beyaz kuğu
  098 - Beyyine
 ( B E Y Y İ N E )


 


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِRahman ve Rahıym olan Allah'ın adıyla


1- Kitap Ehlinden ve mü؛riklerden inkar edenler, kendilerine apaçık bir delil gelinceye kadar, (bulundukları durumdan) kopup-ayrılacak değillerdi.
2- (O delil de) Allah'tan gönderilmi؛-bir elçi (ki,) tertemiz sahifeleri okumaktadır;
3- Onların içinde dosdoğru 'yazılı-hükümler' vardır.
4. Ama, kendilerine kitap verilenler, onlara apaçık belge geldikten sonra ayrılığa dü؛tüler.
5. Oysa onlar, dini yalnızca O'na halis kılan hanifler (Allah'ı birleyenler) olarak sadece Allah'a kulluk etmek, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten ba؛kasıyla emrolunmadılar.
Dosdoğru olan din de budur.
6. Kitap ehlinden ve ortak ko؛anlardan inkar edenler, ؛üphesiz içinde temelli kalacakları cehennem ate؛indedirler.
İ؛te bunlar, yaratıkların en kötüsüdürler.
7. Fakat, inanıp yararlı i؛ i؛leyenler, i؛te onlar da, yaratıkların en iyileridirler.
8. Onların Rableri katındaki mükafatı, içinde temelli ve sonsuz kalacakları, içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleridir.
O (Allah) onlardan razı, onlar da O'ndan razıdır.
Bu, Rabbinden korkan kimseyedir.


     Bismillahirrahmanirrahıym

.
1. Lem yekünilleziyne keferu min ehlil kitabi vel mü؛rikiyne münfekkıiyne hatta te'tiye hümül beyyineh .
2. Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah .
3. Fiha kütübün kayyimeh .
4. Ve ma teferrekallezine utül kitabe illa min bağdi maca et hümül beyyineh .
5. Ve ma ümiru illa liyağbüdüullahe müuhlisıyne lehüd diyni hunefae.
ve yükıiymussalate ve yü'tüzzekate ve zalike diynül kayyimeh.
6. İnnelleziyne keferu min ehlilkitabi vel mü؛rikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha.
ülaike hüm ؛errül beriyyeh .
7. İnnelleziyne amenu ve amilus salihati ülaike hüm hayrül beriyyeh .
8. Cezaühüm ıynde rabbihim cennatü adnin tecriy min tahtihel enharü halidiyne fiyha ebeda .
Radzıyallahü anhüm ve radzu anh .
zalike limen ha؛iye rabbeh


Beyyine  
  Bugün 44 ziyaretçi (174 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol