beyaz kuğu
  085 - Buruç
 

  
( Buruc )


 


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ
/>
Buruc


/>Rahman ve Rahıym olan Allah'ın adıyla

  1 - Burçlar sahibi gökyüzüne,  
2 - Vaad olunan o güne,
3 - ھahitlik edene ve edilene andolsun ki,
4 - Kahroldu o hendeğin sahipleri,
  5 - O çıralı ate؛in,
6 - Hani o ate؛in ba؛ına oturmu؛lar,
7 - Müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.
8 - Müminlere kızmalarının sebebi de, onların yalnız çok güçlü ve övgüye lâyık olan Allah'a iman etmeleri idi.
  9 - O Allah ki, göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur ve Allah her ؛eye ؛ahittir.
10 - İnanan erkek ve kadınlara i؛kence yapıp sonra da tevbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır.
11 - İnanan ve iyi amel yapanlar için de altından ırmaklar akan cennetler vardır. İ؛te büyük kurtulu؛ odur.
  12 - Ku؛kusuz Rabbinin yakalaması serttir.
13 - Yoktan o yaratır ve tekrar o diriltir.
14 - Bununla beraber çok bağı؛layandır, çok sevendir.
15 - Ar؛'ın sahibidir, yücedir.
16 - Dilediğini yapandır.
  17 - O orduların kıssası sana geldi mi?
18 - Yani Firavun ve Semud'un?
19 - Fakat o inkarcılar hâlâ bir yalanlama içinde.
20 - Oysa Allah onları arkalarından ku؛atmı؛tır.
21 - Hayır o ؛erefli bir Kur'ân'dır.
22 - Levh-i Mahfuz'dadır.
     Bismillahirrahmanirrahıym

1. Ves semai zatil büruc
2. Vel yevmil mev'ud.
3. Ve ؛ahidin ve meşhud.
4. Kutile ashabül'uhdud
5. En nari zatel vekud
6. İz hüm 'aleyha ku'ud
7. Ve hüm 'ala ma yef'alune bil mü'miniyne şühud
8. Ve ma nekamu minhüm illa en yü'minu billahil' aziyzil hamiyd
9. Elleziy lehu mülküs semavati vel'ardı
vallahü 'ala külli şey'in şehiyd
10. İnnelleziyne fetenül mü'miniyne
vel mü'minati sümme lem yetubu felehüm 'azabü cehenneme ve lehüm 'azabül hariyk
11. İnnel leziyne amenu ve 'amilus salihati lehüm cennatün tecriy min tahtihel'enharu zalikel fevzül kebiyr
12. İnne batşe rabbike le şediyd
13. İnnehu hüve yübdiü ve yü'ıyd
14. Ve hüvel ğafur ül vedud
15. Zül'ar؛il meciyd.
16. Fa''alün lima yüriyd
17. Hel etake hadiys ül cünud
18. Fir'avne ve semude.
19. Be lilleziyne keferu fiy tekziyb
20. Vallahü min verai him muhıyt
21. Bel hüve kur'anün meciyd
22. Fiy levhın mahfuz

 

 
  Bugün 22 ziyaretçi (151 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol