beyaz kuğu
  083 - Mutaffifiyn
 

( Mutaffifiyn )


/>
Mutaffifin


/>Rahman ve Rahıym olan Allah'ın adıyla


1 - Eksik ölçüp tartanların vay haline!
2 - Onlar insanlardan kendilerine bir ؛ey aldıkları zaman tam ölçerler.
3 - Kendileri ba؛kalarına bir ؛ey ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik ölçer ve tartarlar.
4 - Onlar tekrar diriltileceklerini zannetmiyorlar mı?
5 - Büyük bir gün için.
6 - Öyle bir gün ki, insanlar o gün Rabblerinin huzurunda divan duracaklar.
7 - Hayır hayır, kötülerin yazısı muhakkak Siccin'dedir.
8 - Bildin mi sen, Siccin nedir?
9 - Yazılmı؛ bir kitaptır o.
10 - Vay haline yalanlayanların o gün!
11 - Onlar ceza gününü yalanlayanlardır.
12 - Onu ancak sınırı a؛an ve günaha dü؛kün olanlar yalanlar.
13 - Ona âyetlerimiz okunduğu zaman, "eskilerin masalları" der.
14 - Hayır hayır, öyle değil. Aksine onların kazandığı günahlar kalplerinin üzerine pas olmu؛tur.
15 - Hayır hayır, doğrusu onlar o gün Rablerini görmekten mahrumdurlar.
16 - Sonra onlar muhakkak cehenneme girecekler.
17 - Sonra da onlara: "İ؛te bu, yalanlayıp durduğunuz ؛eydir" denilecek.
18 - Hayır hayır, iyilerin yazısı muhakkak Illiyyîn'dedir.
19 - Bildin mi sen, Illiyyîn nedir?
20 - Yazılmı؛ bir kitaptır o.
21 - Allah'a yakla؛tırılmı؛ melekler ona tanık olurlar.
22 - Haberiniz olsun ki, iyiler nimet içindedir.
23 - Tahtlar üzerinde etrafa bakarlar.
24 - Yüzlerinde nimet ve mutluluğun sevincini görürsün.
25 - Onlara damgalı saf bir içki sunulur.
26 - Onun sonu misktir. İ؛te ona imrensin artık imrenenler.
27 - Karı؛ımı Tesnim'dendir (En üstün cennet ؛arabındandır).
28 - Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktır o.
29 - Doğrusu o suç i؛leyenler inananlara gülüyorlardı.
30 - Onlara uğradıkları vakit birbirlerine göz kırpıyorlardı.
31 - Evlerine döndükleri zaman zevklenerek dönüyorlardı.
32 - Müminleri gördükleri vakit; "i؛te bunlar sapıklar" diyorlardı.
33 - Oysa onlar müminler üzerine bekçi olarak gönderilmemi؛lerdi.
34 - İ؛te bugün de inananlar kâfirlere gülecek.
35 - Koltuklar üzerinde etrafa bakacaklar.
36 - Nasıl, kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı?

     Bismillahirrahmanirrahıym


1. Veylun lilmutaffifiyn
2. Elleziyne izektalu 'alennasi yestevfun
3. Ve iza kaluhum ev vezenuhum yuhsirun
4. Ela yezunnu ulaike ennehum meb'usun
5. Liyevmin 'azıym
6. Yevme yekumunnasu lirabbil'alemiy
7. Kella inne kitabelfuccari lefiy sicciyn
8. Ve ma edrake ma sicciyyun
9. Kitabun merkum
10. Veylun yevmeizin lilmukezzibiyn
11. Elleziyne yukezzibune biyevmiddiyn
12. Ve ma yukezzibu bihi illa kullu mu'tedin esiym
13. İza tutla aleyhi ayatuna kale esatıyrul'evveliyn
14. Kella bel rane 'ala kulubihim ma kanu yeksibun
15. Kella innehum 'an rabbihim yevmeizin lemahcubun
16. Summe innehum lesalulcahıym
17. Summe yukalu hazelleziy kuntum bihi tukezzibun
18. Kella inne kitabel'ebrari lefiy 'ılliyyiyn
19. Ve ma edrake ma ılliyyun
20. Kitabun merkum
21. Ye؛heduhulmukarrebun
22. İnnelebrare lefiy na'ıym
23. 'Alel'eraiki yenzurun
24. Ta'rifu fiy vucuhihim nadretenna'ıym
25. Yuskavne min rahıykın mahtum
26. Hıtamuhu miskun ve fiy zalike felyetenafesilmutenasifun
27. Ve mizacuhu min tesniym
28. Aynen ye؛rebu bihelmukarrebun
29. İnnelleziyne ecremu kanu minelleziyne amenu yadhakun
30. Ve iza merru bihim yeteğamezun
. 31. Ve izenkalebu ila ehlihimunkalebu fekihiyn
32. Ve iza reevhum kalu inne haulai ledallun
33. Ve ma ursilu 'aleyhim hafizıy
34. Felyevmelleziyne amenu minelkuffari yadhakun

35. 'Alel'eraiki yenzurun
36. Hel suvvibelkuffaru ma kanu yef'alun


 
  Bugün 42 ziyaretçi (102 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol