beyaz kuğu
  002 - 3 - Amen er Rasülü
 ( A M E N -e r  R A S U L Ü )بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ
 

Rahman ve Rahıym olan Allah'ın adıyla


Peygamber, Rabbi'nden kendisine ne indirildiyse ona iman etti.
Müminlerin de hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler.
"Biz Allah'ın peygamberleri arasında ayırım yapmayız, duyduk ve itaat ettik.
Ey Rabbimiz, bağışlamanı dileriz, dönüş ancak sanadır." dediler.
Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez.
Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir.
Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme!
Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme!
Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme!
Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize!
Sen bizim Mevlamızsın, kâfir kavimlere karşı yardım et bize.


     Bismillahirrahmanirrahıym


Amener rasulü bima ünzile ileyhi mir Rabbihi vel mü'mi nüun
Küllün amene billahi ve mela ike tihi ve kütü bihi ve rusülih
La nüfer riku beyne ehadim mir rusülih
Ve kalu semiğna ve e tağna
ğufra neke Rabbena ve ileykel mesıyr
La yükelli fulla hü nefsen illa vüs a ha
Leha ma kesebet ve aley ha mek tesebet
Rabbena la tü a hiz na inne siyna ev ah ta'na
Rabbena vela tahmil aley na
isran kema hamel tehü alel leziyne min kablin
a Rabbena vela tuham milna ma la ta kate lena bih
Vağfü anna, Vağfir lena, Verham na,
Ente mevlana fensurna alel kavmil kafiriyn
***

***

***

***

***

***


***


 
  Bugün 44 ziyaretçi (166 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol