beyaz kuğu
  086 - Tarık
 

  
( Tarık )


 


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ
/>
Tarık

Rahman ve Rahıym olan Allah'ın adıyla

TARIK 1- Andolsun o göğe ve Târık'a, TARIK 2 - Târık nedir, bildin mi? TARIK 3 - O, karanlığı delen yıldızdır. TARIK 4 - Hiçbir nefis yoktur ki ba؛ında bir denetleyici bulunmasın. TARIK 5 - Onun için insan neden yaratıldığına bir baksın. TARIK 6 - Atılan bir sudan yaratıldı. TARIK 7 - O su, erkeğin sulbü ile kadının göğüs kemikleri arasından çıkar. TARIK 8 - Elbette Allah'ın onu döndürmeye gücü yeter. TARIK 9 - O gün bütün sırlar yoklanıp, meydana çıkarılır. TARIK 10 - İnsanın o gün ne bir gücü vardır, ne de bir yardımcısı. TARIK 11 - Andolsun o dönü؛lü göğe, TARIK 12 - O yarılıp çatlayan yere, TARIK 13 - Ku؛kusuz Kur'ân, ayırıcı bir sözdür. TARIK 14 - O asla bir ؛aka değildir. TARIK 15 - Haberin olsun ki, kâfirler hep hile kuruyorlar. TARIK 16 - Ben de hilelerine kar؛ılık veririm. TARIK 17 - Onun için sen kâfirlere mühlet ver, onlara az bir zaman tanı.
     Bismillahirrahmanirrahıym

1. Vessemai vettarikı. 2. Ve ma edrake mettariku. 3. Ennecmüssakıbü. 4. İn küllü nefsin lemma 'aleyha hafizun. 5. Felyenzuril'insanü mimme hulika. 6. Hulika min main dafikın. 7. Yahrücü min beynissulbi vetteraibi. 8. İnnehu 'ala rec'ıhı lekadirün. 9. Yevme tüblesserairü. 10. Fema lehu min kuvvetin ve la nasırin. 11. Vessemai zatirrec'ı. 12. Vel'ardı zatissad'ı. 13. İnnehu likavlün faslün. 14. Ve ma hüve bilhezli. 15. İnnehüm yekiydune keyden. 16. Ve ekiydü keyden. 17. Femehhililkafiriyne emhilhüm rüveyden.
 
  Bugün 26 ziyaretçi (193 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol