beyaz kuğu
  078 - Nebe
 
  
( NEBE ) 


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ

NebeRahman ve Rahıym olan Allah'ın adıyla

1 - Birbirlerine neyi soruyorlar?
2 - O büyük haberden (kıyametten) mi?
3 - Ki onlar onda ayrılığa düşmektedirler.
4 - Hayır, ilerde bilecekler.
5 - Hayır hayır, ilerde bilecekler.
6 - Biz yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?
7 - Dağları da birer kazık kılmadık mı?
8 - Sizleri çift çift yarattık.
9 - Uykunuzu bir dinlenme yaptık.
10 - Geceyi bir örtü yaptık.
11 - Gündüzü de bir geçim zamanı yaptık.
12 - Üstünüze yedi sağlam bina (gök) çattık.
13 - İçlerine ı؛ık saçan bir kandil astık.
14 -Yoğunla؛mı؛ bulutlardan ؛arıl ؛arıl bir su indirdik.
15 - Onunla taneler ve otlar çıkaralım diye.
16 - Ve sarma؛ dola؛ bağlar bahçeler (çıkaralım diye).
17 - Kuşkusuz o hüküm günü kararlaştırılmış bir vakit olmuştur.
18 - O gün Sûr'a üflenir, bölük bölük gelirsiniz.
19 - Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur.
20 - Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur.
21 - Kuşkusuz Cehennem gözetleme yeri olmuştur.
22 - Azgınlar için son varılacak yer olmuştur.
23 - Orada çağlarca kalacaklardır.
24 - Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de içecek bir şey.
25 - Ancak bir kaynar su ve irin (içecekler).
26 - Bir ceza ki tam yaptıklarına uygun.
27 - Çünkü onlar hiçbir hesap ummazlardı.
28 - Ayetlerimizi yalanlaya yalanlaya tam bir yalancı olmuşlardı
29 - Biz ise her؛eyi sayıp bir kitaba geçirmişiz.
30 - (Onlara): "şimdi tadın (cezanızı). Artık size azabınızı
artırmaktan başka bir şey yapmayacağız" (denir).
31 - Ku؛kusuz takva sahipleri için bir kurtuluş var.
32 - Bahçeler var, bağlar var.
33 - Memeleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar var.
34 - Dopdolu kadehler var.
35 - Orada ne boş bir söz işitirler, ne de bir yalan.
36 - (Bunlar) Rabbinden yeterli bir bağış olarak (verilir).
37 - O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Rahmân'dır. Hiç kimse ondan bir hitaba mâlik olamaz.
38 - O gün Ruh ve melekler sıra sıra dururlar.
Rahman'ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz.
izin verilen de doğruyu söyler.
39 - İşte bu hak günüdür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar.
40 - Biz sizi yakın bir azap ile uyardık.
O gün kişi ellerinin ne takdim ettiğine bakacak
ve kafir diyecek ki: Ah ne olaydı da, ben  toprak olaydım.


     Bismillahirrahmanirrahıym

1. Amme yetesaelun
2. Aninnebeil'azıym
3. Elleziy hum fiyhi muhtelifun
4. Kella seya'lemun
5. Sümme kella se ya'ğlemun
6. Elem nec'alil'arda mihada
7. Vel cibale evtada
8. Ve halakna kum ezvaca
9. Ve ce'alna nevme kum subata
10. Ve ce'alnel leyle libasa
11. Ve ce'alnen nehare me'aşa
12. Ve beneyna fevka kum seb'an şidada
13. Ve ce'alna siracen vehhaca
14. Ve enzelna minel mu'ğsırati maen seccaca
15. Li nuhrice bihi habbev ve nebata
16. Ve cennatin elfafa
17. İnne yevmel fasli kane miykata
18. Yevme yunfehu fiyssuri fete'tune efvaca
19. Ve futihatis semau fe kanet ebvaba
20. Ve suyyireti lcibalu fe kanet seraba
21. İnne cehenneme kanet mirsada
22. Lit tağıyne meaba
23. Labisiyne fiyha ahkaba
24. La yezu kune fiyha beardev ve laşeraba
25. İlla hamiymen ve ğassaka
26. Cezaen vifaka
27. İnne hum kanu la yercune hısaba
28. Ve kezzebu bi ayatina kizzaba
29. Ve külle şey'in ahsayna hü kitaba
30. Fezuku felen neziyde kum illa 'azaba
31. İnne lilmuttekıyne mefazen
32. Hadaika ve a'ğnabev
33. Ve keva'ıbe etrabev
34. Ve ke'sen dihaka
35. La yesme'une fiyha lağven ve la kizzaba
36. Cezaem min rabbike 'ataen hısaba
37. Rabbis semavati vel'ardı ve ma beyne humer rahmani la yemlikune minhu hıtaba
38. Yevme yekumur ruhu vel melaiketu saffa
La yete kellemune illa men ezine lehüur rahmanü ve kale savaba 39. Zalikelyevmulhak  Femen şa ettehaze ila rabbihi meaba
40. İnna enzerna küm 'azaben kariyba
Yevme yenzurul mer'u ma kaddemet yedahu
ve yekululkafiru ya leyteniy küntü turaba 

gaşiye
 
  Bugün 41 ziyaretçi (88 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol