 - Ama insan, her ne zaman Rabbi onu sınayıp da ikramda bulunur, nimet verirse, "Rabbim bana ikram etti." der.
  16 - Ama her ne zaman da sınayıp rızkını daraltırsa, o vakit de, "Rabbim beni zillete düşürdü." der.
17 - Hayır hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz.
  18 - Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz.
  19 - Oysa mirası öyle bir yiyorsunuz ki, haram-helal gözetmeden.
  20 - Malı öyle bir seviyorsunuz ki, yığmacasına.
  21 - Hayır hayır, yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz olduğu zaman,
  22 - Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman,
  23 - Ki cehennem de o gün getirilmiştir. İşte o gün insan anlar. Fakat bu anlamanın ona ne yararı var?
  24 - "Keşke hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim." der.
  25 - Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez.
  26 - Onun vuracağı bağı kimse vuramaz.
  27 - Ey, Rabbine, itaat edip huzura eren nefis!
  28 - Hem hoşnut edici, hem de hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön.
  29 - Kullarımın arasına gir.
  30 - Cennetime gir.

     Bismillahirrahmanirrahıym

1. Vel fecri.
2. Ve leyalin 'aşr.
3. Veş şef'ı vel vetr.
4. Vel leyli iza yesr.
5. Hel fiy zalike kasemün liziy hıcr.
6. Elem tere keyfe fe'ale rabbüke bi'ad.
7. İreme zatil'ıymad.
8. Elletiy lem yuhlak mislüha fiyl bilad
9. Ve semud elleziyne cabus sahra bil vad.
10. Ve fir'avne ziyl'evtad.
11. Elleziyne tağav fiyl bilad
12. Fe ekseru fiyhe lfesad
13. Fe sabbe 'aleyhim rabbüke sevta 'azab.
14. İnne rabbeke lebil mirsad
15. Fe emmel  insanü iza mebtelahü rabbühü fe ekramehü ve na'ğamehu fe yekulü rabbiy ekramen.
16. Ve emma iza mebtelahü fekadera  aleyhi rizkahu fe yekulü rabbiy ehanen.
17. Kella bel la tükrimun el yetiym.
18. Ve la tehadzune 'ala ta'amil miskiyn.
19. Ve te'külunet türase eklen lemma.
20. Ve tühıbbunel male hubben cemma.
21. Kella iza dükketil'ardzu dekken dekka.
22. Ve cae rabbüke vel melekü saffen saffa.
23. Ve ciy'e yevme izim bi cehenneme yevme izin yetezekkerul' insanü ve enna lehüz zikra.
24. Yekulü ya leyteniy kaddemtü li hayatiy.
25. Fe yevme izin la yü'azzibü 'azabehü  ehad.
26. Ve la yusiku ve sakahü ehad
27. Ya eyyetühen nefsül mutme inneh.
28. İırci ıy ila rabbiki radzıyetem merdzıyyeh.
29. Fedhuliy fiy 'ıbadiy.
30. Vedhuliy cennetiy. 

 


 
  Bugün 44 ziyaretçi (153 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol