beyaz kuğu
  096 - Alak
 


 

( A L A K )

 


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِRahman ve Rahıym olan Allah'ın adıyla


1. Yaratan Rabbinin adıyla oku!
2. O, insanı pıhtıla؛mı؛ kandan (alak'tan) yarattı.
3- Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir;
4- Ki O, kalemle (yazmayı) öğretendir.
5- İnsana bilmediğini öğretti.
6- Hayır; gerçekten insan, azar.
7- Kendini müstağni gördüğünden.
8- ھüphesiz, dönü؛ünüz yalnızca Rabbinedir.
9- Engellemekte olanı gördün mü?
10- Namaz kıldığı zaman bir kulu.
11- Gördün mü? Ya o (kul) doğru yol üzerinde ise,
12- Ya da takvayı emrettiyse.
13- Gördün mü? Ya (bu engellemek isteyen) yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise.
14. Allah'ın her ؛eyi görmekte olduğunu bilmez mi?
15. Ama bundan vazgeçmezse, and olsun ki, onu perçeminden,
16. Yalancı ve günahkar perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.
17. O zaman o meclisini (yakın çevresini ve yanda؛larını) çağırsın,
18. Biz de zebanileri çağıracağız.
19. Hayır; sakın ona boyun eğme (ona uyma) sen secde et, (Rabbine) yakla؛ !..


     Bismillahirrahmanirrahıym


1. Ikra' bismi rabbikelleziy halak
2. Halekal insane min 'alak
3/4. Ikra' ve rabbükel'ekrem ülleziy alleme bilkalem
5. Allemel insane ma lem yeağlem
6. Kella innel insane leyeatğa
7. Er rea hüstağna
8. İnne ila rabbikerruüc a
9. Eraeytelleziy yenha
10. Abden iza salla
11. Eraeyte in kane 'alel hüda
12. Ev emara bittakva
13. Eraeyte in kezzebe ve tevella
14. Elem yeağlem bien nallahe yera
15. Kella leil lem yentehi le nesfeam binnasıyeh
16. Nasıyetin kezibetin hatı eh
17. Felyed'u nadiyeh.
18. Sened uz zebaniyeh
19. Kella la tütiığ hü vescüd veak teribAlak


 

 
  Bugün 44 ziyaretçi (137 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol