beyaz kuğu
  080 - Abese
 

  
( Abese ) 


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ

Abese
Rahman ve Rahıym olan Allah'ın adıyla

  1 - (Peygamber) Yüzünü ekşitti ve döndü.
2 - Kendisine âmâ geldi, diye.
3 - Ne bilirsin, belki o temizlenecek?
  4 - Veya öğüt belleyecek de öğüt ona fayda verecek.
5 - Ama buna ihtiyaç hissetmeyene gelince,
  6 - Sen ona yöneliyorsun.
7 - Onun temizlenmemesinden sana ne?
  8 - Ama sana can atarak gelen,
  9 - Allah'tan korkarak gelmişken,
10 - Sen onunla ilgilenmiyorsun.
  11 - Hayır hayır, sakın. Çünkü o Kur'ân bir öğüttür.
12 - Artık dileyen onu düşünür.
13 - O, değerli sahifelerdedir.
14 - Yüksek tutulan tertemiz sahifelerde.
15 - Yazıcıların ellerindedir,
16 - Değerli, iyi yazıcıların.
17 - O kahrolası insan, ne nankör şey.
  18 - O yaratan onu hangi şeyden yarattı?
19 - Bir damla sudan, onu yarattı da biçime koydu.
20 - Sonra ona yolunu kolaylaştırdı.
21 - Sonra onu öldürdü de kabre koydurdu.
22 - Sonra dilediği vakit onu tekrar diriltir.
23 - Hayır hayır, doğrusu o, hiç Allah'ın emrini tam yerine getirmedi,
24 - Bir de o insan yiyeceğine baksın.
  25 - Biz o suyu bol bol döktük.
26 - Sonra toprağı nasıl da yardık.
  27 - Bu suretle orada ekinler bitirdik.
28 - Üzümler, yoncalar,
  30 - İri ve sık ağaçlı bahçeler,
  31 - Meyveler, çayırlar bitirdik.
32 - Siz ve hayvanlarınız faydalansın diye.
  33 - Kulakları sağır eden o gürültü geldiğinde,
34 - O gün kişi kaçar, kardeşinden...
  35 - Anasından , babasından..
36 - Eşinden ve oğullarından.
  37 - Onlardan her birinin o gün başından aşan işi vardır. 
38 - Yüzler var ki, o gün parıl parıl,
  39 - Güler, sevinir.
40 - Yüzler de var ki, o gün tozlanmış,
41 - Onları karanlık bürümüş
  42 - İşte onlardır kâfirler, haktan sapanlar.
     Bismillahirrahmanirrahıym

1. Abese ve tevella.
2. Encae hul 'a'ğma.
3. Ve ma yudriyke le'allehu yezzekka.
4. Ev yezzekkeru fetenfe'a huz zikra.
5. Emma men istağna.
6. Feente lehu tesadda.
7. Ve ma 'aleyke ella yezzekka.
8. Ve emma men caeke yes'a.
9. Ve huve yahşa.
10. Fe ente 'anhu telehha.
11. Kella inneha tezkirah
12. Femen şae zekerah
13. Fiy suhufin mukerremeh.
14. Merfu'atin mutahhereh.
15. Bi eydin seferah.
16. Kiramin berarah
17. Kutilel'insanu ma ekferah.
18. Min eyyi şey'in halekah 
19. Min nutfetin halekahu fekadderah
20. Sümmes sebiyle yesserah.
21. Summe ematehu feakberah.
22. Summe iza ؛ea enşerah
23. Kella lemma yakdı ma emerah
24. Felyenzuril'insanu ila ta'amih
25. Enna sabebnel mae sabba.
26. Sümme şakaknel'arda şakka 
27. Fe enbetna fiyha habba.
28. Ve 'ineben ve kadba
29. Ve zeytunen ve nahla
30. Ve hadaika ğulba.
31. Ve fakihetev ve ebba.
32. Meta'al lekum veli en'ami kum
33. Fe izacaetis sahhah
34. Yevme yefirrul mer'u min ehıyh
35. Ve ummihi ve ebiyh
36. Ve sahıbetihi ve beniyh
37. Li kullim ri in minhum yevme izin şe'nun yuğniyhi
38. Vucuhun yevme izin musfirah
39. Dzahıketum mustebşireh 
40. Ve vucuhun yevme izin 'aleyha ğaberah.
41. Tearhekuha katerah.
42. Ülaike hümül keferatül fecerah


 

 
  Bugün 44 ziyaretçi (164 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol