beyaz kuğu
  090 - Beled
 

  
( Beled ) 


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ
Beled
 


Rahman ve Rahıym olan Allah'ın adıyla

1 - Andolsun bu beldeye
2 - Ki sen bu beldede oturmaktasın.
3 - Ve and olsun baba ve çocuğuna.
4 - Biz insanı gerçekten bir sıkıntı içinde yarattık.
5 - İnsan, kendisine karşı kimse güç yetiremez mi sanıyor?
6 - "Ben, yığın yığın mal yok ettim" diyor.
7 - Kendisini bir gören olmadı mı sanıyor?
8 - Biz ona iki göz vermedik mi?
9 - Bir dil ve iki dudak?
10 - Ona iki yolu gösterdik.
11 - Fakat o, o sarp yokuşa göğüs veremedi.
12 - Bildin mi sen, o sarp yokuş nedir?
13 - Köle azat etmek,
14 - Veya salgın bir kıtlık gününde yemek yedirmektir,
15 - Yakınlığı olan bir yetime,
16 - Veya hiçbir ؛eyi olmayan yoksula.
17 - Sonra da iman edip de sabrı tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır.
18 - İşte bunlar, amel defterleri sağlarından verilenlerdir.
19 - Âyetlerimizi tanımayanlar ise, onlardır i؛te amel defterleri sollarından verilenler.
20 - Onların üzerlerine bir ate؛ bastırılıp kapıları kapanacaktır.

     Bismillahirrahmanirrahıym

1. La uksimü bilhazel beled
2. Ve ente hıllüm bihazel beledi
3. Ve validin ve ma velede
4. Lekad halaknel'insane fiy kebed
5. Eyahsebü en len yakdire 'aleyhi ehad
6. Ye'kulü ehlektü malen lübed.
7. E yahsebü el lem yerehu ehad
8. Elem nec'al lehu 'ayneyn
9. Ve lisanen ve şefeteyn
10. Ve hedeynahünnecdeyn
11. Felaktehamel'akabeh
12. Ve ma edrake mel'akabeh
13. Fekkü rekabeh
14. Ev ıt'amün fiy yevmin ziy mesğabeh.
15. Yetiymen za makrebeh.
16. Ev miskiynen za metrabeh
17. Sümme kane minelleziyne amenu ve tevasav bissabri ve tevasav bil merhameh
18. Velleziyne keferu bi ayatina hüm ashabülmeş'emeh
19. 'Aleyhim narün müu'sadeh 

 
  Bugün 44 ziyaretçi (132 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol